Jak někdy může být věc jednoduchá. Vyvolal jsem iniciativu, jejímž cílem bylo ošetření a údržba mobiliáře na Masarykově náměstí. Stav, který mobiliář vykazoval, neodpovídal významu lokality, ve které se nacházel.

Po dohodě s panem Leciánem a panem Chybíkem se věc hnula a výsledek je rozhodně vidět. Někdy prostě stačí málo. Pravidelná údržba mobiliáře nejen prodlouží jeho životnost, ale přispěje i k jeho estetické funkci.

Co chceme na Masarykově náměstí ještě zrealizovat, opravit:

  • natřít veškerý mobiliář (lavičky, pulty, stojany na kola)
  • doplnit sedáky pod lípy
  • doplnit mobilní zeleň a vytvořit  další 2 klidové zóny
  • očistit odpadkové koše a provést jejich rozšíření
  • instalovat k Radnici nový kiosek a kolem něho instalovat mobiliář

2015-09-09 16.25.48

2015-08-26 11.39.25