Milionu druhů hrozí vyhynutí. Dříve běžné druhy se stávají vzácnými a mizí. Krajina ztrácí svou pestrost. Na vině je zábor půdy, přeměna krajiny, znečišťování, změna klimatu a celkově špatné hospodaření v krajině. Některé druhy jsou dokonce ohroženy přímým hubením.
Ztráta biodiverzity je pro nás existenčním ohrožením. Proto jí chceme zamezit nebo ji alespoň zpomalit.

Máme řadu nápadů, jak situaci zlepšit, například

  • Považujeme za nutné, aby byla ochrana přírody a zejména ohrožených druhů více zohledněna v územním plánování, pozemkových úpravách a hornických rekultivacích.
  • Seznam chráněných druhů je potřeba aktualizovat a záchranné programy zacílit na nejohroženější druhy a zrychlit jejich realizaci.
  • Národní parky musíme zbavit finanční závislosti na prodeji dřeva.
  • Podpoříme vznik nových chráněných území, třeba národní park na soutoku Moravy a Dyje.
  • Návrat velkých šelem do krajiny bereme jako fakt. V tuto chvíli je potřeba pomoci zemědělcům a farmářům s preventivními opatřeními proti útokům a usnadnit vyplácení případných škod, vzniklých i přes tato opatření.

Celou problematiku najdete blíže v našem programu zde: https://www.piratiastarostove.cz/program/zivejsi-priroda/