Náš koaliční program je velmi silný v tématech životního prostředí 🌲
Máme 5 hlavních cílů a to:
 
 
Je mi jasné, že někdy může být těžké se v programu zorientovat a zajímaly by Vás třeba jen některé stěžejní body. Proto jsem se rozhodl sem dávat každý týden jeden příspěvek, ve kterém každý z cílů jednoduše představím.
 

Proč se ve své práci vůbec zabývám především životním prostředím? 🍃

Mám k tomu několik jednoduchých důvodů:

👉 Především miluji přírodu a pobyt venku, procházky v lese nebo jízdu na kole podél řeky.
👉 Uvědomuji si, že člověk svou činností přírodu negativně ovlivňuje, a to v mnoha směrech.
👉 Znečišťování vody a ovzduší nebo degradace půdy nejsou jen kosmetickým problémem a neohrožují jen živočichy a rostliny, ale také nás, lidi.
👉 Sami sobě mnohdy podrýváme půdu pod nohama. Hrozí, že naši potomci budou žít v jiném světě než my.
👉 Ve světě, kde voda je nedostatkovým zbožím, kde se letní dny ve městě nedají vydržet, kde je extrémní počasí na denním pořádku a mnohé nedávno ještě běžné druhy rostlin a živočichů můžeme vidět jen na obrázku.
Taková představa se mi vůbec nelíbí. Zastávám názor, že musíme dělat vše pro to, aby taková budoucnost nenastala.

Když si pospíšíme, můžeme ještě:

  • ZMÍRNIT DOPADY KLIMATICKÉ ZMĚNY,
  • LÉPE PŘEDCHÁZET EKOLOGICKÝM HAVÁRIÍM a
  • SNIŽOVAT ZNEČIŠTĚNÍ PROSTŘEDÍ!
V našem programu proto máme komplexní plán “Důraz na klima”, ve kterém spojujeme ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ, ENERGETIKU, DOPRAVU a ZAHRANIČNÍ POLITIKU a ve všech těchto oblastech se snažíme směřovat k udržitelné budoucnosti. 👍
 
Budu rád, když za mnou přijdete témata životního prostředí prodiskutovat také osobně. Kde se spolu můžeme  potkat? Najdete mě na mé FB stránce nebo na stránce Piráti Zlínského kraje. Těším se na setkání s Vámi!