Chtěl bych vás informovat a současně pozvat na veřejné fórum k tématu udržitelné druhy dopravy, které se bude konat v úterý 20. března od 16:00 v malém sálu Klubu kultury v Uherském Hradišti.

Město chce ukázat, jakým směrem se chce v oblasti dopravy vydat. Na debatní akci bude mít veřejnost především možnost zmínit své priority v rozvoji veřejné, cyklistické a pěší dopravy v našem městě. Výsledkem hromadného hlasování, které bude umožněno všem přítomným, by pak mělo stanovení priorit v jednotlivých oblastech.

Všem vám účast na této akci velmi doporučuji. Můžete spolurozhodnout o budoucí podobě řešení dopravy ve městě.