V poslední době jsem byl často dotazován řadou občanů kvůli špatnému stavu chodníků ve městě, a to zejména kvůli jejich zaplevelení prorůstající trávou mezi dlaždicemi. Zaslechl jsem dokonce i názory, že je město v řešení této problematiky málo aktivní a prakticky problém neřeší. Musím souhlasit s tím, že z důvodu klimatických podmínek je prorůstající plevel na některých veřejných prostranstvích opravdu velmi viditelný. Na řešení této problematiky máme uzavřenou smlouvu se společností Hrates, jejíž pracovníci ovšem odstranění plevele nestíhají, a proto město do boje s touto problematikou v posledních týdnech zapojilo i pracovníky veřejně prospěšných prací. Ale i přes tuto snahu se nám bohužel nedaří pouze s využitím lidské síly  tento boj vyhrát. Nutno ještě podotknout, že zaplevelení řady krajnic u chodníků zejména v místních částech je v kompetenci  Ředitelství silnic a dálnic Zlínského kraje (ŘSD ZLK). To má ovšem stanovený přesný harmonogram čistících prací a to bez ohledu na klimatické podmínky. Navíc pokud na plevel nevyužijí speciální postřik – roundup, tak je následné čištění krajnice pomocí stroje neúčinné. Bohužel, i přes snahu kolegů z odboru správy majetku města vylepšit s nimi v této záležitosti komunikaci, se efektivní výsledek nedostavuje.

Troufám si ale říct, že v případě čistoty městských chodníků se blýská na lepší časy! Město má totiž od září k dispozici nový stroj, který je přímo určen na odstraňování plevelů z dlážděných povrchů a to bez jakýchkoliv chemických činidel nebo tepelného ošetření. Navíc nezpůsobuje erozi povrchů a ani neuvolňuje zámkovou dlažbu.

Fungování tohoto stroje jsem si sám ověřil, a to konkrétně v ulici Sadová. A já pevně věřím, že čištění dlažby, kamenných stezek nebo čištění podél zdí a obrubníků bude pro naše pracovníky od této chvíle mnohem jednodušší a nabídne efektivní výsledek. A kolik peněz tento stroj stál? Celková cena bez DPH činila 29 900 Kč.

Link na stroj: http://zahrada-dilna-stroje.cz/komunalni-technika/item/482-odplevovac-limpar-wb-turbo-ii