Dnes jsem spolupořádal kulatý stůl Výboru pro životní prostředí, který se zabýval řešením a prevencí havárií na vodách. V reakci na kauzu otravy řeky Bečvy totiž ministerstvo životního prostředí připravilo novelu vodního zákona, která by měla v budoucnu zamezit problémům, které právě při řešení havárie na Bečvě nastaly.

Kulatého stolu se zúčastnili nejen odborníci, ale také třeba zástupci MŽP, ČIŽP a zástupci vodohospodářů dotčených krajů, tedy i Zlínského.

Bohužel tříhodinové online setkání nepřineslo takový efekt, jaký jsem očekával. Zástupci MŽP shrnuli obsah novely, ta však i podle množství připomínek, které se k ní sešly v mezirezortním připomínkovém řízení, není uchopena dobře.  

Jaké hlavní novinky novela přináší? 

  • definování havárie mimořádného rozsahu
  • šetření havárie podléhá vodoprávnímu úřadu
  • určení kompetentního vodoprávního úřadu
  • zásah řídí Hasičský záchranný sbor
  • navýšení horních hranic pokut za přestupky v této oblasti až na 25 milionů
  • zvýšení částky havarijního fondu krajů a doplnění jeho účelu

Chápu, že novela vznikala poměrně ve spěchu, avšak její současné znění opravdu není ideální a jsem zvědavý, jak budou vypořádány připomínky. 

Za důležité považuji nejen vyjasnění kompetencí a postupů při šetření havárie, ale i evidenci provedených úkonů, aby šlo zpětně ověřit, jaké kroky byly podniknuty, a o té zatím nic nevíme. 

Úplně nejzásadnější je však to, aby se havárie velkého rozsahu děly co možná nejméně. Proto mi v navrhované legislativě chybí preventivní opatření, která by přispěla k prevenci havárií. Na dnešním kulatém stole však byla z této oblasti zmíněna jen staronová povinnost schvalování provozních řádů čistíren vodoprávními úřady. Diskuse musí stále pokračovat…