Právě jsem společně s kolegy z odboru ICT na dvoudenní konferenci firmy VERA v Táboře. Hlavní témata konference se zaměřují na elektronizaci veřejné správy a její automatizaci. Chceme v Uherském Hradišti zřídit např. modul Portálu občana. Po registraci do toho portálu budete moci platit některé poplatky elektronicky (odpady, pes aj.) a také například zaplatit zábor veřejného prostranství. Vyplníte a odešlete elektronický formulář na úřad a spoustu dalšího. Zásadou je v podstatě provést maximální automatizaci kompletního elektronického podání.

Další témata probíhající konference:

Elektronický úřad 21. století
Co znamená elektronický dokument pro ekonomické agendy a co pro spisovou službu? Jak lze využívat
ucelené elektronické procesy?

Dokumenty systematicky od začátku do konce
Elektronizace dokumentů a jejich zpracování je již samozřejmostí. Nyní se ve spisové službě stává
rutinou i elektronické vypravování listinných zásilek a provádění elektronického skartačního řízení.

Komplexní systém je víc než souhrn agend
Proč méně systémů na úřadě znamená více efektivnosti? Jak vnitřní a vnější vazby ovlivňují výkon celého
úřadu?

Důvěřuj, ale prověřuj – elektronické kontroly
Ukážeme Vám, jak závazné ukazatele hlídají rozpočet a jak má management města nejdůležitější
přehledy o financích vždy po ruce.

Moderní nástroje pro řízení majetku
Další stupeň modernizace řízení. Hlídat rozpočet nestačí – řádný hospodář hlídá i majetek.
Budoucnost veřejné správy Mgr. Zdeněk Zajíček, prezident ICT Unie

Zhodnocení vývoje eGovernmentu v České republice ve srovnání se světem. Co se podniklo a co nás
ještě čeká. Iniciativa 202020.

Komunikujme elektronicky
Informace proudí oběma směry. Co můžete poskytnout elektronicky občanovi Vy a co může občan poskytnout elektronicky Vám. Představení Portálu občana včetně úplného elektronického podání a jeho integrace do webu obce.

Neztrácejte energii s tím, co může fungovat automaticky
Uvidíte, jak může fungovat finanční kontrola bez běhání s papíry.

Městská policie – realita dneška
Jak nejsnadněji splnit povinnosti vyplývající ze zákona o přestupcích a elegantně zdokumentovat
události, které řeší městská policie přímo v terénu?

Bezpečnost není jen zákon 181/2014 Sb.
Informační systémy jsou čím dál tím důležitější součástí každé organizace. A proto vyžadují pravidelnou
údržbu. I přes vynaloženou péči však může dojít k havárii. Jak se na ni připravit a jak se z ní co nejrychleji
zotavit?