Praha, 19.srpna 2021 – Třetí zasedání vyšetřovací komise k havárii na řece Bečvě se uskutečnilo v Praze a jako přizvaní svědci dorazili:

Pavel Pustějovský (poslanec za ANO) z firmy DEZA,

→ Jaromír Tkadleček, ředitel krajského ředitelství policie Zlínského kraje a

→  Erik Geuss, ředitel České inspekce životního prostředí.

Zasedání proběhlo v neveřejném režimu, za Piráty jsem se jej zúčastnil já, jakožto člen komise zvolený za Zlínský kraj. O kauze od začátku sbírám informace.

 

„Po dnešním neveřejném jednání mohu pouze říct, že přestože všichni tři hosté své organizace i postupy vášnivě obhajovali, nadále přetrvává můj názor, že ČIŽP nepostupovala správně, její jednání nemuselo vyplývat z nezkušeností s havárií tohoto rozsahu a mám stále pochyb o nestrannosti vyšetřování. Postupně se také ukazují mezery v zákonech, které je potřeba ihned po vzniku nové sněmovny napravit.“ 

 

Příští jednání je naplánováno na 2. září a budou na něj přizvání další hosté.

Komise svou činnost ukončí před volbami a připraví závěrečnou zprávu, ve které budou všechna její zjištění a doporučení.