Lehnout si v létě na zem a pozorovat noční oblohu je nesmírně uklidňující. 

Množství hvězd, které můžeme vidět, je však pouhým zlomkem toho, co bychom viděli, nebýt světelného znečištění.

Nejhorší je situace samozřejmě ve velkých městech a jejich okolí, ale ani uprostřed lesa nenajdeme v celé střední Evropě místečko, které by nebylo ovlivněno umělým osvětlením. 

Omezit vliv světelného znečištění je možné, i proto vydalo v tomto týdnu MŽP novou osvětlovací příručku, která popisuje vhodné parametry (nejen) veřejného osvětlení. 

V době českého předsednictví EU bude téma řešeno na celoevropské úrovni.

Závažnost problému světelného znečištění si uvědomuji a tématu se hodlám podrobněji věnovat. Světelné znečištění totiž působí problémy živočichům i lidem a nevhodné osvětlení přispívá i k rozvoji závažných onemocnění. 

Proto mne těší, že se tématu věnují různé skupiny i v ČR, od profesionálních astronomů až po studenty Slezského gymnázia, kteří představili svůj projekt v rámci dnešníhoLight Pollution webinar”.