Dnes jsme společně se členy sportovní komise představili nové prvky ve Smetanových sadech. Jsem velmi rád, že se projekt podařilo zrealizovat a že jsem se mohl osobně přičinit, protože všechny nově umístěné prvky vdechly parku nový život. Věřím, že budou sloužit všem občanům k relaxaci, sportovním aktivitám a meditaci. Každý, kdo má rád hudbu a umí hrát, určitě ocení umístění piána v altánu.  Pro všechny, kdo mají v oblibě čtení knih jako já, je KnihoBudka poblíž altánu ideální formou výměny knižních titulů (druhá KnihoBudka se nachází na Masarykově náměstí.) V neposlední řadě můžeme udělat i něco pro své tělo a lepší kondici, na což je ideální workoutové hřiště. V nejbližší době je také v plánu v parku instalovat tři houpací sítě.

Rád bych zmínil i další investice do Smetanových sadů, které se uskutečnily v nedávné době. V loňském roce byla opravena střecha altánu a v opravách altánu se bude dále pokračovat. Opraví se betonová podlaha za celkem cca. 100 tis. Kč. Vloni byla také opravena zpevněná plocha před Slováckou búdou za 195 tis. Kč pro pořádání různých společenských a kulturních akcí a také pro volné užití např. jízdy dětí na kole apod.  V letošním roce se mj. uskutečnila oprava oplocení podél hlavní komunikace  za 78,5 tis. Kč, nevhodné a již poničené prvky plotu byly nahrazeny novou výplní.  Zásadní obnovy se Smetanovy sady dočkaly v roce 2012 v rámci projektu „Regenerace urbanizované krajiny – revitalizace významné sídelní zeleně města Uherské Hradiště“. V parku se na přelomu roku 2011/2012 na základě znaleckých posudků pokácelo přes 130 nebezpečných, poškozených, nemocných nebo přestárlých stromů (z toho vzrostlých 57), ořez byl proveden u 113 stromů, bezpečnostní vazba u 14 stromů. Náhradou bylo vysazeno 66 stromů. Na podzim 2015 se ve Smetanových sadech v rámci akce “Smetanovy sady – obnova komponované plochy městské zeleně města Uherské Hradiště“ kácelo 5 stromů a nově se vysadilo 13 stromů a 4 862 keřů.

Mám prosbu

Prosím vás všechny, pokud byste někoho viděli, že ničí nově umístěné i stávající prvky ve Smetanových sadech, nebuďte lhostejní a ihned volejte Městskou policii. Byla by velká škoda, kdyby byly prvky i nově vysazené dřeviny poškozeny nebo zničeny a nemohly dále přispívat ke spokojenému životu v našem městě.

Informace o workoutovém hřišti

www.workoutclub.cz