Otázka zálohování nápojových obalů je tématem, které do jisté míry rozděluje politiky,odborníky i veřejnost. Snažil jsem se proto podívat se na věc objektivně a shromáždit reálné argumenty pro i proti, stejně jako analýzy přínosů a rizik. Jak by mohl systém zálohování vypadat, jaká je inspirace v zahraničí a čeho se případně vyvarovat, jsem diskutoval s dlouhodobým zastáncem a průkopníkem tohoto systému, se společností Mattoni. 

“S panem poslancem Elfmarkem jsme řešili především otázky týkající se cirkularity nápojových obalů a také odpadů z obalů. Společnost Mattoni 1873 si jako lídr nápojového trhu a zakladatel iniciativy Zálohujme.cz uvědomuje svou zodpovědnost a dlouhodobě usiluje o uzavření cirkulární smyčky obalových materiálů – PETu, hliníku a skla v Česku. S panem poslancem jsme tedy společně diskutovali různé aspekty české legislativy upravující tuto oblast, povinnosti Česka vyplývající z evropské směrnice o jednorázových plastech či balíčku cirkulární ekonomiky. Na spolupráci s panem poslancem oceňuji především jeho otevřenost, aktivní přístup k řešení náročných otázek týkajících se odpadového hospodářství v Česku a úsilí a nezdolný optimismus v pozitivní řešení. Komunikace s panem poslancem byla vždy naprosto profesionální, avšak přátelská a především konstruktivní.”

Martin Veselý
CSR & Sustainability, Mattoni 1873