Pokud bych měl jmenovat osobnost ze světa oběhového hospodářství, která myšlenkám cirkularity věnuje maximum, hledá nová řešení problémů s odpadem a snaží se na věci dívat objektivně a s rozumem, jmenoval bych Soňu Jonášovou. Jsem rád, že jsem měl možnost s ní během svého poslaneckého působení mnohokrát spolupracovat. 

František byl nejaktivnějším a nejzaujatějším poslancem v tématu cirkulární ekonomiky, se kterým jsme se při naší práci setkali. Konstruktivní jednání, zájem o spolupráci s experty a tvrdá práce při přípravě a obhajobě pozměňujících návrhů k zákonu o odpadech daly skládkařské lobby jasný signál, že je zde po dlouhých letech opozice. Téma cirkulární ekonomiky se probíralo na celé řadě odborných i velmi specifických seminářů a dostalo se mu pozornosti i v další politické komunikaci. Zájem Pirátů o téma vzbudil pozornost i dalších politických stran. Zájem se nyní nabaluje jako sněhová koule. Komunikace byla v každý moment projednávání dílčích zákonů perfektní. Navíc František pořádal celou řadu pracovních skupin se všemi stranami a vždy jednal objektivně a zodpovědně. 

Kromě práce na legislativě je František táta, kamarád a aktivní soused, který vše, na čem pracuje v politice, aplikuje i do svého soukromého života. Je to politik hodný následování. Pevných morálních hodnot, vřelého moravského srdce a bystrého uvažování nad aktuálními výzvami. Osobně si naší spolupráce velmi cením! “

Soňa Klepek Jonášová, 
zakladatelka Institutu Cirkulární Ekonomiky