Problémy a výzvy v odpadovém hospodářství řeším s těmi, kterých se nejvíce týkají – s odbornými asociacemi, se zástupci obcí, i se zástupci firem, které se zabývají odpady, zpětným odběrem výrobků s ukončenou životností, nebo jsou žadateli o autorizaci obalové společnosti.

“Naše působení je a vždy bude apolitické. Na druhou stranu jsme díky tomu připraveni spolupracovat s každým, kdo je připraven naslouchat faktům a na nich postaveným argumentům. Naším cílem vždy byla skutečná ochrana životního prostředí realizovaná etickými přístupy. Proto i spolupráce s Vámi pro mne osobně byla vždy smysluplná. Ne vždy se vše povedlo, ne vždy se podařilo zabránit nesmyslným krokům, které s ochranou životního prostředí a klimatu na planetě nesouvisí, ale to je realita. Díky Vašemu politickému interesu a naší odbornosti založené na zkušenosti a faktech jsme schopni přinášet řešení, které umožní dalším generacím spokojený a účelný život na naší planetě. Věřím, že etická ochrana životního prostředí a klimatu planety má smysl. Kéž by bylo více politických osobností s podobným cílem, jako Vy. Děkuji za spolupráci,” řekl Ing. David Vandrovec, MBA, generální ředitel společnosti REMA.