Vzhledem k četným dotazům občanů týkajících se zefektivnění údržby zeleně a svozu odpadů ze sběrných míst, jak z centra Uh. Hradiště, tak okrajových čtvrtí, jsem po osobní schůzce s ředitelem firmy Hrates a.s. p. Klímou dohodl následující postup hlášení.

Na webu firmy Hrates najdete nově sekci “Připomínky, návrhy, stížnosti”, kde můžete nahlásit připomínky k těmto bodům:

– nakládání s komunálním odpadem
– černé skládky
– údržba komunikací, chodníků a veřejných ploch
– údržba zastávek MHD
– údržba kašen a pítek
– zimní údržba komunikací
– údržba veřejného osvětlení a světelné signalizace
– údržba parkovacích automatů a závorových systémů
– údržba veřejné zeleně
– údržba dětských hřišť
– správa hřbitovů
– provozování útulku pro zvířata
– úklid města
– správa mobiliáře
– správa vodních toků

Prosím tedy všechny, kteří mají nebo objeví někde problém, ať ho hlásí dle pokynů firmy Hrates a.s. na jejich kontaktní telefon nebo email. Přikládám ho i sem.

Emailová adresa: hrates@mariuspedersen.cz  napiště prosím zprávu obsahující přesný popis místa, popis závady, návrh řešení, popřípadě fotodokumentaci nebo zavolejte na telefonní číslo: 00420 572 520 951

Toto řešení je přímočaré a mělo by řešení podnětů významně zrychlit. Dále prosím, pokud uvidíte, že někdo dělá nepořádek kolem kontejnerů, upozorněte ho na to!!! Pokud uvidíte, že jsou kontejnery plné, zavezte odpadky k nejbližším dalším atd. Chovejme se všichni důsledně a čistě ke svému okolí.

Nápověda ke třídění: http://www.jaktridit.cz/cz/trideni/jak-spravne-tridit—barevne-kontejnery/sklo