TESTOVACÍ PROVOZ

Free WiFi  je určena jak pro turisty, tak i pro obyvatele Uherského Hradiště. V centru města již nemusíte zatěžovat své datové tarify na chytrých mobilních telefonech. Připojte se zcela zdarma!
Free WiFi je společným projektem společnosti INTERNEXT 2000, s.r.o. a města Uherské Hradiště. Cílem projektu je nabídnout návštěvníkům a obyvatelům našeho města, kvalitní a bezplatné připojení k internetu na nejfrekventovanějších veřejných prostranstvích našeho města. Žijeme ve 21. století a data jsou každodenní potřebou člověka, ať k práci nebo ke komunikaci s příteli. Momentálně probíhá testovací provoz na Masarykově náměstí. Plně zasíťovány budou oběda náměstí začátkem školního roku.

PRAVIDLA

Služba funguje v cyklickém intervalovém režimu připojení 3-3 tzn. každá IP adresa může být tři hodiny v kuse připojena a pak se na tři hodiny odpojí, abychom eliminovali nepřetržité připojení rezidentů. Rychlost stahování je 8 Mb/s. Uvedený intervalový režim a rychlosti platí pro volná prostranství obou náměstí a místa dosahu signálu.

Postup připojení je jednoduchý. Necháte svým zařízením vyhledat WiFi sítě, které jsou v dosahu. Vyberete sít nyní s názvem “:) Internext Free” (pracovni a testovací název. Síť se bude jmenovat – Free wifi Uherské Hradiště). Protože je služba poskytována zdarma, nevztahuje se na ni žádná garance ani záruka. Město Uherské Hradiště hradí pouze elektřinu routerů. V současnosti je také připravována internetová stránka, na které budou k dispozici bližší informace o konkrétních prostranstvích pokrytých WiFi a rychlostech připojení.

Snad i tato služba bude ku prospěchu a ještě víc zvýší komfort návštěvníků centra města. Hezké dny!