Mezinárodní den čistého ovzduší připadá na 2. červen, kdy vrcholí jaro, všechno kvete a vzduch nádherně voní. Ti uvědomělejší z nás si jej obvykle připomínají tím, že při cestě do práce nechají auto doma a vyrazí na kole nebo i pěšky.

Kvalita ovzduší stále na mnoha místech není dobrá a přispíváme k tomu i my všichni, ve městech zejména právě dopravní zátěží, v menších obcích tím, co spalujeme v kamnech. 

Já se snažím do práce po Praze chodit pěšky i v ostatní dny v roce, a do Prahy pravidelně jezdím vlakem. Doma topíme až ve velkých mrazech, na chalupě dřevem ve starých nově zrekonstruovaných kamnech. 

 

 

  • Jsem také členem Rady Státního fondu životního prostředí a jsem rád, že máme dotační tituly, mířící právě ke zlepšení ovzduší.
  • Podporuji např. prodloužení tzv. kotlíkových dotací. Díky nim si mnoho domácností mohlo pořídit modernější kotle či např. tepelná čerpadla místo starých, emisně nevyhovujících topenišť, a snížit tak znečištění ovzduší v místě svého bydliště. Kotlíková dotace se navíc dá výhodně kombinovat s programem Nová zelená úsporám (dotace na zateplení či na solární systémy).

Důvod pro snahu omezit znečištění ovzduší je jednoduchý – zdraví nás i našich dětí. 

V čase se mění znečišťující látky, způsobující největší problémy – zatímco před rokem 1989 byl hrozbou zejména oxid siřičitý, po odsíření elektráren ho vystřídaly hlavně pevné prachové částice, oxidy dusíku a benzoapyren, a to především z dopravy a lokálních topenišť.

Zajímá Vás, jaká je kvalita ovzduší ve Vašem bydlišti?

Na portále Českého hydrometeorologického ústavu najdete denně aktualizované mapy.