Vzhledem k uzavření zoologických zahrad pro veřejnost, trvající s přestávkami již rok (nejnověji na základě Usnesení vlády č. 1332 ze dne 14. prosince 2020, od pátku 18. prosince až do odvolání), přišly zoologické zahrady o značnou část svých příjmů. Nyní se situace stává kritickou.

Zahradám, zejména těm nejúspěšnějším, které nepobírají velké příspěvky od zřizovatelů, docházejí prostředky a hrozí nutnost převozu zvířat do jiných zoo nebo v krajním případě dokonce utrácení zvířat. To je nepřípustné a stát by se měl zasadit o to, aby k tak radikálním krokům nemuselo dojít a zoologické zahrady mohly pokračovat ve své činnosti.

Proto jsem požádal pana premiéra i pana ministra, aby mi zodpověděli následující otázky:

  • Plánujete řešit tento problém, abychom nepřišli o zvířata v zahradách jejich přesunem nebo dokonce jejich utrácením?
  • Mohou zoologické zahrady počítat s pomocí od státu? Pokud ano, v jaké výši a za jakých podmínek? Pokud ne, jak mají podle Vás situaci řešit?