Hlavním volebním sloganem je Vráťme zemi budoucnost.

Na zahájení jsem v kostce řekl, co máme v plánu uskutečnit v rámci Životního prostředí.

Chceme rozumnou efektivní ochranu životního prostředí, nebýt popelnicí Evropy a využít šanci na modernizaci ekonomiky.

Podpoříme úspory energií i zdrojů, na odpad se díváme jako na důležitou surovinu. Zajistíme maximální recyklaci a chytré využívání recyklátů i bioodpadu – třeba pro výrobu bioplynu.

Máme plán na modernizací naší energetiky, průmyslu i dopravy tak, abychom zmírnili klimatické změny a udrželi konkurenceschopnost a pracovní místa. Pomohou nám k tomu i stovky miliard z evropských investic, které míníme efektivně vynaložit.

Celý program ŽP: https://www.piratiastarostove.cz/program/resort/zivotni-prostredi/

Mrkněte na web www.piratiastarostove.cz, kde najdete náš kompletní program a plány, čeho chceme v dalším volebním období docílit.

Program pro Vás: https://www.piratiastarostove.cz/program-pro-vas

Díky moc, že jste v tom s námi a za podporu!