Vlci se pomalu ale jistě stávají běžnou součástí české krajiny (aktuálně 18 smeček). K radosti mnohých, kteří vidí přínos vlka pro obnovu přírodní rovnováhy, avšak ke zlosti jiných. Jedná se zejména o ty, jimž může vlk způsobit hospodářské ztráty, tedy o chovatele ovcí a dalších domácích zvířat. Na ně bylo dosud ze zákona pamatováno tak, že mohli využít náhrady za škody způsobené vybranými, zvláště chráněnými druhy živočichů, mezi které vlci patří, či čerpat dotace na zabezpečení proti vlkům. S rozšiřováním vlků po našem území se však ukazuje, že pro bezproblémové soužití s nimi je potřeba vytvořit řešení a postupy pro situace, které se dříve vyskytovaly pouze výjimečně, jako je výskyt problematických vlků či minimalizace vlivu dopravy na úmrtnost vlků. Důležité je také rozšířit mezi chovatele stád znalosti a dovednosti potřebné pro ochranu hospodářských zvířat před vlky či zefektivnit a zjednodušit proces vyplácení náhrad za škody a získání dotací na preventivní opatření. 

Proto MŽP spolu s AOPK a odborníky z univerzit, zástupci chovatelů a myslivců, vytvořilo nový Program péče o vlka, který by mohl vejít v platnost již za dva roky.
Program péče si můžete stáhnout zde: http://www.zachranneprogramy.cz/vlk-obecny/program-pece-pp/