Nový balíček oběhových zákonů, platný od letošního ledna (zákony o odpadech, obalech, výrobcích s ukončenou životností, o souvisejících změnách), obsahuje odkazy na řadu prováděcích předpisů. Proto je problém, že tyto předpisy nebyly dosud vydány.

 

Obrací se na mne lidé, kteří pracují jako odpadoví hospodáři či podnikoví ekologové a zajímá je, zda nemám novinky ohledně Vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady, kterou potřebují ke své práci. Ta již prošla připomínkovým řízením, avšak dále v legislativním procesu se neposunula.

 

Jelikož mám pouze neurčité informace o tom, že k jejímu vydání by mělo dojít pravděpodobně v červenci, obrátil jsem se s dotazem v podobě interpelace na ministra Brabce

 

Text interpelace níže: 

S novými zákony tzv. oběhového balíčku je spojeno mnoho prováděcích předpisů. Některé z těch zásadních však dosud nebyly vydány. Bez Vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady mají odpadoví hospodáři velmi ztíženou roli, neboť nemohou bez znalosti této vyhlášky např. sestavovat Provozní řády. 

Chtěl bych proto požádat pana ministra Brabce, aby zodpověděl následující otázky:

  • Kdy bude projednána a vydána Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady? 
  • Čím se mají odpadoví hospodáři řídit do té doby? 

Vážený pane ministře, prosím Vás o rychlou odpověď.