V rámci chodu Poslanecké agendy jsem čtvrtým rokem členem Petičního výboru (https://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3900) na pozici místopředsedy. Petiční výbor projednává zejména petice občanů ČR. 

Petici můžete chápat jako žádost nebo stížnost občana tzv. petenta, který Poslaneckou sněmovnu žádá o pomoc v různorodých věcech veřejného nebo jiného společenského zájmu. 

Za své funkční období jsem z pozice zpravodaje vyřešil 14 petic (což je nad výborovým průměrem), které jsem skutkově přednesl na výboru. U mnohých z nich se mi podařilo daný problém petenta(ů) posunout směrem k jeho vyřešení. 


Mezi nejzajímavější petice patří zejména: 

    • za zřízení vyšetřovací komise, která by měla prošetřit, jak politické hnutí ANO pracuje pro zájmy společnosti Agrofert, a to zejména na Ministerstvu životního prostředí a na Ministerstvu financí. Na základě mého apelu bylo schváleno usnesení Výboru, který vzal petici na vědomí a rozeslal ji všem politickým klubům k dalšímu projednání, popřípadě k projednání na plénu sněmovny.
    • petice upozorňující na stupňující se útoky politiků a prezidenta České republiky proti zachování nezávislosti České televize s úmyslem jejího ovládnutí. Tato petice vyvolala velký rozruch na Výboru, který po projednání schválil usnesení, kterým se Petiční výbor obrací na Poslaneckou sněmovnu s žádostí, aby se na plénu Poslanecké sněmovny projednaly Výroční zprávy o činnosti České televize za rok 2018, jelikož dosud nebyly žádné z výročních zpráv schváleny a v této souvislosti nelze řádně a nezávisle Českou televizi řídit.
    • za ochranu životů a lidských práv praktikujících Falun Gongu. Petice žádala, aby ústavní činitelé a státní orgány při jednání s čínskou stranou vždy hovořili také o lidských právech, včetně genocidy praktikujících Falun Gongu, a aby se zasadili o přijetí zákona, který zakáže transplantační turistiku do Číny. Petice má více než 150 000 podpisů, což svědčí o tom, že lidem není situace v Číně lhostejná. Petiční výbor proto po mém apelu schválil usnesení odsuzující pronásledování, věznění a mučení následovníků meditační praxe Falun Gong a násilné odebírání orgánů všem čínským vězňům, kterých se již 20 let dopouští čínský režim. 
  • petice za poskytnutí jednorázové peněžní částky sterilizovaným osobám v rozporu se zákonem, kterou Výbor projednal a na základě mé iniciativy, petici postoupil k projednání na plénu Sněmovny. Na základě této skutečnosti byl pak připraven zákon, který odškodnění obětem přiznává. Zákon již podepsal prezident a nabude účinnosti dne 1.1.2022.

 

Jsem rád, že mohu z pozice místopředsedy petičního výboru říci, že Sněmovnou a Senátem prošel digitalizační balíček, tzv. DEPO, který obsahuje i myšlenku mého pozměňovacího návrhu doplňující petiční zákon o pravidla umožňující realizaci petičního práva prostřednictvím portálu veřejné správy (nástrojem). Tento nástroj má vytvořit Ministerstvo vnitra.

Pro vaší informaci do Poslanecké sněmovny bylo v průběhu prvního pololetí roku 2021 doručeno celkem 19 petic, ve kterých podpořilo žádosti ve věcech veřejného nebo jiného společenského zájmu 152 889 petentů vlastnoručním podpisem (+ 95.193 elektronickými podpisy nebo uvedením mailové adresy). Pro srovnání v roce 2020 bylo doručeno celkem 22 petic, které podpořilo 226 758 petentů.

Závěrem chci jen říct, že práci v Petičním výboru jsem vykonával podle mého nejlepšího vědomí a svědomí, kdy ke každému petentovi jsem přistupoval stejně a bez předsudků.