Cíle

V rámci mezilidských vztahů je nejdůležitější moje rodina. Staráme se s manželkou o dvě malé děti Štěpánka a Stellinku, které nám dělají velkou radost. Proto za nejdůležitější cíl považuji spokojenou rodinu.

V rámci svého pracovního uplatnění jsem spokojen. Má práce mi vždy byla také koníčkem a ani teď tomu není jinak. Za velmi důležitou pokládám snahu neustále se vyvíjet a prohlubovat své pracovní znalosti a schopnosti. V blízké budoucnosti je tedy mým cílem začít při práci studovat. Kombinovanou formou studia bych rád získal akademicky titul (nejlépe Bc. a dále i Mgr.) na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Když jsem se po střední škole rozhodoval, kde pokračovat ve studiu, zvolil jsem i kvůli práci v rodinné firmě vyšší odbornou školu. Tento typ vzdělávání byl v té době úplně na začátku a existoval příslib, že titul DiS., který se zde získá, bude v budoucnu brán jako akademický.  Mrzí mě, že nakonec nebyl takto uznán.
Proto za nejdůležitější cíl považuji rozvíjení pracovních znalostí a schopností a získání akademického titulu. Momentálně dálkově studuji Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně – FMK Marketingové komunikace – (státnice jsem zvládl 5/2019 a získal jsem titul Bc.).

V rámci své veřejné angažovanosti v našem krásném městě Uherském Hradišti jsem se utvrdil v přesvědčení, že jako řadový občan nemůžu prosadit vylepšení nebo naopak upozornit na nešvary ve městě takovou formou, aby byl můj hlas slyšet. Proto jsem vstoupil do komunální politiky a to za hnutí Zdravé Hradiště. Bohužel po neshodách s předsedou hnutí ZH, jsem stejně jako další tři členové odstoupil a dále zatím vystupuji jako nezávislý politik (BEZPP). V září 2019 jsem se stal řádným členem Pirátů a to v MS Uh. Hradiště.

Mým zájmem je prosazování kvalitních projektů a naslouchání názorům spoluobčanů, které bych mohl dále přednášet skrze sněmovnu i na radnici. Narodil jsem se v Uh. Hradišti, bydlím v Uh. Hradišti a chci budovat dál kvalitu města. Zajímám se o hlavně o problematiku životního prostředí, veřejného prostranství a rovnoměrného rozdělování financí. Proto za nejdůležitější cíl považuji spokojené spoluobčany, kvalitní služby a zázemí ve městě a všech místních čtvrtích.

NEWSLETTER - Přihlasíš se k odběru článků z mého blogu?

Doba si vyžaduje rychlost. Připoj se do mého mailing listu a budeš dostávat mé nejnovější zprávy přehledně do emalu. Maximálně tři články týdně. Děkuji pěkně!

Úspěšně zapsáno. Děkuji moc!