Co nás čeká během blízké doby za technologické novinky na radnici? Rozšiřování technologií a inovací je přirozeně časově i finančně velmi náročné. Nelze se ukvapit a pořizované komponenty nebo moduly musí vždy vycházet z předem promyšlené informační strategie. Některé z připravovaných novinek vám nastíním níže.

Připravujeme novinku tzv. Portál občana, který umožní vyřídit si své záležitosti s úřadem pomocí Internetu. Zpočátku by se jednalo o některé vybrané služby jako například  agendy komunálního odpadu a evidence psů. Po registraci se občan bude moci kdykoliv přihlásit na portálu města a z kanceláře, domova či služební cesty online podat žádost nebo zjistit, v jakém stavuje je její vyřizování, případně zjistit stav svých finančních závazků v dané agendě. E-mailem bude navíc automaticky upozorněn na blížící se dobu splatnosti. Další služby budou následně přibývat podle požadavků občanů.

V další připravované aplikaci pojmenované Klikací rozpočet, bude moci občan sledovat aktuální schválený rozpočet, včetně jeho plnění, a to ihned po jejich schválení. Bude možno interaktivně proklikávat jednotlivými položkami s možností porovnávání údajů v letech.

Město podalo žádost o dotaci na projekt, který mimo jiné umožní zajistit digitalizaci příchozích listinných dokumentů a dále zvýší rozsah bezdrátových Wi-Fi sítí v objektech městského úřadu pro veřejnost. Dále bude v rámci tohoto projektu řešena vyšší míra bezpečnosti informačních systémů městského úřadu v souladu se současnými požadavky kladenými na danou oblast informačních a komunikačních technologií.

V rámci zvýšení míry dostupnosti informací plánujeme zavedení mobilní aplikace, která umožní občanům mít informace o městě ve svých mobilních zařízeních (chytrých telefonech, tabletech). Mobilní aplikace bude integrovat několik informačních zdrojů do jednoho prostředí. Součástí tohoto řešení bude například i aplikace pro hlášení závad, kde občan může nahlásit buď závadu (poruchu) nebo návrh na zlepšení daného problémového místa. Uživatelům, kteří vyplní v příslušném formuláři emailovou adresu, bude zasílána emailová notifikace o stavu a řešení hlášení.

Pro občany, kteří navštíví budovu městského úřadu na Masarykově náměstí 19, připravujeme umístění dotykového kiosku umístěného v přízemí budovy v místě podatelny. Na dotykové obrazovce budou k dispozici odkazy umožňující rychlý a pohodlný přístup k nejčastěji hledaným informacím v rámci úřadu.

Dále se plánuje pořízení a montáž dotykového informačního kiosku na Masarykovo náměstí, který plně nahradí úřední vývěsky a mimo jiné poslouží i jako free wifi hotspot.

Pro zkvalitnění přehlednosti a orientace internetových stránek města proběhlo již několik úprav, které nemusí být na první pohled ihned viditelné. V rámci dalšího rozvoje se připravují výrazné změny prostředí internetových stránek směřující k dosažení vyšší míry přitažlivosti webových stránek pro návštěvníky.

Osobně si myslím, že všechny chystané novinky budou pro občany velkým přínosem.