Chráněná dílna Lidumila se přestěhovala do nových prostor ve Svatováclavské ulici (bývalá jídelna Chybík). Dnes jsme byli společně se starostou města Stanislavem Blahou na jejím otevření, které bylo zároveň oslavou dvacetiletého výročí dílny. Tato chráněná dílna je jistě velmi přínosná,  patří jí za to velký dík a samozřejmě i má podpora jejích velmi potřebných služeb. Výrobky, které chráněná dílna vyrábí, si může každý zájemce pomocí eshopu na jejich stránkách i zakoupit.

Chráněná dílna LIDUMILA s.r.o. vznikla 1.1.2010. Byla zřízena Oblastní charitou Uherské Hradiště k zaměstnávání lidí se zdravotním postižením.  Jsou tam zaměstnáni lidé se zdravotním postižením typu epilepsie, neslyšící, s poúrazovými a pooperačními trvalými následky.

Chráněnou dílnu tvoří pracoviště šicí dílny a prodejny. Prodej výrobků je prováděn v sídle chráněné dílny na ulici Svatováclavská a prodejně dílny na ulici Otakarova 108, kde nabízejí nejen jejich výrobky, ale také výrobky jiných chráněných dílen a nakupované zboží.

Jejich výrobky jsou zaměřeny především pro děti a získávají své jméno nejenom v okolí Uh. Hradiště, ale i v celé naší republice. Výrobky dodávají do obchodů v ČR, další odbyt  výrobků zajišťují účastí na různých řemeslných jarmarcích, vánočních a velikonočních trzích. Z dalších větších akcí, na kterých se prezentuje dílna, jsou různé prodejní výstavy chráněných dílen jako např. just ask v Jedličkovém ústavu v Praze nebo výstavách zaměřených pro děti na veletržním výstavišti v Brně. Spolupracují s řadou mateřských škol, kde pořádají prodejní výstavy.

Více informací o dílně a eshop najdete: http://www.chranenadilnauh.cz/index.php

2015-10-05 11.36.32 2015-10-05 11.48.20