Praha, 15. ledna 2021 – Jak nahlíží experti z oblasti zdravotnictví a státní regulace návykových látek na užívání alternativ ke kouření tabáku jako jsou e-cigarety a zahřívaný tabák? Jak se k tématu staví představitelé Pirátů? A jak byla relevantní legislativa uchopena v Řecku? Nejen tyto otázky byly diskutovány na včerejším webináři Moderní přístupy k závislostem – oblast boje s kouřením”, který s Pirátskou stranou pořádal Nadační fond ZET.

Webinář proběhl pod záštitou poslance Pirátů Tomáše Vymazala a řeckého velvyslance Thanasise Paressogloua. Jednotlivé příspěvky a diskuze byly tedy zasazeny do mezinárodního kontextu. S velkou pozorností jsem naslouchal prezentaci pana Ioannise Faropoulose, vědeckého poradce 1. náměstka řeckého Ministerstva zdravotnictví. Ten nám přiblížil postup jejich vlády ve snaze o snižování rizik v oblasti kouření tabáku. Je potřeba, abychom i u nás podpořili užívání alternativních produktů například úpravou jejich zdanění a také zlepšili informovanost veřejnosti v oblasti snižování rizik, řekl Vymazal a dodal: Racionální regulace psychotropních látek – těch legálních nevyjímaje  je klíčovou prioritou Pirátské strany. Proto si velmi cením inspirace z dalších zemí.”

Řešila se i situace v České republice. Hluboký a více než kvalifikovaný vhled do minulého vývoje, současné situace i možných budoucích kroků poskytli vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktor Mravčík a bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. V panelové diskuzi promluvila Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a Ladislav Csérny z Národního ústavu duševního zdraví a Harm reduction akademie. Tito experti se shodli na tom, že principy snižování rizik užívání nastolené v Národní strategii prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním je třeba přetavit do podoby reálné legislativy. Shoda byla též v nezbytnosti důsledného prověřování metodologie studií, na nichž by takováto legislativa stála.

Za Piráty vystoupili poslanec Petr Třešňák a europoslanec Mikuláš Peksa. Třešňák přiblížil důležitost tématu snižování rizik pro Pirátskou stranu a dal jasně najevo, že v příštím volebním období mají Piráti v plánu reformu služeb v oblasti návykového chování a také racionalizaci politiky v kontextu psychotropních látek. Peksa mluvil o nezbytnosti mezinárodní koordinace a prolomení současné vesměs nefunkční politiky v této věci na celoevropské úrovni.

Téma snižování rizik (nejen) u tabáku by mělo být ústředním motivem racionální politiky návykového chování, současný akční plán toto bohužel nereflektuje. Piráti budou bojovat za to, aby bylo snižování rizik v příštím akčním plánu prioritizováno, dodala k tématu Janka Michailidu, vedoucí pirátského meziresortního týmu Návykové chování.