Dnes jsem se zúčastnil kulatého stolu pořádaného Českým statistickým úřadem k problematice dvojích dat odpadů v ČR

Zástupci ČSÚ podrobně informovali o průběhu řešení problému dvojích dat o produkci odpadů, kdy data vykazovaná ČSÚ a MŽP byla léta diametrálně rozdílná. 

Problematice dvojích dat se věnuji již delší dobu a několikrát jsem interpeloval pana ministra Brabce.

Také jsme tuto problematiku probírali i na našem posledním semináři věnovaném oběhovému hospodářství SOH3. https://www.obehovehospodarstvi.eu/seminar-obehoveho-hospodarstvi-iii-vzbudil-velky-zajem-odborniku-i-verejnosti/

Zásadní změny, díky kterým se nyní data těchto institucí přibližují, spočívaly ve změně metodiky (např. do komunálního odpadu se nyní počítá i odpad podobný komunálnímu a sesbíraný mimo systém obcí) a v přechodu ČSÚ z výběrového systému výkazů ODP na administrativní data ze systému ISPOP jakožto základu pro statistiky. 

V rámci diskuze jsem se ptal na několik dotazů, včetně toho, proč v tabulkách na webu EUROSTATu je u dat za ČR uvedeno, že jde jen o odhad. Bylo to odůvodněno tím, že EUROSTAT ještě neaktualizoval databázi (ČR totiž ověřená data poskytla až po termínu zveřejnění). Dále mě zajímalo třeba to, jaké audity a hodnocení metodik proběhly a s jakým výsledkem. Zajímal jsem se také o možnost zveřejnění statistik a indikátorů o produkci a nakládání s odpadem za jednotlivé obce nebo alespoň ORP. Zástupci ČSÚ ani MŽP se do zvěřejňování takto podrobných dat příliš pouštět nechtějí a přislíbili je pouze na úrovni krajů.

Já si myslím, že by podrobnější data byla užitečná zejména pro obce, které by mohly vidět, jak si stojí oproti ostatním obcím, motivovat se ke zlepšení a u “úspěšnějších kolegů” se inspirovat jejich receptem na menší množství odpadu, kvalitnější třídění atd. Proto jsem pro, aby ke zveřejnění těchto dat došlo a vynasnažím se o to, aby se tak i do budoucna stalo.

 

Tento týden oslavujeme kompostování!

2. – 8. května se koná již 26. ročník Mezinárodního týdne kompostování.

 

Tento týden má být připomínkou toho, jak úžasný a užitečný materiál kompost je. Během celého týdne budou probíhat různé vzdělávací a popularizační akce. České sdružení pro biomasu CZ Biom například připravilo akci “Nakopej si pytel!”, kdy ve vybraných kompostárnách si lidé budou moci nakopat a vzít domů pytel kompostu, a na vlastní kůži se tak přesvědčit o jeho blahodárných účincích pro rostliny. 

Na fakt, že bioodpad nemusí končit jako odpad, ale může se vracet do půdy, která ho potřebuje čím dál více, neboť jí chybí organická hmota, se snažím průběžně upozorňovat. Například v sérii článků o kompostování, kterou jsem vydal při této příležitosti před rokem.

 

 

Sám mám také na zahradě kompost, který využívám na hnojení rostlin. 

S kompostováním jakožto důležitou částí oběhového hospodářství počítáme i do budoucna, kdy se budu snažit spolu s kolegy prosazovat maximální využití bioodpadu včetně kuchyňského odpadu z domácností, a povzbuzovat zemědělce k aplikaci kvalitního kompostu na půdu.

V současnosti bioodpad, který by se dal zkompostovat, tvoří zhruba polovinu odpadu v popelnicích na směsný odpad, kde ho už nikdo dále nevyužije. To je škoda a musíme udělat maximum pro to, aby “ve směsi” nekončil. 

V rámci týdne kompostování si můžete pro kompost zajít třeba do kompostárny v Buchlovicích a to v sobotu 8. května mezi 8 a 15 hodinou. 

 

Stal jsem se součástí vyšetřovací komise k Bečvě

Dnes jsem se oficiálně stal za Piráty nominantem do sněmovní vyšetřovací komise k havárii na řece Bečvě.

Pěkně se to sešlo – zrovna dnes také soudní znalec Jiří Klicpera odevzdal Policii svůj znalecký posudek, podle kterého Bečvu otrávila čistírna Energoaqua z Rožnova.
Věřím, že posudek naše komise dostane také k nahlédnutí.
Jsem přesvědčen, že v komisi prošetříme postup zapojených orgánů, aniž bychom zasahovali do dalších kroků Policie.

Zřízení vyšetřovací komise k ekologické havárii na řece Bečvě Sněmovna schválila před čtrnácti dny. Po ustanovení této komise Piráti volali několik měsíců. V minulých týdnech jsme zároveň usilovali o nastavení takových pravidel, aby se podobná situace v budoucnu již nemohla opakovat. O dalším postupu komise Vás budu samozřejmě informovat.

Ve čtvrtek 13. května 2021 od 13:00 do 15:00 hodin  se zúčastním kulatého stolu k novele vodního zákona ve vazbě na předcházení hávárií, a to videokonfereční formou.

Kdo z Vás by měl zájem si vyslechnout, co budeme řešit, může si zažádat o údaje potřebné k přihlášení na e-mailové adrese: vzp@psp.cz.

Více informací k celé kauze najdete na našem speciálním webu www.zazivoubecvu.cz.

 

Oslavme naší planetu…

Jestli je na tomto světě něco, co máme opravdu všichni společné, tak je to prostor, který sdílíme. Naše Země. A právě Země má dnes svůj svátek. 

 

                                

 

Na její oslavu nemusíme kupovat dorty ani svíčky. Radši jí dejme skutečný dárek, takový, který bude dárkem i pro nás všechny a který si zároveň každý z nás může dovolit. Pomozme Zemi, postarejme se, ať je čistá a zdravá, ať je krásným domovem pro nás i pro všechny rostliny a živočichy. Skutečně každý může přispět k péči o ni – o to, co nás obklopuje, o přírodu a životní prostředí.

Ať už slavíte Den Země celoročně tím, že si uvědomujete hodnotu přírody, která nás obklopuje a snažíte se přispět k tomu, aby se nám na Zemi dobře žilo, nebo na přemýšlení nad životním prostředím nemáte čas a tak si jeho cenu připomínáte jen dnes, zkuste Den Země oslavit se vší parádou. Jak? Třeba tím, že na procházku s sebou vezmete pytel na odpadky, který po cestě naplníte, zasadíte strom či si založíte vlastní bylinkovou zahrádku, vezmete děti do lesa a ukážete jim krásy jarního období, zkusíte dnes šetřit vodou nebo vymyslet nové řešení, jak využít dešťovku, nebo třeba tím, že se jen posadíte na sluníčko a užijete si zpěv ptáků.

Zkusme pak na dnešek navázat i zítra a starat se o Zemi bez časového omezení.

Každý krok se počítá! I zdánlivé drobnosti mají dopad, pro zdravější okolí, pro hezčí planetu, pro budoucnost našich dětí, pro matku Zemi. Chraňme ji!

 

Zajímá Vás, jaký ptáček právě zpívá, nebo co je to za krásnou květinu, na kterou se díváte? Své znalosti o přírodě můžete zlepšit hravou formou, pomoci s určováním mohou například skvělé aplikace BirdNet a PlantNet.  

Oslavy Dne Země v Uherském Hradišti se budou konat i přes nepříznivou epidemiologickou situaci!

 

Centrum Akropolis připravil zábavně vzdělávací program “orienťák pro Zemi s  jednoduchými úkoly pro rodiče s dětmi. Na závěr budou připraveny hry a úkoly na téma voda, ovzduší, půda, životní prostředí apod. Je potřeba se zapsat do tabulky, aby byly dodrženy časové rozestupy

Přírodovědné centrum TRNKA při DDM Šikula Uherské Hradiště má další hledačku s ukrytým pokladem. Tentokrát se vypravíte na Rochus a podíváte se do míst, kde můžete potkat vzácného bourovce . Dokážete najít všechny místa na podle detailů na fotografiích a vyluštit tajenku?Vše je samoobslužné, a to až do poloviny května.

Ve sněmovně byla zřízena vyšetřovací komise k havárii na řece Bečvě

Dnes jsme ve sněmovně konečně hlasovali o zřízení vyšetřovací komise k ekologické katastrofě na řece Bečvě. Pro zřízení hlasovalo 52 poslanců, proti byli 3 – komise je tedy na světě. 

Zřízení komise mě popravdě celkem překvapilo. Nečekal jsem, že k tomu bude vůle od vládních stran. Nicméně mám radost, a budu se do komise za náš poslanecký klub Pirátů hlásit.

Od komise si slibuji, že se především podrobně podíváme na konkrétní kroky, které prováděla nejen ČIŽP, ale i další zapojené orgány. Na jejich rychlost a posloupnost v čase, na to, zda byly využity všechny dostupné nástroje a postupy. Rozhodně nechci, a ani nemohu suplovat práci Policie. Situace byla od 20. záři velmi nepřehledná a proto si myslím, že si vše na komisi vyjasníme. Otázkou je, kolik toho do září stihneme, ale budu se snažit, abychom k alespoň dílčím jasným zjištěním v tomto termínu dospěli.

Věřím, že i naše práce pomůže odhalit, co vedlo k tragédii 20. září 2020, kdy došlo k usmrcení mnoha tisíc ryb. Pro vyšetření havárie musí být podniknuto maximum!

Více informací k celé kauze najdete na našem speciálním webu www.zazivoubecvu.cz.

Jak se zbavit zbytků léčiv v povrchových vodách? SFŽP přispěje na hledání řešení.

Antibiotika, hormony a metabolity těchto látek mohou být velmi nebezpečné pro (nejen) vodní organismy. Běžné čistírny odpadních vod tyto mikropolutanty bohužel nezachytí a ty se tak dostávají do našich toků.

Státní fond životního prostředí proto vypisuje nový dotační titul “Trondheim”, financovaný z Norských fondů. 94 milionů Kč poputuje na pilotní projekty, které se zaměří na čištění odpadních vod od zbytků léčiv. 

Žadatelé se mohou hlásit od 8. dubna do 11. června 2021 a jejich projekty musí být zrealizovány do 30. dubna 2024. Žádosti posoudí Expertní komise a úspěšným žadatelům bude poskytnuta až 90% dotace.

Vodní organismy neohrožují jen velké ekologické havárie, na jejichž lepší budoucí řešení se nyní zaměřujeme v souvislosti s kauzou Bečva. Proto jsem rád, že se řeší i mikropolutanty a byla vypsaná speciální dotační výzva.


Zdroje:

https://www.mzp.cz/cz/news_20210408-Norska-vyzva-pomuze-najit-cestu-jak-zbavit-reky-zbytku-leciv-a-hormonu

https://www.odpady-online.cz/sfzp-nove-technologie-cisteni-odpadnich-vod-podpori-temer-94-milionu-korun/