Už třetím rokem pomáhá Naděje s úklidem v srdci Slovácka

Jsem rád, že i další rok pomůže s úklidem veřejných prostor v Uherském Hradišti obecně prospěšná společnost Naděje. Její klienti totiž významně podporují čistotu míst, kde se běžně pohybujeme. Namátkou ve Smetanových sadech, v Kunovickém lese, v areálu bývalých kasáren nebo také v centru města.

Když jsem v roce 2017 jako radní přemýšlel, jak skloubit snahu o zlepšení veřejného pořádku kolem nás i sociální rovinu, vznikl tento projekt. Viz. můj článek  https://www.frantisekelfmark.cz/mesto-uherske-hradiste-bude-mit-novou-posilu-pri-uklidu-verejnych-prostor-nadeje-p/ 

Přišlo mi jako dobrý nápad uplatnit na pracovním trhu i lidi s mentálním postižením, kteří mají problém se sháněním jakékoli práce. Je vidět, že jsou za ni rádi a plní své úkoly svědomitě: jsou vždy v určitou hodinu připraveni na určeném místě např. ke sběru pohozených odpadků či úklidu okolí dětských hřišť a kontejnerových stání. Těší mě, že město se spoluprací pokračuje.  

Zdroj:  https://www.mesto-uh.cz/take-v-roce-2021-pomuze-s-uklidem-mesta-spolecnost-nadeje 

Cirkulární Česko 3

Držím tomuto projektu palce! Sám jsem ze zapojil do platformy “Změna k lepšímu”, ale o tom až někdy jindy. Cirkulární ekonomika jako příležitost pro úspěšné inovace českých firem.  Jestli je pro Českou republiku některá z šancí na změnu k lepšímu naservírována na zlatém podnosu, tak je to koncept cirkulární ekonomiky.

Zde najdete již třetí verzi ke stažení: https://zajimej.se/wp-content/uploads/2020/12/Cirkula%CC%81rni%CC%81-C%CC%8Cesko-3-zdarma-ke-staz%CC%8Ceni%CC%81.pdf?fbclid=IwAR0b8ebJ5GxeYNarMW-3rt-TXdwchuILeBV1fc9LUj3k8PsGty7tbM4j_q8
Nebo zde k online prolistování: https://issuu.com/elfik/docs/cirkularni_cesko3 

Mezi firmami, které v brožuře najdete, je i firma Stabilplastik, s kterou úzce již přes rok spolupracuji. A jak říká Soňa Jonášová: “Cirkulární Česko vždy připravujeme jako pestrou studnici inspirace. Příběhy firem jsou nadčasové, vracet se můžeme ke všem vydáním plným impulsů a opravdových českých projektů, na které můžeme být pyšní. Cirkulární ekonomika přináší konkrétní kroky reagující na globální výzvy obratem a ekonomicky udržitelně.”

Oběhový balíček projednáván počtvrté a naposledy. Jaké jsou výsledky několikaleté práce na novelizaci odpadové legislativy?

Rok s oběhovým balíčkem ve Sněmovně končí. Schválené zákony mají mnoho much, obsahují však i kroky dobrým směrem.

V úterý 1. prosince byl na programu jednání Poslanecké sněmovny opět tzv. Oběhový balíček. Počtvrté a naposledy. Řešily se tisky, vrácené Sněmovně Senátem. Ten tyto čtyři zákony projednával v polovině listopadu, tři z nich nám vrátil s navrženými pozměňovacími návrhy, zákon o obalech navrhl zamítnout úplně. Senátní verze však na plénu schváleny nebyly a balíček tak putuje na stůl prezidentovi v původní podobě, odhlasované poslanci ve třetím čtení. Jeho účinnost je plánována na 1. 1. 2021.

Moje práce na oběhovém balíčku započala již v roce 2018 a letos vyvrcholila projednáváním zákonů ve Sněmovně. Z konečného výsledku mám smíšené pocity a rád bych zde průběh
i výsledky zhodnotil.

Novelizace odpadové legislativy měla Česko vyslat na cestu k oběhovému hospodářství. Cílem bylo totiž nejen implementovat evropské směrnice, ale také zmodernizovat systém zacházení s odpady, a přejít od skládkování k maximálnímu využívání. Možnosti, jak těchto cílů dosáhnout, navrhovali politici, zástupci měst a obcí, odborníci z neziskových organizací a akademické sféry. Já jsem si toto téma vzal na starost v našem poslaneckém klubu. Mám-li zhodnotit, zda balíček svých cílů dosáhl, řekl bych, že pouze velmi omezeně. Raketový start do cirkulární budoucnosti se nekoná, spíše se pomalu batolíme.

Co bylo nakonec schváleno? 

Verze zákonů, která vzešla ze třetího čtení na plénu poslanecké sněmovny, a byla nakonec i schválena, obsahuje několik pozitivních prvků, které však dle mého názoru nevyvažují ty negativní. Z tohoto důvodu jsme pro její přijetí nehlasovali. Zákony ve verzi navržené senátem pár problémů poslanecké verze napravují, avšak taktéž nejsou moderním materiálem, který by Česku pomohl přestat být popelnicí Evropy. Lépe řečeno – zákony jsou velmi málo ambiciózní. 

Velkým zklamáním je odsun termínu zákazu skládkování využitelných odpadů. Schválený rok 2030 je o 6 let později oproti původnímu termínu, což znamená, že můžeme o 6 let déle plýtvat surovinami, skládky budou nadále uvolňovat methan a navíc to, že skládkujeme odpad, obsahující recyklovatelné a biologicky rozložitelné složky, je v rozporu s evropskou skládkovou směrnicí. 

Jako pozitivní vnímám postupné navyšování poplatků za ukládání odpadu na skládky, což by mělo motivovat původce odpadu (obce potom v kombinaci s třídicí slevou) k odklonu od skládkování. V této souvislosti ovšem postrádám mechanismus, který by sloužil k tomu, aby odpady směřovaly primárně do recyklace a ne do spalovny (ZEVO). Takovým mechanismem by přitom mohl být námi navrhovaný spalovací poplatek

Zákon také postrádá podporu recyklace ve formě daňových změn – např. zařazení materiálového využití odpadu do snížené sazby nebo snížení DPH na recyklované výrobky a recykláty. 

Co považuji za velký problém, je fakt, že byl přijat pozměňovací návrh, který ruší povinnost odvádět poplatky za odpady označené jako využité na skládce v první fázi provozu skládky, a to i zpětně. Více k tomuto tématu např. Zde.

U zákona o obalech potom vidím jako problém změnu podmínek pro vstup nových autorizovaných obalových společností na trh. Tyto podmínky mnozí žadatelé o autorizaci prohlašují za fakticky nesplnitelné a utužující monopol. Zda se přesto některému z nich oprávnění získat podaří, ukáže čas, avšak příliš optimisticky to nevidím. Dobré je naopak například to, že zákon umožňuje zálohování nápojových obalů a jak v případě VUŽ, tak v případě obalů uzákoňuje ekomodulaci. 

Co navrhoval Senát?

Senátoři měli oběhový balíček k projednání ve dvou výborech (Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí jako garanční a Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu) a poté v pátek 13.11. o něm jednali na plénu. Plénum poté odhlasovalo vrácení Zákona o obalech zpět k přepracování a u zbývajících třech tisků senátoři navrhli schválení s několika pozměňovacími návrhy. U všech třech navrhli odložit účinnost o rok, a to zejména z důvodu chybějících prováděcích předpisů. Dále u zákona o odpadech navrhli zrušení kontroverzních odstavců 4 a 5 paragrafu 155, tedy výše zmiňovaného pozměňovacího návrhu poslanců z ODS, který odpouští poplatky skládkovacím firmám, upozornění obcí 15 dní před zahájením činnosti mobilního zařízení a  odstranění povinnosti vedení provozního deníku pro kompostárny. U zákona o změnách souvisejících zákonů navrhli zrušení části 10, která říká, že prioritou při zadávání veřejných zakázek má být jejich zadávání společensky odpovědným způsobem.

Jaké byly naše nejvýznamnější kroky v této legislativě?

V roce 2018 jsem uspořádal první seminář, kde odborníci z neziskových organizací, firem, zástupci měst a obcí, diskutovali s MŽP o chystaných změnách v legislativě. Následovalo založení webu https://www.obehovehospodarstvi.eu/, kde od té doby zveřejňuji nejen aktuality o vývoji našich odpadových zákonů, ale také o recyklaci v Evropě a ve světě. V roce 2019 se práce rozjela, uspořádal jsem další seminář, diskutoval s experty a zájmovými skupinami, založil pracovní skupinu. V roce 2020 jsme se potom soustředili zejména na přípravu pozměňovacích návrhů k vládním novelám. Ze spolupráce s již zmiňovanými experty nakonec vzešlo mnoho nápadů na pozměňovací návrhy, ze kterých jsme nakonec vytvořili a ve druhém čtení na plénu Sněmovny podali 29 pozměňovacích návrhů. Naše návrhy měly za cíl zejména dřívější ukončení skládkování, větší zabezpečení a kontrolu skládek, podporu recyklace a umožnění ukončení monopolu jediné obalové společnosti na našem trhu. Většina z nich nebyla přijata, avšak nevzdáváme se a o ty pro nás nejdůležitější změny budeme usilovat dál.

Dne 16.2. pořádám další, v pořadí již třetí seminář, který se bude věnovat právě novým odpadovým zákonům, tomu, co přináší, co v nich chybí a jaké jsou jejich nejdůležitější aspekty. K tomu, zda jsme se jejich přijetím vydali směrem k modernímu oběhovému hospodářství, se vyjádří odborníci ze státní, komerční i neziskové sféry. 

Děkuji tímto všem, kteří naše návrhy podpořili na různých platformách, všem, kteří chtěli celou věc posunout k lepšímu. Děkuji všem expertům, kteří s námi spolupracovali. Zasloužíte skutečně velký dík. CIRKULÁRNÍ ČESKO JEDNOU BUDE A I MY PŘILOŽÍME RUKU K DÍLU. 

“Když se postaráme o přírodu, ona se postará o nás”

František Elfmark

 

Dnes jsem také ministra Brabce interpeloval kvůli problematice dvojích dat

V České Republice dlouhodobě existuje problém s daty o produkci odpadu. Máme zde dvojí data – oficiální statistiku Ministerstva životního prostředí, vycházející ze systému ISPOP, a statistiku vedenou Českým statistickým úřadem v souladu s metodikou Eurostatu. Do národních strategických dokumentů (např. Státní politika životního prostředí, Plány odpadového hospodářství) jsou používána pouze data MŽP. I ve zprávě RIA k novele Zákona o odpadech byla použita data MŽP, a to dokonce i v mezinárodních srovnáních, kde data ostatních států vychází ze statistiky Eurostatu. 

Již v roce 2014 byla data a metodika ČSÚ označena za správnou podle evropského systému zástupci Eurostat. Evropská komise se také v témže roce v souvislosti s OPŽP rozhodla využívat pouze data Eurostatu, který přebírá data ČSÚ. Statistika MŽP se naproti tomu podle Eurostatu jeví užitečnou spíše ve sledování toku odpadů, nikoli pro vykazování dat o samotné celkové produkci odpadů. Metodika MŽP totiž není v souladu s evropským statistickým systémem.

Nejen celkové množství odpadu, ale i poměrné zastoupení způsobů nakládání s odpadem se mezi systémy ČSÚ a MŽP velmi liší. Např. u energetického využití komunálního odpadu  odpadu je poměr k celkové produkci odpadu u statistiky MŽP nižší než u dat ČSÚ, u recyklace je tomu naopak. Z toho pak vyplývají problémy pro plánované záměry budování recyklačních zařízení i zařízení na energetické využití odpadu – není jasné, jakými daty by se investoři měli řídit při plánování záměrů a především jejich kapacit.

V roce 2016 byla uzavřena dohoda mezi MŽP a ČSÚ, která měla zajistit nápravu tohoto stavu. Bylo dohodnuto, že dojde k auditu ISPOP a snížení nesrovnalostí v datech obou institucí tak, aby data MŽP byla statisticky korektní a ČSÚ je mohl pro statistické účely přebírat.Tento audit však podle všeho nebyl dodneška dokončen a MŽP přesto požaduje, aby ČSÚ přebíral data ze systému ISPOP.

 

Požádal jsem pana ministra Brabce, aby mi zodpověděl následující otázky:

 

  • Proč stále nebyl dokončen audit ISPOP, uvedený ve smlouvě z roku 2016? Jaké jsou jeho průběžné výsledky a kdy bude dokončen?
  • V usnesení VŽP jsme požadovali nápravu stavu dvojích dat do konce letošního roku. Jaké kroky jste k tomu podnikli a co ještě zbývá udělat? 
  • V odpovědi na interpelaci poslankyně Krutákové pan premiér uvedl, že v roce 2019 došlo k zásadnímu posunu. ČSÚ údajně vyhodnotil data MŽP o komunálním odpadu z obcí jako použitelná a akceptoval jejich používání. Proto bych se chtěl zeptat, co tento posun způsobilo – změnilo MŽP metodiku získávání těchto dat? Je již v souladu s evropským statistickým systémem? 
  • Jaké byly již provedeny kroky k tomu, aby všechna data MŽP byla v souladu s evropskou metodikou a mohla tedy být přebírána ČSÚ pro vytváření statistik a reportování do EU?
  • Jaká data bude ČR reportovat v příštím roce do Eurostatu? 
  • Jakými daty by se měli řídit investoři do zařízení na nakládání s odpadem? 
  • Proč nebyly do nového Zákona o odpadech zapracovány všechny připomínky ČSÚ, které úřad navrhoval z důvodu, aby data z administrativního systému splňovala evropská statistická kritéria? V odpovědi na interpelaci kolegyně Krutákové pan premiér tvrdil, že připomínky byly zapracovány, avšak např. požadavek na vymezení pojmů “provozovna” a “provozovatel”, tedy připomínka, kterou ČSÚ označilo za zásadní, nebyl do zákona promítnut s vysvětlením, že to není potřeba.

Další interpelace míří na stůl ministru Brabcovi, nad kauzou Bečva visí stále otazníky???

Ve věci otravy řeky Bečvy kyanidem stále probíhá policejní vyšetřování a všichni netrpělivě čekáme na jeho výsledek. Ve snaze vysvětlit, co a proč se stalo, by měly být prošetřeny všechny varianty a označeno co nejvíce důkazů. 

Proto jsem požádal ministra Brabce, aby mi zodpověděl tyto následující otázky:

 

  • Bezprostředně po havárii svědci uváděli, že z řeky byl silně cítit chlór. Bylo prošetřeno, zda byl ve vodě skutečně přítomný chlornan sodný, který se používá pro likvidaci kyanidu ve vodách? 
  • Pokud tato látka byla ve vodě přítomná, bylo zkoumáno, odkud se do řeky dostala a jaké bylo její množství? Bylo prošetřeno, které subjekty v okolí chlornany skladují a používají?
  • Máte k přítomnosti chlóru/chlornanu nějaké další informace? 

Týdenní inspirace článků 9. 11. – 15. 11. 2020

Český republika

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/becva-neni-totalne-mrtva-to-je-dobra-zprava-40342335

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/pirati-posiluji-cssd-bez-sance-ukazuje-pruzkum-40342323

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/pirati-dohaneji-ano-v-koalici-se-starosty-by-mohli-volby-vyh/r~eddb6430273811ebb1110cc47ab5f122/

https://www.lidovky.cz/domov/blatny-cilem-je-proockovanost-populace-proti-covidu-65-az-70-pct.A201115_140835_ln_domov_libsm

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/babis-se-pustil-do-poslance-blahy-ktery-se-ho-ptal-na-otravenou-becvu

 

Uherské Hradiště a okolí

https://www.idobryden.cz/zpravy/soud-zrusil-stavebni-uzaveru-obec-asi-ceka-pruvan-v-pokladne-52284.html

https://www.idobryden.cz/zpravy/nad-drslavicemi-vznikla-laguna-novy-poldr-zabranil-vytopeni-domu-52318.html

https://slovacky.denik.cz/zpravy_region/nadeje-pro-tezke-pripady-v-hradisti-nasli-prvni-darce-covidove-plazmy-20201115.html

https://slovacky.denik.cz/zpravy_region/zlinsky-kraj-drzi-v-senatu-pri-sobe-hlasi-josef-bazala-20201114.html

https://slovacky.denik.cz/denik-v-regionech/kanal-dunaj-odra-labe.html

https://slovacky.denik.cz/kultura_region/kniha-herce-josefa-kubanika-inspirovala-unikatni-projekt-venovany-toleranci-2020.html

 

Zlín

https://www.kr-zlinsky.cz/zlinsky-kraj-ma-nove-vedeni-hejtmanem-byl-zvolen-radim-holis-aktuality-16612.html

https://www.kr-zlinsky.cz/rada-zlinskeho-kraje-se-poklonila-pamatce-valecnych-veteranu-aktuality-16618.html

https://www.kr-zlinsky.cz/agendu-stavebniho-uradu-ve-frystaku-prevezme-od-prosince-z-personalnich-duvodu-zlinsky-magistrat-aktuality-16614.html

https://www.kr-zlinsky.cz/prehledne-informace-o-poctech-nakazenych-a-nemocnych-v-souvislosti-s-onemocnenim-covid-19-v-obcich-zlinskeho-kraje-aktuality-16585.html

 

Životní prostředí

Aplikace Scan4Chem odhalí škodlivé látky v domácnostech

Senát schválil zákaz klecových chovů nosnic od roku 2027

Senát schválil postupný konec drezury divokých druhů zvířat v cirkusech!

https://www.tretiruka.cz/news/senat-odmitl-zmenu-pravidel-o-sbernych-mistech-na-obaly/

https://www.lidovky.cz/domov/senat-posunul-pres-nesouhlas-brabce-ucinnost-noveho-odpadoveho-zakona-na-rok-2022.A201112_195419_ln_domov_lihem

https://www.tretiruka.cz/news/komise-vydala-studii-zamerenou-na-snizeni-dopadu-datovych-center-na-zivotni-prostredi/

https://zajimej.se/impact-hub-startuje-treti-rocnik-climate-challenge-akceleracniho-programu-zamereneho-na-boj-s-klimatickou-zmenou/

https://denikreferendum.cz/clanek/31936-vladni-poslanci-sabotovali-diskusi-o-becve-usneseni-zustala-neschvalena

https://denikreferendum.cz/clanek/31921-poslanec-elfmark-obecve-nebudeli-nalezen-vinik-odpovednost-ponese-ibrabec

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/znalecky-posudek-o-kyanidu-v-becve-ma-byt-hotov-do-20.prosince

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/samozavlazovaci-puda-by-mohla-zmenit-podobu-zemedelstvi-v-suchych-oblastech

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/poslanci-probirali-kyanidovou-havarii-na-becve.na-odhlasovani-usneseni-jich-v-patek-odpoledne-bylo-uz-malo

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vedci-z-akademie-ved-prozkoumaji-do-nedele-13-lokalit-na-becve

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/na-broumovsku-zabili-vlci-ovci-ctyri-dalsi-zranili

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/dalajlama-vyzval-statniky-k-urychlenemu-boji-proti-zmenam-klimatu – zajímavost!

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pohnoj-si-sam-domaci-vyroba-zemedelskych-hnojiv-z-lidske-moci-ma-budoucnost

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/nove-velke-stavby-v-ricanech-museji-mit-zelene-strechy – palec nahoru!

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ministr-brabec-nechce-o-inspektorku-rihovou-a-jeji-tym-cites-prijit-ta-pripadnou-spolupraci-nevylucuje

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ekologicke-organizace-vladu-kritizuji-za-pripravy-kanalu-ci-stavebni-zakon

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/francouzsky-europoslanec-drzi-hladovku-kvuli-klimatu

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/snemovna-dala-sanci-ustavnimu-zakotveni-ochrany-vody

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/nejlepsi-system-trideni-odpadu-z-obalu-v-cr-ma-vimperk

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/akademici-mesta-maji-zasadni-roli-v-ochrane-klimatu

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/odstrel-vlku-na-slovensku-postavil-proti-sobe-urady-a-ekology

Máte rádi přírodu? Nabízíme vám kreativní soutěž