Návštěva 20letého výročí firmy VERA v Choceradech u Prahy

Firma VERA, jejíhož systému IS Radnice Vera město Uherské Hradiště využívá, slavila 20 let od svého založení a my jsme byli u toho. Společné s vedoucím odb. J. Paluříkem jsem vyrazil na “Cestu kolem světa”, tak měla Vera představení své firmy pojaté. Celá prezentace firmy VERA byla v duchu představení světadílů (kultury, zvyků, gastronomie atd.) a každý světadíl byl propojen s nějakou konkrétní službou firmy VERA. Myslím, že se jim to hodně povedlo a jako bonus na závěr dne jsme si ještě odvezli cenu pro město Uherské Hradiště za “Nejkomplexnější systém”, což nás mile překvapilo.

Děkuji všem kolegům, kteří na propojení systémů a modulů VERA na městě pracují a doufám, že se nám i nadále bude dařit co nejefektivněji využít dalších nových modulů, které chceme v krátké době na MěÚ aplikovat. Díky!

http://www.vera.cz

2015-03-26 13.42.51

2015-03-26 14.50.07

Výstava poskytovatelů sociálních služeb

Zveme Vás na Výstavu poskytovatelů sociálních služeb, jež bude zahájena vernisáží ve středu 4. března 2015 v 16:00 hodin v kině Hvězda.

Město Uherské Hradiště ve spolupráci s Městskými kiny Uherské Hradiště si Vás dovolují pozvat na Výstavu poskytovatelů sociálních služeb, jež se uskuteční ve dnech 4.  – 15. března 2015 v kině Hvězda.

 Program vernisáže/4. března 2015 v 16:00 hodin:

  • vystoupení žáků ZUŠ Uherské Hradiště
  • seznámení s výstupy Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku 2015-2017
  • představení nově vznikajících sociálních služeb na území města Uherské Hradiště
  • od 17:00 hodin projekt filmu Hvězdy nám nepřály, USA 2014 / 125 min. / nevhodné pro děti do 12 let /titulky

Tato akce se uskuteční v rámci realizace projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku, jež byl podpořen Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.

Pozvánka_výstava poskytovatelů

výstava Michal Šarše / sochy, kresby

Termín

  • 5. 2. 2015 – 29. 3. 2015

Místo konání

Galerie Slováckého muzea
Otakarova 103
686 01 Uherské Hradiště

Kontakt

telefon: 572 552 425
Michal Šarše je výraznou osobností českého sochařství. Ve své práci se soustřeďuje především na tvorbu plastik a reliéfů z nejrůznějších materiálů, se kterými nakládá vždy překvapivým způsobem. Výtvarný účinek umocňuje expresivním používáním barev a světla. Jeho hlavními tématy jsou fenomény existence člověka a času. Kombinuje materiály, techniky tvorby, pohybuje se na hraně pojmu socha-objekt. Také jeho kresby jsou úzce spojeny se sochařskou tvorbou. Jeho hlavními tématy jsou fenomény existence člověka a času.

Speciální škola získala z vánoční sbírky 13 454 Kč

20. ledna jsem ve své kanceláři předal šek v hodnotě 13 454 Kč panu řediteli ZŠ a MŠ Speciální Karlu Zerzáňovi. Jsem rád, že lidé v Uh. Hradišti podpořili tuto sbírku a děkuji jim všem za to. V tomto roce 2015 jsme se rozhodli, že pokladniček rozmístíme po Uh. Hradišti více, abychom vyšli vstříc lidem, kteří o pokladničce u vánočního stromu třeba ani nevěděli.

Po předání šeku jsme ještě s p. ředitelem Zerzáněm a pí. Zlatuškovou, vedoucí odboru sociálních služeb, asi hodinu debatovali nad otázkami mezilidských vztahů, a to hlavně rodinných, a také o začleňování handicapovaných do “běžného života”. Také jsme se bavili o změně chování a vnímaní handicapovaných celkově v naší společnosti.

Slovácké léto 2014 opět v Uh. Hradišti

V termínu od 4. do 13. 7. 2014 bude na Masarykově náměstí živo. Pořadatelé opět přichystali pestrý program.

Co bych doporučil: v pátek 4. 7. v 19:30 hod. U2 Revival, v  pátek 11. 7. v 19.30 hod. Free Fall a ve 21:00 hod. Divokej Bill. V neděli 13. 7. v 17:00 hod. RED HOT CHILLI PEPPERS REVIVAL.

Po celou dobu konání ace probíhá spousta programů na podporu pohybu, fitness a tělesné kondice.

Celý program najdete na oficiálním webu www.slovackeleto.cz