Dnes byla spuštěna na internetových stránkách města Uh. Hradiště nová aplikace – Zlepši své město.

Byla spuštěna nová aplikace pro občany Uherského Hradiště pro hlášení závady či návrhu ke zlepšení. Občané města mají nyní možnost nahlásit závady, nedostatky, poruchy ale i návrhy na vylepšení veřejného prostranství. Stačí když ve svém webovém prohlížeči vyplní jednoduchý interaktivní formulář na adrese http://hlaseni.tmapserver.cz/#592005
Tuto efektivní možnost hlášení závad a podnětů považuji za velmi přínosnou pro všechny, kteří chtějí “Zlepšit své město”. Kromě možnosti zaslat mi podnět, závadu na email: frantisek.elfmark@mesto-uh.cz – je to jedna z dalších možností jak docílit, abychom město měli lepší, čistější a krásnější. Aby byl případný nedostatek ihned odhalen a taky samozřejmě řešen. Spuštění aplikace je prvním krokem k větší efektivitě komunikace s občany a k dalším změnám, které na radnici nejen v rámci IT chystáme.

Ekologický festival Týká se to také tebe 2015, bohatý program, fotosoutěž a filmová soutěž

Srdečně vás všechny zvu na 40. ročník festivalu TSTTT, který se koná mimo jiné i za podpory města Uh. Hradiště. Společně s Odborem životního prostředí chystáme prezentaci provedených revitalizací zeleně a také přednášku na téma odpady a jejich nakládání. Termín festivalu 9. 6. – 14. 6. 2015 v Uh. Hradišti
Více informací o festivalu a program najdete zde: www.tsttt.cz

Festival TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE (TSTTT) je tematický mezinárodní festival amatérských filmů, jehož cílem je upozorňovat veřejnost na filmová díla, která se zásadně vyjadřují k ekologickým stránkám lidské existence v dnešním světě. Jeho neoddělitelnou součástí je fotosoutěž a doprovodný odborný a kulturně společenský program – promítání, přednášky, semináře, besedy, konference, výstavy, umělecké pořady, farmářské trhy, prezentace, výlety, exkurze, aktivity pro děti i dospělé.

Fotografická soutěž, získejte 7.000 Kč a pěknou cenu k tomu

„Fotosoutěž TSTTT prošla během sedmatřiceti let řadou změn a úprav. Původně byla vyhlášena pro amatéry i profesionály Československa ve třech tematických okruzích – ochrana přírody, ochrana a tvorba životního prostředí a péče o památky. Po rozdělení republiky mohli soutěžit pouze čeští autoři, teprve před devíti lety je soutěž znovu otevřena pro slovenské fotografy. V průměru se soutěže zúčastňovalo kolem 40 – 50 autorů, kteří zaslali v průměru 400 fotografií.“ – uvedl Miroslav Potyka, který měl na starost na tři desítky ročníků soutěže.

K výrazné změně došlo v 35. ročníku, kdy v soutěžním řádu zůstaly pouze první dva tematické okruhy, termín soutěže v rámci celého festivalu se přesunul z listopadu do června a výstava byla instalována v prostorách Reduty, aby se dostala do centra festivalového dění. V tomto duchu se uskuteční festival i letos.

Loňský ročník ukázal, že zájem z řad fotografů je stabilně velmi velký, což dokazuje počet 416 zaslaných fotografií od 59 autorů z České a Slovenské republiky. V letošním roce došlo opět k několika drobným úpravám tematických okruhů. Vernisáž fotografické soutěže proběhne nově v podvečerním čase v 17 hodin v prostorách Reduty. Letos je zároveň nově plánována repríza výstavy v Panském domě v Uherském Brodě.

Uzávěrka přijímání fotografií do fotosoutěže je 26. května 2015. Propozice fotosoutěže najdete zde.

plakattsttt2015

Festival Prolínání 2015 v Uh. Hradišti

FILMOVÝ A OSVĚTOVÝ FESTIVAL PROLÍNÁNÍ 2015
Uherské Hradiště – Reduta a Jezuitská kolej, Masarykovo náměstí, 26. května.2015

Byl jsem osloven pořadateli festivalu, zdali bychom druhý ročník tohoto festivalu letos nepropojili s tzv. Burzou poskytovatelů sociálních a navazujících služeb v Uh. Hradišti, kterou město a konkrétně OSSZ v rámci projektu již dříve 2x realizovalo. Po pár osobních schůzkách se nám propojení podařilo a 26. května bude v rámci Burzy poskytovatelů sociálních služeb na Masarykově náměstí od 9:00 prezentováno více než 40 sociálních a navazujících služeb pro občany na území Uherského Hradiště a okolí, jarmark s výrobky, dílničky pro děti i dospělé, ukázka kompenzačních pomůcek a tvůrčí akademie plná zpěvu a divadla. Odpoledne v 17:00 zahrají opět THE TAP TAP. https://youtu.be/8qacVvm-8ao
Doufám, že se tam potkáme! Srdečně vás všechny zvu!

Veřejné fórum o rozvoji města

V pořadí již šesté Veřejné fórum o rozvoji města se bude konat v pondělí 27. 4 .2015 od 17:00 – 19:00 hod. ve Velkém sále Reduty v Uherském Hradišti.

Veřejné fórum je příležitostí pro všechny občany, zájmové a neziskové organizace, podnikatele a pro všechny, kteří se chtějí dozvědět, jak se město rozvíjí, a sdělit nám své podněty pro jeho další rozvoj s cílem zlepšit kvalitu života občanů v našem městě. K diskusi o tom, co se uskutečnilo, realizuje nebo připravuje, budou připraveny tematické stoly z oblastí:

  1. Rozvoj města a hospodaření
  2. Životní prostředí a zdraví
  3. Vzdělávání, sport, kultura a cestovní ruch (volnočas. aktivity)
  4. Doprava
  5. Sociální služby
  6. Prevence a bezpečnost
  7. Stůl mládeže
  8. Otevřený úřad

Občané se dozvědí, v jaké fázi řešení jsou náměty z loňského veřejného fóra a budou moci pojmenovat další náměty, které se stanou podnětem k hledání optimálního řešení v tomto roce. U jednotlivých tematicky vyčleněných stolů budou mít příležitost diskutovat s odborníky i vedením města o aktualitách či novinkách. Na závěr dojde ke společnému pojmenování nových „10 problémů města“, o kterých bude hlasovat veřejnost.

Fórum bude moderovat Ing. Dana Diváková, ředitelka institutu komunitního rozvoje. Program bude zahájen krátkým tanečním vystoupením ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Šikula. Součástí programu bude i slosování tomboly a drobné občerstvení.

plakat VF2015

Město Uh. Hradiště společně s Městským informačním centrem UH podpoří akci – “Ukliďme Česko”

Rozhodl jsem se za město Uherské Hradiště (odbor ŽP) společně s Městským informačním centrem UH (panem Josefem Pavelou) podpořit celorepublikovou akci s názvem  “Ukliďme Česko”. Kdo budete mít v tento den čas a chuť, připojte se k nám. Budeme rádi. Více info se brzy dozvíte na MIC.

Vybrané lokality pro úklid jsou:

– okolí studánky na ul. 28. října (pramen Staré Olšavy)

Datum: 18. 4. 2015 (sobota)
Čas: cca 8:00 – 13:00

Více info o akci:
http://www.uklidmecesko.cz/event/10870
http://www.uklidmecesko.cz/
http://www.uherske-hradiste.cz/akce/105225/
http://www.novinky.cz/vase-zpravy/zlinsky-kraj/uherske-hradiste/4431-30534-obyvatelum-uherskeho-hradiste-nejsou-cerne-skladky-lhostejne-pripoji-se-k-akci-uklidme-cesko.html