Festival TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE – 10. – 12. 6. 2016 (Uherské Hradiště)

Srdečně vás všechny zvu na 41. ročník ekologického festivalu TSTTT. Více o programu najdete zde: http://tsttt.cz/program

O festivalu

Festival TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE je již čtyřicet let místem pravidelného, srdečného a přátelského setkávání filmových tvůrců, fotografů, ekologů, farmářů, odborníků na zemědělství a životní prostředí, občanských sdružení a iniciativ, laické a odborné veřejnosti. TSTTT spojuje všechny ty, kterým není lhostejno, v jakém světě žijeme, a budou žít další generace.

Týká se to také tebe – to byl název snímku uherskohradišťského Studia amatérského filmu, který si před čtyřiceti lety zdejší kolektiv uznávaných filmařů převzal do názvu své nové celostátní soutěže. Věrně jím vystihoval záměr prostřednictvím filmu apelovat na člověka občana, aby si uvědomoval, že životní prostředí se dotýká každého z nás, je nezpochybnitelnou podmínkou života na zemi v jakékoli formě a ovlivňuje jeho kvalitu.

V průběhu let se tato soutěž stala mezinárodní a po dlouhá léta zahrnovala také kategorii filmů profesionálních. Autoři se svými díly vyjadřují k aktivitám a způsobům činnosti člověka k ochraně životního prostředí,  k vytváření předpokladů pro udržení biodiverzity, vlivu průmyslu, dopravy, energetiky na životní prostředí, k zachování krajinného rázu, architektuře a urbanismu nebo také například k sepětí domácnosti a rodinného života s přírodou.

Věřím, že i letos budou do filmové soutěže TSTTT přihlášeny desítky kvalitních snímků z mnoha států světa, z nichž pak odborná porota zařadí ty nejzajímavější do soutěžního promítání. Nejlepší z nich pak budou oceněny v sobotu na  slavnostním vyhlášení výsledků.

Více informací na webu: www.tsttt.cz

Ukliďme svět, ukliďme česko!

Duben je měsíc zasvěcený ekologii, vzdělávacím kampaním a letos se již potřetí bude konat celorepubliková akce Ukliďme svět – Ukliďme Česko. Díky Informačnímu centru pro mládež se v Uherském Hradišti letos už podruhé v sobotu 16. dubna zapojí dobrovolníci, školy i organizace, kterým na svém okolí a životním prostředí opravdu záleží. Všem, kteří se akce zúčastní již nyní velmi děkuji a této podpory si velmi vážím.

Akce je v Uherském Hradišti rozdělena do tří rovin.

„První rovina jsou samozřejmě školy, se kterými Informační centrum pro mládež úzce spolupracuje během celého roku, okolí školy je chápáno i jako vizitka žáků. Je čistě na úvaze jakékoli hradišťské školy, zda se se svými žáky zapojí a širší okolí své školy uklidí, přesto nelze pominout, že právě výchova a vzdělávaní už v nejútlejším věku k šetrnému a ekologickému způsobu života je nejvíce efektivní.“ Školy se stále mohou přihlašovat na e-mailu icm@icmuh.cz do 4. dubna.

„Druhá rovina je široká veřejnost, kdy bude v sobotu 16. dubna uklízena a čištěna Výšina sv. Metoděje a nejbližší okolí. Sraz bude v 8 hod v prostorách bývalého židovského hřbitova, pytle a sběrný kontejner bude zajištěn díky úzké spolupráci s Městem Uherské Hradiště,“  dodává radní František Elfmark. „Dobrovolníci by si měli vzít hlavně vhodné oblečení a pracovní rukavice a samozřejmě dobrou náladu“ upozorňuje radní za životní prostředí, který se již druhým rokem bude akce také účastnit. Koordinace na místě bude prováděna díky spolupráci s MS Korábek Mařatice-Sady-Vésky.

Poslední rovina oslovuje především majitele bezpočetných krabic na půdách a ve sklepech, kterých se lidé často zbavují jako „harampádí“. Je totiž spousta předmětů, které by mohly obohatit sbírky Slováckého muzea či expozice Parku Rochus a zajistit tak budoucím generacím další doklady běžného života místních obyvatel. Akcí „Od lžičky po kredenc“ vyhlašuje ICM ve spolupráci s uvedenými organizacemi, Městem Uherské Hradiště a Slováckou tržnicí sběr předmětů, vybavení domácnosti a nábytek do roku 1950, např. stoly, židle, kredence, otomany, štokrlata, obrazy, kuchyňské nádobí a náčiní, bytový textil, drobné zemědělské a vinařské nářadí. Vše je možné nosit během soboty 16. dubna 2016 8.00 – 12.00 hod (případně od 19. – 22. 4.) ke Slovácké tržnici. Předměty a vybavení přeberou etnografové či obsluha prodejního stánku Tradiční výrobek Slovácka oproti darovací smlouvě. Pořadatel si vyhrazuje předmět odmítnout.

Podpořte třídění odpadu v našem krásném městě.

Oblastní shromáždění SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých) Uh. Hradiště – diskuse

Dne 16. 2. 2016 jsem navštívil oblastní shromáždění SONS, konané v Senior centru na Kollárově ulici. Po úvodu, kde jsem se krátce představil, proběhla diskuse o problémech nevidomých v centru města. Společně jsme řešili problematiku např. reklamních “áček” před obchody, nevhodně umístěných květináčů, kol opřených o fasády domů, nedostatečného označení lešení při opravě fasád, nedostatečných opatření pro nevidomé na chodnících a hlavně neukázněných cyklistů v pěších zónách.  Vyslechl jsem si i dotaz, z jakého důvodu je namontováno v autobusech MHD hlasové označení zastávek, když je nesrozumitelné a málo hlasité. Cituji jednu paní “I po namontování je pro mě kvůli nekvalitě hlasových pokynů stále lepší si zastávky počítat”. Vyslechl jsem si toho spousty a uvědomil jsem si, že pro nevidomé nebo slabozraké je stále nadmíru složité pohybovat se v Uherském Hradišti a je třeba s tím něco dělat. Proto budu apelovat na kolegy, aby se na takové věci nezapomínalo a při každém projektu se myslelo i na tyto úpravy. Nemusíme být jen město kultury a tradic, ale také město otevřené všem bez rozdílu.

Více o informací o organizaci SONS na jejich www stránkách.

Vánoční jarmark v Uherském Hradišti – 2015

Dnes dne 13. prosince 2015 se v Uherském Hradišti spouští vánoční jarmark. Doufám, že se bude lidem víc líbit. Město se snažilo, aby to zase nevypadalo jak na čínské tržnici. Mnozí jste na to poukazovali a tak se to snad povedlo. Prosím o vaše názory. Jedinou mojí výtkou je začátek trhů a rozsvěcování náměstí. Dle mého, by slavnostní rozsvěcení stromu a náměstí mělo proběhnout první adventní víkend a vánoční trhy ihned druhý víkend poté. Určitě se na toto téma ještě s kolegy pobavíme.

vanocni_trhy15