Sněmovna dala zelenou léčebnému konopí. Piráti budou dál bojovat o jeho snadnou dostupnost pro pacienty a regulované samopěstování

Praha, 26. ledna 2021Poslanci dnes strávili několik hodin projednáváním dvou novel týkajících se konopí. Zatímco ta vládní, vztahující se k oblasti konopí pro léčebné použití, byla propuštěna do druhého čtení, u pirátské novely, která by umožnila samopěstování konopí, došlo k zamítnutí. Pirátská novela by přitom vyřešila paradox, kdy soudy interpretují sklizeň konopí jako výrobu omamných látek, což je v rozporu s mezinárodními úmluvami. To je příčinou uvěznění více než osmi stovek lidí v ČR. Přijetí úpravy by pro uživatele a pěstitele znamenalo zpřístupnění širších možností prevence i poradenství bez hrozby trestního stíhání pro tzv. šíření toxikomanie. Následovali bychom tak dobrých příkladů ze zahraničí,uvedl pirátský poslanec Tomáš Vymazal, spolupředkladatel návrhu.

Co se týče samopěstování konopí, stav regulace v České republice zůstává nezměněn. Protiargumenty, které jsme slyšeli na plénu, se nadále drží mýtu tzv. vstupní drogy a zahraničními zkušenostmi nepotvrzených domněnek o tom, že po zavedení legální regulace vzroste míra užívání ve společnosti, věcná diskuze je proto velmi těžko dosažitelná,” popsal Vymazal a dodal: „Nejvíce kritizovaným aspektem pirátského návrhu byla možnost bezúplatného předání konopí. Ve spolupráci s Patrikem Nacherem z hnutí ANO pracujeme na kompromisním pozměňovacím návrhu k vládní novele, který by zavedl možnost samopěstování konopí pro dospělé občany v souladu s výhradami, které zazněly na plénu.”

K vládní novele budou Piráti ve druhém čtení podávat několik pozměňovacích návrhů, které díky zpřesnění podmínek pro získání licence a úpravě definice správné pěstitelské praxe, umožní maximálnímu množství subjektů výrobu konopí pro léčebné použití, a tím pokryjí potřeby maximálního množství konopných pacientů. Na plénu jsem kritizoval byrokracii, která brání deklarovanému cíli vládní novely, tedy zvýšení dostupnosti léčebného konopí. Ty se pokusíme vyřešit prostřednictvím pozměňovacích návrhů,” dodal Vymazal.

Naopak situace v oblasti odstranění absurdních překážek pro masovější pěstování a zpracování technického (neomamného) konopí se vyvíjí pozitivně. Tímto tématem se bude zabývat i Zemědělský výbor Sněmovny. Podařilo se nám vysvětlit velkému počtu kolegyň a kolegů z jiných klubů, že technické konopí je plodina budoucnosti, která přináší neuvěřitelný potenciál pro české zemědělství, potravinářství a další segmenty průmyslu, a zároveň napomůže ozdravit naši krajinu,” vysvětlil Radek Holomčík, poslanec za Piráty.

Piráti budou jednat s vládou o Dukovanech, žádají posílení motivace k dodržování karantény a zasílají dopis premiérovi, aby změnil váhavý postoj k boji s daňovými ráji

Praha, 26. ledna 2021 – Bezpečný investorský model výstavby nových jaderných zdrojů jak z hlediska ochrany financí daňových poplatníků, tak z hlediska bezpečnosti budou prosazovat Piráti na chystaných jednáních se zástupci vlády o výstavbě nového bloku Dukovan. Piráti se rovněž chystají jednat o navýšení kompenzací, díky němuž chtějí zvýšit ochotu lidí nechat se testovat a dodržovat karanténní opatření. Spolu s europoslanci se pirátští poslanci také obrátili na premiéra Babiše, aby se zasadil o jednání na poli EU k ukončení zneužívání daňových rájů. Sněmovna se má v tomto týdnu také zabývat tzv. invazivní novelou, do níž chtějí Piráti zařadit specifické živočišné a rostlinné druhy, které ohrožují přírodu na území ČR.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš informoval, že Piráti se chystají na středeční schůzku s premiérem k výstavbě nových jaderných bloků elektrárny Dukovany: „Opakovaně s Piráty upozorňujeme, že musíme pečlivě zvažovat, s jakým partnerem by měla ČR jaderné bloky stavět. Není to jen otázka financí, ale i výběru strategického partnera pro provoz na zhruba 80 let a otázka národní bezpečnosti. Od počátku přípravy jsme upozorňovali na další aspekty plánovaného projektu. Jsme přesvědčení, že investorem má být stát, nikoliv ČEZ, a to proto, že stát si může peníze půjčit levně a narozdíl od ČEZ nemusí řešit ziskovost pro další akcionáře. Projekt by měl být dodán za fixní cenu a na klíč, aby nedošlo k předražení a negeneroval se další více práce. A to z pohledu občanů nejdůležitější, je zastropování maximální výkupní ceny v zákoně tak, aby se případné prodražení nedotklo peněženek našich občanů, což už jsme ve Sněmovně předložili“. 

Bartoš pak také upozornil na plánovaný brífink opozičních stran ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu stavebního zákona, který se uskuteční ve čtvrtek. „Ve výboru pro veřejnou správu jsme předložili komplexní pozměňovací návrh, který je variantou nesmyslného vládní verze. Jdeme cestou modernizace a digitalizace, která na rozdíl od vládní verze uspoří miliardy korun. Podporu projednáváme se zástupci obcí a usilujeme o schůzku s premiérem Andrejem Babišem, ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovu a ministrem vnitra Janem Hamáčkem.“

Místopředsedkyně Olga Richterová představila návrhy Pirátů a STAN ke zvýšení motivace lidí dodržovat karanténu a testovat se: „Omezení nežádoucího chování se ekonomicky vyplatí, každý den lockdownu nás stojí velké peníze. Naše návrhy spočívají v navýšení nemocenské na 80 % nebo v zavedení jednorázového příspěvku ve výši 3 tisíce korun. Aby tento systém pozitivní motivace fungoval, musí se vztahovat i na živnostníky a lidi pracující na dohody. Další věc: Piráti trvají na tom, aby pro očkování platily principy 3D – to je dobrovolnost, dostupnost a důvěryhodnost. A právě důvěryhodnost je nyní silně narušená. Jsme svědky odvolávání z pozic za papalášské chování, ale i pro neshody. Nesedí počty očkovaných osob a lidé dostávají zprávy o zrušení rezervace na očkování bez slova omluvy. Žádáme ministerstvo o nápravu a budeme jednat o tom, aby se vláda soustředila na motivaci, nejenom restrikce.“

Místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal uvedl, že Sněmovna se má na čtvrteční mimořádné schůzi zabývat návrhem na korespondenční hlasování: „Zásadní je pro nás princip rovnosti hlasů při hlasování. Tisíce občanů v zahraničí musí překonat stovky až tisíce kilometrů, aby mohli uplatnit své právo volit, a to například v situaci, kdy spoluobčané pracovně pobývají v jiném státě. Návrh, který jsem spolupředkládal, doufám získá ve Sněmovně podporu.“

Do Sněmovny míří i tzv. invazní novela, ke které se vyjádřila poslankyně Dana Balcarová, předsedkyně Výboru pro životní prostředí: „Účelem novely je chránit původní druhy a biologickou rovnováhu v české přírodě. Některé druhy však mají negativní dopady i na lidské zdraví nebo zemědělství. Příkladem flóry je rychle se šířící bolševník, mezi živočichy je závažnou hrozbou norek americký, který decimuje populace raků, obojživelníků a vytlačuje domácího norka evropského. Piráti usilují o zapracování národního seznamu invazních druhů, které nejsou obsaženy v unijním seznamu, a přitom ohrožují českou přírodu a zemědělskou produkci.“

Poslanec František Kopřiva tiskový brífink uzavřel dlouhodobě debatovaným tématem úniku financí do daňových rájů, které v předvolebním období akcentovaly prakticky všechny sněmovní strany: „Úniky do daňových rájů v rámci EU stojí ČR až 10 miliard korun ročně. Postoj české vlády je váhavý, proto jsme sepsali s našimi europoslanci dopis, ve kterém apelujeme na českou vládu, aby tento bod aktivně podpořila na jednání Rady EU. Spustili jsme web spravedlivedane.cz, kde občané naleznou veškeré informace a dopis, pod nějž se mohou se svým požadavkem na projednání vůči vládě podepsat.“

Poslanecká sněmovna podpořila návrh Pirátů na zvýšení platů učitelů. Dosáhnout má 130 procent průměrné mzdy

Praha, 22. ledna 2021 – Poslanecká sněmovna dnes v rámci schvalování vládní novely zákona o pedagogických pracovnících přijala pozměňovací návrh Pirátů na navázání platu učitelů na průměrnou mzdu. Cílem je, aby plat učitelů vzrostl na 130 procent průměrné mzdy. Díky návrhu Pirátů bude růst platu učitelů předvídatelnější a umožní rychlejší růst platu učitelů v prvních 10 letech praxe. Platově si rovněž polepší pedagogové v předškolním vzdělávání, které je dlouhodobě finančně poddimenzované. O zákonu jako celku dnes Sněmovna hlasovat nestihla, hlasování by mělo proběhnout v příštím týdnu.

V rámci členských států EU a zemí OECD patří platy učitelů v České republice dlouhodobě mezi nejnižší, a to prakticky napříč všemi stupni vzdělání. „Přestože jsme v posledních letech mohli pozorovat výraznější nárůst průměrného platu učitelů a dalších pedagogických pracovníků, tento trend historicky nedostatečně reflektoval vývoj průměrné mzdy v ČR. Do roku 2018 de facto docházelo k dorovnání průměrného platu učitelů a dalších pedagogických pracovníků vůči průměrné mzdě v ČR. Zároveň se potýkáme s nedostatkem kvalifikovaných učitelů, který se bude, vzhledem k věkové struktuře učitelů, v následujících letech dál prohlubovat,” varoval poslanec Pirátů Lukáš Bartoň před nepříznivým trendem.

„I s ohledem na riziko dalšího prohlubování nedostatku kvalifikovaných učitelů považujeme za zcela zásadní, abychom vytvořili dostatečně finančně podnětné prostředí, které zvýší atraktivitu učitelské profese a přiláká do školství další šikovné a schopné lidi. Zlepšení platových podmínek zvýší motivaci ke studiu oborů zaměřených na přípravu budoucích pedagogů, čerstvých absolventů oborů s pedagogickým zaměřením, stávajících pedagogických pracovníků i dalších zájemců ke vstupu, respektive setrvání v pedagogické profesi,” uvádí pirátský poslanec Lukáš Bartoň.

„Vlastní návrh řešení spočívá ve dvou rovinách: v navázání minimálního objemu finančních prostředků státního rozpočtu na platy učitelů a dalších pedagogických pracovníků pro daný kalendářní rok na průměrnou mzdu v ČR a v garanci minimální výše platového tarifu ve vazbě na procentní výši průměrné mzdy za stanovené období s tím, že vláda v rámci vyjednávání rozpočtu samozřejmě může objem prostředků ještě navýšit. Dosažení úrovně minimálně 130 procent průměrné mzdy navrhujeme v roce 2023. Od roku 2024 pak porostou platy učitelů a dalších pedagogických pracovníků stejným tempem jako průměrná mzda v ekonomice. Schválený návrh vychází z jednoho z hlavních cílů Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2019-2023, z usnesení Poslanecké sněmovny o zvyšování platu pedagogů a dalších pracovníků ve školství a je v souladu s programovým prohlášením vlády,” dodává Lukáš Bartoň.

Návrh počítá se zachováním ohodnocení dle výkonu v rámci nadtarifní složky platu, rovněž zohledňuje princip nulové ztráty a podmínku, že na změně modelu financování nesmí nikdo z pedagogických pracovníků tratit. Proti návrhu na zvýšení platu pedagogů na 130 procent průměrné mzdy se dnes postavili pouze poslanci hnutí ANO.  

 

Piráti navrhli navýšení financí pro lidi v karanténě kvůli covidu. Chtějí občany pozitivně motivovat, aby se nebáli chodit na testy

Praha, 22. ledna 2021 – Piráti předložili dnes ve Sněmovně tři pozměňovací návrhy, které by lépe kompenzovaly lidem výpadek příjmů v případě jejich karantény či izolace kvůli koronaviru. Tím by se zvýšila motivace občanů chodit na testy či hlásit kontakty – nemuseli by mít totiž obavy o živobytí své či svých blízkých. Sněmovna ale všechny návrhy odmítla. Na plénu jsme předložili hned tři varianty návrhů, které by pomohly lidem v karanténě a zároveň zvýšily protestovanost obyvatelstva, což je v zájmu nás všech. Je zcela pochopitelné, že se dnes řada lidí bojí chodit na testy, i když se necítí dobře, protože si prostě kvůli financím nemohou dovolit stonat. Za Piráty je odmítáme za podobé jednání trestat, naopak jim chceme pomoci. Vládní poslanci to ale bohužel vidí jinak,“ popsala Olga Richterová, první místopředsedkyně Pirátů.

Je v zájmu celé naší země, aby lidé, kteří se necítí dobře, chodili na testy, hlásili kontakty, které mohli nakazit, a hlavně zůstávali doma v karanténě či izolaci. Jen tak se může dařit snižovat počty nových případů. Dnes se tak leckdy neděje, protože si dotyční nemohou dovolit ohrozit finančně svojí rodinu. Jiné země jsou si tohoto problému dobře vědomy a proto se snaží ztráty občanům dostatečně kompenzovat. Za Piráty chceme jít stejnou cestou. První náš návrh by dočasně do června 2021 zvýšil nemocenskou na  80 % denního vyměřovacího základu pro občany, kteří jsou v karanténě kvůli covidu. Přičemž by to hradil stát,“ vysvětlila Richterová s tím, že druhou variantou by bylo zvýšení náhrady mzdy v době epidemie.

Je ale nutné, aby případné navýšení náhradní mzdy neplatili zaměstnavatelé, nýbrž stát. Opět by šlo jen o mimořádné opatření do léta. Poslední možností, kterou jsme navrhovali, byl jednorázový příspěvek na karanténu a izolaci. Ten by činil 3 tisíce korun s přihlédnutím k tomu, že karanténa v průměru trvá 10 až 14 dní. Částka by mohla řadě nízkopříjmových rodin vytrhnout trn z paty. Poslanci vládních stran si ale bohužel odmítli jednu variantu vybrat a všechny smetli ze stolu. Máme nicméně v plánu tyto návrhy dále prosazovat,“ uzavřela pirátská poslankyně.

Piráti nepodpořili prodloužení nouzového stavu, vláda odmítla vyslyšet požadavky zmírňující dopady krize na občany

Praha, 21. ledna 2021 – Piráti nezvedli ruku pro prodloužení nouzového stavu do 14. února, o které dnes ve Sněmovně požádala vláda. Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek ve Sněmovně načetl devět požadavků, jejichž cílem je co nejrychlejší zvládnutí epidemiologické krize, napravení chyb a úprava opatření s plošným ekonomickým dopadem jak na firmy tak i domacnosti. Vládní poslanci s podporou KSČM všechny body zamítli.

„Vládní poslanci odmítli návrhy, o kterých vláda již několik dní tvrdila, že se na nich již pracuje, případně, že se chystá je uskutečnit. Jedná se o kroky, které měly potenciál výrazně ulehčit život spoluobčanů v této nelehké době a zvládnout překonat epidemii,“ uvedl Jakub Michálek.

Usnesení, které Piráti na plénu představili, zahrnovalo rozšíření kompenzací a nediskriminační podpory pro živnostníky a zlepšení přístupu finanční správy k žadatelům, podporu práce z domova a pravidelného testování ve firmách a dočasné zvýšení podpory nemocenské u osob v karanténě a izolaci na 80 %. Dále Piráti žádají o revizi zákazu maloobchodního prodeje a nahrazení omezením počtu zákazníků a také prodloužení omezení na mobiliární exekuce. V případě systému PES Piráti navrhli úpravu ve prospěch posílení pravomocí ředitelů škol rozhodovat o možnosti prezenční výuky alespoň jednou za čas v omezeném režimu při všech stupních pandemické pohotovosti. Součastí usnesení byly také opakované požadavky na zveřejňování dat o průběhu očkování a vyjasnění kritérií podle nichž se budou očkovat skupiny obyvatel. Opětovně Piráti také žádali o předložení časově omezeného zákona definujícího podmínky pandemické pohotovosti s možností kontroly parlamentem.

Plné znění navrženého usnesení:

USNESENÍ K PRODLOUŽENÍ NOUZOVÉHO STAVU

Poslanecká sněmovna

 1. vyzývá k rozšíření vládních kompenzací pro podnikatele v přímo i nepřímo zasažených sektorech, které poskytnou podnikatelům dostatečnou, rychlou a nediskriminační podporu, především k úhradě fixních nákladů (např. hypoteční úvěry, úvěry na vybavení a stroje, náklady na energie a další) analogicky k programu COVID-nájemné do 21 dnů od schválení tohoto usnesení,
 2. žádá vládu o podporu proklientského a vstřícného přístupu finanční správy a dalších institucí ke všem žadatelům,
 3. vyzývá vládu, aby do 15 dnů od schválení tohoto usnesení
  1. podpořila maximální využívání práce z domova v soukromém i veřejném sektoru,
  2. podpořila pravidelné testování zaměstnanců ve firmách, zejména v průmyslu formou bonusu nebo daňového odpočtu za provedený test,
 4. vyzývá vládu, aby na časově omezenou dobu, do června 2021, podpořila zvýšení nemocenské na kovidové karanténě i izolaci na 80 % namísto dnešních 60 % redukovaného průměrného výdělku, a to z důvodu zvýšení motivace lidí nechat se testovat a hlásit kontakty a tak zabránit šíření COVID19,
 5. bere na vědomí
  1. informaci, že MZ CR 21. 1. 2021 zveřejnilo data o počtu aplikovaných vakcín v jednotlivých krajích po dnech,
  2. příslib ministra zdravotnictví do 25. 1. 2021 rozšířit tato data o: indikační skupinu, věkovou kohortu, pořadí dávky.
 6. vyzývá vládu k revizi obecného zákazu maloobchodního prodeje a náhradě tohoto zákazu omezením počtu zákazníků na provozovnu za dodržování přísných hygienických opatření, aby byl možný alespoň provoz obchodů, kde se najednou pohybuje pouze 1 zákazník,
 7. vyzývá vládu k úpravě Protiepidemiologického systému tak, aby:
  1. ředitel základní školy měl při všech stupních PES možnost povolit přítomnost žáků prvního stupně formou rotační výuky či s využitím studijních skupin v souladu s metodickým vedením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
  2. zohlednila možnost realizace praktické výuky na školách i při vyšších stupních PES za zpřísněných opatření,
  3. umožnila ředitelům škol povolit přítomnost žáků závěrečných ročníků základních a středních škol formou rotační výuky, konzultací či s využitím studijních skupin,
  4. ředitel malotřídní školy mohl umožnit prezenční přítomnost všem žákům prvního stupně za zpřísněných opatření,
  5. sjednotila pravidla pro fungování subjektů, které poskytují vzdělávání a péči o dítě do věku 6 let, tedy i pro lesní kluby a další zařízení, která poskytují stejné nebo obdobné služby jako mateřské školy,
 8. vyjadřuje podporu záměru, aby vláda do 8. 2. 2021 předložila zvláštní časově omezený zákon, který definuje podmínky pandemické pohotovosti, parlamentní kontrolu takového stavu, mimořádná opatření, která může činit vláda a ministerstvo zdravotnictví, možnosti jejich soudního přezkumu, základní požadavky na informování obyvatel o nákaze COVID-19 a zvládání krize, možnosti plošné pomoci poškozeným a přehledné podmínky pro kompenzaci vzniklé škody,
 9. vyzývá vládu, aby navrhla po dobu trvání nouzového stavu prodloužení veškerých dočasných opatření přijatých v zákoně o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru, zejména pak aby omezila možnost provádět mobiliární exekuce či výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí, a umožnila povinným žádat o výplatu čtyřnásobku životního minima z jejich účtu.

Piráti a Starostové podepsali koaliční smlouvu pro volby 2021

Praha, 21. leden 2021 – Předseda Pirátů Ivan Bartoš a předseda hnutí Starostové a nezávislí Vít Rakušan a další čelní představitelé obou stran dnes v Poslanecké sněmovně podepsali koaliční smlouvu pro volby do Poslanecké sněmovny 2021. Završili tak sedmiměsíční práci na společném dokumentu. 

„Podpis smlouvy je završením sedmiměsíční práce a příprav, kdy jsme společně řešili programové otázky a parametry smlouvy. Členská základna Pirátů nám dala silný mandát 79 % pro uzavření volební koalice se STAN. Už nyní začínají spolupracovat resortní a programové týmy na 113 bodech týkajících se všech resortů,“ shrnul dosavadní jednání Ivan Bartoš.

„Na počátku roku se nám dostalo potvrzení obou členských základen. Smlouva je ambiciózní a program bude ještě ambicióznější. Na společnou práci se těším. Už nyní se scházejí nejen programové týmy, ale i krajské štáby. Výnosem pana prezidenta kampaň de facto již začala. Doufám, že naše koalice přinese kýženou změnu a naději,“ komentoval před podpisem smlouvy Vít Rakušan.

Kromě předsedů obou stran se formálního aktu podpisu smlouvy zúčastnili za Piráty první místopředsedkyně strany Olga Richterová a předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek a za Starosty předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský a místopředseda Petr Gazdík.