Poslanecká sněmovna schválila zákon, který pomůže lidem s bydlením a vzděláváním

Praha, 14. června 2022 – Poslanecká sněmovna dnes schválila zákon Ministerstva pro místní rozvoj o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Zákon umožní rychle postavit dočasné stavby pro bydlení a vzdělávání.

„Zákon zrychlí povolování tzv. nezbytných staveb, což jsou primárně stavby pro bydlení, ubytování, vzdělání, zdravotnictví a sociální služby, které jsou potřebné ke zmírnění následků přílivu lidí z Ukrajiny. Jeho přijetí bylo nezbytné, protože se ukázalo, že zejména kapacita vzdělávacích zařízení bude na podzim nedostatečná. Zároveň je to další možnost pro obce, jak v tuto chvíli řešit problémy s ubytováním a v delším časovém horizontu také obohatit svůj bytový fond,“ řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Zákon také umožňuje prostřednictvím výjimek z územního plánu realizovat nezbytné stavby i na plochách, kde by to nebylo za normálních okolností možné – o výjimce rozhoduje rada obce nebo zastupitelstvo obce. Zákon dále stanoví mírnější technické požadavky na nezbytné stavby – např. požadavky na parkovací stání, a to tak, aby byla zajištěna dostatečná bezpečnost a zdraví a život osob a zvířat a ochrana životního prostředí.

Nezbytné stavby budou povolovány režimem společného souhlasu, což je režim stavebním úřadům dobře známý a stavebníky využívaný. Zákon tedy nezavádí ani nevytváří nový procesní režim nad rámec postupů dnes známých ve stavebním zákoně. Všechny nezbytné stavby budou realizovány jako stavby dočasné s dobou trvání tří let, poté musí být buď upraveny tak, aby splňovaly všechny požadavky právních předpisů a být tzv. rekolaudovány, tedy změněny na stavby trvalé, anebo musí být odstraněny.

Cílem zákona není ponechat v území stavby dočasné povahy nesplňující všechny technické požadavky jako jiné stavby, ale rychle a efektivně reagovat na nastalou situaci, která vytváří silnou potřebu budování staveb pro bydlení, vzdělávání a zdravotnictví.

Uzavírat zkrácené úvazky a čerpat příspěvky na bydlení bude díky Pirátům jednodušší

Praha, 15. června 2022 – Pirátské místopředsedkyni Poslanecké sněmovny Olze Richterové se dnes, spolu s dalšími, podařilo ve zkráceném projednání prosadit zjednodušení čerpání příspěvku na bydlení a opatření pro dostupnější možnost zkrácených úvazků. Zkrácené úvazky se mohou dotýkat stovek tisíc lidí, zejména rodičů malých dětí či lidí ve vyšším věku, i dobrovolně pracujících seniorů. Piráti usilují také o vyšší podporu pro předškolní zařízení, která má užívání zkrácených úvazků usnadnit.

Po zkrácených úvazcích roste poptávka. Podle poslankyně Richterové, která se na oblast pomoci sociálně znevýhodněným skupinám specializuje, je však nutné přijmout celý komplex opatření, který zjednoduší pozici rodičů vracejících se na pracovní trh.

„Návrh zjednodušení uzavírání zkrácených úvazků se opírá o zavedení slevy na pojistné pro firmy zaměstnávající na částečný úvazek rodiče malých dětí, seniory či osoby v předdůchodovém věku. Vedle toho ale s Piráty též prosazujeme masivní podporu školek, miniškolek, dětských skupin a péče pro děti obecně. Ta musí jít logicky ruku v ruce s možností zkrácených úvazků,“ komentovala postoje Pirátů Olga Richterová a dodala, že pomůže i dalším lidem ve specifických profesích: „Například u tvůrčích profesí nelze dobrý výsledek „vysedět”, a tak i pro zaměstnavatele je přínosnější nechat tyto lidi pracovat v době, kdy jim to vyhovuje nejlépe. Navíc ohlasy od zaměstnavatelů nám potvrzují, že zavedení flexibilních úvazků u většiny lidí vede k vyšší efektivitě práce.“

Richterová se také zasadila o zjednodušení vyplácení příspěvků na bydlení a dalších dávek, které v současnosti využívá jen minimum lidí z těch, kteří na ně mají nárok. Od července tohoto roku proto nebude nutné žádat každoročně, příspěvek bude poskytovaný na dobu neurčitou. Náklady na bydlení a příjmy domácností se nebudou dokládat čtvrtletně, ale pouze pololetně. Očekává se i další zjednodušení.

Piráti ve spolupráci s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou připravili jednodušší žádost o příspěvek na bydlení. Podle dostupných dat čerpá příspěvek méně než třetina lidí, kteří na něj mají nárok. Jedním z důvodů je komplikovaný a zastaralý systém papírování, který vláda hnutí ANO za posledních 8 let nezměnila. Zbytečně zatěžuje jak žadatele, tak úředníky.

„Žádost je složitá jak hlavolam, lidé nemají dostatek informací a minulé vlády s tím nic nedělaly. Díky naší úpravě na podporu dosáhne víc lidí. Od července tohoto roku nebude nutné žádat každoročně, příspěvek bude poskytovaný na dobu neurčitou. Náklady na bydlení a příjmy domácností se nebudou dokládat čtvrtletně, ale pouze pololetně. Pracujeme i na tom, aby celý proces mohl běžet online bez nutnosti návštěvy Úřadu práce, ačkoliv i tato možnost zůstane. Doklady bude možné snadno nahrát elektronicky, třeba vyfocené na mobilní telefon, bez nutnosti stání dlouhých front na úřadě s originálem. Je nesmyslné vyplňovat 14 papírů o údajích, které už stát v databázích má,“ vysvětlila Richterová.

Už žádné utajování platů a odměn vysokých státních úředníků. Piráti prosadili transparentnější přístup občanů na informace

Praha, 15. června 2022 – Poslanecká sněmovna dnes v prvním čtení schválila významné zlepšení práva občanů na informace, o které se Piráti jako protikorupční liberální strana zasadili. Občané budou mít nově možnost ověřit si u všech veřejných funkcionářů, poradců a členů vedení státem vlastněných firem, jaké mají platy a odměny. Poskytovat informace bude muset nově také skupina ČEZ.

Občané budou mít nově možnost ověřit si u všech veřejných funkcionářů, poradců a členů vedení státem vlastněných firem, jaké mají platy a odměny. Namísto současných zdlouhavých soudních sporů se budou informace o osobách, na které se vztahuje zákon o střetu zájmů, poskytovat automaticky.

„Všichni si vybavujeme kauzy, kdy byly extrémní odměny za málo práce, nebo kdy je naopak důležitá práce podhodnocena. Proto prosazujeme princip řádného hospodáře. Řádný hospodář s penězi daňových poplatníků nakládá zodpovědně a občanům skládá účty,” uvedl předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

Poskytovat informace bude muset nově i skupina ČEZ. Ta vzhledem k situaci na trhu s energiemi tento rok utržila rekordní zisky.

„Chceme zprůhlednit ČEZ a ukončit éru utajování platů vysokých úředníků. Do finančních toků, právních služeb a sponzoringu v ČEZ dosud nikdo neviděl, ačkoliv tam drží většinu stát a o firmě se často hovoří v souvislosti s politikou, aktuálně hlavně v souvislosti s drahými energiemi a mimořádnými zisky. Dosud ČEZ zveřejňuje pouze smlouvy v registru smluv. Do budoucna bude poskytovat už i další informace nad rámec běžného obchodního styku, které podnik nemohou poškodit vůči konkurenci,” řekl Michálek s tím, že firma tak nebude ohrožena ve svém podnikání, ale současně se dostanou klíčové záležitosti jako sponzoring pod veřejnou kontrolu.

Součástí novely je také efektivnější vymahatelnost práva na informace při použití tzv. informačního příkazu: „Skončí tak možnost úřadů přehazovat si žádost o informace jako horký brambor. Pokud bude chtít úřad informace utajit, musí všechny důvody uvést rovnou,” dodal Michálek.

Zákon také zavádí ochranu informací o kritické infrastruktuře státu, více chrání rovnost účastníků soudního řízení a stanoví opatření proti zneužívání práva, které již dovodily soudy, ale s jasnými procesními pojistkami. O návrhu nyní bude jednat Ústavně právní výbor jako garanční výbor, a také Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Lhůtu sněmovna zkrátila na 15 dnů.

Členové a členky Pirátské strany odsouhlasili vstup do vlády

Praha, 15. listopadu 2021 – Členové a členky Pirátské strany v celostranickém hlasování odsouhlasili znění koaliční smlouvy, a tedy faktický vstup Pirátů do vlády. Podporu návrhu vyjádřilo 82,1 procent hlasujících (888 pro z 1082 hlasů). Hlasování zaznamenalo rekordní účast, zapojilo se 90,7 procenta Pirátů a Pirátek. Tedy 1082 ze 1193.

„Děkuji všem Pirátům a Pirátkám, kteří se zapojili do demokratického hlasování o tom, jakou formou se bude naše strana podílet na formování budoucnosti této země. Společné rozhodnutí o vstupu do vlády vnímám jako velký závazek odvádět co nejlepší práci. A je to také závazek pro členy Pirátské strany směrem k voličům, kteří nám dali důvěru ve volbách. Hájit budeme samozřejmě nejen jejich zájmy, ale zájmy všech občanů této země,“ uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš s tím, že koalice Pirátů a Starostů získala důvěru 840 tisíc voličů.

„Tito lidé očekávají, že se budeme v maximální možné míře snažit prosazovat program, který jsme jim nabídli. Díky podpoře voličů a naší členské základny tak můžeme a budeme aktivně činit. Všechny nás čeká tvrdá práce, čelíme hned několika krizím, kromě covidové i té energetické a ekonomické. Ke všemu jsme ale odhodláni se postavit čelem a hledat nejlepší řešení pro tuto zemi. Kromě toho máme jasný plán pro námi svěřená ministerstva a budeme dál plnit roli hlídacího psa demokracie, tedy dohlížet na dodržování domluvených mantinelů programu. Držíme kurz i ve vládě,“ dodal Bartoš.

Zájmy občanů budou Piráti hájit na třech vládních pozicích: ve vedení Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) společně s oblastí digitalizace, ve vedení Legislativní rady vlády a v neposlední řadě v čele resortu zahraničí.

Ivan Bartoš upřesnil hlavní priority na MMR: „Budeme se zasazovat o řešení krize bydlení, transparentní systém rozdělování veřejných zakázek či dotací i smysluplné a účelné využívání evropských fondů. Klíčová je pro nás také podpora opomíjených regionů spolu se zvýšením kvality života tamních občanů. Zásadní je rovněž digitalizace státní správy, která usnadní lidem i úředníkům život a ušetří miliardy.“

V čele Legislativní rady vlády pak budou podle něj Piráti chránit práva občanů a zajišťovat kvalitu zákonů. „Naším cílem je, aby neprocházely legislativní zmetky či tunely, zákony dávaly smysl, byly vyčíslené jejich dopady a omezila se byrokracie. Už se nesmí opakovat situace jako za minulé vlády, kdy byla opatření proti covidu tak špatně napsaná, že je smetávaly soudy a lidé netušili, co vlastně platí,“ popsal předseda Pirátů.

„Na Ministerstvu zahraničí chceme zajistit návrat k hodnotově orientované zahraniční politice a hledat zahraničně-politický konsenzus na domácí politické scéně. Důležitá je pro nás i ekonomická diplomacie se zaměřením na vědu, výzkum a inovace i profesionalizace diplomatické služby. Budeme pracovat na naplnění programového prohlášení vlády, například na přijetí Magnického zákona pro lepší vymahatelnost ochrany lidských práv,“ uzavřel Bartoš.

Senátní komise projednala Babišovo vyvádění majetku přes daňové ráje. Jeho jednání naplňuje skutkovou podstatu trestných činů

Praha, 6. října 2021 – Senátní komise v čele s pirátským senátorem Lukášem Wagenknechtem začala prověřovat nekalé transakce premiéra Andreje Babiše při pořizování stamilionového zámku ve Francii a dalších nemovitostí. Transakce dělal skrz své firmy v daňových rájích. Senátoři a odborníci z oblasti daňového práva i oblasti problematiky praní špinavých peněz se jednomyslně shodli, že Babišovy transakce naplňují znaky několika trestných činů a podezřelého obchodu v souvislosti s praním špinavých peněz. 

Je neskutečné, jaké metody skrývání majetku využívá premiér této země. Zámky ve Francii přes daňové ráje nejvíce nakupují ruští oligarchové a jak teď vidíme i český premiér. Skoro to působí dojmem, že pan Babiš vyvádí majetek, aby měl záložní plán pro únik z republiky pro případ, že se mu nepodaří zůstat u politické moci. A dále ji tak zneužívat k podnikání a ovlivňování úřadů,” konstatuje předseda komise Lukáš Wagenknecht.

Ve středu 6. října 2021 proběhlo jednání Stálé komise Senátu pro dohled nad poskytováním veřejných prostředků a pro analýzu kontrolních postupů finanční správy. Obsahem jednání byla kauza Pandora Papers, ve které figuruje premiér ČR Andrej Babiš. Komise dospěla k několika zásadním závěrům.

Babišova společnost z Britských panenských ostrovů nedodržela oznamovací povinnost v daňovém řízení před českými úřady a současně v důležitých výkazech, zprávách o vztazích, byly Babišovy machinace zatajeny. Tato porušení naplňují skutkovou podstatu trestných činů nesplnění oznamovací povinnosti v daňovém řízení a zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění.

Premiér Babiš opakovaně zatajoval obchodní transakce ve svém majetkovém přiznání, což je dalším porušením českého zákona. Celá utajovaná finanční operace vykazuje znaky tzv. “podezřelého obchodu” definovaného zákonem o praní špinavých peněz.

Komise bude v analýze Babišova off-shorového podnikání pokračovat, stejně tak se bude výhledově věnovat i dalším Čechům figurujícím v této kauze. Senátoři také jménem komise plánují oslovit příslušné instituce jako je FAÚ, ČNB, EUROPOL nebo EPO.

Piráti a Starostové vyzvali premiéra ke zveřejnění daňového přiznání. Podají i trestní oznámení k ekologické havárii na řece Bečvě

Praha, 5. října 2021 – Předseda Pirátů Ivan Bartoš se dnes na tiskové konferenci před mimořádnou schůzi Sněmovny vrátil ke skandálnímu odhalení Pandora Papers. Ukázalo se, že premiér Andrej Babiš přes daňové ráje převedl téměř 400 milionů a nakoupil za ně nemovitosti ve Francii včetně luxusního zámečku. Koalice ho proto vyzývá ke zveřejnění daňového přiznání. Místopředseda Starostů Petr Gazdík na konferenci zmínil i otravu řeky Bečvy. Kvůli možnému záměrnému selhání státních orgánů při vyšetřování podá trestní oznámení. Podle závěrečné zprávy sněmovní vyšetřovací komise, jejíž zpravodajem byl právě Petr Gazdík, došlo k několika pochybení při vyšetřování.  

„Kauza premiéra Andreje Babiše hýbe v posledních dnech doslova světem. Andrej Babiš vypral téměř 400 milionů přes firmy v daňových rájích, aby si za to koupil nemovitosti na francouzské riviéře. V červnu 2011 v Hospodářských novinách přitom tvrdil, že žádné offshore firmy nemá. Ve Sněmovně v květnu 2015 řekl, že si nezničí jméno pro pár drobných na offshore firmách. Slyšíme lži a zase jen lži. To je korupce až do roztrhání těla. Otázkou zůstává, kde vzal premiér tyto peníze a proč uvedené schéma použil. Vyjádření o provedených auditech jsou také snadno dohledatelné lži, žádné audity neproběhly. V zájmu českých občanů proto žádáme zveřejnění daňového přiznání,” uvedl k nejnovějšímu skandálu premiéra Ivan Bartoš.

Jak podotkl, společným cílem koalice Pirátů a Starostů je zamezit korupčnímu chování a zneužívání dotací, jak je standardem u současné vlády: „Pokud budeme mít tu možnost, chceme s Piráty a Starosty hned v prvních měsících nové vlády okamžitě zahájit ozdravení státních financí a zastavit další zadlužování. Posvítíme si na dotace pro velké firmy a nastavíme pravidla tak, aby podpora šla středním a menším podnikům, kterým je určena, nikoliv oligarchům. Zajistíme skutečná opatření proti střetu zájmů a zastavíme prorůstání Agrofertu do státní správy. Stát tu musí být pro nás všechny, ne jen pro vyvolené. Je čas, aby premiér Babiš skončil a může se tak stát brzy. Prosím, přijďte k volbám!”

Člen vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Petr Gazdík následně shrnul kroky, které podnikne ve věci vyšetřování ekologické katastrofy na řece Bečvě, kde jako podezřelá figuruje společnost Deza z premiérova koncernu. „Od otravy Bečvy, v níž uhynuly tuny ryb, uplynul rok, ale stále nebyl nalezen viník. Po stovkách hodin strávených nad rozhovory a analýzami v této kauze se mi nechce věřit nešťastným náhodám. Zvlášť když vidíme, kolik nejasností se točí právě kolem pana premiér a jeho byznysu v celé této kauze. Znalecký posudek byl policií zadán už pátý den havárie. Tedy v době, kdy zatím ani nebyly řádně prošetřeny všechny podniky a nebyli vyslechnuti svědci. Vůbec se nezabývali firmou Deza, u které se po měsíci zjistilo, že v daný čas zde byla provozní událost či havárie na kaustifikační jednotce. Verze prezentovaná ČIŽP je v rozporu s verzí policie a je nutné vše objasnit pro důvěryhodnost obou orgánů a institucí i pro českou veřejnost, která si pravdu zaslouží,” uvedl Gazdík. 

Zároveň místopředseda hnutí STAN upozornil, že bude usilovat o nalezení viníka i objasnění chyb při vyšetřování celé kauzy: „Podám proto trestní oznámení na podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby a dalších trestných činů. Hrozí, že některá pochybení by mohla být výsledkem nátlaku souvisejícího se zločinným spolčením. Zároveň ale považuji za klíčové nalézt i samotného viníka. Nesmíme už dopustit další průtahy. Tato kauza volbami neskončí.