Piráti volají po viníkovi ekologické katastrofy v řece Bečvě, kandidátka na hejtmanku Hana Ančincová podává trestní oznámení

Valašské Meziříčí, 24. září 2020V posledních dnech jsme svědky ekologické katastrofy desetiletí v řece Bečvě. Uhynuly desítky tisíc ryb a život byl zde zcela zdevastovaný. Tomu Piráti nemohou pouze přihlížet. Tato tragédie má samozřejmě svého viníka, který je odpovědný za vypuštění či únik jedovaté látky patrně na úseku Valašské Meziříčí – Choryně. Ekonomka  a kandidátka na hejtmanku ve Zlínském kraji Hana Ančincová se proto rozhodla po dohodě s ostatními členy a kandidáty podat trestní oznámení na neznámého pachatele. Zároveň apeluje na kraj, aby finančně pomohl Moravskému rybářskému svazu, který se nyní snaží zajistit zejména likvidaci stovek tun ryb.

Piráti se pokouší na úseku Valašské Meziříčí – Choryně vytvořit přehled rizikových míst, ze kterých nebezpečná látka by mohla uniknout. Zkáza v řece Bečvě je obrovská. Hasiči, rybáři a dobrovolníci likvidují uhynulé kusy ryb, které se budou počítat na tuny. Povodí Moravy zareagovalo na vzniklou situaci a začalo z nádrže upouštět více vody, aby došlo ke snížení koncentrace látky v řece Bečvě. Případem se zabývá Česká inspekce životního prostředí.

„Chtěla bych vyzvat případného oznamovatele (whistleblowera), který má informace o původci tohoto neštěstí, aby se nebál kontaktovat policejní orgán. Věřím, že by mu mohl být přidělen rovněž statut utajeného svědka, pokud by k tomu budou splněny podmínky. Cítím jako svoji občanskou povinnost podat trestní oznámení na neznámého pachatele pro možné spáchání trestného činu obecného ohrožení, poškození a ohrožení životního prostředí a dalších trestných činů. Bohužel možný trest pro pachatele považuji za výsměch vzhledem k tomu, jakou spoušť neznámá látka zanechala na několik desítkách kilometrů vodního toku. Apeluji na to, aby v tomto případě se důrazně uplatnila legislativa upravující nakládání s chemikáliemi,” vysvětluje kroky Hana Ančincová.

Neznámý pachatel je odpovědný za otravu všeho živého na cca 40 km trase řeky Bečvy. Nepočítaje kolik se ještě přihlásí otrávených rybníků a jiných oblastí, škody jsou nyní nevyčíslitelné. Spravedlnost musí dříve nebo později dostihnout každého, a to zvlášť v tomto případě.

Výbor vykuchal novelu exekučního řádu a odmítl návrhy Pirátů. Statisíce lidí v dluhových pastech chce nechat bez pomoci

Praha, 23. září 2020 – Nová pravidla pro exekuce, která by mohla ulevit statisícům Čechů, nezískala podporu poslanců Ústavně právního výboru Sněmovny. Z obsáhlé vládní novely tak nezbylo takřka nic, co by pomohlo zkrotit divokou situaci v exekučním byznysu.

„Jsem zklamaný z toho, že se dnes poslanci nepostavili na stranu lidí a shodili ze stolu vše, o čem mělo smysl debatovat. Jediné pozitivní úpravy, které se prokousaly do společného usnesení, jsou chráněný účet, přednostní hrazení jistiny před úroky a odpuštění některých veřejnoprávních dluhů,” říká autor návrhu místní příslušnosti exekutorů, pirátský poslanec Lukáš Kolářík, a dodává: „Neprošla ani hojně diskutovaná teritorialita, kterou Piráti navrhovali dle principu 1 dlužník = 1 exekutor v místě bydliště. Udivuje mě to zejména proto, že i sám premiér Babiš ve svých prohlášeních zmiňoval potřebu najít kompromis u slučování exekucí. Poslanci za ANO však dneska hlasovali disciplinovaně jako jeden muž proti všem variantám teritoriality, které byly na stole.”

Mezi změny, které naopak přijaty byly, patří například přesun 300 milionů ze státního rozpočtu exekutorům na zastavení bagatelních exekucí do 1500 korun. To však neznamená zrušení dluhu. Věřitelé tedy budou moci své pohledávky opětovně přihlásit k exekučnímu vymáhání.

„Je to nechutná malá domů v přímém přenosu. Z peněz daňových poplatníků přilepšíme pochybným exekutorům typu Juraj Podkonický nebo Dalimila Míka, který je mimochodem sponzorem hnutí ANO. Jsou to přesně ti exekutoři, kteří nedodržovali zákon a nespojovali úkony u jednoho dlužníka, za což jim teď budeme ještě platit,” dodává Kolářík.

Pirátům neprošel ani návrh, aby Exekutorská komora povinně zveřejňovala vybraná data z Centrální evidence exekucí. Ty jsou zásadní pro zkvalitnění práce Ministerstva spravedlnosti, které nyní nemůže exekutorský byznys kvalifikovaně regulovat. Všechny návrhy načtou Piráti znovu v rámci druhého čtení a pokusí se přesvědčit plénum Sněmovny, aby tyto zásadní změny schválilo.

Pirátům se povedlo prosadit stopku na dotace netransparentním firmám. Výbor ale smetl jejich snahu o odstranění kličky pro Agrofert v zákoně o evidenci majitelů

Praha, 23. září 2020 – Pirátům se dnes povedlo prosadit na Rozpočtovém výboru zásadní změny týkající se přidělování dotací a proplácení veřejných zakázek. Dotace mají nově dostávat jen firmy s jasně definovanými skutečnými vlastníky a zadavatel veřejné zakázky bude moci odstoupit od smlouvy s  podnikem, který měl v evidenci nesprávné údaje. Stejně tak se podařilo straně protlačit přes Ústavně právní výbor zalepení řady děr v návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů. Bohužel nejzásadnější pozměňovací návrh Pirátů a dalších opozičních stran výbor smetl. Ten měl přitom zabránit Andreji Babišovi, aby mohl využít účelové nejednoznačnosti v legislativě pro podniky zaparkované ve svěřenských fondech a tvrdit, že skutečným majitelem holdingu Agrofert není on. Piráti se nyní pokusí nepřijaté pozměňovací návrhy prosadit při projednávání zákona na plénu Sněmovny. 

Současná podoba návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů vytváří v případě firem vložených do svěřenských fondů paradox. „Podle předlohy by byl Babiš například považován za vlastníka svěřenských fondů, do kterých vložil holding Agrofert, ale nikoliv za vlastníka samotného holdingu. Každý by přitom logicky čekal, že skutečný vlastník svěřenského fondu, bude i skutečným majitelem firem do něj vložených. Tuto zásadu ovšem vláda nechce v navrhované legislativě dodržet. Podobné právní kličkování je jen dalším zjevným důkazem vlivu osobních zájmů trestně stíhaného předsedy vlády na legislativu,” okomentoval pirátský poslanec František Navrkal s tím, že proto Piráti spolu se zástupci STAN a dalších opozičních stran předložili sérii pozměňovacích návrhů.

Tím nejzásadnějším bylo řešení zmíněného paradoxu, vznesli ale i požadavek na rozšíření okruhu zveřejňovaných informací o skutečných majitelích společností. Chtěli zavést povinnost zveřejňovat strukturu majetkových vztahů. „To je zcela zásadní pro rozkrývání chobotnic nastrčených a vzájemně provázaných firem, za které se skuteční majitelé, což mohou být klidně aktivní politici či jejich blízcí, často schovávají. Občané mají právo vědět, komu jdou jejich peníze jak v dotacích, tak v zakázkách, které tyto firmy pro stát dodávají,“ doplnil Navrkal. Oba dva návrhy ale členové Ústavně právního výboru v čele se zástupci vládních stran a ODS smetli.

Obdobně byly odmítnuty také návrhy na rozšíření okruhu oznamovatelů či zpřísnění sankcí za nesprávně uvedené informace. Posledně jmenovaný záměr počítal s tím, že evidující osoby mohou být sankcionovány až do výše 6 procent hodnoty svých aktiv v případě nedodržení povinností podobně jako při nesrovnalostech v účetnictví. Tím měly být motivovány hlavně velké firmy, aby k evidenci skutečných vlastníků přistupovaly zodpovědně. „Paušální pokuty dosahující maximální výše 500 tisíc korun jsou totiž bičem spíše pro menší podniky a na ty velké nedosáhnou,“ vysvětlil pirátský poslanec s tím, že navíc hrozí i celkové odložení účinnosti zákona o evidenci majitelů. „Na konci jednání naneštěstí předseda výboru Marek Benda z ODS navrhl odložení účinnosti zákona, což i kvůli hlasům vládních poslanců prošlo. To je v momentě, kdy jsme už více než osm měsíců v prodlení, velmi nešťastné. Příslušná evropská směrnice o praní špinavých peněz, ze které vládní návrh vychází, totiž měla být do našeho právního řádu implementována už v lednu tohoto roku. Budeme usilovat o to, abychom tento skluz dohnali a zákon vešel v účinnost co nejdříve,” dodal Navrkal.

Ten naopak považuje za velký úspěch, že se na Ústavně právním výboru povedlo zalepit několik děr ve vládním návrhu, na které upozornil – zákon například počítal pouze se sankcí při návrhu zápisu nesprávných údajů do evidence, ale už chyběla sankce, pokud vůbec k žádnému návrhu včas a řádně nedojde. I na rozpočtovém výboru se také povedlo prosadit několik zásadních záměrů. „První z nich zajišťuje přidělování dotací jen firmám s řádně evidovanými skutečnými majiteli. Druhý pak počítá s možností odstoupit od smlouvy na veřejnou zakázku s firmami, které do evidence skutečných majitelů uvedly nepřesné či nepravdivé informace,“ uzavřel poslanec.

Ministerstvo školství chce připravit část žáků o podpůrná opatření. Piráti na podvýboru prosadili žádost o stažení návrhu

Praha, 23. září 2020 – Piráti na Podvýboru pro regionální školství prosadili usnesení, které žádá vládu o stažení kontroverzního návrhu vyhlášky k inkluzi. Vyhláška ruší nárok na asistenta pedagoga pro žáky se specifickými poruchami učení, tělesně postižené žáky nebo s těžkou vadou řeči. Některá podpůrná opatření by musely školy hradit ze svého rozpočtu. 

Ministerstvo školství předložilo na vládu návrh vyhlášky ze začátku září. „Nutno podotknout, že příprava tohoto návrhu probíhala v utajeném režimu a nikdo o ní prakticky nevěděl. Návrh přitom obsahuje změny, které by měly velmi výrazný a negativní dopad na fungování škol a zajištění potřebné podpory žákům. Z toho důvodu bychom očekávali, že ministerstvo bude o takovém záměru informovat a bude ho projednávat nejen s odbornou veřejností, ale i na rovině politické,” komentuje pirátský poslanec Lukáš Bartoň.

Na asistenta pedagoga by ztratily nárok některé skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Týká se to například žáků se specifickými poruchami učení, závažnou vadou řeči nebo žáků s tělesným postižením. Asistent pedagoga by zároveň neměl být nadále poskytován jako podpůrné opatření na základních uměleckých školách nebo vyšších odborných školách.

„V zásadě jde tedy o plošné omezení podpory vybraným skupinám žáků na základě druhu jejich znevýhodnění, což lze považovat za diskriminační. Takový postup je v rozporu nejen se školským zákonem, který žákům garantuje nárok na nezbytnou podporu při vzdělávání, ale také s mezinárodními úmluvami, kterými je Česká republika vázána – oporu lze nalézt například ve výkladu Článku 2 Protokolu 1 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Předložený záměr jde rovněž proti cílům Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+, která má v dlouhodobějším horizontu určovat směr vzdělávací politiky a která zdůrazňuje naplňování principů rovného přístupu ke vzdělávání a snižování nerovností,” říká Bartoň.

Kromě zvýšení účelnosti v poskytování podpůrných opatření má být údajně cílem předloženého návrhu rovněž snížení administrativní zátěže. „Navržená opatření by školám naopak výrazně zkomplikovala život. Školy by musely rodičům vysvětlovat, proč jejich dítě o tuto formu podpory přijde, rodiče by totéž museli vysvětlovat svým dětem. Školy by musely snížit počty asistentů pedagoga a ze školství by tak odešla řada schopných lidí, kteří jsou nedílnou a důležitou součástí pedagogického týmu. Asistenti pedagoga by rovněž nemohli žákům nadále poskytovat tzv. pedagogickou intervenci. Jde přitom o nejčastěji poskytované podpůrné opatření, které slouží k dlouhodobé a systematické práci s žáky. Opatření by tak museli poskytovat učitelé a další pedagogičtí pracovníci. To znamená změny v pracovních smlouvách a s velkou pravděpodobností i změny ve výkazech škol, na jejichž základě je určována výše jejich rozpočtu. Pedagogickou intervenci by si navíc školy musely nově hradit ze svého,” upozorňuje Lukáš Bartoň, předseda podvýboru pro regionální školství.

„Zdá se tedy více než jasné, že jediným cílem předloženého návrhu vyhlášky je ušetřit peníze v rozpočtu ministerstva školství, a to v těch nejméně vhodných oblastech. Z pozice předsedy podvýboru jsem předložil návrh usnesení, který žádá vládu o stažení návrhu vyhlášky a jeho kompletní přepracování na základě analýzy současného stavu s tím, že zpracovaná analýza i nový návrh vyhlášky budou nejdříve projednány na školském výboru. Usnesení zároveň požaduje, aby byl nadále naplňován princip poskytování podpory žákům dle jejich individuálních potřeb, nikoliv na základě druhu znevýhodnění. Návrh usnesení byl členy Podvýboru pro regionální školství přijat jednomyslně. V rámci dnešního jednání školského výboru bylo přijato nové usnesení, které je s naším návrhem v souladu v požadavku na projednání nového návrhu vyhlášky vlády k inkluzi na školském výboru a zajištěním nového meziresortního připomínkového řízení,” dodává závěrem Bartoň.

Usnesení Podvýboru pro regionální školství dostupné ZDE.

Středočeský kraj poslal do škol nebezpečné resuscitační sady, varuje právnička Adéla Šípová a podává trestní oznámení

Praha, 22. září 2020Středočeský kraj zakoupil resuscitační komplety pro 149 základních a středních škol za téměř 10 milionů korun. Ty ovšem obsahují podle zjištění Pirátů kyslíkové spreje, které experti shodně označují nejen za nefunkční, ale i potencionálně nebezpečné. V případě nutnosti poskytnout první pomoc by mohly ohrozit zdraví dětí. Právnička Adéla Šípová, kandidující za Piráty do Senátu v obvodě Kladno, také odhalila, že tyto výrobky nemají nezbytné schválení Státního ústavu pro kontrolu léčiv. „Dodavatel se navíc prokázal padělanou referencí a přidělení zakázky, do které se přihlásila pouze jedna společnost, proběhlo velmi neprůhledně. Podala jsem proto trestní oznámení a požádala asociace ředitelů škol, aby školy před těmito spreji varovaly,“ vysvětlila kroky Šípová, která se specializuje na zadávání veřejných zakázek a má současně mnohaleté zkušenosti s trestním právem. 

Na tuto závažnou kauzu Adéla Šípová upozornila již na konci srpna spolu se zdravotnickým specialistou Petrem Tomášem a předsedou středočeských Pirátů Jiřím Snížkem. Informovali o ní přímo  hejtmanku ANO Jaroslavu Pokornou Jermanovou v domnění, že se pokusí situaci okamžitě vyřešit. Doporučili stažení všech generátorů kyslíků, zveřejnění odpovědných osob za tuto kauzu i vymáhání vzniklé škody. Nestalo se tak. „Paní hejtmanka bohužel mlčí a na naši výzvu s návrhem konkrétních kroků nereagovala ani po více jak 20 dnech. Ignoruje tímto i důrazné stanovisko České resuscitační rady coby nejvyšší autority v této oblasti. Takovéto neodpovědné jednání považuji za alarmující,” okomentoval situaci Snížek.

Nakonec Adéla Šípová neměla jiné východisko a musela v zájmu ochrany žáků ve spolupráci s pirátským analytickým týmem zpracovat trestní oznámení, které bylo dnes podáno na Městské státní zastupitelství v Praze. Oznámení míří na neznámého pachatele pro možné spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku, pletichy při veřejných zakázkách, zneužití pravomoci úřední osoby, obecného ohrožení a podvodu. „Dodavatel resuscitačních sad se navíc prokázal doporučujícím stanoviskem hlavního anesteziologa ČR profesora MUDr. Karla Cvachovce CSc., MBA. Ten ovšem rezolutně vyloučil, že by jakékoliv doporučení v této věci vydával. Šetření případu zahájil rovněž Státní ústav pro kontrolu léčiv, který ve své odpovědi pirátskému poslanci Petru Třešňákovi sdělil, že předmětné kyslíkové spreje nejsou registrovaným léčivým přípravkem,“ popsala Šípová s tím, že dnes odeslala také dopis prezidentovi Asociace ředitelů základních škol panu Michalovi Černému a předsedkyni Asociace ředitelů gymnázií paní Renatě Schejbalové.

„V dopise jsem popsala všechna důležitá zjištění a přiložila jsem například stanovisko České resuscitační rady, jehož předseda otevřeně tvrdí, že používání těch kyslíkových sprejů by ve svém důsledků mohlo být i nebezpečné. Obě asociace jsem požádala, aby varovaly základní a střední školy před těmito výrobky. Jakožto matka pěti dětí, které docházejí do základních škol Středočeského kraje, nemohu této věci pouze přihlížet,” vysvětlila motivaci svého jednání Šípová.

Vláda zcela selhala v ochraně lidí i firem před koronavirem. Piráti představili nutná opatření proti přetížení zdravotnictví a zmrazení celé ekonomiky

Praha, 18. září 2020 – Piráti dnes v reakci na zhoršující se epidemiologickou situaci představili souhrn konkrétních návrhů pro boj s koronavirem. Jejich cílem je zabránit přetížení zdravotního systému a předejít opětovnému plošnému zastavení celé ekonomiky. Patří mezi ně urychlené doplnění personálních kapacit pro testování a trasování, zavedení chytrých opatření snižujících společenský kontakt, ochrana zranitelných částí obyvatelstva, rozšíření aplikace e-Rouška i hygienických pravidel a omezení šíření koronaviru ve školách. „Kvůli absolutnímu selhání vlády narůstají každým dnem čísla nakažených ve zcela rekordním tempu. Pokud neuděláme akční opatření během několika hodin, podle expertů bude během dvou až čtyř týdnů nakažená tak velká část populace, že bude zahlcen zdravotnický systém, případně bude nutné znovu vypnout ekonomiku. Tomu musíme zabránit, naše návrhy tak předáme vládě v čele s premiérem Andrejem Babišem a budeme tlačit na jejich zavedení v zájmu ochrany České republiky,“ uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš. Piráti již na jaře podobný souhrn opatření představili ve svém plánu Budoucnost řešíme teď, vláda ale návrhy ignorovala.

„Apelujeme tímto na vládu, která nejedná dostatečně dynamicky, popřípadě vůbec. Pokud jsme hovořili na jaře o tom, že je naším cílem zploštit křivku, aby nedocházelo k prudkému nárůstu počtu nakažených, je třeba říct, že nyní se tak neděje a počty nakažených rostou exponenciálně a máme jedny z nejhorších čísel v Evropě. Naším cílem je, aby nedošlo k zahlcení zdravotnického systému v momentě, kdy nákaza zasáhne rizikové skupiny. Zároveň nesmí dojít k dalšímu vypnutí ekonomiky. Naše hlavní záměryjsme představili už v plánu Budoucnost řešíme teď v dubnu. Zásadní budou kroky ke snížení reprodukčního čísla. Důležité je pozitivně motivovat veřejnost k potřebnému jednání formou zvýhodnění a jednat předem, tedy proaktivně, nikoliv reaktivně až v situaci, kdy problém nastane. Každá koruna, kterou nyní do řešení epidemie vložíme, je dobře investovaná, protože náklady za vypnutí ekonomiky platíme my všichni,” popsal Ivan Bartoš.

„Identifikovali jsme tři konkrétní oblasti směřující k předejití zahlcení zdravotního systému a případnému opětovnému vypnutí ekonomiky. První je doplnění personálních kapacit pro testování a trasování. Velké množství lidí hlásí špatné zkušenosti s kapacitami testování, trasováním i ohlašováním výsledků. Je třeba masivně investovat do růstu testovací a trasovací sítě. Pro úspěšné zvládnutí problému je třeba aktivovat rychlokurzy pro zaškolení nových osob na testování a trasování, protože existuje silný potenciál mezi dobrovolníky, studenty, nezaměstnanými nebo zaměstnanci na kurzarbeitu. Tento program by zároveň měla podpořit armáda a integrovaný záchranný systém. Poslední klíčový návrh spočívá ve vyhlášení bleskového programu pro zapojení soukromého kapitálu do testovacích a záložních kapacit. Spočívá v zapojení lékáren, málo využívaných hotelů a dalších provozů v těch oblastech, kde již nyní podle semaforu existuje vyšší riziko,“ představila konkrétní návrhy poslankyně Olga Richterová s tím, že druhým cílem je předejít vypnutí ekonomiky pomocí chytrých opatření, která snižují společenský kontakt. „Zde zdůrazňujeme povinné rozestupy mezi osobami, které nejsou z jedné skupiny. Neméně důležitá je potom ochrana zranitelných osob, tedy osob starších nebo lidí s deficitem imunity. Zde hraje hlavní roli prevence a preventivní testování v pravidelných intervalech v rizikových oblastech. Chceme testování zaměstnanců i v sociálních zařízeních pro rizikové skupiny, aby se zabránilo nekontrolovanému šíření mezi personálem i klienty těchto zařízení. Konkrétně se jedná o návrh mobilních odběrových týmů, které v určený den objedou například dané městské části tak, aby pro ně celý proces byl co nejméně zatěžující,” dodala Richterová.

Předseda pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek poté doplnil další opatření, která Piráti požadují po vládě: „Především jde o rozšíření aplikace e-rouška a opakování významu hygienických pravidel pomocí bezplatné inzerce ve veřejnoprávních médiích i v komerčních televizích nebo v periodickém tisku na základě zákonných ustanoveních, která umožňují, aby politicky neutrální odborné autority informovaly o vhodných způsobech chování v nastalé situaci. Navrhujeme rovněž zákony, které umožní lepší zásobování a usnadní lepší centrální zadávání, aby se zdravotnický materiál mohl obstarávat jednotně.“ 

I díky tlaku Pirátů na vládu podle něj došlo alespoň k opětovnému aktivování Ústředního krizového štábu. „K tomu je též třeba zajistit logistickou kapacitu například pro distribuci zdravotních pomůcek. Zde považujeme za vhodné delegovat tuto činnost na Armádu ČR, která se osvědčila, případně zapojit i policii. Zásadní je otázka legislativního přístupu, domníváme se, že by měl být aktivován stav nebezpečí v Praze a regionech postižených počínajícím komunitním přenosem. Případně celostátně aktivovat nouzový stav bez vypínání ekonomiky. Na jednání Sněmovny jsme též požadovali zveřejnění seznamu všech odběrových míst včetně čekacích dob k optimalizaci jejich využití a snížení rizika nákazy. Vláda by zároveň měla jmenovat jednu osobu, která bude odpovědná za komunikaci všech opatření, o kterých bude informovat jasně a v předem určených časech. Tyto požadavky na vládu jednomyslně schválil poslanecký klub a předáme je premiérovi Andreji Babišovi, vicepremiérovi Janu Hamáčkovi i ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi,” uzavřel Michálek.

Hlavní cíle a principy navrhovaných pirátských opatření: 

  • Neprodleně učinit opatření ke snížení reprodukčního čísla, která jsou standardní v zemích zvládajících pandemii.
  • Chránit rizikové skupiny obyvatel a seniory.
  • Pozitivně motivovat k potřebnému jednání například zvýhodněním plateb vůči státu či vyšší odměnou, současně se dívat se dopředu, nejen reagovat, a v případě očekávání krize včas vyhlásit krizový stav a využít pravomocí krizových orgánů k nařízení potřebných opatření.
  • Každá koruna vložená do odměňování lidí, kteří se na tom podílejí, je dobře investovaná, protože náklady na vypnutí ekonomiky jsou výrazně vyšší.
  • Realizovat opatření odstupňovaně tam, kde očekáváme vyšší riziko (regiony typu I a výše podle semaforového systému).