Jak vidí spolupráci se mnou odborníci a experti? #5

Každý kdo mě zná tak ví, že moje ❤️ patří Slovácku. Svůj rodný kraj miluji, a s lidmi z Hradiště a okolí spolupracuji na jeho zvelebování a společně se snažíme dělat vše pro to, aby se tu lidem dobře žilo.
“S Františkem spolupracujeme na tématech odpadů a obalů, diskutujeme, vymýšlíme. Jeho zápal pro udržitelnost je neuvěřitelný, a to nejen na celostátní úrovni. Nikdy nezapomněl na to, z kama pochází. Aktivně se zajímá o možnou budoucí spalovnu v Uherském Hradišti a podporuje její čistou variantu. Kdyby to každý myslel s naším okolím tak dobře, tož naše děti jednou budou žít v mnohem lepším okolí a prostředí.”
Jakub Grós – předseda petičního výboru Čisté Hradiště

Jak vidí spolupráci se mnou odborníci a experti? #4

Nedostatečná recyklace (především plastů) je problémem, na který dlouhodobě upozorňuji, a snažím se nacházet cesty, jak ji podpořit. To by se neobešlo bez pohledu na věc doslova z centra dění, tedy bez návrhů, postřehů a nápadů lidí z recyklačního průmyslu, kteří se v této oblasti dlouhodobě pohybují. 

“Za naši společnost mohu uvést, že si spolupráce s Vámi velmi vážíme a že ve Vašem případě došlo skutečně od slibů k činům. Nebýt Vás, nedostali bychom se k jednání na nejvyšší úrovni týkající se jak nové odpadové legislativy, tak k jednáním v rámci širšího okruhu specialistů v oblasti materiálové recyklace plastů. 

 

 

Za poslední roky jsme se několikrát sešli se zástupci MŽP, ale jednání vždy skončila u chápavých pohledů a slibů, že se vše zlepší. Z oslovených politických stran se problematikou materiálové recyklace plastů a alarmujícího stavu v odpadovém hospodářství s opravdovou intenzitou zabývala Vaší zásluhou z našeho pohledu nejvíce Vaše strana. Děkujeme za možnost účastnit se jednání za kulatým stolem i za prostor, který nám byl poskytnut v rámci představení našich návrhů řešení. Moc si ceníme i setkání s Vámi, ať již osobních či prostřednictvím videopřenosů.

Spolupráce s Vámi byla na vysoce profesionální úrovni a velice rádi s Vámi budeme i nadále spolupracovat. Je potřeba věci dotáhnout do úspěšného konce. Mnoho práce je za námi, ale hodně práce nás ještě čeká.” 

Ing. Patrik Luxemburk, jednatel Stabilplastik

Jak vidí spolupráci se mnou odborníci a experti? #3

Problémy a výzvy v odpadovém hospodářství řeším s těmi, kterých se nejvíce týkají – s odbornými asociacemi, se zástupci obcí, i se zástupci firem, které se zabývají odpady, zpětným odběrem výrobků s ukončenou životností, nebo jsou žadateli o autorizaci obalové společnosti.

“Naše působení je a vždy bude apolitické. Na druhou stranu jsme díky tomu připraveni spolupracovat s každým, kdo je připraven naslouchat faktům a na nich postaveným argumentům. Naším cílem vždy byla skutečná ochrana životního prostředí realizovaná etickými přístupy. Proto i spolupráce s Vámi pro mne osobně byla vždy smysluplná. Ne vždy se vše povedlo, ne vždy se podařilo zabránit nesmyslným krokům, které s ochranou životního prostředí a klimatu na planetě nesouvisí, ale to je realita. Díky Vašemu politickému interesu a naší odbornosti založené na zkušenosti a faktech jsme schopni přinášet řešení, které umožní dalším generacím spokojený a účelný život na naší planetě. Věřím, že etická ochrana životního prostředí a klimatu planety má smysl. Kéž by bylo více politických osobností s podobným cílem, jako Vy. Děkuji za spolupráci,” řekl Ing. David Vandrovec, MBA, generální ředitel společnosti REMA.

Jak vidí spolupráci se mnou odborníci a experti? #2

NEZISKOVÉ ORGANIZACE pokládám za důležitou součást demokratické společnosti. Spolupráci s nimi vidím jako přínosnou. Při své práci jsem s nimi proto mnohokrát diskutoval o problémech životního prostředí a možných řešeních. Jednou z významných organizací je bezesporu Hnutí DUHA.

“Chtěl bych, aby Hnutí DUHA bylo i nadále vnímáno jako nestranná organizace, která bude spolupracovat se všemi, co mají zájem s námi spolupracovat. Nicméně spolupráce s Vámi byla a doufám i v budoucnu zůstane velmi dobrá, a jak já, tak hnutí DUHA oceňujeme aktivní přístup a snahu věci řešit a předkládat dobré pozměňovací návrhy. Komunikace z vaší strany byla vyčerpávající a férová (i v případě, že jsme se neshodli jste hledal způsob jak udělat nějaký kompromis), moc za ni děkuji, ” řekl Ing. Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA.

Jak vidí spolupráci se mnou odborníci a experti? #1

Ve svém dosavadním poslaneckém angažmá jsem se věnoval především oběhovému hospodářství.
Víc hlav víc ví, a jelikož i my v ČR máme na tuto oblast skvělé odborníky a experty, zásadní změny a různé návrhy jsem tvořil právě ve spolupráci s nimi na základě odborných diskuzí.

“Spolupráce v oblasti životního prostředí vedla k objektivizaci postojů a vývoji legislativy v oblasti cirkulární ekonomiky a vytváření možností pro uplatňování nových technologií. Věřím, že se podaří na naší dosavadní spolupráci navázat i v dalším volebním období,” řekl o naší spolupráci Ing. Ivan Souček, Ph.D., ředitel Svazu chemického průmyslu České republiky.