Jak vidí spolupráci se mnou odborníci a experti? #8

Otázka zálohování nápojových obalů je tématem, které do jisté míry rozděluje politiky,odborníky i veřejnost. Snažil jsem se proto podívat se na věc objektivně a shromáždit reálné argumenty pro i proti, stejně jako analýzy přínosů a rizik. Jak by mohl systém zálohování vypadat, jaká je inspirace v zahraničí a čeho se případně vyvarovat, jsem diskutoval s dlouhodobým zastáncem a průkopníkem tohoto systému, se společností Mattoni. 

“S panem poslancem Elfmarkem jsme řešili především otázky týkající se cirkularity nápojových obalů a také odpadů z obalů. Společnost Mattoni 1873 si jako lídr nápojového trhu a zakladatel iniciativy Zálohujme.cz uvědomuje svou zodpovědnost a dlouhodobě usiluje o uzavření cirkulární smyčky obalových materiálů – PETu, hliníku a skla v Česku. S panem poslancem jsme tedy společně diskutovali různé aspekty české legislativy upravující tuto oblast, povinnosti Česka vyplývající z evropské směrnice o jednorázových plastech či balíčku cirkulární ekonomiky. Na spolupráci s panem poslancem oceňuji především jeho otevřenost, aktivní přístup k řešení náročných otázek týkajících se odpadového hospodářství v Česku a úsilí a nezdolný optimismus v pozitivní řešení. Komunikace s panem poslancem byla vždy naprosto profesionální, avšak přátelská a především konstruktivní.”

Martin Veselý
CSR & Sustainability, Mattoni 1873

Jak vidí spolupráci se mnou odborníci a experti? #7

Návrhy změn v odpadovém hospodářství jsem vždy konzultoval s odborníky a lidmi, kteří se v této oblasti dlouhodobě pohybují. Významným diskuzním partnerem byla také Česká asociace odpadového hospodářství, reprezentovaná většinou svým ředitelem, panem Havelkou.

havelka

„Jednoznačně jsme se shodli na potřebě mnohem výraznější podpory recyklace a odbytu vytříděných surovin. Stát zde zatím nebyl dostatečně aktivní. Pro recyklaci je limitující právě odbyt recyklovaných výrobků a poptávka po nich. Z opozičních lavic byla vůle po podpoře nezbytných opatření. Zatím to však nestačilo pro schválení potřebných změn. Snad se to podaří v dalším období.“

Petr Havelka
ředitel České asociace odpadového hospodářství

Jak vidí spolupráci se mnou odborníci a experti? #6 (Soňa Klepek Jonášová)

Pokud bych měl jmenovat osobnost ze světa oběhového hospodářství, která myšlenkám cirkularity věnuje maximum, hledá nová řešení problémů s odpadem a snaží se na věci dívat objektivně a s rozumem, jmenoval bych Soňu Jonášovou. Jsem rád, že jsem měl možnost s ní během svého poslaneckého působení mnohokrát spolupracovat. 

František byl nejaktivnějším a nejzaujatějším poslancem v tématu cirkulární ekonomiky, se kterým jsme se při naší práci setkali. Konstruktivní jednání, zájem o spolupráci s experty a tvrdá práce při přípravě a obhajobě pozměňujících návrhů k zákonu o odpadech daly skládkařské lobby jasný signál, že je zde po dlouhých letech opozice. Téma cirkulární ekonomiky se probíralo na celé řadě odborných i velmi specifických seminářů a dostalo se mu pozornosti i v další politické komunikaci. Zájem Pirátů o téma vzbudil pozornost i dalších politických stran. Zájem se nyní nabaluje jako sněhová koule. Komunikace byla v každý moment projednávání dílčích zákonů perfektní. Navíc František pořádal celou řadu pracovních skupin se všemi stranami a vždy jednal objektivně a zodpovědně. 

Kromě práce na legislativě je František táta, kamarád a aktivní soused, který vše, na čem pracuje v politice, aplikuje i do svého soukromého života. Je to politik hodný následování. Pevných morálních hodnot, vřelého moravského srdce a bystrého uvažování nad aktuálními výzvami. Osobně si naší spolupráce velmi cením! “

Soňa Klepek Jonášová, 
zakladatelka Institutu Cirkulární Ekonomiky

 

Jak vidí spolupráci se mnou odborníci a experti? #5

Každý kdo mě zná tak ví, že moje ❤️ patří Slovácku. Svůj rodný kraj miluji, a s lidmi z Hradiště a okolí spolupracuji na jeho zvelebování a společně se snažíme dělat vše pro to, aby se tu lidem dobře žilo.
“S Františkem spolupracujeme na tématech odpadů a obalů, diskutujeme, vymýšlíme. Jeho zápal pro udržitelnost je neuvěřitelný, a to nejen na celostátní úrovni. Nikdy nezapomněl na to, z kama pochází. Aktivně se zajímá o možnou budoucí spalovnu v Uherském Hradišti a podporuje její čistou variantu. Kdyby to každý myslel s naším okolím tak dobře, tož naše děti jednou budou žít v mnohem lepším okolí a prostředí.”
Jakub Grós,
předseda petičního výboru Čisté Hradiště

Jak vidí spolupráci se mnou odborníci a experti? #4

Nedostatečná recyklace (především plastů) je problémem, na který dlouhodobě upozorňuji, a snažím se nacházet cesty, jak ji podpořit. To by se neobešlo bez pohledu na věc doslova z centra dění, tedy bez návrhů, postřehů a nápadů lidí z recyklačního průmyslu, kteří se v této oblasti dlouhodobě pohybují. 

“Za naši společnost mohu uvést, že si spolupráce s Vámi velmi vážíme a že ve Vašem případě došlo skutečně od slibů k činům. Nebýt Vás, nedostali bychom se k jednání na nejvyšší úrovni týkající se jak nové odpadové legislativy, tak k jednáním v rámci širšího okruhu specialistů v oblasti materiálové recyklace plastů. 

 

 

Za poslední roky jsme se několikrát sešli se zástupci MŽP, ale jednání vždy skončila u chápavých pohledů a slibů, že se vše zlepší. Z oslovených politických stran se problematikou materiálové recyklace plastů a alarmujícího stavu v odpadovém hospodářství s opravdovou intenzitou zabývala Vaší zásluhou z našeho pohledu nejvíce Vaše strana. Děkujeme za možnost účastnit se jednání za kulatým stolem i za prostor, který nám byl poskytnut v rámci představení našich návrhů řešení. Moc si ceníme i setkání s Vámi, ať již osobních či prostřednictvím videopřenosů.

Spolupráce s Vámi byla na vysoce profesionální úrovni a velice rádi s Vámi budeme i nadále spolupracovat. Je potřeba věci dotáhnout do úspěšného konce. Mnoho práce je za námi, ale hodně práce nás ještě čeká.” 

Ing. Patrik Luxemburk, jednatel Stabilplastik

Jak vidí spolupráci se mnou odborníci a experti? #3

Problémy a výzvy v odpadovém hospodářství řeším s těmi, kterých se nejvíce týkají – s odbornými asociacemi, se zástupci obcí, i se zástupci firem, které se zabývají odpady, zpětným odběrem výrobků s ukončenou životností, nebo jsou žadateli o autorizaci obalové společnosti.

“Naše působení je a vždy bude apolitické. Na druhou stranu jsme díky tomu připraveni spolupracovat s každým, kdo je připraven naslouchat faktům a na nich postaveným argumentům. Naším cílem vždy byla skutečná ochrana životního prostředí realizovaná etickými přístupy. Proto i spolupráce s Vámi pro mne osobně byla vždy smysluplná. Ne vždy se vše povedlo, ne vždy se podařilo zabránit nesmyslným krokům, které s ochranou životního prostředí a klimatu na planetě nesouvisí, ale to je realita. Díky Vašemu politickému interesu a naší odbornosti založené na zkušenosti a faktech jsme schopni přinášet řešení, které umožní dalším generacím spokojený a účelný život na naší planetě. Věřím, že etická ochrana životního prostředí a klimatu planety má smysl. Kéž by bylo více politických osobností s podobným cílem, jako Vy. Děkuji za spolupráci,” řekl Ing. David Vandrovec, MBA, generální ředitel společnosti REMA.