Františkovo Poslanecké okénko / Ohlédnutí za květnem 2021

Tento měsíc se Poslanecká sněmovna zabývala opět tématy souvisejícími s covidem a zdravotnictvím. Například vládní návrh covid pasu jsme jako Piráti nepodpořili v současné podobě totiž zasahuje příliš do práv občanů a má řadu nedostatků. Vyzvali jsme rovněž vládu ke stabilizaci situace na Ministerstvu zdravotnictví, kde dochází již popáté během pandemie k výměně ministra.

Kromě toho se však projednávala řada dalších témat, třeba zahrádkářský zákon v původní podobě, nebo to, že Uhelná komise musí připravit scénář rychlejšího konce uhlí než v roce 2038. 

A také máme odstartováno! V úterý 18. května jsem se zúčastnil zahájení kampaně koalice Pirátů s hnutím STAN před říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny. Do těch jdeme s heslem „Vraťme zemi budoucnost“. Jako lídr Zlínského kraje jsem vystoupil se svým hlavním tématem, životním prostředím a modernizací ekonomiky včetně oběhového hospodářství a recyklace.

 

Životní prostředí

Na začátku měsíce soudní znalec Jiří Klicpera konečně dokončil a předal Policii znalecký posudek k otravě řeky Bečvy. Ten měl být původně vyhotoven již v prosinci, avšak znalec si lhůtu několikrát protáhl. Policie se posudkem od té doby zabývá a veřejně neposkytla zatím žádné informace. Médii proběhlo, že z posudku vyplývá vina společnosti Energoaqua, avšak tyto informace zatím nebyly potvrzeny. Podívat se kauze na zoubek má za úkol sněmovní vyšetřovací komise, jejímž členem za Piráty jsem byl na konci května oficiálně zvolen. Nyní netrpělivě čekám na první schůzku komise a věřím, že se nám podaří zjistit fakta, která do celé věci vnesou více světla. Velmi mne zajímá i zmiňovaný znalecký posudek, ačkoli o důvěryhodnosti pana Klicpery jakožto znalce mám na základě jeho vyjádření v médiích určité pochybnosti. Budu se samozřejmě snažit v Komisi postupovat svědomitě a tak, abych nezkomplikoval práci Policie. 

S otravou Bečvy souvisel také kulatý stůl k novele vodního zákona, který jsem spolupořádal pod Výborem pro životní prostředí. Ukázalo se, že ministerská novela situaci v několika aspektech neřeší ideálním způsobem. 

Událo se také několik věcí souvisejících s odpadovým hospodářstvím. Transpoziční zákony ke směrnici SUP (na omezení některých jednorázových plastových výrobků) dosud nebyly zařazeny na pořad prvních čtení.

Zúčastnil jsem se kulatého stolu, pořádaného Českým statistickým úřadem, který vysvětloval postup srovnávání dvojích dat o odpadech v ČR. Vysvětlení byla srozumitelná a konečně je celé řešení i vůbec vznik zdvojení dat jasnější. Na akci se diskutovalo i o možnosti zveřejňování statistických dat a indikátorů o produkci a nakládání s odpadem za jednotlivé obce nebo alespoň ORP. Já bych to uvítal a věřím, že by obcím pomohlo vidět “jak na tom jsou” v porovnání s ostatními. 

Také jsem interpeloval ministra Brabce ve věci vydání Vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady. Tato důležitá vyhláška totiž dosud nebyla vydána, přestože nový odpadový zákon je v platnosti již téměř půl roku. 

Více jsem se také věnoval problematice bioodpadu, kterou řešíme i v našem programu pro sněmovní volby, a to i například ve vztahu k tzv. třídící slevě. Seznamoval jsem se také s přístupy dalších evropských zemí.

 

Petiční výbor

Tento měsíc jsme se opět posunuli ve snaze pomoci lidem, kterým byla provedena, pod záminkou bezprostředního ohrožení zdraví či života, sterilizace. Ta ovšem zdravotní stav neřeší. Sterilizace je z povahy věci zákrok zabraňující pouze oplodnění. Ano, jedná se o návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky sterilizovaným osobám v rozporu se zákonem, který se nachází před posledním hlasování v Poslanecké sněmovně a jeho projednání je pevně zařazeno na pátek 4. 6. 2021.

Z tohoto důvodu jsem musel z pozice zpravodaje tohoto sněmovního tisku znovu předstoupit před Garanční (Petiční) výbor, kterému jsem předložil návrh hlasovací procedury do 3. čtení. Díky mému apelu petiční výbor schválil usnesení, kterým můj návrh odhlasoval a návrh zákona doporučil, aby PS Parlamentu ČR schválila návrh tohoto zákona ve 3. čtení. Poté bude návrh zákona postoupen do Senátu.

Doufám, že Senát návrh zákon rychle schválí, aby mohl vstoupit v účinnost dne 1. července 2021. Na odškodnění ve výši 300 000 Kč čeká bezmála 400 obětí.

 

Co se událo

V měsíci dubnu jsem se aktivně zapojil do výzvy Deset tisíc kroků a i nadále se snažím chodit co nejvíce. Zjistil jsem, že důležitější než objem je spíše pravidelnost, svižné tempo a příjemné prostředí.

2. – 8. května proběhl mezinárodní týden kompostování.

Zamyslel jsem se nad inovacemi v obalech a studiemi o jejich zdravotní (ne)závadnosti.

V květnu vyšel i nový akční plán na snižování znečištění. 

Dalším tématem, které pomalu rozvíjím, je problematika světelného znečištění

 

Inspirační a komunikační zdroje

Chcete vědět, co se ve vašem okolí děje? Co nového nám přinesl měsíc květen? Chcete se inspirovat? Sérii zajímavých článků, například v týdnu od 17. 5. – 23. 5. 2021, které mne zaujaly, a to nejen z oblasti životního prostředí, ale také z oběhového hospodářství, týden co týden vkládám na svůj blog. Jsou přehledně rozdělené do jednotlivých bloků.

Každé pondělí od 9:30 do 10:00 hodin mám vyhrazenou on-line půl hodinku na komunikační platformě Jitsi, odkaz https://meet.jit.si/kancelarelfmark, kde vítám dotazy či podněty Pirátů z celého Zlínského kraje. 

 

Volby do poslanecké sněmovny 2021

Vážené Pirátky a Piráti,

jak jsem psal výše, v polovině května nám začala startovací fáze kampaně a já vám všem chci poděkovat, že jste se buď jako členové, příznivci nebo dobrovolníci akce v našem regionu zúčastnili. Pokud pomůžete po celou dobu kampaně, budu velmi rád a vděčný. Kvůli kampani vnikl i speciální web www.piratiastarostove.cz. Zde najdete nejen kandidáty našeho kraje , ale také komplexní program

Zkuste nám pomoci a dát šanci – Změnit budoucnost! Já jako lídr naší kandidátky k tomu vynaložím patřičné množství energie, abychom toto heslo naplnili. Spolupráce se STAN funguje profesionálně a efektivně. Snažíme se prostřednictvím Krajského volebního výboru vše řešit s chladnou hlavou a snad se nám to i daří.

Můžete mě sledovat na Facebookové stránce a rovněž na blogu www.frantisekelfmark.cz. Pokud se přihlásíte k odběru mého newsletteru, nic Vám již neuteče. Pirátské novinky můžete sledovat také na  webových stránkách www.pirati.cz a www.piratskelisty.cz.

S květnem, měsícem lásky, k nám zavítala i dlouho očekávaná možnost osobních setkání pod širým nebem. Na setkání s Vámi se už moc těším. 

Hezké dny  a držte nám palce!

František

Františkovo Poslanecké okénko / Ohlédnutí za dubnem 2021

Tento měsíc se Poslanecká sněmovna zabývala nejen tématy souvisejícími s covidem, ale také se projednával například návrh manželství pro všechny, zřizovala se komise k Bečvě, řešil se myslivecký zákon a invazní druhy. Všemi také otřásla zjištění ohledně výbuchů muničních skladů ve Vlachovicích – Vrběticích. Také jsem spolupořádal webinář na oběhové hospodářství a představení cirkularity v Pirátíně.

 

Životní prostředí

Jak by měla fungovat obec, která to s oběhovým hospodářstvím myslí vážně? Chytrá řešení odpadového hospodářství, motivace občanů ke třídění, vzdělávací akce, odpovědné zadávání veřejných zakázek. To vše a mnohé další jsou témata, která jsme probírali spolu s mými pirátskými kolegy Martinem Šmídou a Betty Crhovou na webináři s názvem Pirátín – cirkulární obec. Model ideálně fungující obce jsme totiž nazvali Pirátín a na návštěvu se do něj budete moci zajít podívat již brzy – alespoň na webu piratin.cz. Více na blogu: Jak funguje cirkulární obec? Jednu takovou jsme virtuálně založili, jmenuje se Pirátín a odpad v ní je surovinou!V Pirátíně obyvatelé svědomitě třídí také třeba baterie a elektrozařízení, neboť vědí, jaké problémy mohou způsobit ve směsném odpadu a co se z nich dá recyklovat. 

Na téma třídění a recyklace baterií jsem se zaměřil na blogu v dalším dílu seriálu o recyklaci. Samozřejmostí by pro nás všechny také mělo být odpovědné zacházení s textilem – výroba oblečení je ve většině případů velmi nešetrná k životnímu prostředí a móda je dnes tak rychlá, že každý z nás vyhodí průměrně více než 10 kg oblečení ročně. Textil se navíc téměř nedá recyklovat pro výrobu dalšího textilu. Snad alespoň v této oblasti se však blýská na lepší časy, neboť na metodách recyklace textilu nyní pracují například rakouští vědci, kteří vymysleli metodu na separaci umělých vláken z bavlněného textilu. Na tuto problematiku jsem upozornil v článku Chystáte se na jarní úklid? Pojměte ho cirkulárně! #5

V dubnu také tradičně proběhl Den Země, který jsem oslavil zejména prací na zahradě a snahou udělat své okolí o něco hezčí. 

Ministerstvo životního prostředí na začátku měsíce informovalo, že byla vydána nová vyhláška a tedy konečně dojde k vyplácení škod způsobených zvláště chráněnými živočichy, které v sobě bude zahrnovat i vedlejší náklady – např. na kafilerii nebo na veterináře pro zraněná zvířata. To považuji za další krok, který může zmírnit negativní postoje ke zvláště chráněným živočichům, zejména k vlkům. Nejdůležitější je samozřejmě prevence, a proto kvituji, že výzva OPŽP by v příštím období měla být dosažitelná i pro drobnější chovatele.  

Pokračování měla v dubnu i sága s názvem Bečva. K mému překvapení nakonec skutečně došlo ke hlasování o zřízení vyšetřovací komise k zářijové havárii na řece, které dopadlo úspěšně. Do komise se za náš poslanecký klub budu hlásit a věřím, že práce komise pomůže objasnit, zda byl postup zapojených orgánů efektivní, jak probíhalo bezprostřední šetření na místě či zda nedošlo k pochybení některých orgánů. 

Na Výboru pro životní prostředí jsme probírali novely Zákona o myslivosti a o invazních druzích.  Rizikové návrhy poslance Kotta (ANO), které znamenaly ohrožení chráněných druhů a možnost nekontrolovaného kácení dřevin, naštěstí podpořeny nebyly. Já jsem samozřejmě hlasoval proti. Výbor pro životní prostředí podpořil také některé pirátské návrhy, například zlepšení podmínek pro lišky držené v zajetí. Zákaz norování liščat bohužel podpořen nebyl.

Nezanedbávali jsme ani práci v rezortních týmech a pracovních skupinách. Vzhledem k tomu, že implementační zákon evropské směrnice o omezení jednorázových plastů by měl co nevidět jít do prvního čtení, sešel jsem se se zástupci společností, jichž se směrnice dotkne a probírali jsme naše náhledy na český zákon. Sešli jsme se i se zástupci Pirátů v krajích a probírali situaci ohledně plánovaných zařízení na energetické využití odpadu. Kromě toho pracujeme v týmu kolegyně Dany Balcarové na tom, jak zlepšit podmínky pro hospodářská zvířata, převážená na dlouhé vzdálenosti. Finišujeme také práci na programu do sněmovních voleb, kde navrhuji především zavádění opatření pro funkční oběhové hospodářství.

 

Co se událo

Víte, jak se zbavit zbytků léčiv v povrchových vodách? Antibiotika, hormony a metabolity těchto látek mohou být velmi nebezpečné (nejen) pro vodní organismy. Běžné čistírny odpadních vod tyto mikropolutanty bohužel nezachytí, a ty se tak dostávají do našich toků. Státní fond životního prostředí přispěje na hledání řešení.

Na půdě Senátu se řešila Petice za klima, která požaduje po vládě přechod na klimaticky neutrální hospodářství do roku 2050. Tento cíl podporuji, a proto jsem zajistil projednání petice na únorovém Výboru pro životní prostředí a na jejím základě také prosadil usnesení.

 

Inspirační a komunikační zdroje

Chcete vědět, co se ve vašem okolí děje? Co nového nám přinesl měsíc duben? Chcete se inspirovat? Sérii zajímavých článků, například v týdnu od 12. 4. – 18. 4. 2021, které mne zaujaly, a to nejen z oblasti životního prostředí, ale také z oběhového hospodářství, týden co týden vkládám na svůj blog. Jsou přehledně rozdělené do jednotlivých bloků.

Každé pondělí od 9:30 do 10:00 hodin mám vyhrazenou on-line půl hodinku na komunikační platformě Jitsi, odkaz https://meet.jit.si/kancelarelfmark, kde vítám dotazy či podněty Pirátů z celého Zlínského kraje. 

Můžete mě sledovat na mé politické Facebookové stránce a rovněž na blogu www.frantisekelfmark.cz. Pokud se přihlásíte k odběru mého newsletteru, nic Vám již neuteče. Pirátské novinky můžete sledovat také na  webových stránkách www.pirati.cz a www.piratskelisty.cz.

Hezké dny!

František

Františkovo Poslanecké okénko / Ohlédnutí za březnem 2021

Tento měsíc se Poslanecká sněmovna zabývala opět zejména otázkami spojenými s epidemií koronaviru. V souvislosti s prodlužováním nouzového stavu jsem poslal dopis panu ministru zdravotnictví, v němž jsem žádal o výjimku z omezení pohybu pro zahrádkáře a chalupáře. Interpeloval jsem také pana premiéra a pana ministra životního prostředí ohledně řešení kritické finanční situace některých českých zoologických zahrad.

 

Petiční výbor 

Piráti pomohli neoprávněně sterilizovaným obětem k finančnímu zadostiučinění. Jsem velice rád, že díky naší snaze byl projednán v prvním čtení sněmovní tisk 603, tedy poslanecký návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky sterilizovaným osobám, kterého jsem poslaneckým zpravodajem. Doufám, že opozice bude spolupracovat i v dalším průběhu legislativního procesu, aby mohl stát tímto zákonem jednorázově odškodnit oběti sterilizace, kterých je bezmála 400. Jednalo by se o příspěvek ve výši 300 000 Kč. 

Dále díky mému apelu petiční výbor na své schůzi dne 30. 3. 2021 schválil usnesení, kterým vyslovil souhlas s tímto poslaneckým návrhem zákona ve znění pozměňovacího návrhu č. 4217 poslankyně Heleny Válkové, který zejména upřesnil odpovědný správní orgán k výplatě této jednorázové peněžní částky, kterým je Ministerstvo zdravotnictví. Také napomáhá obětem při obraně proti zamítnuté žádosti o tuto finanční podporu ve správním soudnictví. Jako velice kladný důsledek hodnotím i skutečnost, že oběti budou osvobozeni od placení daně z tohoto příjmu. Navrh zákon byl postoupen do druhého čtení.

 

Životní prostředí

V popředí našeho zájmu zůstává stále nedořešená kauza otravy řeky Bečvy. Na začátku měsíce jsme ve Sněmovně jednali o zřízení vyšetřovací komise, která by se případem zabývala. K samotnému hlasování však vůbec nedošlo, protože poslanci hnutí ANO účelově požádali o přestávku a bod se kvůli tomu nestihl doprojednat. Komise tak bohužel zatím zřízena nebyla. Bečvě jsme se věnovali i na jednání Výboru pro životní prostředí, kam nás přišel informovat ministr životního prostředí Richard Brabec o chystaných úpravách legislativy, které by měly v budoucnu zajistit, že podobné havárie na vodách budou řešeny koordinovaně a budou jasné kompetence jednotlivých orgánů. V sobotu 20.3. potom uplynulo přesně půl roku od havárie. 

V oblasti odpadů, které se dlouhodobě věnuji, se chystáme na první čtení implementačních zákonů k tzv. SUP směrnici, tedy legislativě, která má omezit dopad vybraných jednorázových plastů na životní prostředí. Pevně doufám, že první čtení proběhne co nejdříve, implementaci stihneme a omezovat jednorázové plasty budeme již od poloviny letošního roku. Vždyť jen v Atlantském oceánu vědci odhadli množství plastového odpadu na 12-21 milionů tun! Z toho zhruba polovinu tvoří právě jednorázové výrobky, kterých se bude týkat nová legislativa. 

Na téma jednorázových plastů také spolupořádám 29.4. kulatý stůl.

Dále jsem se rozhodl podívat blíže na metody tzv. chemické recyklace a zjistit, zda tyto metody mohou být jednou z významných cest k navýšení recyklace, jaké jsou jejich hlavní výhody a úskalí. Proto také na toto téma chystám kulatý stůl. 

Na konci března jsme se s kolegy zúčastnili úklidové štafety – jarní období je totiž tradičním časem akce “Ukliďme Česko”. Kvůli epidemické situaci a omezení shromažďování jsme místo skupinového úklidu zvolili právě formu štafety, kterou si předáváme virtuálně. Vzhledem k množství a druhu odpadu, který jsem sesbíral, doufám, že chystaný zákon o omezení dopadu jednorázových plastů na životní prostředí pomůže ke zlepšení situace a v přírodě nebudeme na každém kroku potkávat drobný plastový odpad. Čím dál tím více se bohužel také setkáváme v přírodě s odhozenými rouškami a respirátory. To je problém, který musíme řešit, a který jsem připomněl i na svém blogu. 

 

Co se událo?

Jak můžeme zabránit probíhajícím klimatickým změnám? Důležité je zaměřit se na mitigační opatření a samozřejmě také na adaptaci na změny, kterým už při nejlepší vůli nezabráníme. Proto podporuji snahy o co nejdřívější přechod na bezuhlíkovou ekonomiku. S tím je spojen nejen konec spalování uhlí, ale i oběhový způsob hospodářství nebo změny v zemědělském hospodaření a výrobě.

Evropská komise navrhla vznik nových partnerství mezi EU, členskými státy, výzkumnými organizacemi, průmyslem a dalšími organizacemi. Ty mají za cíl rozvíjet řešení v 10 oblastech, mezi nimiž jsou mimo jiné i udržitelnost a cirkularita, nízkoemisní letecká doprava, rozvoj a zefektivnění železnic nebo chytrá řešení a digitalizace, tedy témata, které jsou prioritou i pro mne a které považuji za důležité pro budoucnost.

Od 1. března začaly platit nové požadavky na ekodesign spotřebičů. Výrobci bílého zboží (jako jsou pračky, ledničky, myčky apod.) a displejů nyní musí své výrobky vyrábět opravitelné. Měl by tak být konec nerozmontovatelným spotřebičům, kde díly jsou spojeny nýty nebo se do nich nedají dokoupit náhradní díly. Spolu s tímto nařízením a začaly používat také nové energetické štítky pro chladničky a mrazničky, myčky nádobí, pračky a obrazovky. 

 

Inspirační a komunikační zdroje

Chcete vědět, co se ve vašem okolí děje? Co nového nám přinesl měsíc březen? Chcete se inspirovat? Sérii zajímavých článků, například v týdnu od 15. 3. – 21. 3. 2021, které mne zaujaly, a to nejen z oblasti životního prostředí, ale také z oběhového hospodářství, týden co týden vkládám na svůj blog. Jsou přehledně rozdělené do jednotlivých bloků.

Zvláštní název “Ticho ve studiu” skrývá diskuzní pořad televize Slovácko, kterého jsem byl hostem. S moderátorem Janem Dudkem jsme tichu nedali prostor a docela pěkně jsme si popovídali. Hostem ve studiu jsem byl rád, protože v době koronavirové se většina věcí děje on-line. Oživit si stání před kamerou a ještě k tomu v respirátoru byla určitě výzva. Věřím, že i přes tuto kosmetickou nedokonalost nebudete váhat a rozhovor se mnou si pustíte. Najdete ho na webovém odkazu https://itvs24.cz/ticho-ve-studiu/ticho-ve-studiu-s-frantiskem-elfmarkem


  • Aktivně pracuji na parlamentních volbách do sněmovny 2021.  Každou středu zasedá Krajský volební výbor a štáb.

  • Aktivně pracuji s nováčky v kraji

  • Provádím mediace mezilidských vztahů v kraji

  • Řeším problematiku KET ŽP a ZEM

  • Pomáhám MO spojce s orientací v kraji

Každé pondělí od 9:30 do 10:00 hodin mám vyhrazenou on-line půl hodinku na komunikační platformě Jitsi, odkaz https://meet.jit.si/kancelarelfmark, kde vítám dotazy či podněty Pirátů z celého Zlínského kraje.
Můžete mě sledovat na mé politické Facebookové stránce a Pirátské novinky můžete sledovat také na  webových stránkách www.pirati.cz a www.piratskelisty.cz.

Závěrem mi dovolte popřát všem hlavně pevné nervy a hezké svátky!

František

Františkovo Poslanecké okénko / Ohlédnutí za únorem 2021

Pravidelné okénko poslance je opět tady! Přečtěte si, co nového se událo za poslední měsíc nejen v Poslanecké sněmovně.

 

Petiční výbor

V rámci Petičního výboru jsem pokračoval v jednáních s předkladateli Petice za klima. Na únorové schůzi Petičního výboru jsem jako zpravodaj upozornil, že podaná petice obsahuje široké spektrum problémů a petenti mimo jiné žádají, aby byl přijat závazek k přechodu ke klimaticky neutrálnímu hospodářství do roku 2050 a dále, aby byla přepracovaná Politika ochrany klimatu v ČR a tzv. protierozní vyhláška. Důraz kladli i na uzavření uhelných elektráren. Na základě těchto skutečností jsem předložil usnesení, kterým jsem žádal výbor, aby celou kauzu postoupil Výboru pro životní prostředí, kterého jsem také členem, k dalšímu řízení. Výbor mé žádosti vyhověl.

Požadavky petice jasně ukazují, že občanům není téma klimatu lhostejné a kroky vlády v této věci považují za nedostatečné. V tom jsem s nimi za jedno, a proto nechci, aby petice zůstala bez povšimnutí, protože ochrana klimatu do budoucna je mojí prioritou. 

 

Životní prostředí

V oblasti životního prostředí se toho i v únoru odehrálo dost. Výše zmíněná Petice za klima byla postoupena do Výboru životního prostředí a na její projednání  jsem nechal pozvat jak předkladatele petice, pana Zamouřila, tak i zástupce z řad Ministerstva životního prostředí, aby mohlo dojít k přímé interakci obou stran.
Ve vyjádření k petici MŽP slibovalo mnohé v rámci ministerského výhledu do blízké budoucnosti. Aby tyto přísliby nezůstaly jen na papíře, ale skutečně byly podniknuty kroky směrem k uhlíkové neutralitě, a abychom o tom byli informováni, navrhl jsem usnesení, které výbor schválil. Zasadil jsem se tak o to, že ministerstvo životního prostředí a ministerstvo průmyslu a obchodu musí přepracovat strategické dokumenty o ochraně klimatu a energetické koncepci tak, aby směřovaly především k dosažení klimatické neutrality do roku 2050, představit Výboru pro životní prostředí svůj plán konkrétních opatření na dosažení uhlíkové neutrality a také o to, aby MŽP dostálo svého příslibu a vypracovalo podrobný plán obnovy české krajiny.

Dále jsem na půdě Výboru pro životní prostředí uspořádal Seminář oběhového hospodářství s podtitulem “Nová legislativa v praxi – jsme na cestě k oběhovému hospodářství?”. Tento můj, v pořadí již třetí, seminář vzbudil zájem mezi veřejností i odborníky a za účasti více než 80 hostů jsme debatovali o tématech jako je poptávka po recyklátu, třídění bioodpadu nebo řešení problému dvojích dat o produkci odpadů.

V reakci na aktualizovaná data o počtu vlčích teritorií na našem území jsem také obnovil činnost pracovní skupiny zaměřené právě na problematiku velkých šelem a jejich soužití s lidmi. Za prioritu považuji zejména rozšiřování a odpovídající průběžné financování preventivních opatření na pomoc chovatelům hospodářských zvířat v oblastech s výskytem vlka, a také šíření podložených informací namísto hoaxů a poplašných zpráv, které se poslední dobou často objevují. 

Rozhodl jsem se také začít zabývat tématem světelného znečištění, jelikož jde o opomíjenou, ale důležitou problematiku. Do budoucna chci v součinnosti s kolegy a odborníky pracovat na zlepšení současné situace. 

Na Výboru pro životní prostředí jsme také na začátku měsíce na základě mnou navrhovaného usnesení hlasovali o doporučení odvolat ředitele ČIŽP Erika Geusse kvůli pochybnému postupu při prošetřování otravy řeky Bečvy, kde dodnes nebyl označen původce havárie. Usnesení neprošlo o jediný hlas. 

 

Recyklace

Seriál o recyklaci v únoru pokračoval článkem o tom, zda recyklaci pomůže Zákon o omezení vybraných jednorázových plastů. Cílem jednotlivých dílů je připomenout si,  že pro udržení a zlepšení stavu životního prostředí prostředí je potřeba přejít na oběhový způsob hospodaření. A maximální recyklace je jedním z principů, na kterých je oběhovost založena. 

 

Remobil

Spočítáno a sečteno. Přesně 76 starých a nepotřebných mobilů a dalšího příslušenství se během tří měsíců sešlo ve sběrném boxu od lidí z celého Uherskohradišťska. Já sám jsem do sbírky přispěl 8 mobilními telefony. Jsem moc rád, že ke mně do kanceláře přicházeli mladí i starší, místní a přespolní třeba až z Nedachlebic a Medlovic, aby se ekologicky zbavili mobilů, které již dávno dosloužily. Výsledné číslo mě mile překvapilo. Všem dárcům patří srdečné a velké DĚKUJI! I těmito malými skutky pomáháme přírodě a také lidem, kteří neměli takové štěstí jako my.

 

Piráti v Uherském Hradišti mají nové předsednictvo

Hlasování rozhodlo, že jsem se stal předsedou na nové období, 1. místopředsedou byl zvolen Jaroslav Ševčík a 2. místopředsedou Petr Tomášů. Čeká nás mnoho práce, včetně příprav na komunální volby, které se uskuteční na podzim příštího roku 2022. Děkujeme všem našim členům a příznivcům za spolupráci a taktéž všem našim voličům za podporu, které si vážíme.

 

Živý stream ze zastupitelstva UH

Jednání zastupitelstva mohli zájemci sledovat po sedmileté pauze opět on-line na youtubovém kanálu města, a to také díky apelu pirátských zastupitelů. Radnice tak vyslyšela požadavek opozice i místních a potvrdila si, že o přímý přenos jednání zastupitelů má nyní veřejnost větší zájem, než tomu bylo dříve v letech 2011 – 2013. Tentokrát se nejednalo o pár jednotlivců, ale přímo o desítky občanů. Věřím, že  on-line přenosy se stanou běžnou součástí našich jednání a že počet zájemců jenom poroste.

 

Týdenní inspirace

Sérii zajímavých článků, např. týdenní inspirace článků od 15. 2. – 21. 2. 2021, které mne v daném týdnu zaujaly, a to nejen z oblasti životního prostředí, ale také z oběhového hospodářství, pravidelně umisťuji na svůj blog. Jsou přehledně rozdělené na celou Českou republiku, Uherské Hradiště a okolní města, Zlínský kraj. Pokud budete mít čas a chuť, můžete z nich čerpat stejně jako já.

 

Pirátská půlhodinka online

Každé pondělí od 9:30 do 10:00 hodin mám vyhrazenou online půl hodinku na komunikační platformě Jitsi pod tímto odkazem: https://meet.jit.si/kancelarelfmark, kde vítám dotazy či podněty každého z Vás, tedy mých kolegů a spolupracovníků z celého Zlínského kraje. Rád se tam s Vámi setkám.

Můžete mě sledovat zde na blogu www.frantisekelfmark.cz, pokud se přihlásíte k odběru mého newsletteru, nic Vám již neuteče a všechny aktuální zprávy k Vám přiletí na e-mail. Sledujte mě také na mé politické Facebookové stránce. Pirátské novinky můžete sledovat na  webových stránkách www.pirati.cz a www.piratskelisty.cz.

Závěrem mi dovolte popřát hlavně pevné zdraví a hezké jaro! 

František

Františkovo Poslanecké okénko / Ohlédnutí za lednem

V lednu vešly v účinnost zákony oběhového balíčku, na nichž jsem usilovně pracoval v uplynulém roce. V médiích i mezi veřejností se diskutovalo zejména o navýšení skládkovacích poplatků a co to může znamenat pro obce a občany. Já jsem se mimo jiné snažil rozklíčovat situaci ohledně dvojích dat o produkci a nakládání s odpady, která by mohla být po dlouhých letech konečně vyřešena. Ministr Brabec mi odpověděl na interpelaci k tomuto tématu a situaci jsem probíral i s vedením Českého statistického úřadu. Toto téma bude společně s dopady, pozitivy a negativy nových zákonů diskutováno na Semináři oběhového hospodářství III, který chystám na únor. 

Tím však odpadová problematika nekončí, neboť na konci ledna vláda schválila návrh zákona o omezení dopadu jednorázových plastů. Zanedlouho se jím budeme zabývat na Výboru pro životní prostředí.  V kauze otravy řeky Bečvy stále čekáme na vysvětlení, ukazuje se stále více podezřelých okolností. Veškeré články a události k této kauze najdete na speciálním webu www.zazivoubecvu.cz, který jsem k tématu vytvořil.

 

Petiční výbor

V rámci Petičního výboru jsem se stal zpravodajem došlé petice bojující za lepší klima, formou snižování emisí skleníkových plynů a zasazující se o obnovu české půdy a krajiny. Předkladatelem petice je spolek Česko za klima, z.s., který jsem oslovil a se kterým o jeho žádosti úzce komunikuji. Výše zmíněný spolek žádá: 1. Přijetí závazku přechodu ke klimaticky neutrálnímu hospodářství do roku 2050. 2. Přepracování Politiky ochrany klimatu v České republice (POK), Státní energetické koncepce (SEK) a dalších strategických dokumentů. 3. Přijetí vyhlášky o ochraně zemědělské půdy před erozí (tzv. protierozní vyhlášky). 4. Vytvoření pracovní skupiny pro obnovu české krajiny a tvorbu krajinné politiky.                   5. Uzavření konkrétnách uhelných elektráren. 6. Vytvoření přehledných webových stránek určených k informování veřejnosti o změně klimatu, aktuálním denním stavu emisí skleníkových plynů a o státních aktivitách vedoucích k mitigaci a adaptaci.

V rámci petičního procesu jsem do debaty přizval i Ministerstvo pro životní prostředí, které v tuto chvíli připravuje podklady k žádaným otázkám. Jejich pohled na věc budu Petičnímu výboru dne 2. 2. 2021 tlumočit ve zpravodajské zprávě. Již nyní mohu říct, že toto téma má přesah samotné petice a proto budu navrhovat, aby celá věc byla postoupena Výboru pro životní prostředí, v rámci kterého se budeme moci tomuto tématu blíže věnovat.

 

Recyklace

S novým rokem jsem odstartoval nový seriál, tentokrát o recyklaci. V lednu jsme Vás seznámil s tím, proč je potřeba více recyklovat a jak podpořit recyklaci pomocí daňových nástrojů. Seriál jsem vytvořil proto, abychom si připomněli, že pro udržení a zlepšení stavu životního prostředí prostředí je potřeba přejít na oběhový způsob hospodaření. A maximální recyklace je jedním z principů, na kterých je oběhovost založena. Proto jsem se rozhodl v jednotlivých dílech věnovat např. tomu, co by mohlo pomoci, aby se recyklovalo více,  příkladům dobré praxe či zajímavým postupům. 

 

Týdenní inspirace

I s novým rokem přináším další sérii článků (např. týdenní inspirace článků od 18. 1. – 24. 1. 2021, které mne v daném týdnu zaujaly, a to nejen z oblasti životního prostředí, ale také z oběhového hospodářství. Jsou přehledně rozdělené na celou Českou republiku, Uherské Hradiště a okolní města, Zlínský kraj. Pakliže budete mít čas a chuť, můžete z nich čerpat stejně jako já.

 

Pirátská půlhodinka online

Vzhledem k situaci, která stále panuje, mám každé pondělí od 9:30 do 10:00 hodin vyhrazenou online půl hodinku na komunikační platformě Jitsi https://meet.jit.si/kancelarelfmark, kde vítám dotazy či podněty každého z Vás, tedy mých kolegů a spolupracovníků z celého Zlínského kraje. Rád se tam s Vámi setkám.

 

U hranatého stolu

Jak už víte, pracuji na projektu U hranatého stolu. Během roku, pakliže to protiepidemická opatření dovolí (alternativa on-line), zrealizuji čtyři veřejná setkání, kam si pozvu odborníky k danému tématu a samozřejmě veřejnost. Tím prvním diskutovaným tématem bude SPORT, který rozděluje veřejnost. Již nyní jsem navázal spolupráci se zástupci Sportparku Rybníček, kteří mi představili Náborovou koncepci sportu. V únoru jsem domluvil prezentaci této koncepce i pro kolegy zastupitele ze Zlinskeho kraje. Pokud Vás napadá nějaká otázka, na kterou byste chtěli znát odpověď, neváhejte nám napsat na email: dotazy@uhranatehostolu.cz. Změna proběhne jedině tehdy, když budeme znát váš názor. 

 

Remobil

Sběr vysloužilých mobilů různých značek a velikostí, včetně  jejich příslušenství jako sluchátka a nabíječky, jsem pro vzrůstající zájem prodloužildo pondělí 1. února. Proč je vlastně máme sbírat a nevyhazovat do koše? Recyklací starých mobilů pomáháme mimo jiné snižovat i produkci skleníkových plynů, viz článek. Společně tak pomůžeme jak přírodě, sami sobě vyklizením domácnosti, ale také potřebným. Jaký bude výsledek, co myslíte?

 

Piráti a STAN

Piráti v závěrečném hlasování odsouhlasili koaliční smlouvu s hnutím Starostové a nezávislí. Finálně tak potvrdili, že jdou do nadcházejících sněmovních voleb společně. Podporu návrhu vyjádřilo téměř 79 procent hlasujících (668 pro z 848 hlasů). Referendum zaznamenalo opět velkou účast, zúčastnilo se téměř 77 procent Pirátek a Pirátů. Společně s kolegy z předsednictva kraje jsme schválili založení Krajského volebního štábu (KVV) a spolupráce se STAN již získává konkrétní obrysy.

Závěrem mi dovolte v již rozběhnutém roce popřát hlavně hodně zdraví a pevné nervy! Můžete mě sledovat zde na blogu www.frantisekelfmark.cz (pokud se přihlásíte k odběru mého newsletteru,nic Vám již neuteče. Aktuální zprávy k Vám přiletí na e-mail) a politické Facebookové stránce. Pirátské novinky můžete sledovat na  webových stránkách www.pirati.cz a www.piratskelisty.cz.

 

Františkovo Poslanecké okénko / Ohlédnutí za prosincem

Životní prostředí

Zářijová otrava řeky Bečvy stále nebyla vysvětlena a proto jsme se jí znovu zabývali 3.12. na plénu Poslanecké sněmovny. Podařilo se nám prosadit usnesení, ve kterém jsme vyzvali ministra Brabce k vypracování závazného předpisu sloužícího k zajištění jednotného přístupu k šetření havárií v životním prostředí, ze kterého by vyplývaly kompetence jednotlivých orgánů státní správy a dalších zúčastněných subjektů, včetně vedení evidence všech úkonů tak, aby mohl být zpětně celý postup vyhodnocen. 11. prosince se pak konal na Výboru životního prostředí kulatý stůl, na kterém jsme o kauze diskutovali se zástupci státní správy, samosprávy, akademiků, rybářů, médií. 

1.prosince jsme ve Sněmovně počtvrté a naposledy řešili tzv. oběhový balíček, tedy odpadovou legislativu. Výsledkem jednání bylo zamítnutí senátních návrhů a přijetí zákonů v podobě, v jaké vyšly ze třetího čtení ve Sněmovně. Výslednou podobu považuji za málo ambiciózní a místy problematickou. V rozhovoru pro média jsem pak stručně shrnul názor Pirátů na tyto zákony a připomněl závažný problém s dvojími daty o odpadech. 

 

Zero Waste

Seriál o principech života bez odpadu jsem v prosinci zakončil články o tom, co s odpadem, který nám přes veškerou snahu vznikne. Třídit a kompostovat. Já sám se snažím na principy Zero waste ve svém každodenním životě myslet a doufám, že se touto metodou inspirujete i Vy a zkusíte ji aplikovat ve svém běžném životě. A nezapomeňte, každý krok se počítá!

 

Stal jsem se krajským lídrem pro sněmovní volby 2021 s podporou 78% hlasujících

Rád bych ještě jednou poděkoval členům Zlínského kraje, kteří mě podpořili a dali šanci být lídrem do sněmovních voleb 2021. Nesmírně si každého jednotlivého hlasu vážím a s pokorou ho přijímám. Beru to jako poděkování za moji dosavadní práci. Jak jsem již avizoval dříve, pakliže obhájím mandát, udělám vše pro to, abychom pokračovali v dobře načaté práci jak ve Zlínském kraji, tak i v celorepublikovém měřítku. Je před námi dost práce, ale věřím, že s takovým týmem lidí, který máme v našem kraji, vše zvládneme na jedničku. Na spolupráci se již velmi těším a udělám pro kvalitní výsledek maximum.” Má kandidátská řeč: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?p=731067#p731067 

 

Týdenní inspirace

Od listopadu vkládám na můj blog odkazy článků, které mne v daném týdnu zaujaly, a to nejen z oblasti životního prostředí a oběhového hospodářství. Jsou přehledně rozdělené na celou ČR, Uherské Hradiště a okolní města, Zlínský kraj. Pakliže budete mít čas a chuť, můžete z nich čerpat stejně jako já.

 

Pirátská půlhodinka

Vzhledem k situaci, která stále panuje, mám každé pondělí od 9:30 do 10:00 hodin vyhrazenou online půl hodinku na komunikační platformě Jitsi https://meet.jit.si/kancelarelfmark, kde vítám dotazy či podněty každého z Vás, tedy mých kolegů a spolupracovníků z celého Zlínského kraje.

 

U hranatého stolu

Jak už víte, spustil jsem nový projekt U hranatého stolu. Během nového roku, pakliže to protiepidemická opatření dovolí, zrealizuji čtyři veřejná setkání, kam si pozvu odborníky k danému tématu a samozřejmě veřejnost. Tím prvním diskutovaným tématem bude SPORT, který rozděluje veřejnost. Pokud Vás napadá nějaká otázka, na kterou byste chtěli znát odpověď, neváhejte nám ji už nyní napsat na email: dotazy@uhranatehostolu.cz. Změna proběhne jedině tehdy, když budeme znát váš názor. Poodhalí vaše představy, představy našich hostů, jejich dopad, příp. možnost realizace.

 

Remobil

Máte doba staré mobily, nevyužívaná sluchátku či nabíječku? Jejich sběr je pro vzrůstající zájem prodloužen o měsíc, tedy až do 1. února. Neváhejte, pokud dostanete pod vánoční stromeček mobil nový, víte kam s tím nepotřeným….každé pondělí od 9 – 12 hodin můžete vložit vysloužilý mobilní telefon, ale také drobné elektrozařízení jako např. nabíječky, sluchátka, baterie, handsfree, mp3, ipody, kalkulačky do sběrného boxu v mé uherskohradišťské poslanecké kanceláři,  která se nachází na Trianglu v blízkosti vlakového nádraží ve 3. patře.

Tím, že mobil odevzdáte – pomůžete přírodě i sami sobě. Navíc uděláte dobrý skutek. Za každý mobil jde 10 Kč těm, kteří to nejvíce potřebují. 

 

Soupis článků – prosinec 2020

https://www.frantisekelfmark.cz/frantisek-elfmark-co-rikaji-na-novou-odpadovou-legislativu-pirati/

https://www.frantisekelfmark.cz/zero-waste-7-tridte-spravne-umoznete-recyklaci/

https://www.frantisekelfmark.cz/tydenni-inspirace-clanku-7-12-13-12-2020/

https://www.frantisekelfmark.cz/stal-jsem-se-krajskym-lidrem-pro-snemovni-volby-2021-s-podporou-78-hlasujicich/

https://www.frantisekelfmark.cz/prace-stripky-z-16-zasedani-zastupitelstva-uherskeho-hradiste/

https://www.frantisekelfmark.cz/zero-waste-6-rot-co-s-bioodpadem-zkompostovat/

https://www.frantisekelfmark.cz/tydenni-inspirace-clanku-30-11-6-12-2020/

https://www.frantisekelfmark.cz/uz-tretim-rokem-pomaha-nadeje-s-uklidem-v-srdci-slovacka/

https://www.frantisekelfmark.cz/cirkularni-cesko-3/

https://www.frantisekelfmark.cz/obehovy-balicek-projednavan-poctvrte-a-naposledy-jake-jsou-vysledky-nekolikalete-prace-na-novelizaci-odpadove-legislativy/

https://www.frantisekelfmark.cz/usneseni-becva/