Františkovo Poslanecké okénko / Ohlédnutí za zářím 2021

Podzim byl ve znamení poslední měsíce mého mandátu ve sněmovně. Poslanecká sněmovna zasedala, ve zbývajícím čase jsem se věnoval kontaktní kampani v regionu.

Poslanci/kyně schválili novelu zákona o podporovaných zdrojích. Po letech stagnace se u nás otevírá šance na výstavbu nových větrných a solárních elektráren. Tak jako ve zbytku Evropy, USA, Číně či Rusku. Ale je na vládách (současné i budoucí), aby šanci využila a rozvinula ji.

Piráti a Starostové také představili svůj Stříbrný program, který se zaměřuje na podporu lidí v seniorním věku. Stříbrný šíp se seniory dorazil také za námi, na zlínské náměstí. V ulicích spousty obcí a měst v našem malebném kraji jste mohli potkat nejen lídry kandidátky, ale také dobrovolníky, příznivce a v neposlední řadě 29. září také Ivana Bartoše a Víta Rakušana.

Koalice Pirátů a Starostů rovněž začátkem září představila svůj program pro mladé, který nese název „Není nám to ukradený“. Nositeli konkrétních programových priorit je osm mladých kandidátů a kandidátek. Mezi priority patří dostupné bydlení, vzdělávání, digitalizace, ochrana životního prostředí, boj proti sexuálnímu násilí, manželství pro všechny a duševní zdraví. 

Dobrovolníci z řad Pirátů a Starostů v Praze, Brně, Plzni a v Olomouci od 20. do 22. září pomáhali lidem při vyřizování voličských průkazů. Ten potřebují voliči, kteří chtějí ve sněmovních volbách (8. a 9. října) hlasovat mimo své trvalé bydliště. Stačilo mít s sebou občanský průkaz. Stejnou akci pořádali Piráti již při posledních parlamentních volbách v roce 2017. Služba byla voličům poskytována zdarma.

 

Životní prostředí

Poslední měsíc mého prvního poslaneckého mandátu jsem se rozhodl připomenout, čím vším jsme se zabývali ve Výboru pro životní prostředí. Je to moje srdcovka, a v případě, že budu znovu zvolen, rozhodně bych chtěl v práci ve Výboru pokračovat. 

V září také uplynul přesně rok od havárie na řece Bečvě, kdy do vody unikly jedovaté látky a otrávily více než 30 km toku a všeho živého v něm. Od té doby se táhne nekonečný příběh úvah, obviňování, vyšetřování, emotivních vystoupení a obhajob. Já sám celou kauzu sleduji, na web zazivoubecvu.cz přidávám články a aktuality, a jsem především členem sněmovní vyšetřovací komise. V té naše činnost v září vyvrcholila zveřejněním závěrečné zprávy. Ve zprávě jsme sepsali, co jsme se dozvěděli od svědků a z poskytnutých dokumentů. Na základě těchto zdrojů jsme dali dohromady zprávu, v níž upozorňujeme na pochybné jednání a nedostatky při řešení havárie, a navrhujeme kroky, které by pomohly v budoucnu předcházet jak haváriím samotným, tak především zmatenému a nikam nevedoucímu postupu úřadů při jejich řešení.  Upozornili jsme na to, že nebyl odebrán a analyzován dostatek vzorků bezprostředně po zjištění havárie nebo na to, že inspektor ČIŽP z Brna na místo nedorazil. Inspekce se okamžitě ozvala a odmítla jakákoli pochybení. Nelze si nevzpomenout na přísloví o potrefenych husách… 

V průběhu celého září jsem také zveřejňoval další články o tom, co najdete v našem koaličním programu v sekci životního prostředí. Upozornil jsem na to, že kvalitní pitná voda v neomezeném množství není samozřejmostí a je nutné podniknout kroky k tomu, aby se snížilo znečištění vody a neohrozil nás její úbytek v souvislosti s klimatickou změnou. V dalším článku jsem přiblížil náš plán na to, jak udělat z měst místo rozpálené betonové džungle příjemné místo k pobytu a v tom zatím posledním díle jsem připomenul, že za závažný problém považujeme také úbytek biodiverzity a nehodláme jen nečinně přihlížet tomu, jak nám z přírody mizí druhy. 

V rámci kampaně jsem si o životním prostředí povídal  i s obyvateli našeho kraje a na lecčems jsme se shodli.

Kromě toho všeho došlo v září k posunu ohledně kontroverzního vodního díla Skalička. Mělo dojít k prezentaci multikriteriální analýzy, ta však nakonec byla odložena až na říjen. O kauzu se zajímám, jelikož se týká mého kraje, jeho obyvatel a životního prostředí, proto jsem pomocí interpelace požádal ministra zemědělství, aby mi zodpověděl několik otázek. Zajímají mě pro a proti jednotlivých posuzovaných variant nebo základní otázka, jak bude Skalička plnit protipovodňovou funkci. 

 

Petiční výbor

V rámci končího mandátu v Poslanecké sněmovně jsem shrnul své působení v Petičním výboru, kde jsem vykonával mandát z pozice místopředsedy výboru. Za své funkční období jsem z pozice zpravodaje vyřešil 14 petic (což je nad výborovým průměrem), které jsem skutkově přednesl na výboru. U mnohých z nich se mi podařilo daný problém petenta(ů) posunout směrem k jeho vyřešení. 

Jsem rád, že jedna z těch důležitějších petic – petice za poskytnutí jednorázové peněžní částky sterilizovaným osobám v rozporu se zákonem, byla nejprve Výborem projednána, kdy na základě mé iniciativy byla petice postoupena k projednání na plénu Sněmovny. Na základě této skutečnosti byl v intencích petice připraven zákon, který odškodnění obětem přiznává. Zákon již podepsal prezident a nabude účinnosti dne 1.1.2022.

Největší úspěch pak vidím, že Sněmovnou a Senátem prošel digitalizační balíček, tzv. DEPO, který obsahuje i myšlenku mého pozměňovacího návrhu doplňující petiční zákon o pravidla umožňující realizaci petičního práva prostřednictvím portálu veřejné správy (nástrojem). Tento nástroj má vytvořit Ministerstvo vnitra.

V neposlední řadě, bych rád zdůraznil, že se nám podařilo protlačit zákon ve zrychleném režimu, který kvůli omezením po výbuchu dvou muničních skladů ve Vrběticích počítá s odškodněním, které bude rozděleno mezi Zlínský kraj, Bohuslavice nad Vláří, Haluzice, Lipovou, Vlachovice a Slavičín a obyvatele těchto obcí. Stalo se tak i díky spolupráci napříč politických stran a hnutí, kdy si tohoto jednání opravdu vážím.

Svoji práci v Petičním výboru jsem vykonával opravdu s radostí, podle mého nejlepšího vědomí a svědomí, kdy ke každému petentovi jsem přistupoval stejně a bez předsudků.

 

Co se událo

V HLAVNÍ ROLI: SETKÁVÁNÍ S VÁMI

S jahodovým sorbetem na náměstí. Podél stromů při cyklotoulkách. S novinami v ruce na ulici. Nebo jen tak na stojáka pod pódiem. Setkávání může mít mnoho podob. A o tom kontaktní kampaň je!

Co den, to jiný scénář. Zavítali jsme například do Vsetína na festival Valašské záření, na vyhlášené uherskoshradišťské Slavnosti vína a památek či na Envirofest, kde jsme si s dalšími hosty popovídali na téma “Kde se stala chyba.” 20. 9. to bylo rok od katastrofické havárie, která tuto řeku postihla. Příroda se z otravy pomalu vzpamatovává, ale kauza je plná nevyřešených otázek. Jako člen poslanecké vyšetřovací komise bohužel vím, o čem mluvím.

Společně s kandidátem Zdeňkem Třosem jsme začali kampaň na kole po Zlínském kraji, kterou jsme nemohli skončit nikde jinde než u jedinečné dominanty Zlína, u Baťova mrakodrapu, tzv. Jednadvacítky. 

Během posledních prázdninových týdnů a v září jsme objížděli větší města i menší obce. Blíže poznávali zákoutí našeho kraje, ale i místní regionální firmy a farmáře. Cílem této cyklotour bylo především poukázat na to, že lze žít zdravěji, více sportovat a využívat regionálních a sezónních čerstvých potravin.  Na našich zastávkách jsme se s kolemjdoucími bavili to tom, co je trápí a co by chtěli změnit v jejich okolí či na celostátní úrovni. Ve speciálních vozících jsme měli také pytle, protože na našich cestách jsme sbírali odhozené odpadky. Tím jsme chtěli upozornit na to, že i malé kroky dají dohromady velký celek, a dělat něco pro přírodu a pro to, aby se nám v našem okolí lépe žilo, nemusí být složité. Děkujeme za veskrze pozitivní reakce a milá slova podpory, moc si toho vážíme!

Ve volbách půjde o udržení demokratických poměrů.“ Tak zní titulek předvolebního článku v magazínu 5+2, kde mám rozhovor. Celý článek tady:

https://www.5plus2.cz/?e=GA-ZLIN&d=17.09.2021#strana=4

 

Inspirační a komunikační zdroje

Chcete vědět, co se ve vašem okolí děje týden co týden? Chcete se inspirovat? Sérii zajímavých článků, např. od 6. 9. – 12. 9. 2021, které mne zaujaly, a to nejen z oblasti životního prostředí, ale také z oběhového hospodářství, týden co týden vkládám na svůj blog. Jsou přehledně rozdělené do jednotlivých bloků.

Každé pondělí od 9:30 do 10:00 hodin mám vyhrazenou on-line půl hodinku na komunikační platformě Jitsi, odkaz https://meet.jit.si/kancelarelfmark, kde vítám dotazy či podněty Pirátů z celého Zlínského kraje. 

Můžete mě sledovat na Facebookové stránce a rovněž na blogu www.frantisekelfmark.cz, kde o všech svých krocích pravidelně informuji formou článků, reportů, tiskových zpráv a pirátských rychlozpráv. Najdete tam veškerou moji politickou agendu, od těch nejstarších událostí až po ty nejaktuálnější novinky.

Pokud se přihlásíte k odběru mého newsletteru, nic Vám již neuteče. Vše k Vám přiletí jak raketa na E-mail! Pirátské novinky můžete sledovat také na  webových stránkách www.pirati.cz a www.piratskelisty.cz.

 

Podporovatelé

Jak vidí spolupráci se mnou odborníci a experti? 

#1 Ve svém dosavadním poslaneckém angažmá jsem se věnoval především oběhovému hospodářství. Víc hlav víc ví, a jelikož i my v ČR máme na tuto oblast skvělé odborníky a experty, zásadní změny a různé návrhy jsem tvořil právě ve spolupráci s nimi na základě odborných diskuzí. Prvním zástupcem odborníka je  Ing. Ivan Souček, Ph.D., ředitel Svazu chemického průmyslu České republiky.

#2 Neziskové organizace pokládám za důležitou součást demokratické společnosti. Spolupráci s nimi vidím jako přínosnou. Při své práci jsem s nimi proto mnohokrát diskutoval o problémech životního prostředí a možných řešeních. Jednou z významných organizací je bezesporu Hnutí DUHA a jejich odpadovým odborníkem je  Ing. Ivo Kropáček.

#3 Problémy a výzvy v odpadovém hospodářství řeším s těmi, kterých se nejvíce týkají – s odbornými asociacemi, se zástupci obcí, i se zástupci firem, které se zabývají odpady, zpětným odběrem výrobků s ukončenou životností, nebo jsou žadateli o autorizaci obalové společnosti. Spolupracoval jsem např. s David Vandrovec, MBA, generální ředitel společnosti REMA.

#4 Nedostatečná recyklace (především plastů) je problémem, na který dlouhodobě upozorňuji, a snažím se nacházet cesty, jak ji podpořit. To by se neobešlo bez pohledu na věc doslova z centra dění, tedy bez návrhů, postřehů a nápadů lidí z recyklačního průmyslu, kteří se v této oblasti dlouhodobě pohybují. Jedním z nich je třeba Ing. Patrik Luxemburk, jednatel Stabilplastik.

#5 Každý kdo mě zná tak ví, že moje patří Slovácku. Svůj rodný kraj miluji, a s lidmi z Hradiště a okolí spolupracuji na jeho zvelebování a společně se snažíme dělat vše pro to, aby se tu lidem dobře žilo. O možnou budoucí spalovnu v UH. Hradišti a její čistou variantu se zajímám a diskutuji společně s Jakubem Grósem.

Poslední čtyři roky jsem dal svému resortu ve sněmovně (ale i jako zastupitel v Uherském Hradišti) obrovský kus energie a úsilípořádal jsem kulaté stoly, semináře, připravoval pozměňovací návrhy k zákonu o odpadech a spolupracoval s experty a odborníky, kteří se v této oblasti dlouhodobě pohybují. Bez jejich nápadů a postřehů by se téma cirkularity nedalo do pohybu.

Mimo práce na legislativě jsem hlavně táta, kutil a velký milovník přírody, který co káže, taky dělá:-) Moc si cením třeba přátelství se zakladatelkou INCIEN Soňou Jonášovou, která o mně řekla:

 

„František byl nejaktivnějším a nejzaujatějším poslancem v tématu cirkulární ekonomiky, se kterým jsme se při naší práci setkali. Konstruktivní jednání, zájem o spolupráci s experty a tvrdá práce při přípravě a obhajobě pozměňujících návrhů k zákonu o odpadech daly skládkařské lobby jasný signál, že je zde po dlouhých letech opozice. 

Komunikace byla v každý moment projednávání dílčích zákonů perfektní. Navíc František pořádal celou řadu pracovních skupin se všemi stranami a vždy jednal objektivně a zodpovědně. František je kamarád a aktivní soused, který vše, na čem pracuje v politice, aplikuje i do svého soukromého života.

Je to politik hodný následování. Pevných morálních hodnot, vřelého moravského srdce a bystrého uvažování nad aktuálními výzvami. Osobně si naší spolupráce velmi cením!“

Kus cesty za námi, kus cesty před námi. Děkuji všem inspirativním lidem, včetně Soni, které jsem měl možnost během mého poslaneckého mandátu potkat a poznat. 

 

Je skvělé vědět, že je nás spousta, kterým není lhostejné prostředí, v němž žijeme.

Den ode dne se utvrzuji v tom, že za lepší zítřky stojí za to bojovat!

Více v mém předvolebním videomedailonku, nenechte si ho ujít!

#bezvastonepujde #spolecne #vratmezemibudoucnost

Není mi to ukradený! 8. a 9. října pojďme k volbám!

František

Františkovo Poslanecké okénko / Ohlédnutí za srpnem 2021

I tento prázdninový měsíc Poslanecká sněmovna zasedala. Poslanci na své mimořádné schůzi 6. srpna schválili ve 3. čtení novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Součástí podpořené novely je i to, že do konce roku 2024 mají skončit kojenecké ústavy.  I díky podpořeným pirátským návrhům budou nejmenší děti vyrůstat v rodinném zázemí!

Piráti a Starostové také představili svůj Stříbrný program, který se zaměřuje na podporu lidí v seniorním věku. Na jeho vzniku se podílela řada expertů i seniorů tak, aby skutečně reagoval na reálné potřeby starších lidí a zajistil jim důstojné, plnohodnotné a spokojené stáří

 

Životní prostředí

V srpnu jsem absolvoval dvě setkání Vyšetřovací komise k havárii na řece Bečvě. 

Na obě dvě byli přizvání důležití svědci a měli jsme možnost prostudovat také různé dokumenty vztahující se právě k havárii. Obě jednání byla bohužel neveřejná, a protože přizvaní hosté jsou kvůli probíhajícímu vyšetřování vázáni mlčenlivostí, nemohu sdělit konkrétní informace, které jsme se od nich dozvěděli. 

Ze setkání a popisu událostí jednotlivých svědků však vyplynulo, že zasahující orgány skutečně nepostupovaly organizovaně, účelně a správně. Znovu se také objevily pochybnosti, zda kyanid byl tou hlavní a jedinou látkou, která byla do vody vypuštěna. Svou studii nám představil profesor Holoubek, seznámili jsme se s pohledy rybářů i zástupců inspekce či hygieny na loňské zářijové události. 2. září nás čeká třetí setkání, třetí várka hostů a dokumentů. Věřím, že činnost komise přinese závěry a doporučení, které pomohou podobným událostem předcházet a řešit je lépe. Report z nich najdete níže:

Vyšetřovací komise k Bečvě jednala téměř na místě činu

Komise k Bečvě na neveřejném jednání vyslechla svědky

Mezinárodní panel OSN pro změnu klimatu (IPCC) v srpnu vydal první část šesté hodnotící zprávy. Ta mimo jiné říká, že sice již započaly klimatické změny, které nemůžeme zastavit, můžeme je však stále udržet pod kritickou hranicí. Musíme však znásobit své současné úsilí a zrychlit snahu o přechod k udržitelnému životu.

Ani o prázdninách nezapomínám na odpady. Podal jsem dotaz k Ústavnímu soudu, jak to vypadá s projednáním návrhu skupiny senátorů na zrušení ustanovení, které do nového odpadového zákona přineslo zpětné osvobození skládkovacích firem od poplatků obcím a SFŽP. Problém je v tom, že jde o retroaktivní změnu, která umožňuje vyhnout se doplácení poplatků a vytváření finanční rezervy na rekultivaci u všech odpadů, které byly označeny za využité na skládce, a to bez jakéhokoli limitu. Obce a SFŽP tím přichází o stovky milionů korun a dochází k podvodům – jako využité byly označovány odpady, které využité ve skutečnosti nebyly. Bohužel, Ústavní soud mi odmítl podat jakékoli informace, protože nejsem účastníkem řízení. Nezbývá tedy než doufat, že případ nebude u soudu ležet několik let. 

V oblasti odpadů jsem také prodiskutoval komunitní kompostování s kolegyní Olgou Richterovou. 

V neposlední řadě jsem začal na sociálních sítích informovat o našem koaličním programu v oblasti životního prostředí. 

 

Co se událo

Krajskou schůzi Pirátů v Napajedlích navštívil i senátor Lukáš Wagenknecht z Prahy.

Můžete nás potkat pěšky, na kole, nebo s károu

Kontaktní kampaň jsem nemohl zahájit jinde než v srdci Slovácka, v Uherském Hradišti.

Společně s kandidátem Zdeňkem Třosem jsme začali kampaň na kole po Zlínském kraji. Během posledních prázdninových týdnů a v září objíždíme větší města i menší obce. Blíže poznáváme zákoutí našeho kraje, ale i místní regionální firmy a farmáře. Cílem této cyklotour je především poukázat na to, že lze žít zdravěji, více sportovat a využívat regionálních a sezónních čerstvých potravin.  Na našich zastávkách se bavíme s občany o tom, co je trápí v jejich okolí i na celostátní úrovni. Ve speciálních vozících máme také pytle, protože na našich cestách sbíráme odhozené odpadky. Tím chceme upozornit na to, že i malé kroky dají dohromady velký celek, a dělat něco pro přírodu a pro to, aby se nám v našem okolí lépe žilo, nemusí být složité.

Akce s názvem Cyklotoulky začala na Rožnovsku, odkud pochází trojka kandidátky Zdeněk Třos, během dvou dnů jsme ujeli sedmdesát kilometrů, posbírali odpadky podél Bečvy, rozdali spoustu novin a antihoaxových letáčků. 

Druhá štace nám přiblížila problémy Kroměřížanů (a že jich není málo). Zde mi byl průvodcem kdo jiný než místostarosta Kroměříže Vratislav Krejčíř.

Třetí štace okolo Hradišťa se z důvodu nepříznivého počasí neuskutečnila. O dva dny později se ale počasí umoudřilo, a tak jsme mohli vyrazit vstříc novým dobrodružstvím okolo Košíků, kde nás poctil svou návštěvou také europoslanec Marcel Kolaja.

Osvěžit jste se mohli nejen našimi nápady, ale také jahodovým nanukem, který rozváží nejen naši kandidáty, ale také naši dobrovolníci či příznivci, speciální Nanu károu, která v srpnu konečně dorazila i do našeho kraje.

Opět a znovu jsem si potvrdil, že setkávání s vámi v tváří tvář je nenahraditelná zkušenost. Nejlépe tak zjistím, co vás skutečně trápí, zajímá, co vám vrtá hlavou. A není toho málo, od důchodů, až po nedostatek cyklostezek či parkovacích míst před vaším domem. 

 

 

Inspirační a komunikační zdroje

Chcete vědět, co se ve vašem okolí děje týden co týden? Chcete se inspirovat? Sérii zajímavých článků, např. od 9. 8. – 15. 8. 2021, které mne zaujaly, a to nejen z oblasti životního prostředí, ale také z oběhového hospodářství, týden co týden vkládám na svůj blog. Jsou přehledně rozdělené do jednotlivých bloků.

Každé pondělí od 9:30 do 10:00 hodin mám vyhrazenou on-line půl hodinku na komunikační platformě Jitsi, odkaz https://meet.jit.si/kancelarelfmark, kde vítám dotazy či podněty Pirátů z celého Zlínského kraje. 

Můžete mě sledovat na Facebookové stránce a rovněž na blogu www.frantisekelfmark.cz, kde o všech svých krocích pravidelně informuji formou článků, reportů, tiskových zpráv a pirátských rychlozpráv. Najdete tam veškerou moji politickou agendu, od těch nejstarších událostí až po ty nejaktuálnější novinky.

Pokud se přihlásíte k odběru mého newsletteru, nic Vám již neuteče. Vše k Vám přiletí jak raketa na E-mail! Pirátské novinky můžete sledovat také na  webových stránkách www.pirati.cz a www.piratskelisty.cz.

Klobúcké hospodářské trhy na Valašsku, Slovácké slavnosti vína a památek nebo taky další Cyklotoulky a LídrTour. Každý kout Zlínského kraje nezůstane bez povšimnutí.  

Chceme se s Vámi potkat, popovídat si, jak chceme vrátit naši zemi budoucnost!

Náš program i kandidátku najdete na www.piratiastarotove.cz.

Naše koaliční noviny máme i v on-line verzi, a tak si je můžete přečíst pěkně v pohodlí svého domova. https://issuu.com/elfik/docs/zli_nska_mutace_pas_noviny_jaro_2021

Celý náš program i naše kandidáty do sněmovny najdete na www.piratiastarostove.cz.

Těším se na setkání s Vámi! 

František

Františkovo Poslanecké okénko / Ohlédnutí za červencem 2021

Tento měsíc se Poslanecká sněmovna opět zabývala tématy spojenými s koronavirem. Poslanci ANO a KSČM bohužel zablokovali vznik vyšetřovací komise, která by prošetřila nedostatky během období lockdownu. Navíc Piráti a Starostové nabízejí pomoc pro zvládnutí podzimní epidemie a představili jsme opatření, jak předejít další vlně koronaviru, a ochránit lidi, živnostníky a vzdělávání dětí. Poslanci také např. schválili finální verzi zákona o elektronizaci zdravotnictví.

Dražší benzín se nekoná. Přesvědčili jsme poslance, ať odmítnou zvýšení přimíchávání biopaliv do benzínu. 

Poslední červencový den se uskutečnila první schůze Vyšetřovací komise k ekologické katastrofě na řece Bečvě, jejíž jsem členem, a také mimořádná schůze sněmovny, na níž se mimo jiné řešil lobbing, a také zákon nazvaný „Lex Vrbětice. Jsem moc rád, že návrh, který jsem společně s mými kolegy ze Zlínského kraje předkládal, a rovněž v této záležitosti interpeloval ministra vnitra Hamáčka, jsme schválili hned v prvním čtení, tedy ve zrychleném režimu.  Lidé z Vrbětic a přilehlého okolí se tak konečně po sedmi letech od výbuchu muničního skladu dočkají odškodnění, a to až do výše 650 milionů korun.

 

Životní prostředí

Na první schůzi Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k ekologické katastrofě na řece Bečvě jsme se mimo jiné dohodli přizvat zástupce Českého rybářského svazu Stanislava Pernického, ředitele ČIŽP Erika Geusse nebo zástupce DEZY Pavla Pustějovského na příští jednání, které se uskuteční 9. srpna. Sejdeme se poblíž “místa činu”, na krajském úřadě Zlínského kraje. Naším hlavním úkolem je zjistit přesné okolnosti kolem havárie, postup orgánů a případně nachystat změny legislativy tak, aby v budoucnu bylo jasné, jak se má postupovat. Na web www.zazivoubecvu.cz budu přidávat aktuální informace.

 

Co se událo

Dle rekonstrukce státu jsem na 30. místě z 200 poslanců a jako jediný s Petrem Gazdíkem aktivně podporujeme protikorupční zákony za Zlínský kraj. Detailní hodnocení političek a politiků najdete zde: www.rekonstrukcestatu.cz/seznam-politiku. Kdo patřil k nejaktivnějším? Která strana i jednotlivci se nejvíce perou za protikorupční zákony? Další souhrnné info i metodiku pak najdete v článku: http://rekonstrukcestatu.cz/…/hodnoceni-politiku-2017…

Na proslavené vinařské cyklotrasy 10. července z Uherského Hradiště vyrazily stovky cyklistů. Mezi nimi i já se Zdeňkem Třosem, abychom podpořili v této nelehké době místní vinaře. Sice o pár měsíců později, než je zvykem, v horkém letním dni, ale o to s větším nadšením. Akce Na kole vinohrady Uherskohradišťska 2021 se náramně vydařila, ujeli jsme téměř 50 kilometrů.

 

Inspirační a komunikační zdroje

Chcete vědět, co se ve vašem okolí děje týden co týden? Chcete se inspirovat? Sérii zajímavých článků, např. od 19. 7. – 25. 7. 2021, které mne zaujaly, a to nejen z oblasti životního prostředí, ale také z oběhového hospodářství, týden co týden vkládám na svůj blog. Jsou přehledně rozdělené do jednotlivých bloků.

Každé pondělí od 9:30 do 10:00 hodin mám vyhrazenou on-line půl hodinku na komunikační platformě Jitsi, odkaz https://meet.jit.si/kancelarelfmark, kde vítám dotazy či podněty Pirátů z celého Zlínského kraje. 

Můžete mě sledovat na Facebookové stránce a rovněž na blogu www.frantisekelfmark.cz, kde o všech svých krocích pravidelně informuji formou článků, reportů, tiskových zpráv a pirátských rychlozpráv. Najdete tam veškerou moji politickou agendu, od těch nejstarších událostí až po ty nejaktuálnější novinky.

Pokud se přihlásíte k odběru mého newsletteru, nic Vám již neuteče. Vše k Vám přiletí jak raketa na E-mail! Pirátské novinky můžete sledovat také na  webových stránkách www.pirati.cz a www.piratskelisty.cz.

Letní filmová škola v Uherském Hradišti, rožnovský Starodávný jarmark či Klobúcké hospodářské trhy na Valašsku. Tady všude nás můžete v příštích dnech potkat. V srpnu a v září projedeme celý Zlínský kraj na kole (CykloTour) a každý jeho kout probrouzdáme i pěšky (LidrTour). 

Chceme se s Vámi potkat, popovídat si, jak chceme vrátit naši zemi budoucnost!

Náš program i kandidátku najdete na www.piratiastarostove.cz

Naše koaliční noviny máme i v on-line verzi, a tak si je můžete přečíst pěkně v pohodlí svého domova. https://issuu.com/elfik/docs/zli_nska_mutace_pas_noviny_jaro_2021

Hezké léto a těším se na setkání s Vámi!

František

 

Františkovo Poslanecké okénko / Ohlédnutí za červnem 2021

Tento měsíc se Poslanecká sněmovna zabývala opět tématy souvisejícími s covidem a např. novelou zákona o omamných látkách. I díky Pirátům se k ní podařilo prosadit několik návrhů, které zásadně rozšiřují možnosti komerčních subjektů zapojit se do produkce konopí pro technické i léčebné užití.  Sněmovna také schválila digitalizační balíček, tzv. DEPO, u sebe nově například řidiči nebudou muset mít řidičský průkaz, postačí občanka. Kromě toho se však projednávala řada dalších témat. Jsem rád, že práce Pirátů přinesla své ovoce a že budou konečně odškodněny protiprávně sterilizované osoby.

 

Životní prostředí

5. června jsme oslavili Světový den životního prostředí a já si uvědomil, že se jako poslanec přírodou a životním prostředím zabývám už téměř 4 roky a jako politik 8 let. Uteklo to velmi rychle a práce stále neubývá. Příroda zkrátka potřebuje naši pomoc a podporu, zejména, pokud ji chceme zachovat i pro naše děti a umožnit jim život ve zdravém a příjemném prostředí. 

V červnu jsme na Výboru pro životní prostředí opět řešili vývoj v kauze Turów a projednávali jsme také hospodaření Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí za rok 2020. Poukázal jsem v této souvislosti na setrvalé nedočerpávání peněz v dotačních programech, a také na to, že se příjmy z emisních povolenek vrací do životního prostředí jen ve směšně malé míře. 

Na pořadu jednání Sněmovny byla také novela mysliveckého zákona. Bohužel byla na návrh KSČM vrácena do druhého čtení. Do konce volebního období už se nestihne projednat, zůstává tak prozatím zachován současný stav. Nemluvě o tom, že se tím nehlasovalo ani o  pirátských návrzích, směřujících třeba na ukončení krutých praktik norování a držení lišek. 

O zvířatech se mluvilo nejen v souvislosti s myslivostí. Evropský parlament podpořil ukončení klecových chovů hospodářských zvířat. Schválil totiž rezoluci na základě občanské iniciativy “Konec doby klecové”. Znamenalo by to zlepšení životních podmínek pro miliony zvířat, a to podporuji.

Nebyl bych to však já, abych se nevěnoval také odpadovému hospodářství. Čekání na to, až se na pořad jednání Sněmovny dostanou implementační zákony ke směrnici o jednorázových plastech, jsem si krátil uspořádáním dvou kulatých stolů na téma oběhového hospodářství. Ve stejný den jsem dopoledne pořádal kulatý stůl “Budoucnost recyklace v ČR” a odpoledne jsem se podílel na kulatém stole právě ke směrnici o jednorázových plastech. Obě dvě akce byly velmi povedené a zajímavé. Přinesly mnoho námětů k přemýšlení a “nakoply” mě k pokračování v práci na dovedení Česka k cirkulárnímu hospodaření. Zásadní body jsem shrnul zde, ale všem doporučuji podívat se na prezentace panelistů, které jsou k dispozici volně na stránkách Výboru pro životní prostředí.  

Na téma recyklace hliníku, proč se o ni snažit, jsem se zaměřil na blogu v dalším díle seriálu o recyklaci.

 

Petiční výbor

Jsem rád, že mohu z pozice místopředsedy petičního výboru říci, že Sněmovnou a Senátem prošel digitalizační balíček, tzv. DEPO, v jeho senátní verzi, který navíc obsahuje i myšlenku mého pozměňovacího návrhu doplňující petiční zákon o pravidla umožňující realizaci petičního práva prostřednictvím portálu veřejné správy (nástrojem). Tento nástroj má vytvořit Ministerstvo vnitra.

Petiční výbor také projednal petici, požadující po ústavních činitelích a státních orgánech, aby se zasadili za ochranu životů a lidských práv praktikujících Falun Gongu. Petice žádá, aby ústavní činitelé a státní orgány při jednání s čínskou stranou vždy hovořili také o lidských právech, včetně genocidy praktikujících Falun Gongu, a aby se zasadili o přijetí zákona, který zakáže transplantační turistiku do Číny. Petice má více než 150 000 podpisů, což svědčí o tom, že lidem není situace v Číně lhostejná. Petiční výbor proto po mém apelu schválil usnesení odsuzující pronásledování, věznění a mučení následovníků meditační praxe Falun Gong a násilné odebírání orgánů všem čínským vězňům, kterých se již 20 let dopouští čínský režim. 

 

Co se událo

V Kroměříži se konala naše první letošní pátračka po stopách pokladu. S dětma jsme celé jezero obešli a tajenku našli, dokonce nám i Vodník předal poklad.

Asi nikoho z nás nepřekvapuje, že přibližně 80 % odpadu v oceánu je tvořeno plasty. Nová studie přináší informace o druhu, chování a původu odpadu v oceánech.

14. června byl mezinárodní den “STOP přepravě zvířat”. Je nepřijatelné, abychom podporovali export zvířat, a přitom neřešili problémy s jejich přepravou, a také to, co se s nimi stane, až vyjedou za hranice EU. Více zde.

Mezinárodní den čistého ovzduší připadl na 2. června. Ti uvědomělejší z nás si jej připomněli tím, že jeli do práce na kole nebo šli pěšky. Zajímá Vás, jaká je kvalita ovzduší ve vašem bydlišti? Pokud ano, klikněte tady

 

Inspirační a komunikační zdroje

Chcete vědět, co se ve vašem okolí děje? Co nového nám přinesl měsíc červen? Chcete se inspirovat? Sérii zajímavých článků, například v týdnu od 14. 6. – 20. 6. 2021, které mne zaujaly, a to nejen z oblasti životního prostředí, ale také z oběhového hospodářství, týden co týden vkládám na svůj blog. Jsou přehledně rozdělené do jednotlivých bloků.

Každé pondělí od 9:30 do 10:00 hodin mám vyhrazenou on-line půl hodinku na komunikační platformě Jitsi, odkaz https://meet.jit.si/kancelarelfmark, kde vítám dotazy či podněty Pirátů z celého Zlínského kraje. 

Můžete mě sledovat na Facebookové stránce a rovněž na blogu www.frantisekelfmark.cz. Pokud se přihlásíte k odběru mého newsletteru, nic Vám již neuteče. Vše k Vám přiletí jak raketa na E-mail! Pirátské novinky můžete sledovat také na  webových stránkách www.pirati.cz a www.piratskelisty.cz.

Ještě jste od našich dobrovolníků a kandidátů v ulicích měst, obcí nebo i jinde ve Zlínském kraji neobdrželi jarní vydání Koaličních listů Pirátů a Starostů pod názvem VRAŤME ZEMI BUDOUCNOST?

Naše koaliční noviny máme i v on-line verzi, a tak si je můžete přečíst pěkně v pohodlí svého domova. https://issuu.com/elfik/docs/zli_nska_mutace_pas_noviny_jaro_2021

 

Hezké, a snad i trochu odpočinkové léto!

František

 

 

 

Františkovo Poslanecké okénko / Ohlédnutí za květnem 2021

Tento měsíc se Poslanecká sněmovna zabývala opět tématy souvisejícími s covidem a zdravotnictvím. Například vládní návrh covid pasu jsme jako Piráti nepodpořili v současné podobě totiž zasahuje příliš do práv občanů a má řadu nedostatků. Vyzvali jsme rovněž vládu ke stabilizaci situace na Ministerstvu zdravotnictví, kde dochází již popáté během pandemie k výměně ministra.

Kromě toho se však projednávala řada dalších témat, třeba zahrádkářský zákon v původní podobě, nebo to, že Uhelná komise musí připravit scénář rychlejšího konce uhlí než v roce 2038. 

A také máme odstartováno! V úterý 18. května jsem se zúčastnil zahájení kampaně koalice Pirátů s hnutím STAN před říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny. Do těch jdeme s heslem „Vraťme zemi budoucnost“. Jako lídr Zlínského kraje jsem vystoupil se svým hlavním tématem, životním prostředím a modernizací ekonomiky včetně oběhového hospodářství a recyklace.

 

Životní prostředí

Na začátku měsíce soudní znalec Jiří Klicpera konečně dokončil a předal Policii znalecký posudek k otravě řeky Bečvy. Ten měl být původně vyhotoven již v prosinci, avšak znalec si lhůtu několikrát protáhl. Policie se posudkem od té doby zabývá a veřejně neposkytla zatím žádné informace. Médii proběhlo, že z posudku vyplývá vina společnosti Energoaqua, avšak tyto informace zatím nebyly potvrzeny. Podívat se kauze na zoubek má za úkol sněmovní vyšetřovací komise, jejímž členem za Piráty jsem byl na konci května oficiálně zvolen. Nyní netrpělivě čekám na první schůzku komise a věřím, že se nám podaří zjistit fakta, která do celé věci vnesou více světla. Velmi mne zajímá i zmiňovaný znalecký posudek, ačkoli o důvěryhodnosti pana Klicpery jakožto znalce mám na základě jeho vyjádření v médiích určité pochybnosti. Budu se samozřejmě snažit v Komisi postupovat svědomitě a tak, abych nezkomplikoval práci Policie. 

S otravou Bečvy souvisel také kulatý stůl k novele vodního zákona, který jsem spolupořádal pod Výborem pro životní prostředí. Ukázalo se, že ministerská novela situaci v několika aspektech neřeší ideálním způsobem. 

Událo se také několik věcí souvisejících s odpadovým hospodářstvím. Transpoziční zákony ke směrnici SUP (na omezení některých jednorázových plastových výrobků) dosud nebyly zařazeny na pořad prvních čtení.

Zúčastnil jsem se kulatého stolu, pořádaného Českým statistickým úřadem, který vysvětloval postup srovnávání dvojích dat o odpadech v ČR. Vysvětlení byla srozumitelná a konečně je celé řešení i vůbec vznik zdvojení dat jasnější. Na akci se diskutovalo i o možnosti zveřejňování statistických dat a indikátorů o produkci a nakládání s odpadem za jednotlivé obce nebo alespoň ORP. Já bych to uvítal a věřím, že by obcím pomohlo vidět “jak na tom jsou” v porovnání s ostatními. 

Také jsem interpeloval ministra Brabce ve věci vydání Vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady. Tato důležitá vyhláška totiž dosud nebyla vydána, přestože nový odpadový zákon je v platnosti již téměř půl roku. 

Více jsem se také věnoval problematice bioodpadu, kterou řešíme i v našem programu pro sněmovní volby, a to i například ve vztahu k tzv. třídící slevě. Seznamoval jsem se také s přístupy dalších evropských zemí.

 

Petiční výbor

Tento měsíc jsme se opět posunuli ve snaze pomoci lidem, kterým byla provedena, pod záminkou bezprostředního ohrožení zdraví či života, sterilizace. Ta ovšem zdravotní stav neřeší. Sterilizace je z povahy věci zákrok zabraňující pouze oplodnění. Ano, jedná se o návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky sterilizovaným osobám v rozporu se zákonem, který se nachází před posledním hlasování v Poslanecké sněmovně a jeho projednání je pevně zařazeno na pátek 4. 6. 2021.

Z tohoto důvodu jsem musel z pozice zpravodaje tohoto sněmovního tisku znovu předstoupit před Garanční (Petiční) výbor, kterému jsem předložil návrh hlasovací procedury do 3. čtení. Díky mému apelu petiční výbor schválil usnesení, kterým můj návrh odhlasoval a návrh zákona doporučil, aby PS Parlamentu ČR schválila návrh tohoto zákona ve 3. čtení. Poté bude návrh zákona postoupen do Senátu.

Doufám, že Senát návrh zákon rychle schválí, aby mohl vstoupit v účinnost dne 1. července 2021. Na odškodnění ve výši 300 000 Kč čeká bezmála 400 obětí.

 

Co se událo

V měsíci dubnu jsem se aktivně zapojil do výzvy Deset tisíc kroků a i nadále se snažím chodit co nejvíce. Zjistil jsem, že důležitější než objem je spíše pravidelnost, svižné tempo a příjemné prostředí.

2. – 8. května proběhl mezinárodní týden kompostování.

Zamyslel jsem se nad inovacemi v obalech a studiemi o jejich zdravotní (ne)závadnosti.

V květnu vyšel i nový akční plán na snižování znečištění. 

Dalším tématem, které pomalu rozvíjím, je problematika světelného znečištění

 

Inspirační a komunikační zdroje

Chcete vědět, co se ve vašem okolí děje? Co nového nám přinesl měsíc květen? Chcete se inspirovat? Sérii zajímavých článků, například v týdnu od 17. 5. – 23. 5. 2021, které mne zaujaly, a to nejen z oblasti životního prostředí, ale také z oběhového hospodářství, týden co týden vkládám na svůj blog. Jsou přehledně rozdělené do jednotlivých bloků.

Každé pondělí od 9:30 do 10:00 hodin mám vyhrazenou on-line půl hodinku na komunikační platformě Jitsi, odkaz https://meet.jit.si/kancelarelfmark, kde vítám dotazy či podněty Pirátů z celého Zlínského kraje. 

 

Volby do poslanecké sněmovny 2021

Vážené Pirátky a Piráti,

jak jsem psal výše, v polovině května nám začala startovací fáze kampaně a já vám všem chci poděkovat, že jste se buď jako členové, příznivci nebo dobrovolníci akce v našem regionu zúčastnili. Pokud pomůžete po celou dobu kampaně, budu velmi rád a vděčný. Kvůli kampani vnikl i speciální web www.piratiastarostove.cz. Zde najdete nejen kandidáty našeho kraje , ale také komplexní program

Zkuste nám pomoci a dát šanci – Změnit budoucnost! Já jako lídr naší kandidátky k tomu vynaložím patřičné množství energie, abychom toto heslo naplnili. Spolupráce se STAN funguje profesionálně a efektivně. Snažíme se prostřednictvím Krajského volebního výboru vše řešit s chladnou hlavou a snad se nám to i daří.

Můžete mě sledovat na Facebookové stránce a rovněž na blogu www.frantisekelfmark.cz. Pokud se přihlásíte k odběru mého newsletteru, nic Vám již neuteče. Pirátské novinky můžete sledovat také na  webových stránkách www.pirati.cz a www.piratskelisty.cz.

S květnem, měsícem lásky, k nám zavítala i dlouho očekávaná možnost osobních setkání pod širým nebem. Na setkání s Vámi se už moc těším. 

Hezké dny  a držte nám palce!

František

Františkovo Poslanecké okénko / Ohlédnutí za dubnem 2021

Tento měsíc se Poslanecká sněmovna zabývala nejen tématy souvisejícími s covidem, ale také se projednával například návrh manželství pro všechny, zřizovala se komise k Bečvě, řešil se myslivecký zákon a invazní druhy. Všemi také otřásla zjištění ohledně výbuchů muničních skladů ve Vlachovicích – Vrběticích. Také jsem spolupořádal webinář na oběhové hospodářství a představení cirkularity v Pirátíně.

 

Životní prostředí

Jak by měla fungovat obec, která to s oběhovým hospodářstvím myslí vážně? Chytrá řešení odpadového hospodářství, motivace občanů ke třídění, vzdělávací akce, odpovědné zadávání veřejných zakázek. To vše a mnohé další jsou témata, která jsme probírali spolu s mými pirátskými kolegy Martinem Šmídou a Betty Crhovou na webináři s názvem Pirátín – cirkulární obec. Model ideálně fungující obce jsme totiž nazvali Pirátín a na návštěvu se do něj budete moci zajít podívat již brzy – alespoň na webu piratin.cz. Více na blogu: Jak funguje cirkulární obec? Jednu takovou jsme virtuálně založili, jmenuje se Pirátín a odpad v ní je surovinou!V Pirátíně obyvatelé svědomitě třídí také třeba baterie a elektrozařízení, neboť vědí, jaké problémy mohou způsobit ve směsném odpadu a co se z nich dá recyklovat. 

Na téma třídění a recyklace baterií jsem se zaměřil na blogu v dalším dílu seriálu o recyklaci. Samozřejmostí by pro nás všechny také mělo být odpovědné zacházení s textilem – výroba oblečení je ve většině případů velmi nešetrná k životnímu prostředí a móda je dnes tak rychlá, že každý z nás vyhodí průměrně více než 10 kg oblečení ročně. Textil se navíc téměř nedá recyklovat pro výrobu dalšího textilu. Snad alespoň v této oblasti se však blýská na lepší časy, neboť na metodách recyklace textilu nyní pracují například rakouští vědci, kteří vymysleli metodu na separaci umělých vláken z bavlněného textilu. Na tuto problematiku jsem upozornil v článku Chystáte se na jarní úklid? Pojměte ho cirkulárně! #5

V dubnu také tradičně proběhl Den Země, který jsem oslavil zejména prací na zahradě a snahou udělat své okolí o něco hezčí. 

Ministerstvo životního prostředí na začátku měsíce informovalo, že byla vydána nová vyhláška a tedy konečně dojde k vyplácení škod způsobených zvláště chráněnými živočichy, které v sobě bude zahrnovat i vedlejší náklady – např. na kafilerii nebo na veterináře pro zraněná zvířata. To považuji za další krok, který může zmírnit negativní postoje ke zvláště chráněným živočichům, zejména k vlkům. Nejdůležitější je samozřejmě prevence, a proto kvituji, že výzva OPŽP by v příštím období měla být dosažitelná i pro drobnější chovatele.  

Pokračování měla v dubnu i sága s názvem Bečva. K mému překvapení nakonec skutečně došlo ke hlasování o zřízení vyšetřovací komise k zářijové havárii na řece, které dopadlo úspěšně. Do komise se za náš poslanecký klub budu hlásit a věřím, že práce komise pomůže objasnit, zda byl postup zapojených orgánů efektivní, jak probíhalo bezprostřední šetření na místě či zda nedošlo k pochybení některých orgánů. 

Na Výboru pro životní prostředí jsme probírali novely Zákona o myslivosti a o invazních druzích.  Rizikové návrhy poslance Kotta (ANO), které znamenaly ohrožení chráněných druhů a možnost nekontrolovaného kácení dřevin, naštěstí podpořeny nebyly. Já jsem samozřejmě hlasoval proti. Výbor pro životní prostředí podpořil také některé pirátské návrhy, například zlepšení podmínek pro lišky držené v zajetí. Zákaz norování liščat bohužel podpořen nebyl.

Nezanedbávali jsme ani práci v rezortních týmech a pracovních skupinách. Vzhledem k tomu, že implementační zákon evropské směrnice o omezení jednorázových plastů by měl co nevidět jít do prvního čtení, sešel jsem se se zástupci společností, jichž se směrnice dotkne a probírali jsme naše náhledy na český zákon. Sešli jsme se i se zástupci Pirátů v krajích a probírali situaci ohledně plánovaných zařízení na energetické využití odpadu. Kromě toho pracujeme v týmu kolegyně Dany Balcarové na tom, jak zlepšit podmínky pro hospodářská zvířata, převážená na dlouhé vzdálenosti. Finišujeme také práci na programu do sněmovních voleb, kde navrhuji především zavádění opatření pro funkční oběhové hospodářství.

 

Co se událo

Víte, jak se zbavit zbytků léčiv v povrchových vodách? Antibiotika, hormony a metabolity těchto látek mohou být velmi nebezpečné (nejen) pro vodní organismy. Běžné čistírny odpadních vod tyto mikropolutanty bohužel nezachytí, a ty se tak dostávají do našich toků. Státní fond životního prostředí přispěje na hledání řešení.

Na půdě Senátu se řešila Petice za klima, která požaduje po vládě přechod na klimaticky neutrální hospodářství do roku 2050. Tento cíl podporuji, a proto jsem zajistil projednání petice na únorovém Výboru pro životní prostředí a na jejím základě také prosadil usnesení.

 

Inspirační a komunikační zdroje

Chcete vědět, co se ve vašem okolí děje? Co nového nám přinesl měsíc duben? Chcete se inspirovat? Sérii zajímavých článků, například v týdnu od 12. 4. – 18. 4. 2021, které mne zaujaly, a to nejen z oblasti životního prostředí, ale také z oběhového hospodářství, týden co týden vkládám na svůj blog. Jsou přehledně rozdělené do jednotlivých bloků.

Každé pondělí od 9:30 do 10:00 hodin mám vyhrazenou on-line půl hodinku na komunikační platformě Jitsi, odkaz https://meet.jit.si/kancelarelfmark, kde vítám dotazy či podněty Pirátů z celého Zlínského kraje. 

Můžete mě sledovat na mé politické Facebookové stránce a rovněž na blogu www.frantisekelfmark.cz. Pokud se přihlásíte k odběru mého newsletteru, nic Vám již neuteče. Pirátské novinky můžete sledovat také na  webových stránkách www.pirati.cz a www.piratskelisty.cz.

Hezké dny!

František