PRÁCE: Rozhovor pro Pirátské listy – Sněmovní dva roky

Jaromír se mnou udělal rozhovor a  ten vám dávám k přečtení i zde.

Na podzim to budou dva roky, co se do poslanecké sněmovny společně s dalšími Piráty dostal také zástupce Zlínského kraje František Elfmark. V rozhovoru vám přinášíme jeho hodnocení z první poloviny mandátu a vyhlídky na další dva roky.

Pirátští poslanci si po vstupu do sněmovny rozdělili úkoly a oblasti. Kterým se věnuješ a co je tvým hlavním posláním?

Chtěl jsem od začátku pokračovat v resortech, které jsem měl na starost i jako radní města Uherské Hradiště, odkud pocházím. Nejvíce mě oslovila problematika životního prostředí. Na půdě Výboru pro životní prostředí (VŽP) se řeší velmi různorodá a pro nás všechny velmi důležitá agenda. Já se zabývám především odpadovou legislativou a implementací evropských směrnic. Od začátku jsem také zpravodajem rozpočtové kapitoly 315, která se zabývá financováním. Jsem předsedou Podvýboru pro financování péče o životní prostředí a také členem Podvýboru pro technickou ochranu životního prostředí a pro vodní hospodářství. Zajímavou agendu také řešíme v radě Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Spadají tam například známé dotační tituly Nová zelená úsporám, Kotlíková dotace či Dešťovka.

A mimo oblast životního prostředí?

Jsem i členem Stálé komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny (SKPKPS). Řešíme především provoz celé sněmovny (ceny jídel v restauracích, pronájmy sněmovních budov, IT systémy, veřejné zakázky, jednací sál…), ale také například jednorázové plasty a odpady. V komisi se zabýváme celým chodem sněmovny a správy všech sněmovních budov. Dále jsem místopředsedou Petičního výboru (PV). Zde se řeší složitá agenda obdržených petic, jejich vyřízení a i případná veřejná slyšení k dané problematice. Je zajímavé vidět, co a kolik toho lidi trápí. Jde to od témat mezilidských vztahů přes ochranu životního prostředí až po problematiku veřejného charakteru (kuřácký zákon, manželství pro všechny, Istanbulská úmluva atd.).

Jaké jsou dosavadní úspěchy v těchto oblastech?

V SKPKPS se mi podařilo ve spolupráci s panem kancléřem nastavit efektivnější třídění odpadů a nakládání s ním. Podařilo se mi i odbourat jednorázové plasty ve sněmovních restauracích. Ve sněmovně bychom měli jít příkladem. Kancléř nechal zpracovat na můj apel i ekologický audit. V rámci odpadové legislativy pořádám ve sněmovně odborné semináře. Stejně tak i třeba kulatý stůl na ochranu velkých šelem (vlků). V rámci Pirátského klubu pracuji na tzv. EMAS, což je systém ekologického řízení celého klubu, který potom dál budu chtít implementovat na pirátskou základnu po celé ČR.

Jakých cílů bys ty osobně rád ve sněmovně dosáhl?

Řeší se tam toho opravdu mnoho. Chtěl bych především zefektivnit odpadovou agendu tak, aby se celá situace u nás výrazně zlepšila a mohli bychom být příkladem i pro jiné země EU. Důležitá je i ochrana krajiny, boj proti suchu, kvalita ovzduší, světelný smog ve městech atd. Dále bych chtěl, aby se efektivně nakladalo s peticemi. Proto pracujeme na novele petičního zákona. Mám na starost i agendu stavebního práva. Tady je velmi mnoho práce a doufám, že se nám podaří i tuto oblast posunout do 21. století.

Jak běžně reaguje politická konkurence na pirátské návrhy? Nejen na plénu, ale třeba i ve výborech?

Náš poslanecký klub je velmi aktivní a to nejen na plénu, ve výborech, ale také v pořádání kulatých stolů, seminářů. Díky našim aktivitám ve výborech a při pořádání akcí nás politická konkurence začala brát vážně. Je ovšem pravda, že z velké části naše návrhy většinou neprochází. Sněmovní práce je o debatách, jednáních a často o dlouho řešeném politickém kompromisu. Věřím, že postupně se situace jistě zlepší. Nyní se musíme i dívat na to, že naše návrhy nejsou přijaty, jsou vykostěny a pak je zákon a jeho úprava předložena třeba vládní stranou. Jsem rád, že jsem před sněmovnou měl již tříleté aktivní politické zkušenosti, které mi dost pomohly.

Co všechno ta práce obnáší?

Pro nás Moraváky je sněmovna 300 km daleko. Dost času tedy zabere cestování. Já osobně jsem již najezdil vlakem přes 17 tisíc km. Je to kolotoč diskuzí, zasedání jednotlivých resortních týmů, pracovních skupin a taky časté zasedání poslaneckého klubu, kde rozebíráme a plánujeme další průběh pléna. Každý poslanec má svůj expertní tým, se kterým v dané oblasti spolupracuje. Práci jsme si efektivně rozdělili podle resortů, nikdo nemůže stíhat všechno. Součásti práce je i pořádání seminářů, kulatých stolů a návštěva odborných debat. Ve sněmovně se jich pořádá několik desítek ročně. Chci, aby se kromě expertů a zájmových skupin o problematice dozvěděla i široká veřejnost. Proto je i celý pracovní proces dost časově náročný.

Jak v kraji funguje komunikace s obyvateli a ostatními Piráty?

Každé pondělí řeším svoji krajskou agendu ve své poslanecké kanceláři v Uherském Hradišti. Může se za mnou kdokoliv zastavit a řešit svůj problém, dát mi námět, vznést dotaz apod. Jsem rád, že se tato možnost využívá a lidé nás navštěvují. Kromě možnosti navštívit kancelář osobně mají občané možnost se přihlásit do newsletteru na mém blogu, kde o všem pravidelně informuji. Stejně tak tam mají možnost vyplnit online dotazník a poukázat na problém či dát podnět. Velká část komunikace se odehrává i na sociálních sítích a po e-mailu.

A co osobní setkávání mimo kancelář?

Stejně jako ostatní pirátští poslanci od začátku mandátu pořádám veřejnou debatu u piva, u nás nazvanou “Na dvě orosená”. Jedná se o dvouhodinou veřejnou diskusi s občany a členy Pirátů po celém Zlínském kraji. Jen právě kvůli cestování a náročné agendě se tomu nemůžu věnovat tak moc, jak bych si představoval. Nově chci zavést setkávání s občany nad jednou konkrétní událostí, projektem, problémem daného místa a ten se snažit rozebrat, představit a najít vhodně řešení. Komunikace s občany z kraje je pro mě nesmírně důležitá a několikrát jsem na to i na poslaneckém klubu apeloval.

Jaké největší výzvy vidíš pro Piráty ve Zlínském kraji? Troufneš si odhadnout, jak na tom budou třeba za rok?

V našem kraji je spousta pracovitých a šikovných lidí, kteří se s Piráty dali na dlouhou a složitou cestu. Věřím, že postupně i zde vybudujeme velmi silnou členskou základnu. Doufám, že i díky mé aktivitě a odhodlání věci měnit se to podaří. Je potřeba mít propojení na všech strukturálních úrovních. Příští rok jsou další volby a já věřím, že v nich, a to už ať krajských nebo senátních, výrazně uspějeme. Mé poslání bude dělat podporu vzešlých podnětů a úkolů a přenášet je do sněmovny. Proto se těším i na spolupráci s krajem, kde zatím nemáme pirátské zastoupení.

Čemu se stíháš věnovat ve volném čase mimo práci ve sněmovně?

Toho volného času poslední dobou moc není, protože když nepracuji, tak chci být doma a věnovat se rodině, dětem. Daří se mi to ale propojit a proto jezdíme na chalupu, kde se alespoň vyblbnu fyzickou a kreativní činností. Mnoho let se věnuji hudbě, kreslení a fotografování. Když se zadaří, stíhám i to. Snažím se rodinu propojit i s moji prací, takže třeba na kulturní akce, kam mě zvou jako poslance, jezdíme pokud možno všichni.

 

Autor článku

Krajská mediální spojka, psavec
jaromir.horky@pirati.cz

PRÁCE: Mé dnešní kormidlování (rozhovor)

Převzato z webu Piráti ZLK: V dnešním hlášení od kormidel Vám představíme našeho zástupce z Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Františka Elfmarka, který současně působí jako opoziční zastupitel v Uherském Hradišti.

Franto, představ se nám

Je mi 40 let a jsem otec dvou dětí, Stellinky a Štěpánka. Jsem momentálně podporovatel Pirátů a brzy i regulérní člen. Letos jsem dokončil titul Bc. na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, obor Marketingové komunikace. Bylo to náročné. Od střední školy se pohybuji v IT prostředí, grafice, reklamě. Jsem podnikatel, zakladatel spolku Přátelé zpětné vazby, kde podporujeme začínající a amatérské hudební a umělecké skupiny, umělce i fotografy na Slovácku. Jsem také zakladatelem největšího online “blešáku” na Slovácku – Uháčko.cz Kromě práce ve sněmovně jsem také zastupitel města Uherské Hradiště a člen kontrolního výboru. Ve volném čase se věnuje rodině, chalupaření, kutilství, čtení knih, fotografování, kreslení a již od 13 let hudbě.

František Elfmark

Jak se ti žije v Uherském Hradišti?

Uherské Hradiště je malé sportovně-kulturní 26 tisícové město a má neskutečné kouzlo. Ono, když tu bydlíš celý život jako já, tak si mnohé neuvědomíš. Zjištít to, jak se tady máme a jak město působí, až když ti například přijedou kolegové nebo kamarádi z jiných měst a poslechneš si jejich dojmy. Cestuji po celé republice, ale na Uherské Hradiště nedám dopustit. Když přijedu do Prahy, tak mi vždy chvíli trvá, než si zvyknu na ten šrumec. Rozhodně mi klid našeho města a jeho kouzlo vyhovuje.

Změnil se Tvůj život potom, co jsi se stal poslancem?

Samořejmě, že změnil. Dříve jsem pracoval 5 km od domu a teď pracuji 300 km daleko. To je ten zásadní rozdíl. Odloučení od rodiny a v některých týdnech nemožnost se podílet na jejím chodu je pro mě náročné. Jinak je to ale práce jako každá jiná. Měl jsem již několikaleté zkušenosti jako uvolněný radní města a ty mi samozřejmě v práci ve sněmovně v mnoha směrech pomohly. Vždy je potřeba se zaměřit na jednu danou oblast a na ní do detailu pracovat. Já využívám taky pracovní proces naplno i při cestování vlakem. Autem do Prahy nejezdím.

František Elfmark

Ve sněmovně se věnuješ hlavně oblasti životního prostředí, přibliž nám prosím tvoji práci.

Ve sněmovní práci jsem chtěl od začátku pokračovat v resortech, které jsem měl na starost i jako radní Uherského Hradiště. Proto jsem si vybral Výbor pro životní prostředí(VŽP). Na půdě VŽP se řeší velmi různorodá a pro nás všechny důležitá agenda. Já se zabývám především odpadovou legislativou a implementací evropských směrnic do našich zákonů. Od začátku jsem také zpravodajem rozpočtové kapitoly 315, která se zabývá financováním tohoto resortu. Jsem i předsedou podvýboru pro financování péče o životní prostředí a také členem podvýboru pro technickou ochranu životního prostředí a pro vodní hospodářství. Zajímavou agendu také řešíme v radě Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Spadají tam například dotační titul Nová zelená úsporám, Kotlíková dotace či Dešťovka. Ve VŽP se řeší vše, co je spjato s oborem, tzn. strategické dokumenty, výsledné zprávy a analýzy, změny zákonů, pozměňovací návrhy. Řešíme semináře, kulaté stoly apod. Co všechno děláme lze najít na sněmovním webu.

I když jste v Uherském Hradišti skončili po volbách v opozici daří se vám prosazovat program

To je vždy těžké a jednoznačně k tomu neexistuje přímá odpověď. V opozici jsme zůstali díky vlastnímu rozhodnutí. Já osobně jsem si práci v koalici vyzkoušel 4 roky a můžu potvrdit to, co jsem i v roce 2014 před vstupem do koalice říkal. Z opozice cokoliv prosadit je mnohem těžší, než by se zdálo. Je k tomu potřeba vynaložit mnohem větší úsilí. Opoziční zastupitel nemá automaticky všechny dílčí podklady k dispozici, musí si je z radnice žádat apod. Rozhodně je celý proces složitější. Nicméně u nás v Uherském Hradišti jsme s ostatními stranami založili tzv. OPO Blok. Pravidelně se scházíme a řešíme veškerou agendu často kolektivně. Něco takového se ještě v Uherském Hradišti dříve nepodařilo. I díky tomu se naše návrhy stávají silnějšími při předkládání na zastupitelstvu města. Nicméně i tak koalice, která má u nás o jednoho zastupitele více, nás k mnoha věcem nepustí. To jsme však díky kroku jít do opozice věděli. Nepřestaneme ovšem díky tomu být aktivní, naopak se budeme stále snažit a snažíme dělat konstruktivní opoziční práci a prosazovat náš program.

Co bys na závěr vzkázala všem našim voličům a občanům?

Občanům bych vzkázal, že i z opozice jim stále nasloucháme a snažíme se s nimi spolupracovat. Pro nás je velmi důležité znát jejich názor. Občané mají mnoho možností, jak nás kontaktovat (setkávání s občany, MS, akce, dotazník, web, FB apod.) proto je poprosím, pokud máte něco na srdci, ozvěte se nám a v tom lepším případě, se k nám přidejte! Jak se říká, kdo nic nedělá, nic nepokazí. Proto pokud nás bude víc, bude naše rozhodování více vydiskutované a ve výsledku bude mít i větší váhu.

František Elfmark

PRÁCE: Report z šestého zastupitelstva města

Prázdniny skončily a tak již po šesté zasedalo zastupitelstvo města Uherské Hradiště. Druhého září bylo na programu celkem dvaadvacet bodů. Přináším vám tradiční report s tím nejdůležitějším. Zasedání se neslo zejména v duchu rozdělování peněz a schvalování rozpočtů. Úvodem přišla na řadu koalicí prezentované rozpočtové opatření a plnění rozpočtu v prvním pololetí letošního roku. U těchto bodů jsme se zdrželi.

Dále přišly na řadu dotace a fondy. Ve všech fondech potřeby žadatelů převyšují možnosti města. Například na podporu sociálních a navazujících služeb jsou v druhém pololetí roku 2019 požadavky téměř na 1,5 milionu, ovšem částka určená k rozdělení je jen 393 tisíc. Žádosti se musí tedy radikálně redukovat. Opakovaně jsem se snažil tento fond alespoň o 500 tisíc navýšit. Nachystal jsem analýzu podpory sociálních služeb a poukázal na to, že město má v této oblasti určité mezery. Pro tento krok jsem však nikdy nezískal podporu kolegů z vedení města a proto je i tento fond dlouhodobě stále podfinancován.

U ostatních dotačních programů je situace obdobná. U podpory rozvoje sportu se sešlo 25 žádostí o celkem 4,4 milionu, město má ovšem na druhé pololetí k dispozici pouze 1,8 milionu. V oblasti rozvoje aktivit pro mládež a vzdělávání se rozdalo 191 tisíc, požadavky devatenácti žadatelů byly ve výši cca 420 tisíc.

V dalším bodě jsme projednávali sloučení fondů kultury a cestovního ruchu. V tomto nevidím žádný problém a proto jsme sloučení podpořili. Stejně tak devět žádostí v úvěrovém programu Podpora rozvoje bydlení města.

Choreografka Ladislava Košíková a trenér házené Jiří Zerzáň získají Cenu města. Oběma gratulujeme.

Zajímavou novinkou bude po bodech rozdělený z jednání zastupitelstva. Doposud byl k dispozici pouze nepřerušený a v jednom souboru. Pro zájemce se tak jedná o možnost snadnějšího vyhledávání. Rozdělený audiozáznam by měl být poprvé dostupný být po devátém zasedání současných zastupitelů.

Po posledním řádném bodu jsme vyslechli prezentaci hmotové studie projektu “Stará Tenice” a konfrontovali jsme investory s peticí občanů, kteří nám dali najevo své obavy. Bylo nám přislíbeno, že se tímto bude investor zabývat a byli jsme ujištěni, že jde pouze o studii a ne konečné řešení projektu. Vývoj projektu budeme s kolegou Ševčíkem i nadále sledovat a připomínkovat.

Máte připomínky k životu v Uherském Hradišti? Zašlete mi připomínku nebo vyplňte dotazník.

PRÁCE: Aktualizace dětských hřišť v Uherském Hradišti jde podle plánu a je to dobře

Trend z minulých let se opouští. Dříve byla dětská hřiště ve městě řešena především pomocí herních prvků ze dřeva. Město nyní používá  především herní prvky z bezúdržbových a odolných materiálů – konstrukční oceli a vysoce odolného polyetylenu HDPE. Důležitý je i centrální sociální prvek, který na žádném hřišti nesmí chybět. Hřiště ve Véskách je určeno k uspokojení potřeb různých věkových skupin dětí, což je dobře, protože se nachází v centrální části. Hřiště, stejně tak jako každé jiné hřiště, jsme byli s dětmi otestovat. Sem rád, že si odbor vzal ponaučení a reaguje na můj apel instalace laviček. Vždy jsem apeloval, aby byli i s opěrkou. Má to své důvody především pro maminky na mateřské. Další věcí jsou odpadkové koše a cyklostojan. Ten se na hřišti sice nachází, ale zřejmě se “podědil” ze dvoru firmy Hrates. Bylo by fajn, tam dát nějaký důstojnější. Jinak se hřiště povedlo a hraje si na něm denně mnoho dětí. Super! Revitalizace DH Vésky provedené firmou MONOTREND s.r.o. vyšlo na 831 742 Kč s DPH.

 

Další hřiště, které bylo revitalizováno dle koncepce dětských hřišť je DH Sady na ulici Ztracená. Bylo realizováno  firmou GARTENSTA PLUS s.r.o za cenu 710 787,64 Kč s DPH.  Také proběhla revitalizace DH u ZŠ Větrná, kterou realizovala také firma GARTENSTA PLUS s.r.o. za cenu 1 809 173 Kč s DPH.

Dětem přeji hezký začátek školního roku.

 

PRÁCE: Na radnici v Uh. Hradišti se po dlouhé době podařilo nasadit státní Portál občana

I v Uherském Hradišti již nemusíte chodit vždy vše fyzicky řešit na úřad, některé věci si můžete pohodlně vyřídit online. Brzy se snad podaří konečně nasadit i nový modul IS Radnice VERA, který posune online možnosti zase o kus dál (řeší se již několik let a nevím, proč se ještě neimplementoval do systému MěÚ). Elektronickou občanku si můžete již nyní vyměnit samy. Stát vás to bude 200 Kč.

Co si můžete vyřídit? Společně s vaší novou eObčankou?

 • ušetříte čas i peníze
 • můžete se jednoduše přihlásit k dostupným online službám na Portálu občana
 • můžete se přihlásit k řadě dalších portálů a online služeb.

Co si lze prostřednictvím Portálu občana zařídit:

BEZ DATOVÉ SCHRÁNKY

 • informace z katastru nemovitostí
 • přístup k eReceptu
 • informace o pracovní neschopnosti
 • přehled o důchodovém pojištění
 • notifikace platnosti řidičského průkazu

 

S DATOVOU SCHRÁNKOU

 • výpis bodového hodnocení řidiče
 • podání daňového přiznání
 • výpis z rejstříku trestů
 • výpis z živnostenského rejstříku
 • vyřídit živnostenské oprávnění
 • požádat o potvrzení o bezdlužnosti (více na www.mojedatovaschranka.cz)

 

Jak se můžu přihlásit do Portálu občana?

Existují tři možnosti:

 • novou eObčankou
 • přístupovými údaji k datové schránce
 • zadáním uživatelského jména, hesla a sms (více na info.eidentita.cz/ups/)

Pro maximální využití elektronických služeb veřejné správy vám doporučujeme:

 • zajít si pro novou eObčanku
 • zřídit si rovněž i datovou schránku (fyzických osob nebo podnikajících fyzických osob), která vám snadno umožní komunikovat s veřejnou správou (např. činit podání)

Datovou schránku si můžete zřídit na nejbližším kontaktním místě CzechPOINT.

Seznam poboček CzechPOINT naleznete na: www.czechpoint.cz

 

JAKÉ JSOU VÝHODY eOBČANKY?

Nová eObčanka, vydávána od 1. července 2018, slouží ke vzdálenému prokázání totožnosti s nejvyšším stupněm zabezpečení.

Kam se můžu přihlásit?

 • Portál občana
 • Datová schránka
 • Portály obcí a měst
 • Finanční správa
 • eRecept
 • Živnostenský rejstřík
 • nové služby a portály neustále přibývají

Aktuální seznam portálů, kam se můžete přihlásit je zde: info.eidentita.cz/sep/

Více informací najdete na:
www.gov.cz
info.eidentita.cz
www.datoveschranky.info
www.czechpoint.cz
www.mvcr.cz

Leták ke stažení – Portál občana, soubor typu pdf, (989,9 kB)

zdroj: https://www.mesto-uh.cz/portal-obcana-s-eobcankou