Anketa: zájem o mikrojesle v Uherském Hradišti

Při jednáních, jaký projekt v Uherském Hradišti chybí, nás napadlo zapojení do projektu MPSV s názvem „Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v ČR“.

Cílem projektu je snížení rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce, aktivitou pak zřízení a provoz mikrojeslí, tedy zařízení péče o děti ve věku od 6 měsíců do 4 let, a to pět dnů v týdnu v rozsahu minimálně 8 hodin denně. Ze strany rodičů je předpokládaným výdajem pouze úhrada za stravu dítěte. Péče je poskytována na základě smlouvy mezi rodičem a poskytovatelem služby. Pečující osoba musí splňovat požadavky na odbornost a může být zároveň rodičem až dvou dětí v mikrojeslích (jedny mikrojesle mají kapacitu 4 děti, přičemž počet mikrojeslí lze kumulovat za předpokladu splnění hygienických a stavebních požadavků). U rodičů, využívajících službu, musí být prokazatelná vazba na trh práce, tedy zejména zaměstnání a podnikatelská činnost.

Pokud město uspěje se žádostí, je začátek provozu mikrojeslí předpokládán v druhé polovině letošního roku, provoz služby (prostřednictvím projektu) je plánován na dobu 30 měsíců.

Možnost hlasovat zde

Otevření nové terapeutické dílny centra Naděje v Průmyslové ulici

Včera jsem se zúčastnil otevření nové terapeutické dílny centra Naděje, kde již nyní pracuje 40 lidí s tělesným handicapem a je plánováno rozšíření až na 50 osob. Terapeutickou dílnu provozuje Otrokovická pobočka centra Naděje. Více info na jejich www stránkách.

Služba je určena lidem se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení. Jejím účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností. Nezanedbatelným přínosem je možnost jejich denního setkávání a soužití s ostatními lidmi.

Smyslem této služby je také pomoc uživatelům opouštějícím ústavy v rámci procesu začlenění se do běžné společnosti.  Program dílny je zaměřen na rukodělnou výrobu keramiky, pletení košíků, navlékání korálků, výrobu polštářů plněných molitanem, výrobu šperků a dekupáž. Výrobky klientů dílny jsou vždy originální, proto bude jejich prodej součástí činnosti dílny. Během otevření bylo možno zakoupit i první výrobky z dílny.

Osobně jsem si rád některé výrobky této dílny zakoupil, a to nejen proto, abych podpořil centrum, protože z peněz utržených za výrobky potom dále centrum nakupuje materiál pro výrobu apod. Byl jsem velmi potěšen, kolik na otevření přišlo lidí. Tipoval bych to snad i na stovku. Když se ujal jeden z klientů centra zpěvu a zapěl Palo Haberu, strhla se tam neskutečná mela tanečků a popěvků. Bylo to naprosto spontánní a pocitové. Závidím těmto lidem, jak se nebojí vášní a jak je dokážou během chvilky dát najevo.

Ano byl jsem rád, že jsem tam mohl být a alespoň tuto krátkou dobu mohl prožít uprostřed bezprostředních a velmi příjemných lidí.

Článek ze Slováckého deníku najdete zde.

 

Programové prohlášení jako dodatek ke koaliční dohodě

Do konce února 2015 bude sepsáno v rámci koaličních stran v Uh. Hradišti programové prohlášení a to jako dodatek ke koaliční dohodě. Není pravdou, že v předchozích obdobích byla koaliční dohoda nějak obšírná. Spíše naopak. Obsahovala jen obecné fráze, které se daly vyložit více způsoby. Až naše iniciativa (dvou zastupitelů dříve za ZH, nyní nezávislých) si před podpisem koaliční dohody stanovila tuto podmínku, tedy aby podrobné programové prohlášení vzniklo.
Věřím, že najdeme shodu ve většině bodů, naším hlavním a dlouhodobým cílem je uskutečnit maximum z programu, se kterým jsme ve volbách kandidovali.

** článek z MF DNES **

Programové prohlášení má mezi největšími městy Zlínského kraje sestavené zatím jenom Kroměříž. Jinde na dokumentu, v němž jsou shrnuty priority koalic, i po třech měsících po volbách politici pořád pracují. Přitom je hodně důležitý. Voliči podle něj mohou za čtyři roky snadno zjistit, co vládnoucí garnitura splnila, a co ne. V Kroměříži řídí radnici z větší části nové vedení v čele se starostou Jaroslavem Němcem z hnutí ANO. Koalice, v níž je i ČSSD, KDU-ČSL, hnutí Zvuk a hnutí Zdravé Kroměřížsko, si odsouhlasila programové prohlášení s několika prioritami.
„Chceme zlepšit situaci v oblasti cestovního ruchu, aby k nám jezdilo více turistů. K tomu může přispět propojení s Přerovskem a severní Moravou novými cyklostezkami, které plánujeme,“ přiblížil Němec. Dále chce kroměřížská koalice udělat audit městského úřadu, příspěvkových a obchodních organizací města, zachovat vyhlášku o plošném zákazu hazardu, pokračovat v oddlužení města, smysluplně využít budovu na Hanáckém náměstí, rozšířit kamerový systém, snížit jízdné v MHD pro lidi nad 65 let nebo se pokusit zrušit dálniční poplatek na obchvatu města.
Adámek: Tolik to nespěchá Ve Zlíně hodlá koalice složená z hnutí STAN a ANO zveřejnit programové prohlášení do dvou týdnů. Primátor Miroslav Adámek (STAN) si nemyslí, že je to pozdě.
„Prohlášení tolik nespěchá. Hlavní je, abychom si utřepali myšlenky,“ podotkl Adámek.
Přestože ještě nejsou zlínské programové priority na papíře, lze očekávat, že mezi nimi nebudou chybět investiční akce, které město delší dobu chystá a Adámek si je dal před volbami do svého „Desatera“. Plánuje opravu Mostní ulice, uvedení Památníku Tomáše Bati do původního stavu, zvýšení počtů tříd ve školkách nebo zkulturnění tržiště Pod Kaštany. Uvažuje se i o rekonstrukci zimního stadionu.
V Uherském Hradišti chtějí vydat programové prohlášení do konce února. Zajímavé je, že poslední čtyři roky ho radnice neměla. Sliby politiků obsahovala podrobná koaliční dohoda. V aktuální koaliční smlouvě je mimo jiné uvedeno, že rada nebude zvyšovat dluh města, vyřeší problémy s krátkodobým parkováním v centru či sníží poplatky z odpadů u některých skupin obyvatel. „V dohodě jsou uvedeny směry, kterými se chceme ubírat. V programovém prohlášení pak bude u každého bodu řešitel, který ponese zodpovědnost za daný úkol,“ naznačil uherskohradišťský starosta Stanislav Blaha z ODS. Občanští demokraté před volbami slibovali, že úplně zruší poplatek za odpad ve výši 500 korun. Radní ale nakonec rozhodli, že osvobozené od placení budou jen děti do jednoho roku a mládež do 18 let uhradí poloviční částku.

Ve Vsetíně vznikla koalice nejpozději, teprve v prosinci. Vede ji senátor a lidovec Jiří Čunek, který chce mít programové prohlášení sestavené také přibližně do konce února. „Chceme zlepšit oblast cestovního ruchu, aby k nám jezdilo více turistů.“ Jaroslav Němec, starosta Kroměříže

Regionální mutace| Mladá fronta DNES – Zlínský kraj, 28. 1. 2015