PRÁCE: Začalo to autobusovou zastávkou a nakonec proběhla částečná revitalizace

Psal se březen roku 2015. Na místní komisi Míkovice, které jsem byl v té době místopředsedou, jsme jako druhý bod řešili  “Návrh studie revitalizace centra Míkovic”. Je potřeba říct, že v komisi jsme byli všichni místní a společně napříč politickým spektrem jsme shodně chtěli, aby se tato realizace uskutečnila pro naše spoluobčany co nejdříve. Proto jsme podali také připomínku na odbor k umístění zastávky MHD. Do příštího zasedání komise nám bylo potvrzeno, že bude zhotoven návrh řešení spočívající v úpravě střechy zastávky MHD apod.  V říjnu téhož roku 2015 jsme na komisi navrhovali, aby se upravil rozpočet města v závislosti na finančních prostředcích komise a také rozdělení realizace akce do dvou etap jako víceletou investici s využitím finanční podpory státního fondu dopravní infrastruktury. Tak bych mohl pokračovat dál a dál. Uběhli tři roky a v červenci roku 2018 jsme na komisi vnesli opakovaně  dotaz na stav požadavku realizace dílčích úprav náměstí v rámci revitalizaci centra Míkovic, zda se podařilo vyhlásit veřejnou zakázku na zhotovení PD atd.

Tak po cca 4 letech neustálého upozorňování a apelu místní komise, je revitalizace u konce 🙂 a já děkuji všem členům komise, jak té z minulého volebního období, tak i té současné. Děkuji za to, že jste vydrželi. Nemyslím si, že je to ukázka dobré spolupráce s městem, protože to bych pak nemohlo trvat tak dlouho.  Bohužel pro tehdejší mé kolegy v radě města to nebyla priorita, tak jako to byla  pro mě.

Obyvatelé Míkovic se tedy konečně po čtyřech letech letos na podzim dočkali celkové úpravy prostor u stávající autobusové zastávky vedle našeho místního obchodu. Došlo k rozšíření zpevněné plochy vedle stávajícího chodníku a byl vytvořen nový chodník umožňující propojení od hlavní komunikace ke kulturnímu domu. Plochy pokryla zámková dlažba. Na místo byl umístěn nový mobiliář, nový zastávkový přístřešek s osvětlením, 3 stojany na kola, 2 odpadkové koše, 4 lavičky a vyměněny ty staré nevkusné 3 informační vitríny za nové. Také okolní plochy se zatravnili, na místo vykácených stromů byly vysazeny dva nové habry. Úpravy v centru Míkovic se uskutečnily během letošního srpna a října s celkovými náklady 730 tisíc korun z prostředků místní komise Míkovice. 

zdroj: https://www.mesto-uh.cz/prostory-centralni-casti-mikovic-dostaly-novy-vzhled?lang=1&ref=m&source=email&fbclid=IwAR0hDqaaU7Zq2yLErVJaS6YcedPbjGMbjhBw0z1D2rj-Y4aN06NAQvHbY68

ZÁVAZEK: Od listopadu krajským místopředsedou

Dávám sem článek, který vše popisuje a zároveň děkuji všem za podporu. Kolegům gratuluji a těším se na spolupráci. Práce bude mnoho. Viz článek níže.

Členská základna Pirátů Zlínského kraje si v těchto dnech zvolila nové předsednictvo krajského sdružení. Předsedou se nově stal Vratislav Krejčíř z Kroměříže. Dalšími místopředsedy byli zvoleni Marek Houser z Uherského Hradiště, František Elfmark z Uherského Hradiště, Jiří Jaroš ze Zlína a Jaroslav Takáč z Přílep u Holešova. Nové krajské předsednictvo nyní především provede místní sdružení volbami do krajského zastupitelstva.

Nový krajský předseda Pirátů Zlínského kraje Vratislav Krejčíř působí jako místostarosta Kroměříže a zároveň je předsedou místního sdružení.

Mezi priority nového předsedy Vratislava Krejčíře bude patřit nejen reprezentace krajského sdružení, ale hlavně práce na strategickém rozvoji Pirátů v kraji a zlepšení součinnosti jednotlivých místní sdružení mezi sebou. „Mým úkolem je také pomoc v plnění pirátského programu ve městech a předávání zkušeností nabytých působením na radnici. Vše z těchto věcí nám pomůže získat co nejvíce mandátů v nadcházejících krajských volbách, což bude také úkolem celého předsednictva.” uvedl nově zvolený předseda.

Nově zvolení místopředsedové se chtějí zaměřit každý na jemu blízký úsek krajské agendy. Marek Houser se chce věnovat zejména vnitřním procesům a výstavbě krajského centra. „Mimo samozřejmou snahu propagovat politiku Pirátů navenek chci pokračovat zejména v technické podpoře pro členy. Aby se nám dobře komunikovalo napříč krajem a aby se nám dobře prezentovalo naše výsledky. Chtěl bych také oživit myšlenku otevření Pirátského centra ve Zlínském kraji. Věřím, že v krajských volbách uspějeme a tím pádem pokryjeme všechna patra tuzemské politiky. S takovou silou a agendou už bychom měli být občanům blíž i s fyzickou kanceláří a zázemím,” říká bývalý krajský předseda a nově místopředseda Pirátů ve Zlínském kraji.

Poslanec František Elfmark se chce zaměřit na lepší komunikaci a spolupráci napříč místními sdruženími. „Práce pro předsednictvo je pro mne především velmi zodpovědná. Kromě nastavení funkčních a efektivních procesů a time managementu, se chci snažit držet lidsky celou členskou základnu pohromadě. Umět jednotlivým členům krajského fóra naslouchat a umět s podněty, které od nich získám, dále pracovat,” upřesňuje další z místopředsedů František Elfmark.

Hlavním cílem místopředsedy krajského sdružení, Jiřího Jaroše je úspěch v krajských volbách, vstup do koalice a transparentní práce pro lidi. „Chci se věnovat důkladné přípravě na krajské volby, mým hlavním cílem je uspět napříč krajem, tak aby z něj mohl vzniknout moderní kraj 21. století,” dodává zlínský radní.

Na podpoření založení nových místních sdružení například v Holešově či Bystřici pod Hostýnem, se bude soustředit místopředseda Jaroslav Takáč. Kromě toho chce iniciovat výjezdní schůze krajského sdružení, pořádat akce všeho druhu napříč krajem a prezentovat práci Pirátů i tam, kde Piráti dosud nejsou. „Jako svůj hlavní úkol ve funkci místopředsedy , vnímám podporu všech místních sdružení v pořádání akcí pro veřejnost, a aktivní pomoc při kampaních, ve volbách které nás čekají v následujících letech. Jde mi hlavně o pozitivní pohled občanů na práci Pirátů a celkově lepší výstup směrem k voličům,” ukončil Jaroslav Takáč, který v krajském předsednictvu bude působit již podruhé.

Hned v prosinci se nové krajské předsednictvo setká se členskou základnou na veřejné schůzi krajského sdružení zaměřenou na práci v expertních týmech.

zdroj: https://zlinsky.pirati.cz/aktuality/Pirati-si-ve-Zlinskem-kraji-zvolili-nove-predsednictvo.html

RADOST: Slovácko třídí! Učím děti z mateřských škol třídit odpad

V měsíci listopadu pokračuji s osvětovou akci mezi dětmi z mateřských škol v nauce třídění odpadů. Během listopadu a prosince objíždím jednotlivé školky na Zlínsku s akcí „Slovácko třídí”, kde děti učím základním návykům ve třídění odpadů. Také se rovněž obracím na ředitele a učitele s žádostí o pomoc při osvětě a motivaci dětí při třídění. Navázal jsem tak na svou činnost z roku 2016, kdy jsem navštěvoval mateřské školy jako radní města Uherské Hradiště. Osvětu vnímám jako velmi důležitou, právě díky ní se můžeme posunout dál.

Když jsem v roce 2016 měl na starost v Uherském Hradišti životní prostředí, jedno z mých důležitých témat bylo právě odpadové hospodářství. Projekt osvěty formou návštěv přímo v mateřských školách stále vnímám jako velmi pozitivní, i proto jsem na něho chtěl navázat. Potěšilo mě, že po těch třech letech se podvědomí u dětí ve třídění odpadů velmi zlepšilo. Děkuji za to především všem pedagogům a rodičům. Snažím se, aby nauka byla pro děti i zábavná. Mám nachystané různé druhy odpadků – od obalů od šampónu, přes přesnídávky až po například letáky ze supermarketů. Děti následně odpad umisťují do barevné tašky, která je podle nich správná. V případě že vytřídí odpad správně, tak dostanou drobnou sladkost. Práce s dětmi je a musí být zábavná a hravá. Na konec každé návštěvy rozdávám omalovánky, které jsou zároveň formou hry. Dítě musí na archu vybarvit jen ten obrázek, který patří do správně barevného kontejneru. Nakonec jsem nabádal děti i učitelky, aby si omalovánky vzali děti domů a rodiče jim to zkontrolovali.

V této aktivitě chci pokračovat i v roce 2020, rád bych postupně chtěl navštívil více mateřských školek na menších obcích po celém Zlínském kraji. Chystám i pro kolegy Piráty metodiku, aby se akce mohla realizovat po celé ČR. Taky chystáme nové webové stránky www.slovackotridi.cz Dále se nyní v Poslanecké sněmovně připravuje novela odpadové legislativy, ta by se do změn zákonů měla implementovat v průběhu roku 2020. Více informací je na webu www.obehovehospodarstvi.eu, který k této iniciativě Piráti vytvořili.

Jak pracují Piráti?
Přehled nejdůležitějších aktivit nejen pirátských poslanců naleznete na stránce www.piratipracuji.cz.
Držíme kurz!

RADOST: Vánoční akce v Uherském Hradišti

Vánoční čas se blíží a co nás v Uherském Hradišti čeká? Zde najdete informace o připravovaných vánočních akcích v našem městě.

Byla vydána speciální brožurka s přehledem všech vánočních akcí (i jiných, než níže uvedených) – viz. odkaz na brožurku níže. V tištěné podobě je možné si ji zdarma vyzvednout na Městském informačním centru Uh. Hradiště (Masarykovo nám. 21) nebo na podatelně MěÚ Uh. Hradiště.

Brožura vánoce 2019 v Uherském Hradišti

Centrem vánočního dění bude tradičně Masarykovo náměstí s jarmarkem – přehled programu na tomto náměstí viz. odkaz níže.

Program – Vánoční jarmark

Velmi oblíbené rozsvěcení vánočního stromu na Masarykově náměstí proběhne 29. listopadu 2019 v 17.00, s programem pro děti již od 16.00 – viz. bližší info odkaz níže.

Program – Rozsvěcení stromu

Na Kolejním nádvoří proběhne 3. 12. 2019  – 6. 1. 2020  přehlídka vánočních stromečků – viz. bližší info odkaz níže.

Program – Přehlídka vánočních stromečků

Pro zpestření nabídky vánočních akcí bude od 29. listopadu 2019 možnost bruslení na umělém kluzišti na nádvoří Jezuitské koleje – viz. bližší info odkaz níže.

Program – Bruslení

Pro děti proběhne 5. prosince 2019 od 15.00 na Masarykově náměstí Mikulášský rej a  7. – 9. prosince 2019 v Klubu kultury Ježíškova dílna – viz. bližší info odkaz níže.

Akce – Mikulášský rej

Akce – Ježíškova dílna

 

PRÁCE: Rozšiřování kontejnerů je logický postup, který musí navazovat, pokud se někam v třídění chceme posunout

Dlouhodobě pracuji na tom, aby naše město bylo v třídění odpadů na špici Zlínského kraje. A daří se nám to! Proto i aktuálně objíždím Mateřské školy a Základní školy, abych se přesvědčil, jak jsou na tom naši žáci a případně je v tom doučil. Další informace najdete v samostatném článku. Město skrze firmu Sběrné Suroviny přidalo nyní na některá místa nádoby na kov. Co do nich patří či nepatří najdete níže.

Město rozšířilo sběrná místa o nádoby na kov

Uherské Hradiště se dlouhodobě snaží s ohledem na životní prostředí maximalizovat množství vytříděného využitelného odpadu z odpadu směsného. V první polovině listopadu proto byly napříč celým městem umístěny šedé nádoby na kov.

V první polovině listopadu tak bylo rozvezeno do všech částí města celkem patnáct šedých nádob, které městu poskytla společnost EKO-KOM, a.s. Nádoby byly umístěny v ulicích:  Slovácká, Sadová (u potravin Enapo), Větrná (u potravin Hruška), Okružní, Vladislava Perutky, 28. října 986, Šafaříkova (u potravin Hruška), Rybárny, Štěpnická (na parkovišti u Alberta), Štěpnická 1166, Na Splávku, Jarošov Louky 431, Vésky (u ulice Nová), Míkovice (Hlavní 172), Sady (Solná cesta 460).

Ačkoliv šedé kontejnery byly po městě rozmístěny za účelem rozšíření odděleného sběru využitelných složek odpadu, i přesto je možné nadále vhazovat plechovky od nápojů do žlutých kontejnerů společně s plasty.

Do šedého kontejneru patří:

 • plechovky od nápojů (nápojové plechovky);
 • kovové uzávěry, šroubovací uzávěry/víčka, vč. kovových víček od nápojů;
 • konzervy;
 • alobal;
 • hliníková víčka;
 • hliníkové obaly od potravin (pozor na obaly spojené s dalším materiálem);
 • kovové tuby od kosmetiky;
 • krabičky;
 • hřebíky, šroubky; kovové nádoby od aerosolů po kompletním vyprázdnění, resp. v případě odstranění ventilu (spreje od laků na vlasy, šlehaček, antiperspirantů a deodorantů apod.);
 • další drobné kovové odpady.

Do šedého kontejneru nepatří:

 • konzervy se zbytky potravin a krmiva;
 • spreje a deodoranty se zbytky obsahu (tlakové nádoby);
 • plechovky od barev, laků a jiných nebezpečných látek;
 • elektrozařízení (domácí spotřebiče);
 • baterie a akumulátory;
 • ostré kovové předměty;
 • kompozitní obaly, nápojové kartony apod.

Větší množství kovového odpadu je vhodnější odvézt do sběrného dvora.

zdroj: https://www.mesto-uh.cz/mesto-rozsirilo-sberna-mista-o-nadoby-na-kov

 

PRÁCE: Rozhovor pro Pirátské listy – Sněmovní dva roky

Jaromír se mnou udělal rozhovor a  ten vám dávám k přečtení i zde.

Na podzim to budou dva roky, co se do poslanecké sněmovny společně s dalšími Piráty dostal také zástupce Zlínského kraje František Elfmark. V rozhovoru vám přinášíme jeho hodnocení z první poloviny mandátu a vyhlídky na další dva roky.

Pirátští poslanci si po vstupu do sněmovny rozdělili úkoly a oblasti. Kterým se věnuješ a co je tvým hlavním posláním?

Chtěl jsem od začátku pokračovat v resortech, které jsem měl na starost i jako radní města Uherské Hradiště, odkud pocházím. Nejvíce mě oslovila problematika životního prostředí. Na půdě Výboru pro životní prostředí (VŽP) se řeší velmi různorodá a pro nás všechny velmi důležitá agenda. Já se zabývám především odpadovou legislativou a implementací evropských směrnic. Od začátku jsem také zpravodajem rozpočtové kapitoly 315, která se zabývá financováním. Jsem předsedou Podvýboru pro financování péče o životní prostředí a také členem Podvýboru pro technickou ochranu životního prostředí a pro vodní hospodářství. Zajímavou agendu také řešíme v radě Státního fondu životního prostředí (SFŽP). Spadají tam například známé dotační tituly Nová zelená úsporám, Kotlíková dotace či Dešťovka.

A mimo oblast životního prostředí?

Jsem i členem Stálé komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny (SKPKPS). Řešíme především provoz celé sněmovny (ceny jídel v restauracích, pronájmy sněmovních budov, IT systémy, veřejné zakázky, jednací sál…), ale také například jednorázové plasty a odpady. V komisi se zabýváme celým chodem sněmovny a správy všech sněmovních budov. Dále jsem místopředsedou Petičního výboru (PV). Zde se řeší složitá agenda obdržených petic, jejich vyřízení a i případná veřejná slyšení k dané problematice. Je zajímavé vidět, co a kolik toho lidi trápí. Jde to od témat mezilidských vztahů přes ochranu životního prostředí až po problematiku veřejného charakteru (kuřácký zákon, manželství pro všechny, Istanbulská úmluva atd.).

Jaké jsou dosavadní úspěchy v těchto oblastech?

V SKPKPS se mi podařilo ve spolupráci s panem kancléřem nastavit efektivnější třídění odpadů a nakládání s ním. Podařilo se mi i odbourat jednorázové plasty ve sněmovních restauracích. Ve sněmovně bychom měli jít příkladem. Kancléř nechal zpracovat na můj apel i ekologický audit. V rámci odpadové legislativy pořádám ve sněmovně odborné semináře. Stejně tak i třeba kulatý stůl na ochranu velkých šelem (vlků). V rámci Pirátského klubu pracuji na tzv. EMAS, což je systém ekologického řízení celého klubu, který potom dál budu chtít implementovat na pirátskou základnu po celé ČR.

Jakých cílů bys ty osobně rád ve sněmovně dosáhl?

Řeší se tam toho opravdu mnoho. Chtěl bych především zefektivnit odpadovou agendu tak, aby se celá situace u nás výrazně zlepšila a mohli bychom být příkladem i pro jiné země EU. Důležitá je i ochrana krajiny, boj proti suchu, kvalita ovzduší, světelný smog ve městech atd. Dále bych chtěl, aby se efektivně nakladalo s peticemi. Proto pracujeme na novele petičního zákona. Mám na starost i agendu stavebního práva. Tady je velmi mnoho práce a doufám, že se nám podaří i tuto oblast posunout do 21. století.

Jak běžně reaguje politická konkurence na pirátské návrhy? Nejen na plénu, ale třeba i ve výborech?

Náš poslanecký klub je velmi aktivní a to nejen na plénu, ve výborech, ale také v pořádání kulatých stolů, seminářů. Díky našim aktivitám ve výborech a při pořádání akcí nás politická konkurence začala brát vážně. Je ovšem pravda, že z velké části naše návrhy většinou neprochází. Sněmovní práce je o debatách, jednáních a často o dlouho řešeném politickém kompromisu. Věřím, že postupně se situace jistě zlepší. Nyní se musíme i dívat na to, že naše návrhy nejsou přijaty, jsou vykostěny a pak je zákon a jeho úprava předložena třeba vládní stranou. Jsem rád, že jsem před sněmovnou měl již tříleté aktivní politické zkušenosti, které mi dost pomohly.

Co všechno ta práce obnáší?

Pro nás Moraváky je sněmovna 300 km daleko. Dost času tedy zabere cestování. Já osobně jsem již najezdil vlakem přes 17 tisíc km. Je to kolotoč diskuzí, zasedání jednotlivých resortních týmů, pracovních skupin a taky časté zasedání poslaneckého klubu, kde rozebíráme a plánujeme další průběh pléna. Každý poslanec má svůj expertní tým, se kterým v dané oblasti spolupracuje. Práci jsme si efektivně rozdělili podle resortů, nikdo nemůže stíhat všechno. Součásti práce je i pořádání seminářů, kulatých stolů a návštěva odborných debat. Ve sněmovně se jich pořádá několik desítek ročně. Chci, aby se kromě expertů a zájmových skupin o problematice dozvěděla i široká veřejnost. Proto je i celý pracovní proces dost časově náročný.

Jak v kraji funguje komunikace s obyvateli a ostatními Piráty?

Každé pondělí řeším svoji krajskou agendu ve své poslanecké kanceláři v Uherském Hradišti. Může se za mnou kdokoliv zastavit a řešit svůj problém, dát mi námět, vznést dotaz apod. Jsem rád, že se tato možnost využívá a lidé nás navštěvují. Kromě možnosti navštívit kancelář osobně mají občané možnost se přihlásit do newsletteru na mém blogu, kde o všem pravidelně informuji. Stejně tak tam mají možnost vyplnit online dotazník a poukázat na problém či dát podnět. Velká část komunikace se odehrává i na sociálních sítích a po e-mailu.

A co osobní setkávání mimo kancelář?

Stejně jako ostatní pirátští poslanci od začátku mandátu pořádám veřejnou debatu u piva, u nás nazvanou “Na dvě orosená”. Jedná se o dvouhodinou veřejnou diskusi s občany a členy Pirátů po celém Zlínském kraji. Jen právě kvůli cestování a náročné agendě se tomu nemůžu věnovat tak moc, jak bych si představoval. Nově chci zavést setkávání s občany nad jednou konkrétní událostí, projektem, problémem daného místa a ten se snažit rozebrat, představit a najít vhodně řešení. Komunikace s občany z kraje je pro mě nesmírně důležitá a několikrát jsem na to i na poslaneckém klubu apeloval.

Jaké největší výzvy vidíš pro Piráty ve Zlínském kraji? Troufneš si odhadnout, jak na tom budou třeba za rok?

V našem kraji je spousta pracovitých a šikovných lidí, kteří se s Piráty dali na dlouhou a složitou cestu. Věřím, že postupně i zde vybudujeme velmi silnou členskou základnu. Doufám, že i díky mé aktivitě a odhodlání věci měnit se to podaří. Je potřeba mít propojení na všech strukturálních úrovních. Příští rok jsou další volby a já věřím, že v nich, a to už ať krajských nebo senátních, výrazně uspějeme. Mé poslání bude dělat podporu vzešlých podnětů a úkolů a přenášet je do sněmovny. Proto se těším i na spolupráci s krajem, kde zatím nemáme pirátské zastoupení.

Čemu se stíháš věnovat ve volném čase mimo práci ve sněmovně?

Toho volného času poslední dobou moc není, protože když nepracuji, tak chci být doma a věnovat se rodině, dětem. Daří se mi to ale propojit a proto jezdíme na chalupu, kde se alespoň vyblbnu fyzickou a kreativní činností. Mnoho let se věnuji hudbě, kreslení a fotografování. Když se zadaří, stíhám i to. Snažím se rodinu propojit i s moji prací, takže třeba na kulturní akce, kam mě zvou jako poslance, jezdíme pokud možno všichni.

 

Autor článku

Krajská mediální spojka, psavec
jaromir.horky@pirati.cz