Report z 6. zastupitelstva města Uherského Hradiště

4. 9. 2023 proběhlo již šesté zastupitelstvo města Uherské Hradiště. Piráti byli u toho. Na pořadu bylo celkem 20 bodů. Ty nejdůležitější rozebereme podrobněji v dnešním reportu. A věříme, že vás některé bohužel zvednou ze židle. Ale mimo jiné jsme také podpořili financování řady smysluplných projektů.

Poplatek za odpad se zvýší o 100% na 1000 korun

Problematiku poplatku za odpady můžeme rozdělit na dvě roviny. Jeden z hlavních problémů je to, že se dlouhodobě nedaří poplatek vybírat od lidí, kteří odpad na území města produkují, ale zároveň nemají přihlášené trvalé bydliště. Vedení města se tím zabývá již přes 10 let, ale stále nenašlo žádné funkční řešení. Kvůli tomu město každým rokem přichází o finance do rozpočtu města. Druhou rovinou je výše samotného poplatku. Poplatek za odpady nebyl změněn v Uh. Hradišti 10 let. To, jak byl dříve poplatek stanovený, bylo politické rozhodnutí vedení města v čele s ODS. Záměrem bylo motivovovat nepřihlášené obyvatele města, aby si trvalé bydliště do města přihlašovali, což se ale minulo účinkem. I kvůli tomuto rozhodnutí město přicházelo každoročně o nemalé částky a odpadové hospodářství výrazně dotovalo. Město má vypracovaný strategický materiál tzv. Plán odpadové hospodářství, kde bylo jasné, že navyšování poplatku za odpady nastane. Je logické, že díky zákazu skládkování v roce 2030 se poplatek postupně navýší a město jej mělo informovaně navyšovat dlouhodobě a postupně, a ne takto skokově a hned o 100 %. Proto jsme podpořili na zastupitelstvu návrh na zvýšení poplatku jen na částku 700 Kč. Tento návrh zastupitelstvem neprošel. Pokud něco pro občany zdražíme, měli bychom hledat cesty, jak jim jinde ulevit, což se ale ani nyní neděje.

Místní koeficient daně z nemovitosti

Na zastupitelstvu se schválily dva významné body, které zasáhnout peněženky obyvatel města a které jsme nepodpořily. Prvním z nich je poplatek za odpad, druhým místní koeficient daně z nemovitosti. Chápeme záměr potřeby zvyšovat příjmy, to by se ale nemělo dít skokově, nepředvídatelně a v době, kdy mnohé domácnosti bojují s každou korunou. Stáváme se takto jedním z nejdražších měst. Zejména v případě místního koeficientu daně z nemovitosti se při případném schválení navýšení na celorepublikové úrovni razantně tato daň pro majitele nemovitostí (a v konečném důsledku i pro nájemníky) navýší. Proto jsme navrhovali se stanovením zvýšeného místního koeficientu počkat, jakmile bude k dispozici nová legislativa a bude se moci řádně dopočítat, co to pro občany bude znamenat. Při letošních vyšších než očekávaných příjmech města bychom si mohli dovolit nenavyšovat daně pro občany. To se však u vládnoucí koalice nesetkalo se souhlasem a občan tedy zaplatí více jak na odpadech, tak na dani z nemovitosti a my si myslíme, že město by se nemělo řídit jako firma, ale mělo by reflektovat i situaci jeho obyvatel.

Zároveň jsme požádali o vypracování základního datového přehledu ohledně toho, kolik nemovitostí či bytových jednotek má někoho přihlášeného k trvalému bydlišti a kolik nikoliv. Věříme, že na základě dat je následně možné začít se rozumně věnovat strategii k tomu, jak správně motivovat spoluobčany, kteří nemají v Hradišti trvalé bydliště, ale fakticky tu žijí k tomu, aby se staly plnohodnotnými obyvateli Hradiště. Jednoduše by se dalo dopočítat, jaký by byl pozitivní dopad nejen na poplatcích z odpadů, ale také z rozpočtového určení daní. A tak by se dalo také informovaně rozhodnout, kolik do tohoto pobídkového mechanismu dává smysl investovat.

Bytový dům na Rybníku

Otevřeli jsme také téma plánovaného Bytového domu Na Rybníku, kdy město před časem dostalo petici od občanů proti plánované výstavbě. Na Zastupitelstvu jsme podpořili nevyhodnocení budoucího převodu části pozemků pro tento záměr a dotázali se na aktuální situaci. Odpovědí nám bylo, že investor si nepočínal úplně šťastně, projekt městu řádně nepředstavil, informoval o souhlasu místních občanů, který však neexistoval a momentálně se bude záměr upravovat. Budeme situaci bedlivě sledovat a dle neformálních informací věříme, že proběhne i diskuze mezi investorem a místními obyvateli.

Fondy města pro podporu spolkového života občanů

Dalším bodem bylo schválení výše fondů, kterými město podporuje spolky v oblastech sportu, kultury, životního prostředí či mládeže a vzdělávání. V absolutní hodnotě se navýšily přibližně o 8%, což vzhledem k přibližně dvojnásobné inflaci a růstu cen znamená, že spolky v prvním pololetí příštího roky budou podpořeny zase o něco méně. Nadále zazněly přísliby, že pro druhou polovinu příštího roku by se tyto fondy mohly navýšit o 25% a že proběhne diskuze se zastupiteli. Nám nezbývá než doufat, že tyto přísliby vedení města dodrží, o fondech se společně pobavíme a nalezneme zdárné řešení.

Rozpočtová kázeň a neproběhlé investice

Nezapomenuli jsme se zeptat na průběh rozpočtu. Za první pololetí město vyčerpalo pouze 16, respektive 17% z investičních kategorií. Chápeme, že mnohé faktury se platí až ke konci roku a výdaje jsou tedy disproporčně navýšeny až ve druhé polovině roku. Ale i tak vedení města přiznalo, že plánovaný rozpočet zejména v investicích nedokáže do konce roku opětovně splnit. Budeme bedlivě sledovat vývoj závěrečného rozpočtu města a dovolíme si připomenout, že i když se může zdát, že město “ušetří” tím, že neproinvestuje dané částky, tak to není vizitkou dobrého hospodáře či managera.

Hřbitov Mařatice

Na základně podnětů od občanů jsme nejprve poděkovali za již probíhající budování rozšíření kolumbária a zároveň jsme předali dotazy i podněty ohledně hřbitova v Mařaticích. Zejména šlo o tyto základní body:

I. Stav vybavení správy hřbitova – jak interiéru, tak zejména přistupu do správy hřbitova, který vidíme jako nebezpěčný (uvolněné dlaždice, přístupnost).

II. Dostupnost správy hřbitova – kancelář má otevřeno pouze některé dny, lidé se musejí následně na hřbitov vracet, mnohdy se stává, že se dlouho čeká, jelikož se v jednu chvíli nahrne více lidí, protože není možnost zajít vzhledem k provozní době kdy jindy.

III. Rozšíření urnových míst – momentální kapacita je téměř vyčerpána a ptali jsme se o potvrzení, jak je na tom jejich rozšíření.

Vzhledem ke specifickým otázkám i tématu jsme se dohodli na písemné odpovědi a budeme vás o tomto informovat.

Akční plán implementace MHD

Na zastupitelstvu se také otevřelo téma nového MHD. Dle plánu mělo být přes prázdniny výběrové řízení na dopravce uzavřeno. Dle slov pana starosty je však nyní situace složitá a to zejména kvůli doplňujícím dotazům a specifikaci vhodný vozů, které by měly MHD sloužit. Vedení radnice tedy nemohlo přislíbit, že se vše stihne dle plánu. Novou koncepci MHD podporujeme a věříme, že se městu podaří vše dojednat tak, aby se splnil plán a od nového roku MHD sloužilo občanům lépe.

Report z 5. zastupitelstva města Uherské Hradiště

12. 6. 2023 proběhlo poslední předprázdninové zastupitelstvo a bylo toho hodně! S důkladnou přípravou jsme se za vás bili 💪 a přinášíme vám přehled toho, co se povedlo a co se povedlo méně. Máme odvahu změnit Hradiště!

Ve městě chybí parkovací domy, podpora chytrého parkování nebo elektronizace veřejné správy – na tom se shodneme všichni. No na pondělním zastupitelstvu ale vedení schválilo akční plán obsahující například 100 milionů na modernizaci aquaparku, 15 milionů na osvětlení fotbalového stadionu a rekonstrukce Staré radnice se posunula na 135 milionů! A to vše bez diskuze ze strany vedení radnice. Takže s parkováním se opět nepohne.🥲

⁉️A co víc? Radní nově mohou poslat za městské peníze kohokoliv kamkoliv, 50 000 kč ročně na osobu 🤷‍♂️ Doteď to byl jen tajemník, ředitelé příspěvkových organizací a jejich partneři, stejně jako partneři starosty i místostarostů.

🔎 Pečlivě budeme muset začít také sledovat, jaký bude vývoj městského zpravodaje. Jelikož jeho neutralita pomalu vyprchává. Nově se přesunuje pod Útvar kanceláře starosty a to může být nebezpečné.

Situace Na Rybníku vyeskalovala, před zastupitelstvem byla odevzdána petice proti výstavbě bytového domu. Na zastupitelstvu jsme téma otevřeli a na náš dotaz se ukázalo, že vedení města nemůže spoléhat na dobré slovo developera – ten údajně tvrdil, že všichni byli informováni a nikdo nebyl proti. Jenže město se občanů nezeptalo a ti nic neví. 🤕

Ale nebojte, přece jen se podařilo schválit i něco pozitivního! Integrace hradišťské MHD se Zlínským krajem. Přinese to zjednodušení a jedná se hlavně o další krok blíže k současnému standardu veřejného cestování. Bojujeme za to dlouho a na všech úrovních. ✌️

Schválil se také Záměr řízení vodní cesty Baťův kanál v souladu se směřováním Zlínského a Jihomoravského kraje. Zatím jde o změnu struktury a věříme, že do budoucna přinese pozitivní rozvoj tohoto turisticky vyhledávaného cíle 🛥

Hradiště bude mít jednu z nejdražších radnic ve městech srovnatelné velikosti i významu

Jsme proti kumulací funkcí – žádné ze srovnatelných měst jako Hradiště nemělo ze zištných a praktických důvodů na konci volebního období neuvolněného starostu, tedy starostu “napůl”. Hradiště jej nyní má. ‼ Nás návrh na změnu zastupitelstvo většinově nepodpořilo. ⛔

👉 Tím se panu starostovi podařilo obejít paragraf o odměnách pro ty, kteří kumulují funkce a svou odměnu navýšit minimálně o 821 913 kč na úkor občanů, s příplatky za rady a komise, které nyní bude moci pobírat, to bude ještě více. Náš návrh na férové snížení této odměny byl koalicí odmítnut. ⛔ Nastala tedy paradoxní situace, kdy starosta není již na plný úvazek, ale zato bude pobírat mnohem více. 😔

👉 Navrhli jsme ušetřit městu téměř milion a půl tím, že by jeden místostarosta byl neuvolněný. Návrh neprošel. ⛔ O čtvrtinu, respektive i o třetinu větší města jako například Orlová, Trutnov, Cheb, Příbram či Kolín zvládali radnici vést pouze se dvěma místostarosty 💪. Aktualizovanou a podrobnou analýzu přineseme, jakmile proběhnou zasednou ustavující zastupitelstva ve srovnatelných městech, nyní porovnáváme vše s posledním funkčním obdobím.

👉 Pro současnou situaci hlasovali uskupení Společně (ODS+TOP09), KDU-ČSL, ale i nové koaliční strany ANO a zejména Nestraníci, u kterých jsme čekali dodržení morálního apelu🤷‍♂️. Při oznámení koalice byl veřejně jako první bod zmíněn hledání úspor. Věříme, že v této těžké době by se alespoň symbolicky měly hledat úspory i u vedení města.

Konkrétní podané návrhy s důvodovými zprávami naleznete v našem článku na webu https://uh.pirati.cz/aktuality/hradiste-bude-mit-jednu-z-nejdrazsich-radnic-ve-mestech-srovnatelne-velikosti-i-vyznamu/

 

Modelová koalice, která může v Uh. Hradišti fungovat

Ještě jednou mnohokrát děkujeme za vaši důvěru i za každou zprávu, kterou jste nám k memorandu zaslali, četli jsme je a brali v potaz! Snažili jsme se, co to šlo, do vznikající koaliční smlouvy se podařilo dostat většinu z našeho programu i ujištění ohledně ​​kumulace funkcí, lobbistických či zájmových skupin, pojistku proti návratu hazardu či užívání dezinformačních médií. Zatímco my pracovali na programu a vzájemných shodách, za zády se nám tvořila již nově představená koalice. Byť jsme dostali možnost být účastni této alternativní koalice, nemáme v ní důvěru a byla nám nastíněna koaliční smlouva, ve které by měl chybět detailnější program a nereflektuje naše mnohé priority. Nemáme rádi přístup nejdřív posty a pak až vymýšlet, co budeme dělat.

My se můžeme zavázat, že v případě opozice ty (maximálně) čtyři roky budeme poctivě pracovat, budeme prezentovat vaše názory, upozorňovat na nesrovnalosti a předkládat konstruktivní návrhy řešení, každopádně ještě není nic definitivně rozhodnuto!

Dokument naleznete zde: https://majak.pirati.cz/documents/212/N%C3%A1vrh_koalice.pdf

ANO vypovědělo společné memorandum a to jak nám, tak i Hradišťákům

Ještě jednou mnohokrát děkujeme za vaši důvěru i za každou zprávu, kterou jste nám k memorandu zaslali, četli jsme je a brali v potaz! Snažili jsme se, co to šlo, do vznikající koaliční smlouvy se podařilo dostat většinu z našeho programu i ujištění ohledně ​​kumulace funkcí, lobbistických či zájmových skupin, pojistku proti návratu hazardu či užívání dezinformačních médií.

Zatímco my pracovali na programu a vzájemných shodách, za zády se nám tvořila již nově představená koalice. Byť jsme dostali možnost být účastni této alternativní koalice, nemáme v ní důvěru a byla nám nastíněna koaliční smlouva, ve které by měl chybět detailnější program a nereflektuje naše mnohé priority. Nemáme rádi přístup nejdřív posty a pak až vymýšlet, co budeme dělat.

My se můžeme zavázat, že v případě opozice ty (maximálně) čtyři roky budeme poctivě pracovat, budeme prezentovat vaše názory, upozorňovat na nesrovnalosti a předkládat konstruktivní návrhy řešení, každopádně ještě není nic definitivně rozhodnuto!

Odvaha zezelenat naše město!

Téma životního prostředí, kterému se od roku 2014 věnuji a chci v tom i nadále pokračovat, si zaslouží více pozornosti. Zde jen krátký výcuc co bych chtěl dělat. Všichni moc dobře víme, že v teplejším létě je naše město nepříjemně přehřáté a přitom není jednoduššího řešení, než ho nechat zazelenit. Máme odvahu do toho šlápnout a toto jsou body, které chceme prosadit:

  • Za každý pokácený strom výsadba nového ve stejném místě
  • Ve starých výsadbách průběžně vysazovat stromy v konceptu “nikdy nekončící aleje” – nové stromy dorůstají již ve chvíli, kdy nemocný strom musí dolů
  • Nebát se vysazovat nízkou keřovou výsadbu
  • Konec používání chemikálií při čištění chodníků

Témata ŽP, kterým jsem se věnoval, najdete ve starších článcích tady na mém blogu.

Náš program najdete zde: https://uh.pirati.cz/komunalni-program-2022/