Komise k Bečvě na neveřejném jednání vyslechla svědky

Praha, 19.srpna 2021 – Třetí zasedání vyšetřovací komise k havárii na řece Bečvě se uskutečnilo v Praze a jako přizvaní svědci dorazili:

Pavel Pustějovský (poslanec za ANO) z firmy DEZA,

→ Jaromír Tkadleček, ředitel krajského ředitelství policie Zlínského kraje a

→  Erik Geuss, ředitel České inspekce životního prostředí.

Zasedání proběhlo v neveřejném režimu, za Piráty jsem se jej zúčastnil já, jakožto člen komise zvolený za Zlínský kraj. O kauze od začátku sbírám informace.

 

„Po dnešním neveřejném jednání mohu pouze říct, že přestože všichni tři hosté své organizace i postupy vášnivě obhajovali, nadále přetrvává můj názor, že ČIŽP nepostupovala správně, její jednání nemuselo vyplývat z nezkušeností s havárií tohoto rozsahu a mám stále pochyb o nestrannosti vyšetřování. Postupně se také ukazují mezery v zákonech, které je potřeba ihned po vzniku nové sněmovny napravit.“ 

 

Příští jednání je naplánováno na 2. září a budou na něj přizvání další hosté.

Komise svou činnost ukončí před volbami a připraví závěrečnou zprávu, ve které budou všechna její zjištění a doporučení.

Nezapomínejme na klimatickou změnu, ať se nepřipomene sama

První část 6. hodnotící zprávy Mezinárodního panelu OSN pro změnu klimatu byla zveřejněna minulý týden. 

Po celé Zemi jsou pozorovatelné změny klimatu, které má bez debat na svědomí především lidská činnost, způsobující emise skleníkových plynů. Jedná se o změny v koloběhu vody, zvyšování mořské hladiny, roztávání permafrostu a ledovců, častější a delší sucha…Všechny tyto efekty pak s sebou zároveň nesou další vlivy a nabalují se na sebe. Od druhé poloviny 19. století se vlivem lidské činnosti oteplilo průměrně o 1,1°C.

Zpráva uvádí, že největším viníkem jsou emise CO2, ačkoli hojně přispívá také methan a další plyny. 

Započaly změny, které už nedokážeme zastavit, je však stále možné je udržet pod kritickou hranicí. Tou je podle Pařížské dohody oteplení o méně než 2°C (nejlépe do 1,5 °C) do konce století. Bohužel, pro splnění tohoto cíle by bylo potřeba udělat více, než děláme. Zelená dohoda pro Evropu, která mnohým připadá příliš ambiciózní a náročná je dle mého názoru potřebná. Musíme totiž jednat na mezinárodní úrovni. Již zvýšení průměrné teploty o 2°C totiž znamená znatelné ohrožení zemědělské produkce i našeho zdraví. 

Nechci, abychom byli generací, která bude jen ždímat planetu, dokud to půjde, generací, po které přijde potopa. 

Proto podporuji snahy o změnu, proto jsem ve straně, která má v programu témata jako “Zdravá a odolná krajina, “Pokroková a udržitelná energetika nebo “Mírnější vedra ve městech a “Kvalitní pitná voda pro každého” , která právě s klimatickou změnou úzce souvisí a řeší, jak jí předcházet a jak se adaptovat na nevyhnutelné. 

 

Podpořte Cyklotoulky Pirátů a Starostů po malebných místech Zlínského kraje, ať už na kole, nebo přijďte na plánovaných štacích na kus řeči

Dnes jsem v brzkých ranních hodinách zavítal na Rožnovsko, abych si Zdeňkem Třosem dal do těla a šlápl do pedálů. Nejde jen o moji kondičku, ale o nápad s přesahem, který má spoustu cílů, nejen politických.

Vždy dva dny v týdnu jsem se totiž rozhodli sednout na kolo a blíže poznat nádherná zákoutí našeho kraje, ale i místní regionální firmy a farmáře. Cílem této kolové tour je poukázat na to, že lze žít zdravěji, více využívat regionálních a sezónních čerstvých potravin, což je benefit nejen pro lokální výrobce, ale hlavně pro planetu, které tím odlehčíme, a také pro naše zdraví. A to máme koneckonců jen jedno.

Pro tuto příležitost jsme si zakoupili i vozíky, které jsme si patřičně a stylově obrandovali. V nich kromě koaličních listů s  antihoaxovými letáky vezeme také barel s vodou, kterou nabízíme pocestným, kolemjdoucím, běžcům i dalším cyklistům, a přeléváme do jejich lahví. Ve speciálním vozících máme také pytle, protože hodláme na našich cestách sbírat odhozené odpadky. Tím chceme upozornit na to, že i malé kroky dají dohromady velký celek, a dělat něco pro přírodu a pro to, aby se nám v našem okolí lépe žilo, nemusí být složité.

Nejdříve je důležité začít u sebe, chci jít proto příkladem a sám se snažit dělat další krůčky, které směřují k čistšímu životnímu prostředí i k lepší kondici.

Jelikož se Zdeněk zajímá o rostlinnou stravu a já jsem týmový hráč, hodlám na našich cestách nejíst maso a dozvědět se o jeho životním stylu co nejvíce. Na oplátku ho chci zasvětit do mého poslaneckého života, blíže mu vysvětlit problematiku oběhového hospodářství, které se věnuji. Oba třídíme, žijeme skromně, kromě stejné politické strany nás spojuje stejný pohled na život.

První dvoudenní cyklotrasa začala, jak jinak, než štamprlí pravé valašské slivovice, poté jsme vyrazili k Bečvě /Dolní, Prostřední, Horní/, což mě jako člena vyšetřovací komise k ekologické havárii a člena Výboru živ. prostředí, který nechápe, že dodnes neznáme viníka takovéto katastrofy, velmi zajímalo. Dostali jsme se až k biotopu, kde jsme se vykoupali, a to byl tedy velký zážitek a příjemné osvěžení po dni na kole.

Poté jsme se potkali s ředitelem neziskové organizace Petrem Jelínkem z Kamarád Rožnov, která se zabývá sociální problematikou, a místostarostou Janem Kučerou, s nímž jsme řešili úskalí nové Rožnovské koalice.

Dnešní den jsme ukončili diskuzí se členy a příznivci a již teď se těšíme, co nám zítřek přinese nového.

A budeme rádi, když se k nám při cestách „za lepšími zítřky“ přidáte i Vy!


Dnešní skóre : ujeto 39 kilometrů, vypito 5 litrů vody (včetně té z biotopu:-), rozdáno 100 koaličních novin a 100 letáků, v nichž vyvracíme největší nepravdy, 1 dobrý skutek – pomohli jsme pánovi dofoukat pneumatiku na kole. Závěrem 2 piva, 1 veganský utopenec a jde se na kutě:-)


Střípky z Rožnovska (1. cykloden)

 

Vyšetřovací komise k Bečvě jednala téměř na místě činu

V pátek 9. srpna jsme podruhé zasedali ve vyšetřovací komisi k havárii na řece Bečvě. Naše setkání se tentokrát uskutečnilo ve Zlíně, kam jsme si pozvali první várku hostů, kteří k loňským událostem mají co říct.

Hosty byli: Eva Sedláčková, ředitelka krajské hygienické stanice Zlínského kraje, Ivan Holoubek, profesor Masarykovy univerzity, Pavel Dekret, zástupce ředitele HZS Zlín, Stanislav Pernický, zástupce Českého rybářského svazu a Lukáš Gerla, dobrovolník.

Dozvěděli jsme se velmi zajímavé informace a schůze se protáhla až do podvečerních hodin. Ve vzpomínkách a záznamech jsme znovu prožili celou událost a odcházeli s rozporuplnými pocity. 

Získané informace ukazují na to, že zasahující orgány skutečně nepostupovaly správně, organizovaně a účelně. 

Pochybnosti se dokonce vrací i k samotné příčině úhynu ryb, kdy kyanidy nemusely být (jedinou) látkou, která do vody unikla. Svědci opět poukazovali na podivný zápach, připomínající Savo, který se nad řekou vznášel, a na to, že ryby nesly známky poleptání. Chlornan sodný, pro který je tento zápach typický, se přitom používá na neutralizaci kyanidů ve vodě. (Připomínám, že po upozorněních na tento fakt jsem již v listopadu interpeloval ministra Brabce s tím, zda byly vzorky testovány i na přítomnost chlornanů, a zda se řešilo, odkud se chlornany mohly do řeky dostat. V odpovědi jsem se přitom dozvěděl, že nikdo ze zasahujících ani dobrovolníků žádný chlorový zápach nezaznamenal a nenahlásil a tím pádem nebyl důvod takovou možnost prošetřovat.

Další setkání, na které jsme si pozvali další svědky a odborníky, nás čeká 16.srpna.

Věřím, že jako komise přinejmenším identifikujeme problémy se zásahem a koordinací kompetentních orgánů a slabá místa, která je potřeba posílit tak, aby k podobným haváriím pokud možno nedocházelo a když, tak aby jejich řešení a vyšetřování probíhalo hladce a rychleji než v případě Bečvy. 

 

Krajskou schůzi Pirátů v Napajedlích navštívil i senátor Wagenknecht z Prahy

Po tour s Nanukárou jsem ještě ve středu 11. srpna ve večerních hodinách absolvoval krajskou schůzi Pirátů Zlínského kraje v Napajedlích. Mým kolegům Pirátům jsem přivezl propagační předměty – billboardy, koaliční noviny s hoax letáky, trička a jiné.

Hlavním tématem schůze byla probíhající kampaň. Svou návštěvou nás poctil i pirátský senátor Lukáš Wagenknecht z Prahy. Diskutovali jsme kromě jiného o senátních volbách a také o volbách komunálních, které se konají ve stejném roce 2022. Dlouze jsme debatovali také o zřízení PiCe (Pirátského centra) ve Zlíně, které bychom rádi zřídili co nejdříve po parlamentních volbách.

 

Nanukára dorazila také do Zlínského kraje

“Jdeme na to s chladnou hlavou“. Tento slogan jste včera mohli zahlédnout na zmrzlinovém voze, který brázdil malé obce a města ve Zlínském kraji.

Jahodovým sorbetem se mohli osvěžit jak návštěvníci koupaliště ve Vlčnově a v Pašovicích, tak také lidé na náměstí v Uherském Brodě či v Uherském Hradišti.

Nejen, že zmrzlina v tak horkém dni takzvaně bodla, někteří lidé jako by i díky ní ztratili prvotní ostych a vyptávali se nás se Zdeňkem Třosem na všechno, co je zajímalo. Rozdali jsme spoustu koaličních novin, vysvětlovali program, ale rovněž vyvraceli některé mýty, které o nás kolují.

Opět a znovu jsem si potvrdil, že setkávání se s vámi v tváří tvář je nenahraditelná zkušenost. Nejlépe tak zjistím, co vás skutečně trápí. Na oplátku vy vidíte, že jsem skutečně jen člověk z masa a kostí, který se snaží dělat práci nejlépe jak umí a že není jen prázdná fráze, když společně s dalšími kandidáty, dobrovolníky a příznivci Pirátů a Starostů vám v jakémkoliv koutu naší republiky říkáme, že chceme vrátit zemi budoucnost. Tu, kterou si opravdu zaslouží.