VIZE: Nabízím dvě nové asistentské pozice

Chcete se podílet na smysluplné a transparentní politice? Hledám asistenta/ku s působením v Uherském Hradišti. Strukturovaný životopis a motivační dopis obsahujícího vizi působení na dané pozici můžete zasílat do 5.1.2020.

Veškeré informace a přihlásit se můžete zde: http://www.lmcg2.com/pd/1437132768/?rps=202


Chcete se podílet na smysluplné a transparentní politice? Zajímáte se o životní prostředí? Hledám asistenta/ku s odborným zaměřením na oblast životního prostředí. Strukturovaný životopis a motivační dopis obsahujícího vizi působení na dané pozici můžete zasílat do 5.1.2020.

Veškeré informace a přihlásit se můžete zde: http://www.lmcg2.com/pd/1437136893/?rps=202

PRÁCE: Týden ve sněmovně 3. – 6. 12. 2019

Tento týden byl SNĚMOVNÍ TÝDEN. Krátce na začátek – jednal poslanecký klub. Pokračovala 39. schůze a i schvalování 3. čtení rozpočtu ČR. Řešil jsem stavební zákon, proběhla rada SFŽP a zasedal ZEŽIV.

3.12.
Zasedal poslanecký klub, řešil se program 39. schůze, střet zájmů premiéra, vyhodnocení ročního plánu, rozpočet 3. čtení, zákaz klecových chovů, zasedali klubíky. Co bylo na pořadu schůze najdete zde, včetně mého hlasování u mého profilu:
http://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=8&s=39
http://www.psp.cz/sqw/detail.sqw?id=6446

Stalo se:
Piráti požadují projednání auditní zprávy Evropské komise ke střetu zájmů na plénu Sněmovny

Praha, 3. prosince 2019 – Piráti v úvodu dnešní tiskové konference před zahájením jednání Sněmovny shrnuli požadavky parlamentních stran v reakci na finální auditní zprávu Evropské komise ke střetu zájmů členů vlády ČR. Dále se věnovali tématům tohoto jednacího týdne, jako je rozpočet, státní maturity, založení firmy za jeden den, bankovní identita, digitální technická mapa, klouzavý mandát a nominační zákon.

Předseda Pirátů v úvodu shrnul požadavky parlamentních stran v reakci na finální auditní zprávu Evropské komise ke střetu zájmů členů vlády ČR: „Požadujeme zařazení bodu na jednání Sněmovny s cílem uložit vládě úkol na zveřejnění závěru finálního auditu Evropské komise, neboť zde je jasný veřejný zájem. Vyzýváme rovněž členy vlády, aby jejich ministerstva a příslušné orgány dodržovaly české zákony a nařízení Evropské unie ke střetu zájmů. Dále vyzýváme Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo financí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR k součinnosti s dočasnou komisí Senátu, které se audity Evropské komise ve věci střetu zájmů premiéra Babiše zabývá. V našich požadavcích se obracíme také na ministry ČSSD, po kterých chceme, aby přijali osobní zodpovědnost, učinili kroky ke zveřejnění auditu a hájili tak české zájmy. Jsou to zájmy českých občanů, s jejichž prostředky stát i Evropská unie hospodaří a firem a podnikatelů, kteří v souladu se zákony čerpají evropské prostředky.” Dodal také, že právě předsedu ČSSD zval na jednání předsedů sněmovních stran, nicméně bez jakékoliv reakce.

Ivan Bartoš dále zdůraznil dva zákony v oblasti digitalizace, které mají jít do třetího čtení již ve středu, a to využití bankovní identity pro komunikaci s úřady a digitální technickou mapu. Oba zákony vznikly ve skupině politiků a odborníků pod Výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj vedeným Ivanem Bartošem ve spolupráci se soukromým sektorem a ministerstvy. „Bankovní identita je nástroj, který umožňuje občanům přístup k již státem poskytovaným digitálním službám. Využívá právě přihlašování přes internetové bankovnictví, které má k dispozici již asi pět milionů občanů. Digitální technická mapa má umožnit přesnější územní plánování, zjednodušit stavební řízení a zefektivnit procesy veřejné správy,” vysvětlil Bartoš.
Zákon o státním rozpočtu okomentoval poslanec Mikuláš Ferjenčík: „Piráti přišli s několika pozměňovacími návrhy, hlavní je úsporný balíček snižující výdaje státu o 12,7 miliardy korun. Z toho bychom chtěli financovat větší investice do výstavby a oprav železniční infrastruktury, tam chceme navýšení o 6 miliard korun a zvýšení platů učitelů. Bez podpory těchto návrhů Piráti návrh státního rozpočtu jako celek nepodpoří. Považujeme za problematické, že rozpočet vzniká setrvačností bez víceletého plánování a bez vyhodnocování účelnosti jednotlivých investic.”
„S Piráty jsme v rámci projednání navýšení platů učitelů předložili návrh na navýšení o pět miliard i kompromisní návrh na tři miliardy. V tuto chvíli se zdá, že podporu má právě ten návrh kompromisní. Rovněž chceme navýšit mzdy akademickým a vědeckým pracovníkům, na které se sliby vlády nevztahují. Navýšení má být 320 milionů korun. Zřejmě v pátek Sněmovna projedná podobu státní maturity. Tady jsme s Piráty již v červnu v reakci na vládou navrhované zavedení povinné maturity z matematiky předložili návrh na zachování volby mezi právě matematikou a cizím jazykem. Ten byl pro vládu velice inspirativní, proto předložila vlastní návrh, který je totožný s tím naším. Sněmovna tak projedná dva shodné návrhy – jeden pirátský a druhý vládní,” zmínil pirátský poslanec Lukáš Bartoň, podle kterého Piráti také podpoří novelu zákona o pedagogických pracovnících, která má usnadnit cestu odborníkům z praxe do školství.

Předseda poslaneckého klubu Jakub Michálek připomněl další důležitou agendu na pořadu schůze. „Dnes Sněmovna projedná nominační zákon, tedy zákon proti trafikám. Nyní jsme ve finální fázi, kdy budeme hlasovat o podobě, kterou schválil Senát. A mělo by to dopadnout tak, že Sněmovna tuto verzi podpoří. Dále je na pořadu zákon o soudních tlumočnících, kde se nám podařilo dosáhnout kompromisu s vládou a Ministerstvo spravedlnosti ČR slíbilo zapracovat naše pozměňovací návrhy. V pátek má být pak projednán náš návrh týkající se klouzavého mandátu, na základě kterého se mají ministři po dobu výkonu svého mandátu vzdát funkce poslance. Díky tomu bude oddělena výkonná a zákonodárná moc a ministři se budou moci více věnovat řízení svého úřadu podobně jako v Rakousku.”

„Tento týden má Sněmovna projednat rovněž pirátský návrh na založení firmy za jeden den online. Předložili jsme to ve skupině více než 80 poslanců. Naším cílem je zjednodušit život začínajících podnikatelů, ulevit byrokracii a urychlit celý proces. Dnes může založení firmy trvat i dvacet dní, to chceme změnit. Již před volbami jsme zveřejnili aplikaci, kde toto již jde,” okomentoval poslanec Ondřej Profant.

4.12.
Pokračovala 39. schůze sněmovny, kde se odpoledne hlasoval do půl noci rozpočet. Od 14.05 zasedal Státní fond Životního prostředí. Zde jsem měl převážně na ředitele fondu dotazy, které se týkali prodloužení některých dotačních titulů a na čerpání financí. Některé fondy totiž mají stále dostatek peněz a jsou využiti např. jen na 30%. O tom jak fond funguje a jaké dotace nás čekají na rok 2020 (aby jste je, kdo jste na městech mohli využít), budu psát sólo článek na blog. Tento den jsem ještě podpořil jeden film: https://www.frantisekelfmark.cz/podpora … hranicich/

Co se stalo:
K rozpočtu za náš klub mluvil Ivan:

„Navržený rozpočet je rozpočet setrvačnosti. Je to bohužel intelektuální pustina, která nemá dlouhodobou vizi. Česká republika si podle mě zaslouží jasnou ideu v klíčových oblastech a související odůvodněné a strategické investice. Ne nějaký potenciál nebo pseudoplán, který se každý rok flikuje podle toho, co zrovna vychází v průzkumech. Vláda už si totiž zvykla, že tady existuje řada bezedných kapsiček občanů a firem, rezerv státu, které slouží jako jednorázové příjmy a vždy zaplatí její nezodpovědnou finanční politiku, kde vláda peníze utrácí v podstatě za provoz.

Když odhlédneme od toho, že tuto zemi vede trestně stíhaný premiér ve střetu zájmů, není dnešní hlasování o rozpočtu hlasováním o výhledu na příští rok. Je to především hlasování o spokojenosti s vládnutím ANO, ČSSD a komunistů.

Nám se tohle vládnutí rozhodně nelíbí. Proto dnes s Piráty rozpočet nepodpoříme.“

Piráti: Bankovní identita nově poslouží pro snazší komunikaci se státem. Digitální technická mapa pak zjednoduší stavební řízení

Praha, 4. prosince 2019 – Sněmovna schválila další dva důležité zákony z oblasti digitalizace. Přihlašovací údaje do internetového bankovnictví nyní poslouží i pro komunikaci se státem, tzv. bankovní identita tak doplní již dnes používanou elektronickou občanku. Sněmovnou pak prošla i tzv. digitální technická mapa ČR. Její existence umožní přesnější územní plánování, zjednoduší stavební řízení a zefektivní procesy veřejné správy.

„Věřím, že díky možnosti využít přihlašovací údaje z internetového bankovnictví i pro komunikaci se státem dojde k většímu využívání služeb nabízených státem. Vzhledem k tomu, že elektronické bankovnictví má mnohem více lidí, je to uživatelsky přívětivější a elektronické služby státu budou dostupnější,” okomentoval pirátský předseda Podvýboru pro eGovernment Ondřej Profant.

„Mám radost, že ze spolupráce napříč stranami v rámci mého Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj vzešla i digitální technická mapa. Lidé službu ocení třeba v případě, kdy se rozhodnou stavět nový dům a v technické mapě pak daný inženýr, který vypracovává dokumentaci k projektu, zjistí veškeré informace o zasíťování či jiných technických parametrech území,” uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš a dodal: „Po zákonu o právu na digitální služby se jedná o další eGovernment zákony, které posílí digitalizaci našeho státu. Oba návrhy opět vznikly na poslanecké platformě, která úzce spolupracuje s vládním zmocněncem pro digitalizaci i komerčním sektorem.“

5.12.
Zase zasedala sněmovna, po písemných interpelacích se řešil střet zájmů premiéra. Po obědě jsme měli letos poslední zasedání pracovní týmu ZEŽIV. Co se řešilo?

krajský program
Ústavní ochrana vody
Oběhový balíček, info
Krajské KET (ŽP, ZE), info
Vodní zákon
Zahrádkářský zákon
Olovo ve střelivu
Týrání zvířat
Budoucnost zeživu ?

Od nového roku tento pracovní tým na rok přebírám já a můj tým. Ihned po této pracovní skupině jsme šli poreferovat na pracovní tým Místního rozvoje a veřejné zprávy, informace o stavebním zákonu. K tomu chystám obsáhlý článek na blog. Zatím sem dávám jen článek a to odpověď na moji interpelaci od paní Dostálové https://www.frantisekelfmark.cz/interpe … a-odpoved/

Tato pasáž nás pobavila :)

V paragrafovém znění nového stavebního zákona bude regulační plán zachován. V rámci přípravy paragrafového znění probíhaly intenzivní diskuse nad tímto nejpodrobnějším závazným nástrojem územního plánování, zejména v souvyslosti s nastavením jeho funkcionalit. Je proto možné, že v průběhu těchto debat nad pojetím regulačního plánu v některé z pracovních verzí na okamžik “zmizel”, než se vyjasnila jeho podoba.

Podepsal jsem, viz. text Franty:
Uspořádali jsme ve Sněmovně Maraton psaní dopisů. Jde o každoroční akci organizace Amnesty International zaměřenou na pomoc lidem perzekuovaným za své aktivity v rámci boje za dodržování lidských práv. Vznik podpisového místa v Poslanecké sněmovně inicioval náš poslanec František Kopřiva 🏴, aby umožnil poslancům připojit své podpisy, a ze své pozice tak podpořil mezinárodní tlak. Celou akci zaštítili také poslanci ze dalších čtyř parlamentních stran.

„Jsem přesvědčen, že je správné postavit se za lidi, kteří jsou pronásledování za obranu práv a hodnot, na kterých stojí i Ústava České republiky. Zřízení podpisového místa v Poslanecké sněmovně vnímám také jako politickou podporu občanské společnosti, která je při obraně základních lidských práv klíčová. Cílem celé akce je vytvořit mezinárodní tlak na příslušné autority, čemuž z pozice poslanců můžeme pomoci,” zdůvodňuje František Kopřiva.

Po celé České republice vznikne v následujících dnech přes 700 podpisových míst, přičemž Piráti budou pořádat sedm dopisních maratonů.

Více informací k jednotlivým akcím najdete v události 👇
https://www.facebook.com/events/740294869819503/

6.12.
Pokračovala 39. schůze od rána. Bohužel před odpolednem se jednáno zacyklilo u maturit a už se dál nic neprojednalo :( Tady jen komentář Lukáše Bartoně s FB, který to shrnuje:
Pan premiér vychvaluje finské školství. Neustále ho zmiňuje jako vzor pro naše školství. Při projednávání rozpočtu jsem mu tedy zdůraznil, že Finové se vydali totální inkluzí, zrušili školní inspekci a dali důvěru školám, ale hlavně pořádně zafinancovali školství. Abychom dosáhli úrovně 5,6 % HDP jako dávají na školství Finové z veřejných prostředků, chybí nám v současném rozpočtu pro školství přes 64 miliard Kč.

KOMENTÁŘ: Odpadová legislativa není dobře připravená. Odklad termínu konce skládkování ještě zhorší současný stav

Vláda 9. 12. 2019 schválila návrh legislativy, který obsahuje čtyři zákony upravující povinnosti při nakládání s odpady. I přes množství připomínek a také uspořádání dvou odborných seminářů, na kterých se k zákonům vyjadřovali experti z oboru, není legislativa dobře připravená. Problematické je nedostatečné projednání problematiky s odbornou veřejností a dále především odklad termínu konce skládkování.

Jeden z hlavních problémů spočívá v odkladu termínu konce skládkování z roku 2024 na rok 2030, který Ministerstvo životního prostředí ČR odůvodnilo nutným souladem s evropskou legislativou. Odsouváním ještě zhoršíme aktuální neudržitelný stav skládek. Přes 800 skládek ročně hoří, což je velká ekologická zátěž, protože tyto výpary znečišťují ovzduší. Dále v důsledku množství skládek dochází k znečišťování podzemních vod. V rámci Evropy je Česká republika brána jako jedna z nejlepších zemí v třídění odpadu, a přesto jeho velká část končí díky nízké skládkovací ceně. Navíc nám kapacita skládek asi do deseti let dojde a my musíme najít radikální řešení, jak přesunout vytříděné složky k recyklaci, a ne na skládky, jak tomu je dnes.

Mám obavy, že zákon mohl vzniknout pod lobbistickým tlakem, protože s ním nejsou spokojeni ani zástupci krajů. Většina krajů se vyjádřila proti posunu termínu konce skládkování, protože mají zainvestováno do dílčích řešení a respektují stávající zákon. Mluví se o nepřipravenosti, ale kdo zajistí, že se na rok 2030 připravíme, když jsme teď deset let nedělali vůbec nic?

Legislativní návrh budou Piráti nadále připomínkovat a ve spolupráci s odborníky chystají uspořádat kulatý stůl a připravit pozměňovací návrhy. Piráti k tématu uspořádali již dva semináře a vytvořili tematický web pro odborníky i veřejnost. Na webové stránce je k dispozici také veřejný výzkum k odpadům.


13. 12. 2019 SPOLU POŘÁDÁME DALŠÍ SEMINÁŘ S NÁZVEM 65 : 25 : 10
(PRAHA) Poslanecká sněmovna – AKTA, start 9:00

Téma SKLÁDKY
Požáry skládek / skládkovací poplatky
daňový režim skládek / navyšování TZS
odsun konce skládkování využitelných
materiálů o šest let…

EVO
energetické využívání odpadů
jak nastavit strop pro EVO aby neohrozilo cíle recyklace
budoucnost vedlejších energetických produktů
jaká zařízení, s jakými kapacitami a kde se v ČR připravují…

RECYKLACE / třídění
Fungování třídící slevy v praxi / definice
třídění a recyklace dle nové evropské
legislativy / jak vytvořit poptávku po
recyklátech a podpořit tak jak firmy, tak
obce, které třídí do maxima…

VŠEOBECNÁ DISKUZE

 

 

INTERPELACE: Na ministryni pro místní rozvoj ČR ve věci schváleného věcného záměru k rekodifikaci stavebního práva (Odpověď)

Dne 8. 11. 2019 jsem podal písemnou interpelaci na paní ministryni Dostálovou z MMR. https://www.frantisekelfmark.cz/interpelace-na-ministryni-pro-mistni-rozvoj-cr-ve-veci-schvaleneho-vecneho-zameru-k-rekodifikaci-stavebniho-prava/ Viz článek. Jednalo se o dotazy, které vzešly z pořádaného semináře, který se konal 30. října. https://www.frantisekelfmark.cz/prace-seminar-stavebni-pravo-a-regulacni-plany/ 

Nejzajímavější odstavec z odpovědi, cituji:
“V paragrafovém znění nového stavebního zákona bude regulační plán zachován. V rámci přípravy paragrafového znění probíhaly intenzivní diskuse nad tímto nejpodrobnějším závazným nástrojem územního plánování, zejména v souvislosti s nastavením jeho funkcionalit. Je proto možné, že v průběhu těchto debat nad pojetím regulačního plánu v některé z pracovních verzí na okamžik “zmizel”, než se vyjasnila jeho podoba.”

 

PRÁCE: Týden ve sněmovně 26. – 29. 11. 2019

V tomto týdnu bylo zasedání pléna sněmovny. Co se dělo: zasedal poslanecký klub, jednal jsem s Danou Balcarovou nad agendou ŽP, řešili jsme s Greenpeace zálohováni PET láhví, zasedala komise pro sněmovnu, kde jsem členem, zasedal pracovní tým na odpady a rekodifikaci stavebního práva (oba týmy vedu). V rámci zasedání sněmovny, co se za body řeší na 39. schůzi atd. najdete zde: http://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=8&s=39 po kliku na sněmovní tisk se vám ukáže aktuální stav legislativního procesu. Tak si můžete projít stav zákona, který vás zajímá.

Út 26. 11. 2019
body z bloku 2. čtení – zákony

St 27. 11. 2019
body z bloku 3. čtení:
201. podnikání na fin.trhu-EU 398/(4) min. financí
202. daně – Tchaj-wan 434/(2)
203. o SFRB 412/(4)
204. o podpoře výzkumu 485/(5)
205. o spr.členění státu 395/(5)
206. silniční doprava-EU 431/(4) ministr dopravy
207. újmy-povin.očkování 451/(4) ministr zdravotnictví
208. p majetek ČR 69/(11)
209. p nemocen.pojištění 85/(8)

body dle schváleného pořadu schůze a ve 12.30 hodin volební body

ve 14.30 hodin
4. státní rozpočet r.20-2.čt. 605/(2) min. financí

Čt 28. 11. 2019
v 11.00 hodin
167. p vnitrozem.plavba-1.čt. 604/(1)

body z bloku smlouvy 2. čtení:
177. D mez.nadace EU-LAC 341/(1)
169. D Kamb.král.-let.služby 252/(1)
170. S ČR-SR-hranice 393/(1)
180. zm.čl.124 Říms.stat.-sml 235/(2)
171. S Korej.rep.-dvojí zdaň. 255/(2)
172. Ú sniž.daň.základu 264/(2)
173. D Singapur-ochr.inv. 379/(2)
174. P o lidských právech 253/(1)
175. Ú o ochr. stěhov. druhů 248/(1)
176. Ú ochr.rostl.,živočichů 281/(1)
178. D EU-Japonsko 348/(1) ministr zahr. věcí Lipavský Jan ZAV/1
179. D partner.EU-Singapur 386/(2) ministr zahr. věcí Červíčková Monika ZAV/1
181. OP Ú OSN-zdrav.post. 356/(4) min. práce a soc. věcí Ratiborský Michal ZAV/1
182. Akta Svět.pošt.unie 329/(1) min. prům. a obchodu Strýček Jiří ZAV/1
168. Ú RE film.koprodukce 294/(1) ministr kultury Kobza Jiří ZAV/1 za bod 182
183. S Kosovo-dvojí zdanění 52/(3) min. financí Lipavský Jan ZAV/2

ve 14.30 hodin
292. ústní interpelace

Pá 29. 11. 2019
14. p o NKÚ – 2.čt 236/(2)
21. oceňování majetku – 1.čt 501
22. impl.daň.předpisů-EU-1.čt 572
23. o léčivech – EU-1.čt 581
134. p trest.zákoník-1.čt 466/(1)

body dle schváleného pořadu schůze

Více info na pirátském fóru: https://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=82&t=49249&p=661241#p661241

INTERPELACE: Zodpovězení dodatečných dotazů se semináře k oběhovému hospodářství – odpověď

Dne 25. 10. 2019 jsem posílal interpelaci na pana ministra Brabce, aby nám zodpověděl otázky, na které na našem semináři SOH2 bohužel nezbyl čas. Zde přináším jeho odpovědi.

Vážený pane poslanče,
dovoluji si Vám zaslat odpověď na Vaši písemnou interpelaci ve věci „Zodpovězení dodatečných dotazů ze semináře k oběhovému hospodářství”, která mně byla zaslána dopisem předsedy Poslanecká sněmovny ze dne 18. října 2019 (č. j. PS2019/013673; ev. č. interpelace 776). Ve Vaší interpelaci uvádíte, že po ukončení odborného semináře k oběhovému hospodářství zůstalo nezodpovězeno několik otázek, které přítomní hosté položili v online systému zástupcům MŽP, ale na které bohužel nezbyl čas. Všech 16 těchto otázek mi proto kladete právě prostřednictvím Vaší interpelace – dovolte mi na ně proto jednu po druhé odpovědět.

1) Existuje pro zbytkový odpad přesná definice? Kdo bude určovat odlišení využitelného a zbytkového odpadu?
Návrh nového zákona o odpadech vymezuje jednotlivé dílčí základy poplatku za ukládání odpadů na skládku. Dílčí základ za ukládání využitelných odpadů zahrnuje odpady, které následně bude od roku 2030 zakázáno ukládat na skládku, tedy odpad s výhřevností nad 6,5 MJ/kg, odpad, který nedosahuje limitu biologické stability s parametrem AT4, a prováděcí vyhláškou vymezené recyklovatelné odpady. Dílčí základ za ukládání nebezpečných odpadů zahrnuje odpady, které jsou zařazené do kategorie nebezpečný odpad s výjimkou odpadů azbestu. Dílčí základ za ukládání technologických odpadů zahrnuje odpady vymezené prováděcím právním předpisem. Dílčí základ za zbytkový odpad pak zahrnuje všechny odpady, které nelze zařadit pod jiný dílčí základ poplatku.

2) Pan ředitel Manhart sliboval převedení nákladů na požáry skládek (v roce 2018 jich bylo 530) na provozovatele (dnes hradí ve většině stát). Je to v procesu?
Ministerstvo životního prostředí si uvědomuje závažnost tématu požárů skládek a je aktivní při hledání řešení pro zlepšení jejich prevence. Tato otázka se ovšem netýká předpisů v odpadovém hospodářství. Zavedení této změny by vyžadovalo úpravu předpisů v oblasti požární ochrany. Odbor odpadů Ministerstva životního prostředí již o otázce komunikuje s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru, do jehož působnosti tato problematika spadá. Doporučuji Vám proto obrátit se buď přímo na Generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru, anebo na Ministerstvo vnitra, jehož je Generální ředitelství organizační součástí.

3) Zvažujete podporu poptávky po recyklovaných výrobcích, např. po kompostu?
Ministerstvo životního prostředí zásadně podpořilo vybudování systému sběru a zlepšení zpracování bioodpadů prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. Komposty vyrobené z bioodpadů jsou důležité pro navracení organické hmoty do půdy, zlepšení kvality půdy a zadržení vody v půdě. Navýšení poptávky po kompostu závisí na nastavení dotací poskytovaných zemědělcům ze strany Ministerstva zemědělství. Požadavek na aplikaci organických hnojiv je již v současných požadavcích na správnou zemědělskou praxi. Zemědělci však často tuto povinnost plní jiným způsobem. Do budoucna by bylo vhodné, aby Ministerstvo zemědělství také s ohledem na ochranu erozně ohrožených půd a problematiku zadržování vody v krajině svůj přístup k této otázce nadále zpřísnilo.

4) Jak zlepšit třídění bioodpadu?
Počet a kapacity kompostáren jsou dle MŽP dostačující. Ministerstvo životního prostředí již prosadilo do legislativy povinnost odděleného sběru bioodpadů. V rámci posledních legislativních změn v této oblasti byla navíc povinnost upravena na celoroční sběr. Dále je od roku 2020 povinnost odděleného sběru potravinových olejů a tuků na obecních úrovních. V návrhu nového zákona o odpadech jsou nastaveny závazné cíle pro obce v oblasti třídění komunálních odpadů. Bez toho, aby obce zavedly pro občany jednoduše dostupný systém třídění biologicky rozložitelných odpadů, nebudou obce schopné stanovené úrovně splnit.

5) Jak bude legislativně zastřešena adaptace do národní legislativy SUP včetně nějakého časového rámce? První milníky jsou za dveřmi.
S ohledem na řadu zcela nových požadavků není možné provést transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června 2019 o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí do českého práva pouze novelizací stávajících zákonů. Ministerstvo životního prostředí připravuje návrh zcela nového zákona k SUP „single-use plastic” a jeho předložení do připomínkových řízení plánuje na první polovinu roku 2020.

6) Máme v ČR dostatečné kapacity na “produkci” recyklovaného PET v potravinářské kvalitě a jak bude zaručena primárně dostupnost pro tento průmysl?
Pokud jde o odpady z PET lahví, zpracovatelský průmysl je v ČR plně rozvinut, na rozdíl od mnoha jiných evropských států. Dostupnost PET materiálu pro nápojový průmysl ale může být do značné míry omezena širokým používáním například barev nebo tzv. PVC rukávů. Vysoká 2/7 barevnost PET lahví do značné míry omezuje jejich využití pro nápojové potřeby. PVC rukávy (shrink sleeves) pak zase snižují využitelnost PET lahví i pro jiné účely a současně snižují míru recyklace, protože je nezbytné je před recyklací odstranit, což je nákladné a mnohdy jsou s nimi automaticky vytříděny i jiné PET lahve. V tomto ohledu je nicméně možné již zaznamenat pozitivní signály z trhu (snižování používaných barev PET lahví). Nevhodné materiálové kombinace s PET lahvemi by měly být v budoucnu eliminovány prostřednictvím nového ekonomického nástroje (tzv. ekomodulace). Již nyní samozřejmě evropská regulace směrnicí o jednorázových plastech stanovuje povinnost přidávat recyklované materiály do nových PET lahví, čímž zvyšuje poptávku na straně nápojového průmyslu. Je přitom odpovědností výrobců PET lahví, nikoliv ministerstva, aby si příslušný podíl recyklátu nutný pro výrobu zajistili v rámci fungujícího evropského volného trhu. Současně však upozorňuji, že navyšování povinného podílu recyklátu v PET lahvích může mít za následek zvyšování ceny recyklátu, a to s negativními důsledky na jeho využití pro jiné účely jako je textilní zpracování, automobilový průmysl apod. Může proto docházet i k tomu, že výroba výrobků, které se dnes vyrábí z odpadních PET lahví, bude realizována převážně z primárních materiálů.

7) Ohrozí zavedení zálohování PET lahví ekonomicky současný systém žlutých kontejnerů, který řeší veškeré plastové odpady?
Zavedení zálohového systému na PET lahve vytváří podle Ministerstva životního prostředí jistou míru rizika, že bude negativně působit na ochotu třídění ostatního plastového i neplastového odpadu v domácnostech, což ohrozí splnění cílů pro celkovou recyklaci komunálního odpadu. Pokles míry recyklace po zavedení zálohového systému nastal například v Německu mezi lety 2003 a 2004 a činil zhruba 11 %. Až v roce 2006 se v Německu podařilo dosáhnout hodnot z roku 2003, k čemuž bylo nutné zvýšit náklady na osvětu a komunikaci efektů třídění obalových odpadů ve společnosti. Dalším nezanedbatelným důsledkem je ohrožení ekonomiky desítky dotřiďovacích linek v České republice, pro které je příjem z prodeje vytříděného PET nápojového obalu často dominantním příjmem. Pro plnění cílů recyklace komunálního odpadu je nutné, aby stávající linky fungovaly a jejich síť byla postupně rozšiřována. Investice do linek byly provedeny v souladu s dlouhodobě vytyčenou strategií odpadového hospodářství a ohrožení příjmové struktury by snížilo návratnost těchto investic. Současní investoři by tak dopláceli na navrhovanou změnu a budoucí investory může podobná změna strategie odradit od investic do různých prvků odpadového hospodářství. Pro provoz linek by bylo v případě zavedení zálohového systému v souladu s potřebou zachování jejich chodu nutné sehnat financováni z jiných zdrojů. 3/7 Zavedení zálohového systému na PET lahve také může přinést zvýšené poplatky za odpad pro občany. Významnou příjmovou položku obcí a měst, která fakticky snižuje poplatky za odpadové hospodářství municipalit hrazené domácnostmi, tvoří úhrady autorizované obalové společnosti obcím za vytříděný odpad. S ohledem na poptávku na trhu druhotných surovin je možné očekávat, že přenos plastových PET lahví ze systému odpadového hospodářství do zálohového systému se signifikantně promítne do výpadku příjmů obcí, které ve snaze tento výpadek nahradit mohou zvyšovat poplatky za odpad.

8) Existuje nějaká evropská země, která zavedla “třídicí slevu” a již odklonila odpady od skládek?
Sleva na poplatku za ukládání odpadů na skládku s ohledem na množství vytříděného odpadu byla zavedena na Slovensku s účinností od začátku letošního roku. V současnosti zatím nemáme informace o efektu tohoto opatření.

9) Je někde volně k nahlédnutí žebříček měst, kde je viditelná jejich efektivita sběru odpadů?
Takový žebříček nikde zveřejněn není. Ministerstvo nemá v současné době ani možnost zveřejňovat údaje z hlášení o odpadech ve vztahu k jednotlivým obcím. Ale například návrh nového zákona o odpadech dává obcím povinnost každoročně zveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o výsledcích obecního systému odpadového hospodářství.

10) Mají být v zákoně evropské cíle včetně třídění PET lahví, plechovek, recyklovaného PET v nových lahvích? Včasná znalost povinností by pomohla také průmyslu.
Cíle obsažené ve směrnici o jednorázových plastech budou muset být transponovány do českého práva. Ministerstvo neplánuje stanovené cíle zpřísňovat. V současné době je tak možné při přípravě na nové povinnosti vycházet již ze základního nastavení cílů v platném textu směrnice. Uvědomujeme, si že některé povinnosti vyplývající ze směrnice o jednorázových plastech je nutné na úrovni členského státu konkretizovat. Zákon, kterým bude provedena směrnice o jednorázových plastech, připraví MŽP pokud možno v krátké době tak, aby jej bylo možné v průběhu příštího roku projednávat.

11) Paragraf 62 předepisuje, že pokud si zahraniční E-shop s elektronikou nezřídí formálního zástupce se sídlem v ČR kvůli placení recyklačních poplatků, bude do 15 dnů od rozhodnutí Ministerstva pro životní prostředí na tento e-shop zamezen přístup z ČR a budou zablokovány veškeré platební transakce. Zákon byl revidován kvůli implementaci nové evropské směrnice, která ale podobné sankce nenařizuje, jde tedy o čistě českou iniciativu, která vznikla na popud Hospodářské komory ČR a Svazu průmyslu a obchodu. Proč?
Problematika tohoto fenoménu – tzv. „on-line freeriding z nečlenských států EU” je dlouhodobě řešena na úrovni EU, ale dosud nebylo implementováno žádné řešení. Jedná se o významný problém, neboť národní legislativy jednotlivých členských států dnes nemohou nijak postihnout
4/7 on-line distributory, kteří poskytují služby (prodej zboží) v rámci jednotlivých členských států EU, tedy i ČR, ale nedodržují platnou legislativu. Dochází tím jednak k deformaci tržního prostředí, neboť výrobci, kteří plní příslušné zákonné povinnosti a odvádějí kolektivním systémům příslušné recyklační příspěvky, pak nemohou cenově konkurovat těm výrobcům, kteří povinnosti neplní. Současně ale z elektrozařízení, která byla do ČR dodána tímto způsobem, vznikne odpad, a je třeba zajistit jeho sběr a náležitě zpracování. Tyto služby opět financují jiní evropští výrobci, resp. ti, kteří dodržují platnou legislativu. Vzhledem ke zvyšujícím se trendům prodeje zboží přes zahraniční E-shopy je současný stav dlouhodobě neudržitelný (OECD k danému problému zpracovala studii: Extended Producer Responsibility and the Impact of Online Sales, 2018).
Dané ustanovení, které by umožňovalo blokovat webové stránky výrobců či on-line distributorů elektrických či elektronických zařízení, kteří nesplňují příslušné povinnosti, však bylo z návrhu zákona vypuštěno. Důvodem je samozřejmě řada problematických okolností, které by byly s agendou blokace webových domén spojeny, ale současně i skutečnost, že dle našich aktuálních informací v současně době Ministerstvo financí připravuje rozsáhlou transpoziční novelizaci zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Novelou se bude mj. transponovat směrnice č. 2017/2455/EU, kterou se mění směrnice 2006/112/ES a směrnice 2009/132/ES, pokud jde o určité povinnosti v oblasti daně z přidané hodnoty při poskytování služeb a prodeji zboží na dálku. Předmětem transpozice bude mimo dalšího i zrušení výjimky osvobození od DPH pro dovoz zboží, jehož hodnota nepřesahuje 22 EUR, a to od 1. ledna 2021. Tento termín pravděpodobně nenastane dříve než účinnost navrhovaného zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. V případě dovozu zboží počínaje tímto datem bude bez ohledu na hodnotu dováženého zboží nutné vyhotovit celní prohlášení a zároveň vznikne z dovezeného zboží povinnost odvést DPH. Nová úprava umožní pověřit provedením celní deklarace a odvedením DPH za dovezené zboží konečného přepravce – držitele poštovní licence. Tato služba bude držitelem poštovní licence nejspíše zpoplatněna podle jeho tarifu. Novela tedy přinese znevýhodnění dosud levných nákupů zboží včetně elektrických a elektronických zařízení ze zemí mimo EU prostřednictvím eshopů, jejichž provozovatelé jsou usazeni mimo EU. Řešení v podobě novely zákona o DPH tedy nepostihne samotný freeriding, neboť nepřinutí mimoevropské on-line distributory platit recyklační poplatek, nicméně v jeho důsledku je očekáváno razantní snížení objemu takto dováženého zboží (zejména drobné elektroniky právě do 22 EUR), což ve výsledku sníží i výskyt freeridingu. Řešení specificky určeně k eliminaci freeridingu jako takového bude nutné hledat na úrovni celé EU, na čemž se podle našich informací v současnosti již intenzivně pracuje.
5/7

12) Proč není legislativně možné vykupovat znovu využitelné výrobky a materiály ze sběrných dvorů?
Takový postup není v rozporu s platným právem. Takto například fungují některá re-use centra v rámci sběrných dvorů, příkladem může být Brno. Záleží na obci, jakým způsobem předávání věcí, které jsou použitelné k původnímu účelu, nastaví. Takový postup je v souladu s definicí opětovného použití mimo režim nakládání s odpady. Nový zákon o odpadech pouze možnost provádění takového způsobu předcházení vzniku odpadů jednoznačně zakotvuje. Viz § 12 odst. 4 a 5 aktuálního návrhu: „(4) Movitá věc, kterou je možné v souladu s jinými právními předpisy používat k původnímu účelu, se nestává odpadem, pokud ji tato osoba předá k opětovnému použití, a to buď přímo, nebo prostřednictvím jiné osoby. (5) Platí, že movitá věc, kterou osoba předala na místo určené obcí a kterou je možné v souladu s jinými právními předpisy používat k původnímu účelu, se nestala odpadem, pokud byla předána k opětovnému použití.” Vedle toho existuje možnost, jak ve stávajícím zákoně, i když ne velmi často využívaná, tak v novém zákoně, vyvést k opětovnému použití i věci, které již byly jednou zařazeny jako odpad, a to prostřednictvím zařízení na přípravu k opětovnému použití. Takové zařízení musí pro tuto činnost disponovat souhlasem krajského úřadu k využívání odpadu tímto způsobem. V zařízení dojde ke kontrole, zda je věc využitelná k původnímu účelu v souladu s jinými právními předpisy, případně k její opravě, na výstupu ze zařízení pak věc přestává být odpadem.

13) Máte přehled, kolik skleníkových plynů a polutantů je uvolněno do životního prostředí ze skládek komunálního odpadu v porovnání s jeho energetickým využitím?
Ohledně emisí skleníkových plynů ze skládek odpadů lze odkázat na poslední Národní zprávu o emisích skleníkových plynů z dubna 2019:
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cze-2019-nir-12aprl9.zip

14) Od 1. 1. 2021 bude zakázán vývoz všech plastů mimo země OECD. Připravuje MŽP nějakou strategii, jak se bude nakládání s plasty řešit?
Zde se jedná o aktualizaci Basilejské úmluvy. Omezení se týká pouze směsných nerecyklovatelných plastů. Nicméně taková situace již nastala fakticky, protože cílové země přestávají takové odpady odebírat již v současné době. Ministerstvo životního prostředí podporuje vznik nových recyklačních kapacit v České republice, zejména prostřednictvím Operačního programu Životního prostředí.
6/7

15) Jak separovat ze směsného odpadu bioodpad? Hnědé popelnice plní posekaná tráva a listí a bioodpady z kuchyně dál míří na skládky.
Jak obec nastaví obecní systém sběru bioodpadů, závisí na navazujícím zařízení, zejména na tom, zda takové zařízení může přijímat vedlejší produkty živočišného původu. Ve většině obcí v České republice je tedy z odpadů z kuchyně možné odkládat do nádob na bioodpad pouze zbytky zeleniny a ovoce, tedy tzv. rostlinný odpad. Jakémukoliv výskytu biologických odpadů ve směsném komunálním odpadu mířícím na skládky zabrání omezení skládkování v roce 2030, jehož součástí je požadavek, aby odpad ukládaný na skládky splnil parametr biologické stability.

16) Jakým způsobem lze z hlediska legislativy umožnit a podpořit budoucí nasazení technologií chemické recyklace pro některé složky komunálního odpadu v rámci EU i v ČR?
Chemická recyklace je potenciálně perspektivní pro některé druhy plastových odpadů. Již stávající zákon o odpadech nijak legislativně neomezuje fungování chemické recyklace. Návrh nového zákona s takovými činnostmi výslovně počítá v katalogu zařízení. Asi nejdůležitější omezení nastaveně v novém odpadovém zákoně, které nutně povede k rozvoji dalších recyklačních technologií, je omezení možnosti energeticky využívat, spalovat nebo ukládat na skládku vytříděné složky komunálního odpadu, které je možné recyklovat nebo jinak využít. Vedle toho je samozřejmě důležitým faktorem navyšování poplatku za ukládání odpadů na skládku a následné omezení skládkování v roce 2030.

Richard Brabec

celá interpelace ke stažení zde