I životní prostředí má svůj den s velkým D:-)

Zítra slavíme Světový den životního prostředí. Je to další příležitost, kdy si můžeme připomenout, jak důležitou úlohu v našich životech hraje příroda a prostředí kolem nás, co je ohrožuje, a co můžeme udělat pro jejich ochranu. 

Bohužel, problémů, které zapříčinil člověk, a které způsobují zhoršenou kvalitu životního prostředí, je poměrně dost. Odhlédneme-li od toho asi nejkomplexnějšího a nejvíce řešeného – globální změny klimatu, máme tu úbytek biodiverzity, znečištění ovzduší a vod nebo erozi půdy.

 

Jak tyto problémy řešíme my, politici? Zabýváme se mnoha zákony, které souvisí s životním prostředím a mohou ho změnit – k lepšímu nebo k horšímu.

 

Já osobně se angažuji zejména v oblasti:

  • odpadů a oběhového hospodářství, kdy jsem se např. snažil prosadit, aby skládkování využitelných materiálů skončilo co nejdříve, nebo aby skládky byly lépe zabezpečené a monitorované.
  • Prosazuji také maximální recyklaci a konec plýtvání.
  • V blízké době budeme projednávat zákon na základě evropské směrnice, který má za cíl omezit některé jednorázové plastové výrobky, a tím mimo jiné snižovat znečištění přírody plasty.

Kromě toho se ve sněmovně věnujeme dalším tématům životního prostředí, ať už je to např. novela vodního zákona, myslivecký zákon, nebo těžba v dole Turów

Jakožto člen Rady Státního fondu životního prostředí a zpravodaj rozpočtové kapitoly MŽP se zabývám také dotacemi, které mají přispět ke zlepšení stavu životního prostředí, jedná se např. o známé kotlíkové dotace nebo Dešťovku. 

Jsem také členem různých pirátských pracovních skupin, např. světelné znečištění, zero waste či návrat velkých šelem

 

Kromě toho, že životní prostředí je mým hlavním tématem v práci poslance, snažím se o něj pečovat i v osobním životě.

Každý z nás totiž může svým každodenním chováním přispět k tomu, aby se stav přírody zlepšil.

  1. Můžeme si vybírat výrobky a potraviny, které mají nízkou ekologickou stopu, byly např. vyrobeny lokálně a v ekologickém zemědělství.
  2. Můžeme omezit využívání motorových vozidel, nebo alespoň se snažit, aby náš vůz neprodukoval nadměrné množství emisí.
  3. Můžeme postavit hmyzí hotel, zasadit původní druhy dřevin nebo luční byliny.
  4. Můžeme vzdělávat své děti a učit je lásce k přírodě.
  5. Můžeme sbírat pohozené odpadky a snažit se svůj vlastní odpad omezovat a maximálně třídit.
  6. Můžeme dělat zkrátka spoustu maličkostí, které ale v součtu znamenají rozdíl.
  7. Můžeme se samozřejmě angažovat i více.

Napadá-li Vás řešení nějakého problému ve Vašem okolí, nebojte se kontaktovat své regionální politiky a svůj nápad jim navrhnout k realizaci.

Máte-li podnět na celorepublikové úrovni, můžete napsat nám, poslancům, kteří se zabýváme životním prostředím.

 

Za sebe můžu říct, že se snažím podněty od občanů poctivě procházet a řešit. 

Kolik hvězd na obloze vidíte ze svého domova? 

Lehnout si v létě na zem a pozorovat noční oblohu je nesmírně uklidňující. 

Množství hvězd, které můžeme vidět, je však pouhým zlomkem toho, co bychom viděli, nebýt světelného znečištění.

Nejhorší je situace samozřejmě ve velkých městech a jejich okolí, ale ani uprostřed lesa nenajdeme v celé střední Evropě místečko, které by nebylo ovlivněno umělým osvětlením. 

Omezit vliv světelného znečištění je možné, i proto vydalo v tomto týdnu MŽP novou osvětlovací příručku, která popisuje vhodné parametry (nejen) veřejného osvětlení. 

V době českého předsednictví EU bude téma řešeno na celoevropské úrovni.

Závažnost problému světelného znečištění si uvědomuji a tématu se hodlám podrobněji věnovat. Světelné znečištění totiž působí problémy živočichům i lidem a nevhodné osvětlení přispívá i k rozvoji závažných onemocnění. 

Proto mne těší, že se tématu věnují různé skupiny i v ČR, od profesionálních astronomů až po studenty Slezského gymnázia, kteří představili svůj projekt v rámci dnešníhoLight Pollution webinar”. 

Tento týden oslavujeme kompostování!

2. – 8. května se koná již 26. ročník Mezinárodního týdne kompostování.

 

Tento týden má být připomínkou toho, jak úžasný a užitečný materiál kompost je. Během celého týdne budou probíhat různé vzdělávací a popularizační akce. České sdružení pro biomasu CZ Biom například připravilo akci “Nakopej si pytel!”, kdy ve vybraných kompostárnách si lidé budou moci nakopat a vzít domů pytel kompostu, a na vlastní kůži se tak přesvědčit o jeho blahodárných účincích pro rostliny. 

Na fakt, že bioodpad nemusí končit jako odpad, ale může se vracet do půdy, která ho potřebuje čím dál více, neboť jí chybí organická hmota, se snažím průběžně upozorňovat. Například v sérii článků o kompostování, kterou jsem vydal při této příležitosti před rokem.

 

 

Sám mám také na zahradě kompost, který využívám na hnojení rostlin. 

S kompostováním jakožto důležitou částí oběhového hospodářství počítáme i do budoucna, kdy se budu snažit spolu s kolegy prosazovat maximální využití bioodpadu včetně kuchyňského odpadu z domácností, a povzbuzovat zemědělce k aplikaci kvalitního kompostu na půdu.

V současnosti bioodpad, který by se dal zkompostovat, tvoří zhruba polovinu odpadu v popelnicích na směsný odpad, kde ho už nikdo dále nevyužije. To je škoda a musíme udělat maximum pro to, aby “ve směsi” nekončil. 

V rámci týdne kompostování si můžete pro kompost zajít třeba do kompostárny v Buchlovicích a to v sobotu 8. května mezi 8 a 15 hodinou. 

 

PRÁCE: Střípky z 18. zasedání Zastupitelstva Uherského Hradiště

V pondělí 26. dubna zasedalo již po osmnácté zastupitelstvo města Uherského Hradiště. Na pořadu bylo k projednání celkem 17 bodů.

Na začátku zasedání se otevřela diskuze o chodu Slováckého divadla. Tento bod jsme řešili více než hodinu. Paní ředitelka Habartová (která tuto funkci zastává dočasně) nám osvětlila, jak se věci v divadle mají a nás zajímalo, proč ještě není vypsáno výběrové řízení na nového ředitele Slováckého divadla. Celou problematiku ohledně divadla bedlivě sledujeme a plánujeme promluvit i s některými lidmi, přímo z divadla. 

Na zastupitelstvu se mimo jiné probírala rozpočtová opatření. V tomto bodě jsme požádali o oddělené hlasování a dali tak jasně najevo svůj nesouhlas s neposkytnutím finančních prostředkům místní ZUŠ na klávesy. Podpořili jsme účelovou dotaci pro Akropolis, z.s. a organizaci Dětské centrum Zlín. 

Dále jsme podpořili dotace pro poskytovatele sociálních služeb. Ale nepodpořili jsme dlouhodobý výhled Akčního plánu Programu rozvoje města do roku 2030. Myslíme si, že se investice mají ubírat jiným směrem a že by o nich měli rozhodovat i občané města.

Podpořili jsme rovněž vznik Memoranda o spolupráci se Zlínským kreativním klastrem z.s. při vzniku a provozování coworkingového centra v Uherském Hradišti. Coworkingové centrum v Uh. Hradišti chybí a za vznik jsme rádi. Nicméně se nám nelíbí, že si rada města vytvořila bez transparentního výběrového řízení půlúvazkovou pozici, která bude stát nás všechny 321.000 Kč/rok. 

Po rezignaci předsedy finančního výboru bylo třeba zvolit nového, a tím se nakonec stal náš zastupitel Jaroslav Ševčík. Gratulujeme! Finanční výbor projednává zejména rozpočtová opatření města, projednává celkový rozpočet města a doporučuje zastupitelstvu zaujmout stanovisko k daným bodům.

Podpořili jsme také bod, kdy se volili přísedící Okresního soudu v Uherském Hradišti.

Dovolujeme si Vás také pozvat na sledování online přenosů prezentací strategických dokumentů pořízených v rámci projektu „Hradiště chytře – využití konceptu Smart City a navazujících strategií k udržitelnému rozvoji Uherského Hradiště“. Nové strategie a koncepce z oblasti kultury, cestovního ruchu, sportu, Smart City, informatiky atd.. budou představeny prostřednictvím autorských prezentací  v rámci dvou kulatých stolů, které proběhnou 6. a 13. května 2021 od 16 hodin.  Prezentace budou streamovány na youtube kanále, kde zároveň bude možné v rámci chatu vznášet dotazy a připomínky. Veškeré vaše dotazy budou odpovězeny buď přímo během přenosu, anebo následně.

Odkazy na připojení:
Kulatý stůl 6.5.2021 od 16:00 zde:  https://youtu.be/U9PnrsnCC5A
Kulatý stůl 13.5.2021 od 16:00 zde: https://youtu.be/G8J7bzXwAR8

S veškerými projednávanými dokumenty se můžete seznámit už nyní na www.hradistechytre.cz v sekci Strategie a koncepce anebo zde: https://hradistechytre.cz/2021/04/26/verejna-projednani-strategickych-dokumentu-hradiste-chytre/

Pokud vás zajímá podrobněji některý bod, můžete si jej poslechnout zde: https://www.mesto-uh.cz/zastupitelstvo-zaznamy-ze-zasedani

Přejeme všem pevné zdraví a hezké dny!
František Elfmark a Jaroslav Ševčík

 

PRÁCE: Střípky z 17. zasedání Zastupitelstva Uherského Hradiště

V pondělí 22. února zasedalo již po sedmnácté zastupitelstvo města Uherského Hradiště. Toto zastupitelstvo bylo jiné hned z několika důvodů. Bylo úplně první v novém roce. Poprvé jsme si vyzkoušeli, jak probíhá distanční hlasování, když pan starosta uvízl v karanténě. Jednání zastupitelstva bylo možné sledovat on-line na Youtubovém kanálu města. Zájem veřejnosti předčil očekávání, živý stream si nenechalo ujít 60 občanů. A ti, kteří nestihli, a stále mají zájem si průběh jednání poslechnout, mají šanci. Audiozáznam bude rovněž umístěný na webu města poté, co proběhne anonymizace osobních údajů, aby byl záznam v souladu s platnou legislativou.

Na pořadu bylo k projednání celkem 17 bodů. Hlavním bodem programu bylo projednání koupi budovy, kde nyní sídlí Státní okresní archiv. Součástí je i pozemek k němu přiléhající. V ceně 42 milionů korun je zahrnuta jak budova, tak pozemek vedle budovy (travnatá plocha mezi archivem a knihovnou BBB) a v neposlední řadě i movitý majetek v nevyčíslitelné hodnotě. Určitě znáte refektář, který se v budově nachází. Proč majetek koupit či nekoupit? Má na to město finanční prostředky? Kolik bude stát údržba? Co by bylo s domem a pozemkem pak? Co se financí týče, cena se rozloží na deset splátek, ročně tedy město zaplatí 4,2 milionů korun. Minimálně do roku 2025 bude v budově sídlit archiv, platit nájem a základní údržbu, což část financí přinese zpět. Budova je ve velmi dobrém stavu a větší investice momentálně nepotřebuje. Co by ale s domem mělo být dál? Určitě by dům měl sloužit veřejnosti. Nádherné historické prostory nesmí zůstat uzavřeny,” míní Jaroslav Ševčík. A co pozemek vedle? Tento prostor je pro spoustu přijíždějících takovou výkladní skříní. Určitě by nebylo dobré, kdyby zde vyrostl další polyfunkční dům. Nabízí se zde do budoucna více možností, a to od nového parku až po třeba výstavbu bytů pro mladé rodiny,” přemýšlí nad vhodnými variantami František Elfmark. V minulosti se mnohokrát ukázalo, že když historický majetek je zakoupen developerem, který se snaží vytěžit jen peníze, tak to dopadá všelijak. Proto se v tuto chvíli spíše kloníme pro variantu majetek koupit. Shodli se na tom i ostatní zastupitelé po velké diskuzi, během které se tento bod probíral ze všech možných úhlů pohledu, a finálně se koupě jeví jako ta nejlepší možná varianta.

Také jsme probírali rekonstrukci ulice Průmyslová a jejího napojení na obchvat. Dobrá zpráva je, že se vše posouvá směrem kupředu, a to do fáze předprojektové dokumentace.

Dnes se rovněž na zastupitelstvu města schvalovali dotace na 1. pololetí tohoto roku, a to jak pro podporu rozvoje bydlení města, podporu obnovy historické architektury, podporu rozvoje kultury a cestovního ruchu, tak také pro podporu rozvoje sportu. Všechny tyto dotace jsme svým hlasováním podpořili. Dotační programy města jsou pro mnoho organizací, sportovních celků i pro jednotlivce velmi důležité, a mnoho z nich je na nich existenčně závislých. Často apeluji na navýšení těchto fondů, protože si myslím, že jsou dlouhodobě podfinancované. Jsem ale rád, že zastupitelé stejně jako my  všechny dotační body dnes podpořili,” poznamenává František Elfmark za oba pirátské zastupitele.

Dalšími body projednávání byly Změna plánu práce Zastupitelstva města Uherské Hradiště na rok 2021, Zpráva o činnosti Rady města Uherské Hradiště, Zpráva o činnosti výborů zastupitelstva města či Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města.

Závěrem: „Jak jsme jakožto volení zástupci Vás – občanů slíbili, snažíme se i z opozice náš program konstruktivně prosazovat, což jak se ukazuje je dobrá cesta, která přináší své ovoce.

Přejeme všem pevné zdraví a hezké jaro!
František Elfmark a Jaroslav Ševčík

Sběr mobilů v srdci Slovácka stále pokračuje

Uherské Hradiště, 6. ledna 2021 – Rozbalili jste pod stromečkem nový mobilní telefon a nevíte, co s tím starým, již nepotřebným? Nevyhazujte jej, darujte jej do sběrného boxu v mé regionální kanceláři, která se nachází v Uherském Hradišti, Stojanova 1334 – budova Trianglu, 3. podlaží. Kdy? Každé pondělí od 9:00 do 12:00 hodin.

Sběr vysloužilých mobilů různých značek a velikostí, včetně  jejich příslušenství jako sluchátka a nabíječky, jsme pro vzrůstající zájem prodloužili až do konce ledna. Proč je sbírat a nevyhazovat do koše? Recyklace starých mobilů pomáhá mimo jiné snižovat i produkci skleníkových plynů, viz článek. Tak neváhejte, společně pomůžeme přírodě, sami sobě vyklizením domácnosti, ale také potřebným.

 

Z každého odevzdaného mobilu podpoříte 10 korunami činnost projektů Jedličkova ústavu a školy, mobilního hospice Ondrášek či dalších služeb domácí péče.

Stejně jako třeba Josef Sovek, který se o této sběrné akci dočetl v místním týdeníku, neváhal, a dorazil za námi až z Huštěnovic. „Nechtěl jsem po domácnosti posbírané mobily hodit do popelnice, a když se nyní naskytla příležitost, aby posloužily ještě jednou, a navíc pro dobrou věc, vytáhl jsem je znovu ze šuplíku a rád jsem se jich touto šetrnou a bohulibou cestou zbavil,“ uvedl vitální důchodce. Dalším  zapáleným sběratelem je charitní uherskohradišťská služba Labyrint – sociální rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním, jejichž klienti si tento projekt vzali za svůj, nasbírali už úctyhodnou sbírku mobilů a stále ve svém úsilí nekončí. Všem, jednotlivcům i skupinám, patří srdečné a velké DĚKUJI. Jste vážně skvělí!

 

Sběr v UH kampani končí přesně v pondělí 1. února.

Společně s mojí asistentkou spočítáme mobily, sluchátka, nabíječky… a zajistíme svoz. Jaký bude výsledek, co myslíte? My věříme, že společně s novými „sběrateli“ docílíme třeba i cifry, která má na konci dvě nuly. Necháme se překvapit. Závěrem apeluji, prosím, zkuste si prohlédnout šuplíky, zeptejte se svých známých, kamarádů. Ukažme, že i tímto způsobem umíme v našem regionu pomáhat.

Děkuji! S úctou
František Elfmark, Piráti