V Jarošově byla otevřena nová „Terapeutická dílna Klíček“

V úterý 28. března jsem se zúčastnil slavnostního otevření nové „Terapeutické dílny Klíček“. Tuto novou sociální službu zřídila Oblastní charita Uherské Hradiště a nachází se v prostorách MŠ Jarošov – Markov. Jejím posláním je rozvoj dovednosti a návyků jednotlivých uživatelů s cílem podpořit je v co nejsamostatnějším životě a tak zvýšit jejich šance uplatnění se na trhu práce. Mezi uživatele patří osoby s mentálním postižením, osoby s mentálním a tělesným postižením se zachovanou funkčností alespoň jedné horní končetiny, a dále osoby s částečným zrakovým a sluchovým postižením v kombinaci s mentálním postižením. Věková struktura klientů se pohybuje od 18 – 64 let.

Podpora klientů probíhá např. v oblasti péče o domácnost jako je úklid, nakupování, vaření, praní, žehlení, nácvik obsluhy elektrických spotřebičů, hospodaření s penězi apod. Jsou dále podporováni posilováním samostatnosti v běžném životě tím, že dochází k utváření a upevňování pracovních návyků, jednoduchých manuálních činností. Trénují své komunikační dovednosti, cestování MHD. Tím vším je usilováno o jejich přirozené začleňování do společnosti.

Těší mne, že i na území Uh. Hradiště vznikají sociálně terapeutické dílny a velmi rád jsem klienty podpořil zakoupením krásné ručně dělané ptačí budky.

Poskytnutí dotace v rámci Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje

Zlínský kraj vyhlašuje 2. průběžnou výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Programu výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje, tzv. kotlíkových dotací.

Příjem žádostí bude zahájen 19. 4. 2017 od 8:00 hod.

Zásadní změny oproti 1. výzvě:

  • Žádost o poskytnutí dotace lze vyplnit a odeslat výhradně prostřednictvím elektronického formuláře.
  • Předmětem podpory je výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový kotel na pevná paliva – výhradně biomasa nebo za tepelné čerpadlo.

https://www.kr-zlinsky.cz/aktualne-vyhlasene-vyzvy-cl-3985.html

Děti se mohou těšit na nové dětské hřiště v Sadech!

Nové dětské hřiště na území města by si mohly děti začít užívat již od poloviny měsíce května v ulici Pod Lipkami v Sadech. Město vydalo začátkem měsíce března výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Realizace dětského hřiště v ulici Pod Lipkami v Sadech“. Na základě vyhodnocení předložených nabídek se realizátorem projektu stane společnost FLORA SERVIS s.r.o.

Práce na novém hřišti by měly být zahájeny počátkem dubna a jako termín ukončení projektu je dle zadávací dokumentace stanoven 15. květen. Děti se tak mohou těšit např. na věž se skluzavkou, lanovou pyramidu, kolotoč, několik houpaček – vahadlovou, zvířátko na pružině a tzv. hnízdo. Nebude samozřejmě chybět ani pískoviště, které bude vybaveno rohovými sedáky a krycí plachtou. Z bezpečnostních důvodů budou jednotlivé herní prvky doplněny o vhodnou dopadovou plochu dle ČSN EN 1176.

Doufám, že se nové hřiště dětem bude líbit a zažijí na něm spoustu zážitků a radosti.

http://www.mesto-uh.cz/Articles/171331-2-Deti+se+mohou+tesit+na+nove+hriste+v+Sadech.aspx

Konference VERA 2017 v Táboře – UDĚLEJTE, CO LIDÉ OCENÍ – BUĎTE SMART

Právě jsem společně s kolegy z odboru ICT na dvoudenní konferenci firmy VERA v Táboře. Hlavní témata konference se zaměřují na elektronizaci veřejné správy a její automatizaci. Chceme v Uherském Hradišti zřídit např. modul Portálu občana. Po registraci do toho portálu budete moci platit některé poplatky elektronicky (odpady, pes aj.) a také například zaplatit zábor veřejného prostranství. Vyplníte a odešlete elektronický formulář na úřad a spoustu dalšího. Zásadou je v podstatě provést maximální automatizaci kompletního elektronického podání.

Další témata probíhající konference:

Elektronický úřad 21. století
Co znamená elektronický dokument pro ekonomické agendy a co pro spisovou službu? Jak lze využívat
ucelené elektronické procesy?

Dokumenty systematicky od začátku do konce
Elektronizace dokumentů a jejich zpracování je již samozřejmostí. Nyní se ve spisové službě stává
rutinou i elektronické vypravování listinných zásilek a provádění elektronického skartačního řízení.

Komplexní systém je víc než souhrn agend
Proč méně systémů na úřadě znamená více efektivnosti? Jak vnitřní a vnější vazby ovlivňují výkon celého
úřadu?

Důvěřuj, ale prověřuj – elektronické kontroly
Ukážeme Vám, jak závazné ukazatele hlídají rozpočet a jak má management města nejdůležitější
přehledy o financích vždy po ruce.

Moderní nástroje pro řízení majetku
Další stupeň modernizace řízení. Hlídat rozpočet nestačí – řádný hospodář hlídá i majetek.
Budoucnost veřejné správy Mgr. Zdeněk Zajíček, prezident ICT Unie

Zhodnocení vývoje eGovernmentu v České republice ve srovnání se světem. Co se podniklo a co nás
ještě čeká. Iniciativa 202020.

Komunikujme elektronicky
Informace proudí oběma směry. Co můžete poskytnout elektronicky občanovi Vy a co může občan poskytnout elektronicky Vám. Představení Portálu občana včetně úplného elektronického podání a jeho integrace do webu obce.

Neztrácejte energii s tím, co může fungovat automaticky
Uvidíte, jak může fungovat finanční kontrola bez běhání s papíry.

Městská policie – realita dneška
Jak nejsnadněji splnit povinnosti vyplývající ze zákona o přestupcích a elegantně zdokumentovat
události, které řeší městská policie přímo v terénu?

Bezpečnost není jen zákon 181/2014 Sb.
Informační systémy jsou čím dál tím důležitější součástí každé organizace. A proto vyžadují pravidelnou
údržbu. I přes vynaloženou péči však může dojít k havárii. Jak se na ni připravit a jak se z ní co nejrychleji
zotavit?

 

Využívejme aplikaci Zlepši své město efektivně a zlepšujme tím veřejný prostor!

Již přes rok funguje na webových stránkách města www.mesto-uh.cz aplikace Zlepši své město, která slouží k nahlášení zjištěných závad a poruch ve městě.

Z důvodu efektivního řešení jednotlivých hlášení Vás prosím o co možná nejpřesnější specifikaci vkládaného požadavku.

Na využívání aplikace Zlepši své město si zvyká stále více obyvatel a to je dobře, že se aplikace osvědčila. Stále je ale co zlepšovat. Dle našich dosavadních zkušeností Vás proto prosím, abyste daný problém co nejvíce specifikovali. Zejména pak u vad na veřejném osvětlení uvádějte prosím i konkrétní číslo sloupu (je uvedeno na štítku sloupu).

Chci také upozornit, že nebudou přijata hlášení, která mohou obsahovat hanlivé či nevhodné výrazy a která mohou urážet i jiné osoby. Také budou smazány podněty, na které již bylo zodpovězeno v jiném podnětu.

Pro lepší komunikaci s Vámi je velmi vítáno do popisu hlášení uvést také Vaše pravé jméno. Ještě jednou děkuji za Vaši spolupráci při řešení problémů v našem městě!

 

Blíží se akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“!

S příchodem jara se bude i letos na území města Uh. Hradiště konat dobrovolnická úklidová akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je společně v jeden den uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Také především poučit širokou veřejnost o závažnosti problému odpadu v přírodě, oživit témata diskuze o odpadech, recyklaci a předcházení černých skládek.

Letošní termín připadá na sobotu 8. dubna!

První ročník proběhl na jaře roku 2014, kdy sesbírali účastníci 350 tun odpadu. V loňském roce se podařilo touto akcí oslovit a aktivně zapojit přes 86 000 dobrovolníků a sebrat přes 1600 tun odpadu (z toho 23% vytřídit)!

I letos bude město Uh. Hradiště podporovat organizátory místních úklidů, kterými jsou Informační centrum pro mládež Uherské Hradiště a společnost Sběrné suroviny UH. Stejně jako v předchozích letech poskytne město dobrovolníkům úklidové pomůcky v podobě pytlů a rukavic.

Společným úklidem za čisté Hradiště!

Na letošní úklid spojily síly tři hradišťské subjekty, a to firma Sběrné suroviny UH, Informační centrum pro mládež a Dům dětí a mládeže Šikula, které se společně vydají uklízet okolí studánky v Mařaticích na ulici 28. října. Tato lokalita byla naposledy uklizena před dvěma lety a za tu dobu se v ní opět nashromáždily odpadky, které je potřeba uklidit. Již tradičně se do akce zapojí také myslivecké sdružení Korábek z Mařatic. „Akce je registrována přes oficiální stránky na uklidmecesko.cz a stále se nám mohou hlásit dobrovolníci. Také je vytvořena událost na facebookovém profilu Informačního centra pro mládež Uherské Hradiště a na profilu Sběrných surovin UH a lze se připojit i tímto způsobem“, informovala vedoucí centra Jaroslava Krmela Vacková. Po skončení úklidu budou mít zájemci možnost nahlédnout do areálu Sběrných surovin UH a na vlastní oči se podívat, co se děje s vytříděným odpadem. Akce je určená pro širokou veřejnost a vítáni jsou všichni dobrovolníci bez rozdílu věku. „Budeme rádi, když se k nám přidají další „úkliduchtiví“ nadšenci a společnými silami tak uděláme naše prostředí zase o něco čistější“, uvedla organizátorka úklidu za Sběrné suroviny UH Alžběta Černá.

Sraz úklidové čety je tedy v sobotu 8. dubna 2017 v 9,00 hodin u Mateřské školky 28. října.

Akci podporuje i radní města Uherské Hradiště za oblast ŽP František Elfmark, který se do akce každoročně zapojuje:Jsem velmi rád, že za mého působení na pozici radního tento úklid podporuje více zájemců, kteří se akce organizátorsky uchopí. Všem těmto organizátorům, školám i školkám velmi děkuji. Město je plně podporuje, neboť stav a čistota veřejného prostoru je velkou prioritou a je potřeba zejména v mladé generaci prostřednictvím podobných akcí budovat kladný vztah k přírodě a svému okolí.“ Dle statistik se do projektu každoročně zapojuje více lidí. „Proto prosím, pokud to bude možné, podpořte tuto akci a přidejte se k jarnímu úklidu, vyzývá obyvatele radní. Je nutno si však uvědomit, že by se pořádek ve svém okolí neměl udržovat pouze v rámci takovýchto symbolických dnů, ale automaticky každodenně. A proto pokud Vám čas nedovolí zúčastnit se přímo 8. dubna, využijte k úklidu veřejných prostor v blízkosti svého okolí kterýkoliv jiný den.

František Elfmark, DiS.
radní města za oblast ŽP