Platby za odpady v městských částech – NEZAPOMEŇTE DO KONCE KVĚTNA 2017

Dovoluji si připomenout, že podobně jako v předchozích letech bude také letos možné zaplatit platby za odpady v jednotlivých městských částech.

Výše poplatku za odpad je 500,- Kč na osobu a rok. Splatnost poplatku je 31. května 2017.
Osvobozeny od poplatku jsou děti do dovršení 18. roku věku a osoby od dovršení 70. roku věku.

Každá fyzická osoba platí poplatek za odpad pod svým jedinečným variabilním symbolem (je uveden např. na dokladu z minulého roku). Pokud jste symbol ztratili nebo zapomněli, prokažte se občanským průkazem a symbol vám vyhledáme v registru.
Úředníci za vámi do městských částí přijedou v níže uvedených termínech:
SADY:  
10.4. Místní kulturní zařízení 9-12 hod.
12.4. Místní kulturní zařízení 9-12 hod.
MAŘATICE:
24.4. Místní knihovna 9-12 hod.
27.4. Místní knihovna 9-12 hod.
JAROŠOV:
2.5. Místní knihovna 9-12 hod.
4.5. Místní knihovna 9-12 hod.
VÉSKY:
15.5. Místní kulturní zařízení 9-12 hod.
17.5. Místní kulturní zařízení 9-12 hod.
MÍKOVICE:
22.5. Místní kulturní zařízení 9-12 hod.
24.5. Místní kulturní zařízení 9-12 hod.

 

Nejlepší sportovci Uh. Hradiště za rok 2016

Bylo mi potěšením se tento pátek 3. března zúčastnit ve velkém sále Reduty slavnostního ocenění nejlepších sportovců města Uh. Hradiště za rok 2016. Osobně jsem společně s Martinem Doktorem předal cenu veslaři Filipu Řimákovi, který se stal vítězem v kategorii mládeže do 15 let. Mezi dalšími oceněnými sportovci v této kategorii byli: Ondřej Buráň (atletika), Šimon Franta (bikros), Marek Jurák (bikros), Jakub Kunt (atletika).

Přehled vítězů dalších kategorií:

Kategorie mládež nad 15 let a dospělí: nejlepší sportovec – Zdeněk Stromšík (atletika); ostatní ocenění sportovci Kamila Dubcová (fotbal), Erik Jelínek (atletika), Veliche Shumulikoski (fotbal), Kateřina Vávrová (atletika).

Kategorie mládež a dospělí (sportovci s trvalým bydlištěm v Uh. Hradišti reprezentující jinou TJ, SK): David Janík (kanoistika), Michal Plocek (veslování).

Sportovní kolektiv: 1. FC Slovácko – dorostenky; Ostatní oceněné sportovní kolektivy: družstvo žen v atletice, štafeta dorostenců v běhu na 4×100 m.

Trenér: Ivan Ressler (atletika); Cena za mimořádný přínos sportu v UH. Hradišti: Lubomír Tomeček

 

Slavnostní předání dotací pro sociální oblast a životní prostředí

Ve středu 1. března jsem se zúčastnil slavnostního předá dotací z programů města „Podpora sociálních a navazujících služeb“ a „Podpora činností v oblasti životního prostředí“.

Jedná se o dotační programy vyhlášené městem pro I. pololetí roku 2017 a jednotliví žadatelé mohli podávat žádosti do 19. prosince loňského rokuO poskytnutí dotací rozhodly orgány města na svých únorových zasedáních. V oblasti sociální bylo celkem předáno 24 dotací v celkové částce 735.000 Kč a životní prostředí se podpořily 3 dotace v celkové výšce 82.500.

Další slavnostní předání finanční podpory z vyhlášených programů města se uskuteční v následujících dnech, konkrétně 6. a 13. března. Vedle již zmíněné oblasti sociální a životního prostředí směřují finance na aktivity zaměřené na kulturu, cestovní ruch, mládež, vzdělávání a sport. Záleží na tom, v rámci kterého programu jsou dotace poskytnuty.

Již nyní se mohou žadatelé připravovat na podávání žádostí o dotace pro II. pololetí roku 2017. Lhůta pro jejich podávání je stanovena na termín 13. dubna až 30. června 2017.

Pevně věřím, že dotace splní svůj účel. Po delších jednáních jsem velmi rád, že se mi podařilo najít s kolegy dohodu a došlo k navýšení fondu pro Podporu sociálních a navazujících služeb. Tento fond bude pro II. pololetí 2017 navýšen o 300.000 Kč. Dle mého je tento fond trvale podfinancován. Počet žádostí ve velké míře převyšují finanční prostředky, které byly pro tento fond v minulosti alokovány.