Město Uherské Hradiště se pustí do opravy chodníků před ZŠ Sportovní

Ještě v měsíci srpnu vypuknou v lokalitě před Základní školou na ulici Sportovní stavební práce, při kterých bude povrch chodníků z litého asfaltu nahrazen zámkovou dlažbou.

Přístupové chodníky k ZŠ Sportovní navazují na stezku pro chodce a cyklisty v ulici Sportovní. Stávající narušený a částečně rozpadlý povrch chodníků z litého asfaltu bude odstraněn. Zpevněné plochy budou nově ohraničeny obrubami a budou předlážděny zámkovou dlažbou na původní podloží z lomového kamene. Akce si vyžádá náklady ve výši 1,3 milionu korun.

Přestože práce skončí až ke konci měsíce září, nemusejí mít žáci a rodiče mít strach, že se od začátku školního roku budou do školy dostávat obtížně. Škola má několik možností vstupu a bezpečný přístup do budovy bude po celou dobu stavby zajištěn podle toho, jak budou postupovat jednotlivé etapy prací.

Místní část Jarošov čekají dvě velké opravy

Ulici Před Branou v Jarošově chybí splašková kanalizace, chodník mezi dvěma sídlišti je zase rozbitý.  Ještě letos na podzim se chodci na trase spojující sídliště Louky a Markov v Jarošově se dočkají podstatné změny komfortu. Místní chodník se totiž v dnešní době nachází již v nevyhovujícím technickém stavu, proto se vedení města rozhodlo jej opravit. Betonová dlažba, která nyní celý úsek pokrývá, bude rozebrána, včetně vytrhání obrub a odtěžení nevyhovujícího podloží. Potom budou osazeny nové obruby s jednotnou šířkou chodníku 1,8 metru. Následně dojde k uložení nových konstrukčních vrstev a nakonec bude celý chodník zadlážděn zámkovou dlažbou. Oprava chodníku bude stát takřka půl druhého milionu korun.

Se začátkem školního roku vypuknou stavební práce také v ulici Před Branou, kde dojde k celkové rekonstrukci komunikace. Tomu bude předcházet vybudování stoky nové splaškové kanalizace v ulici Před Branou a Za Humny a její přepojení na stávající kanalizační stoku. Současně bude řešena i rekonstrukce souběžné dešťové kanalizace v délce 184 metrů a přeložení potrubí vodovodního přivaděče. Akce bude stát skoro 12 milionů korun, nicméně splašková kanalizace bude následně převedena do majetku Slováckých vodáren a kanalizací. Po dobu stavebních prací bude v ulici Před Branou nutné omezit či úplně přerušit provoz, proto prosíme místní obyvatele o trpělivost a pochopení.

zdroj: http://www.mesto-uh.cz/jarosov-cekaji-dve-velke-opravy

Free WiFi síť pro občany a turisty Uherského Hradiště je tu!

TESTOVACÍ PROVOZ

Free WiFi  je určena jak pro turisty, tak i pro obyvatele Uherského Hradiště. V centru města již nemusíte zatěžovat své datové tarify na chytrých mobilních telefonech. Připojte se zcela zdarma!
Free WiFi je společným projektem společnosti INTERNEXT 2000, s.r.o. a města Uherské Hradiště. Cílem projektu je nabídnout návštěvníkům a obyvatelům našeho města, kvalitní a bezplatné připojení k internetu na nejfrekventovanějších veřejných prostranstvích našeho města. Žijeme ve 21. století a data jsou každodenní potřebou člověka, ať k práci nebo ke komunikaci s příteli. Momentálně probíhá testovací provoz na Masarykově náměstí. Plně zasíťovány budou oběda náměstí začátkem školního roku.

PRAVIDLA

Služba funguje v cyklickém intervalovém režimu připojení 3-3 tzn. každá IP adresa může být tři hodiny v kuse připojena a pak se na tři hodiny odpojí, abychom eliminovali nepřetržité připojení rezidentů. Rychlost stahování je 8 Mb/s. Uvedený intervalový režim a rychlosti platí pro volná prostranství obou náměstí a místa dosahu signálu.

Postup připojení je jednoduchý. Necháte svým zařízením vyhledat WiFi sítě, které jsou v dosahu. Vyberete sít nyní s názvem “:) Internext Free” (pracovni a testovací název. Síť se bude jmenovat – Free wifi Uherské Hradiště). Protože je služba poskytována zdarma, nevztahuje se na ni žádná garance ani záruka. Město Uherské Hradiště hradí pouze elektřinu routerů. V současnosti je také připravována internetová stránka, na které budou k dispozici bližší informace o konkrétních prostranstvích pokrytých WiFi a rychlostech připojení.

Snad i tato služba bude ku prospěchu a ještě víc zvýší komfort návštěvníků centra města. Hezké dny!

 

 

 

Nová informace pro řidiče o obsazenosti parkovišť

Drobnou, ale pro řidiče užitečnou úpravou prošla parkoviště se závorovým systémem u nádraží ČD a v ulici Na Stavidle. V minulosti se na radnici často obraceli lidé s tím, že závorový systém na záchytných parkovištích po obvodu centra města není funkční. Přestože na parkovištích byla některá volná parkovací místa, řidičům bylo signalizováno, že je parkoviště obsazeno. Nyní informace doplnil světelný nápis „REZIDENT“, který uvádí na pravou míru, proč jsou na parkovišti některá místa volná i přes to, že svítí nápis „OBSAZENO“. Mají je předplacena rezidenti.

Trpělivější řidiči stáli a čekali, než se vjezd uvolní, protože při signalizaci obsazeného parkoviště terminál nevydá lístek a neotevře závoru. Jejich trpělivost se však vytrácela v době, kdy kolem nich projelo jiné vozidlo, které bylo i na „obsazené“ parkoviště vpuštěno.  Nejedná se o žádnou chybu systému, či o parkování „prominentů“.  Systém zpoplatněného parkování umožňuje i na záchytná parkoviště zakoupení předplatných karet, které se vyplatí těm řidičům, kteří do města přijíždějí pravidelně. Na základě počtu vydaných předplatných karet pak systém rezervuje určité procento volných parkovacích míst, na které je možné s předplacenou kartou zaparkovat i v případě, že na vjezdu je signalizováno obsazené parkoviště.

Aby řidiči dostali přímo na parkovišti tuto informaci, byly displeje signalizující obsazenost doplněny o displej s nápisem „REZIDENT“. Řidič, který hodlá využít záchytné parkoviště se závorovým systémem tak před vjezdem dostává informaci, zda je parkoviště volné či obsazené. Pokud v režimu OBSAZENO svítí zeleně druhý nápis „REZIDENT“, mohou parkoviště až do úplného naplnění kapacity využívat ještě držitelé předplatných karet.

Na zmíněná záchytná parkoviště se závorovým systémem v Uherském Hradiště lze zakoupit předplacenou parkovací kartu. Kartu na záchytné parkoviště lze zakoupit čtvrtletní (1 000 Kč) či celoroční (4 000 Kč). Všechny ceny jsou uvedeny v ceníku za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích v Uh. Hradišti, který je zveřejněn na webu města: www.mesto-uh.cz pod záložkou Zpoplatněné parkování.

zdroj: http://www.mesto-uh.cz/nova-informace-pro-ridice-o-obsazenosti-parkovist

Opravujeme krásnou litinovou kašnu na Zelném trhu

Konečně se dostalo i na tuto kašnu. Možná jste si povšimli, že ze Zelného trhu zmizela nádherná litinová kašna s lucernou, která dříve sloužila také jako pitko. Odpočinkové místo s lavičkami ale nebude bez kašny na dlouho, dílo se po komplexní rekonstrukci nejpozději do konce listopadu na své místo vrátí. Kašna měla zajímavou historii – původně totiž byla umístěna na Palackého náměstí a sloužila také jako zdroj pitné vody pro obyvatele části města, později plnila spíše ozdobnou funkci. Kašnu na jejím původním místě zdemoloval autobus, a to v době, kdy Palackého náměstí fungovalo jako frekventovaný uzel veřejné dopravy, tzv. „starý autobusák“. Pak na dlouhou dobu dílo zmizelo neznámo kam. Objeveno bylo až po revoluci na skládce!

V roce 1993 byla kašna opravena a vztyčena na novém místě – uprostřed tehdy nově zrekonstruovaného náměstí – Zelného trhu a znovu začala sloužit jako pitko.

Po 25 letech se již na kašně podepsal zub času a také se stala nefunkční. Dílo tedy vyžaduje restaurátorský zásah s opravou povrchů, jeho nátěry jsou degradované, chybí některé drobné části, spoje jsou poškozeny a v podstavci se objevily trhliny.

Kašna ze Zelného trhu sice není kulturní památkou, ale je hodnotnou secesní architekturou. Byla vyrobena ve druhé polovině 19. století v někdejších blanenských slévárnách jako sériový výrobek. Obnovu pro město Uherské Hradiště zajišťuje akad. sochař Jindřich Martinák. Do konce měsíce listopadu se kašna vrátí na své místo a bude zprovozněna. Její opravy si vyžádají náklady do 100 tisíc korun.

zdroj: http://www.mesto-uh.cz/opravujeme-krasnou-litinovou-kasnu-na-zelnem-trhu

Hradiště ožívá 44. ročníkem festivalu Letní filmová škola

V Uherském Hradišti ožil můj nejoblíbenější festival roku a to Letní filmová škola. Pokud někdo ještě v těchto dnech Uherské Hradiště nenavštívil, vřele to doporučuji.  Město Uherské Hradiště tento festival každoročně už od počátku podporuje nemalou částkou a v letošním roce jsme navíc podepsali pokračování smlouvy a i navýšení podporované částky. Za tuto podporu děkuji všem zastupitelům města, kteří návrh podpořili.  Festival 44. Letní filmová škola Uherské Hradiště probíhá v termínu od 27. 7. do 5. 8. 2018. Pořadatelé již dříve prozradili, že jedněmi z hlavních témat filmového programu budou retrospektiva Ingmara Bergmana a muzikálový žánr, na který se zaměří i letošní Projekt 100, jehož 24. ročník právě na Letní filmové škole odstartujeReflektovat bude festival nejen stoleté výročí narození Ingmara Bergmana, ale také vzniku Československé republiky. Česká a československá kinematografie tak letos bude jedním z hlavních pilířů programu.

“Českému filmu se v programu Letní filmové školy sice věnujeme tradičně, letošní výroční rok (zahrnující i 120 let českého filmu) chceme ale využít ani ne tak k přehlídce “významných” filmů anebo snímků, které ona výročí explicitně dokumentují, ale k zamyšlení a širší debatě o nás samých. A že je jí zapotřebí,” řekla programová ředitelka Iva Hejlíčková.

Český film se narodil v létě roku 1898 na pražském Výstavišti, kde od června do října probíhala Výstava architektury a inženýrství. Právě tady se v pavilonu příznačně nazvaném Český kinematograf promítalo denně pásmo rozličných aktualit a také prvních hraných filmů, z dnešního pohledu spíš skečů. Česká kinematografie se díky Janu Kříženeckému stala šestou nejstarší na světě, za 120 let své existence zažila řadu zářných okamžiků i hluchých období, vždycky ale měla štěstí na mimořádné tvůrce. Dvanáct z nich Letní filmová škola připomene prostřednictvím dvanácti filmů, někdy pro dané tvůrce ne úplně typických, jindy pozapomenutých (např. Vzpoura hraček Hermíny Tyrlové, Práče Karla Kachyni nebo Možnosti dialogu Jana Švankmajera). Snahou sekce Giganti českého filmu je představit českou kinematografii v maximální možné šíři témat, žánrů i zpracování a to od nástupu zvuku až po 90. léta.

Sekce Roztržená opona se zaměří na filmy, které vznikly v době studené války. Na tvorbě snímků sloužících propagandě se často podíleli renomovaní tvůrci, kteří svým dílům dokázali vdechnout právě takovou míru profesionality a přesvědčivosti, aby jejich ideologická podstata byla pro běžného diváka prakticky nepostřehnutelná. Sekce Roztržená opona ukáže na čtyřech filmových dvojicích natočených v Československu a ve Spojených státech metody a způsoby, jakými se prostřednictvím populární kultury, v níž film hrál dominantní úlohu, dalo ovlivňovat veřejné mínění, manipulovat lidské přesvědčení a mnohdy vytvářet zcela falešné povědomí o světě kolem nás. Jednou z těchto filmových dvojic bude Top Gun a Vysoká modrá zeď.

Sto let existence samostatné republiky provokuje k celé řadě zásadních otázek. Jednou z těch nejzáludnějších je: Kdo my, Češi, vlastně jsme? Odkud kam jdeme a jaké hodnoty vyznáváme? Ve světě nás vnímají převážně jako národ Švejků, my sami sebe naopak v posledních letech líčíme ze všeho nejvíc jako chcípáky, kteří pořád jen na něco čekají. Počínaje letošním rokem startuje tříletý projekt, během něhož chce Letní filmová škola český národní charakter zkoumat detailněji. Letos v sekci Češi – hrdinové, nebo padouši festival uvede filmy jako Past Martina Friče, Noc nevěsty Karla Kachyni či Tichou bolest Martina Hollého, kterými poukáže na to, jak tenká je v Česku hranice mezi obdivem a zatracením, v příštím roce se v sekci Češi – smějící se bestie bude filmovkový program věnovat fenoménu smíchu jako českému národnímu antidepresivu a v roce 2020 dojde v sekci Češi – chcípáci na naši pasivitu a bolestínství.  V českém programu ale samozřejmě nebudou chybět ani novinky a ukázky té nejlepší studentské tvorby.

V rámci festivalu je i bohatý doprovodný program. Pokud byste mě chtěli na festivalu potkat a dát řeč nejen o politické kultuře, většinou se pohybuji ve Smetanových sadech a mezi kinem Hvězda a Mír. Sledujte moji Facebookovou stránku.

zdroj: www.lfs.cz

zdroj: https://program.lfs.cz/

Novinky

Ke stažení