Další nové hřiště. Tentokrát mají nové hřiště v Jarošově

Pokročili jsme o kousek dál a děti v Jarošově mají u školy nové hřiště. Ke hrám i pro sportování je určeno zmodernizované hřiště, které vzniklo v oplocené zahradě vedle budovy ZŠ a MŠ v Jarošově. Slavnostně bylo otevřeno ve středu 26. září. Já jsem bohužel měl v poslanecké sněmovně výbor pro životní prostředí, kde jsme řešili problematiku erozí a sucha a taky rtuť. Proto jsem se nemohl otevření zúčastnit. I tady jde vidět, že kumulace funkcí je nereálná. Vždy člověk pak někde zákonitě musí chybět.

Zpět k hřišti. Za takřka 3 a půl milionu korun se děti dočkaly víceúčelového hřiště s povrchem z asfaltobetonu, zacvičit si budou moci na workoutovém hřišti, které sestává z hrazd a žebřin, ale připraveno je také hřiště s kolotočem pro menší děti (prvek zajistila škola). Pro akce školy ve venkovním prostoru slouží menší venkovní amfiteátr s pódiem doplněný o dřevěný přístřešek nad zpevněnou plochou z betonové dlažby.

 

Na místě byly provedeny také sadové a terénní úpravy. V průběhu prací došlo na prořez zeleně a vykácení nadbytečných porostů, poté byla zeleň doplněna o novou výsadbu stromů i keřů včetně náhradní výsadby stromů mimo prostor zahrady. Obnovy se dočkal také trávník. Vše doplnily terénní úpravy a nové chodníky ze zámkové dlažby. Dětský park u základní školy v Jarošově vybudovala společnost SVS-CORRECT nákladem 3, 47 milionu korun.

 

Další nově upravený prostor pro pejskaře také v Jarošově

Do vylepšení výběhu pro psy v Jarošově na Markově jsme se pustili na konci školních prázdnin. Na hřišti se zrekonstruovalo oplocení včetně instalace podhrabových desek, na místo byly přidány 2 přeskokové překážky i sloupek sloužící jako „psí záchod“. Rekonstrukce celého hřiště vyšla na 164 tisíc korun. Kromě opravy oplocení a nových herních prvků bylo v ceně vysazení 2 nových stromů a umístění a oprava mobiliáře.

Se zlepšováním podmínek při venčení psů začalo město Uherské Hradiště vloni. Nejdříve do vytipovaných veřejných prostor ve městě nainstalovalo  10 stojanů na papírové sáčky na psí exkrementy.  Na podzim loňského roku začalo vznikat dnes již vysoce oblíbené a využívané psí hřiště na ulici Revoluční, kde je několik překážek pro volný výcvik psů.

V tomto trendu město i nadále pokračuje. V průběhu července a srpna byly instalovány další 4 stojany na sáčky na psí exkrementy, a to v ul. Na Morávce, v Tůních, u prostoru pro volný výběh pro psy u zimního stadionu a v parku u Jezuitské koleje.

Městu jde nejen o bezproblémové soužití majitelů psů s okolím a zlepšování podmínek pro venčení psů, ale také o čistotu a pořádek. Dovolujeme si opět apelovat na majitele psů, aby po svých svěřencích důsledně uklízeli nečistoty, což by mělo být naprostou samozřejmostí nejen ve veřejných prostorech ve městě, v parcích či na zelených plochách, ale také na zmíněných psích výbězích.

zdroj: http://www.mesto-uh.cz/pejskari-uz-maji-nove-upraveny-prostor-take-v-jarosove

Rodinné odpoledne s Piráty v Uherském Hradišti

Piráti zahajují tažení na uherskohradišťskou radnici! ✊Přijďte nás 27. září poznat a užít si při tom zábavu pro děti, dospělé i celé rodiny! Budeme připraveni odpovídat na vaše dotazy, představovat naše cíle a neformálně si s vámi celé odpoledne užít.

V rámci her a aktivit pro všechny generace pro vás chystáme také několik soutěží o ceny, proběhne Pirátský kvíz, budeme čepovat jarošovské pivo i limonádu za symbolických 23,- a nemůžeme vás ošidit ani o něco na zub. Závěrem budeme svědky skate game.

To vše s posezením ve Smetanových sadech za klubem Mír za hudebního doprovodu spřízněných Pirate DJ’s. Ve 21:00 se pak přesuneme do klubu na oficiální afterparty Boom Bác vol.69 / Pirátský speciál.

👇 PROGRAM:
13:00 pozdrav lídra Jardy Ševčíka a zahájení volné debaty
14:00 hry a soutěže pro děti (házení na cíl, skákací pytle, chůdy…)
16:00 malování na obličej
16:30 kuchařská show
17:00 soutěž v nožičkách s fotbalovým míčem
17:30 speciální Pirátský kvíz
19:00 skate game
21:00 konec a přesun na Boom Bác
…k tomu navíc slackline, skákací boty, pétanque, skákací hrad, disc golf a další!

Těšíme se na vás!
Piráti Uherské Hradiště

#UHlídáme
https://uh.pirati.cz/

Akce probíhá ve spolupráci s MIXED Booking a Bonn Land.

Základní umělecká škola se vrátila do opraveného domu na Mariánském náměstí

Jsem velmi rád, že takřka do 130 let starého domu na Mariánském náměstí s č. p. 125, ve kterém sídlí uherskohradišťská Základní umělecká škola, se po roce a čtvrt vrátil život a znovu tady ze všech koutů zní hudba. Budova v novorenesančním stylu prodělala komplexní obnovu a opět slouží dětem, které se v jedné z největších základních uměleckých škol vydávají na cestu do tajů umění. Slavnostního otevření se ZUŠka dočkala v neděli 16. září 2018. Rekonstrukce sídla Základní umělecké školy Uherské Hradiště začala 3. května 2017.  Rozsah prací byl velký a budova se již nacházela ve značně nevyhovujícím technickém stavu. Proto trvala rekonstrukce budovy více než rok a vyžádala si náklady přesahující 60 milionů korun.

 

Při realizaci díla bylo nutno nejprve odstranit veškeré dožilé části, byla provedena např. demolice dvorních staveb, odstranění pavlačí a dalších nevhodných novodobých konstrukcí. Byla provedena statická stabilizace a celkové zpevnění budovy, stropů, stěn, sanace vlhkosti a úprava sklepních prostor. Postupně byly odhalovány další a další konstrukce, které musely být pro svůj nevyhovující stav upraveny či zcela nahrazeny i nad rámec původního předpokladu. Památkově hodnotné části budovy, zejména fasáda, vnitřní schodiště a dřevěné konstrukce stávajících dveří si vyžádaly restaurátorský zásah. Nelze opomenout, že při realizaci díla byl proveden rovněž archeologický výzkum ve sklepních prostorách.

Zásadních změn doznala vnitřní uspořádání budovy právě dle potřeb a požadavků Základní umělecké školy. Po provedení těchto prací mohla být zahájena instalace nových konstrukcí, nové příčky, stropy i  podlahy, omítky, podhledy atd. Kompletně nové jsou veškeré instalace v budově. Nová je také střecha včetně krovu, půdní prostory jsou nově připraveny pro budoucí další využití výtvarných oborů. Celou budovy doplňuje atrium, kde vznikl příjemný prostor, který umožní např. letní produkci.

V budově budou působit všechny hudební obory Základní umělecké školy. Jsou zde prostory pro individuální i skupinovou výuku hudebních nástrojů, zkušební sál a koncertní sál. V úterý a ve středu se zde později bude vyučovat také taneční obor, který najde své zázemí ve zkušebním sále (jinak taneční, ale i literárně dramatický a výtvarný obor zůstávají v budově bývalé OVS). Jednotlivé učebny jsou připraveny pro výuku konkrétních nástrojů včetně řešení speciální prostorové akustiky.

Dům čp. 125 na Mariánském náměstí, který využívá Základní umělecké škola, byl vystavěn v roce 1890 na místě staršího barokního domu s vjezdovou bránou. Jedná se o novorenesanční stavbu z období historizmu konce 19. století dotvářející prostor historického náměstí. Vlastníkem historické budovy, ve které umělecká škola sídlí, je město Uherské Hradiště, zřizovatelem umělecké školy je Zlínský kraj. V roce 2003 a 2004 město ve dvou etapách zajistilo nákladem 2 miliony korun výměnu oken, která byla v havarijním stavu. V roce 2005 město nákladem 2,5 milionu kompletně zrekonstruovalo střechu. Investiční záměr rekonstrukce ZUŠ vznikl již v roce 1996, přesto se až do letošního roku z různých příčin budovu nepodařilo komplexně opravit.

Z historie umělecké školy v Uherském Hradišti

K vzdělávacím institucím, které město Uherské Hradiště vydržovalo ve čtyřicátých létech 20. století, patřila i hudební škola. V našem městě byla zřízena v roce 1939 jako pobočka Městské hudební školy Dvořák ve Zlíně, na níž se začalo s výukou klavíru a houslí. Z původních 57 zapsaných žáků vzrostl brzy počet na 117 a neustále se zvyšoval. Proto došlo k 1. září 1943 k osamostatnění pobočky a vzniku Městské hudební školy v Uherském Hradišti. Škola v následujícím školním roce měla 223 žáků a pět učitelů, vyučovalo se klavíru, houslím, zpěvu a hudební nauce.

První učebny se nacházely v Hradební ulici čp. 201, ale po krátké době se hudební škola natrvalo usadila v několika místnostech domu čp. 125 na Mariánském náměstí. Roku 1949 byla škola přejmenována na Městský hudební ústav,jehož existenci pak v roce 1951 ukončilo všeobecné zestátnění městských hudebních škol a ústavů, které dostaly jednotný název hudební škola. Veškeré náklady po stránce materiální a finanční převzal stát, učilo se podle jednotných osnov a délka studia byla přesně určena.

Podle školského zákona z roku 1960 se název školy opět změnil, a to k 1. září 1961 na Lidovou školu umění Uherské Hradiště. Tyto tzv. „lidušky“ znamenaly velký průlom v dosavadním hudebním školství, neboť byly ustaveny jako školy čtyř oborové a ke stěžejnímu oboru hudebnímu přibyly ještě obory výtvarný, taneční a literárně-dramatický. Jejich zavádění sice provázely potíže, ale celá změna proběhla v Uherském Hradišti nakonec úspěšně během dvou let 1964 až 1966.

V roce 1990 byly všechny lidové školy přejmenovány na základní umělecké školy. Vznik současné Základní umělecké školy v Uherském Hradišti, Mariánské náměstí 125 nebyla ovšem pouhá organizační změna, ale školy pod tímto názvem byly zařazeny do sítě základního uměleckého vzdělávání. Výsledky své práce škola vždy úspěšně prezentovala na svých koncertech, výstavách a společenských akcích. V roce 1990 měla škola 1 032 žáků a 35 učitelů a zvyšující se zájem o výuku v ZUŠ Uherské Hradiště si vyžádal vznik poboček ve Starém Městě (1992), v Kunovicích (1993) a v Buchlovicích a v Polešovicích (2007). Bohužel havarijní stav budovy ZUŠ na Mariánském náměstí si vyžádal uzavření objektu v roce 2015 a přestěhování školy do provizorních prostor, hudební výuka probíhala na sídlišti Mojmír, Revoluční 747 (objekt střední odborné školy), ostatní obory na Tyršově nám. 363 a Masarykově nám. 36.

Seznam ředitelů Hudební školy, Lidové školy umění a Základní umělecké školy v Uherském Hradišti

Josef Jírů                            1943 – 1945
František Vávrů               1945 – 1973
Petr Křivák                        1973 – 1987
Stanislav Nosek               1987 – 1988
Judita Kučerová               1988 – 1990
Libor Buchta                     1990 – 1992
Stanislav Nemrava          1992 – 2018
Jiří Pospíchal                     2018

zdroj: www.mesto-uh.cz

Komunální politika je o osobnostech

Komunální volby jsou především o osobnostech. Na pirátských kandidátkách v jedenácti městech a obcích Zlínského kraje takové osobnosti najdete. Osobnosti, které chtějí dát do práce pro obce své srdce, zkušenosti a vynaložit veškerou svoji energii. Přesně tak by se komunální politika měla dělat, bez politikaření, falší a politických her. Stejně tak jako praktikujeme základní pirátské dvanáctero v rámci Poslanecké sněmovny ČR, tak jej budeme propagovat a naplňovat i v rámci komunální politiky. Vnímám, že se o politiku zajímá stále více lidí, což je pro mne skvělá zpráva. Proto budu rád, když letos ke komunálním volbám přijde co nejvíce voličů. Věřím, že osobnosti z pirátských kandidátek budou pro obce nejen ve Zlínském kraji odvádět profesionální a kvalitní práci. @frantisekelfmark #UHlídáme

11 KANDIDÁTEK
264 MÍST V ZASTUPITELSTVECH

// Pirátské dvanáctero //

Výměna starých plechových přístřešků autobusových zastávek

V měsíci srpnu začne výměna přístřešků na některých autobusových zastávkách v Uherském Hradišti. Na čtyřech místech v městské části Jarošov nahradí dosluhující plechové přístřešky nové a moderní, jeden další město umístí na zastávku u Uherskohradišťské nemocnice.

V Jarošově se vybavení novými přístřešky se týká těchto autobusových zastávek:

– ul. Pivovarská – zastávka Uherské Hradiště, Jarošov – U Bagru
– ul. Pivovarská – zastávka Uherské Hradiště, Jarošov – pivovar (na straně u řeky Moravy),
– ul. Na Návsi – zastávka Uherské Hradiště, Jarošov – náves
– ul. Louky – zastávka Uherské Hradiště, Jarošov – Louky

Pro větší pohodlí cestujících městskou hromadnou dopravou do Uherskohradišťské nemocnice bude jeden nový přístřešek umístěn také na tamní zastávku.  K výměně přístřešků v Jarošově a zřízení nového u nemocnice dojde v období mezí 8. srpnem a koncem měsíce září.

zdroj: http://www.mesto-uh.cz/stare-plechove-pristresky-zastavek-vymenime