Free WiFi síť pro občany a turisty Uherského Hradiště je tu!

TESTOVACÍ PROVOZ

Free WiFi  je určena jak pro turisty, tak i pro obyvatele Uherského Hradiště. V centru města již nemusíte zatěžovat své datové tarify na chytrých mobilních telefonech. Připojte se zcela zdarma!
Free WiFi je společným projektem společnosti INTERNEXT 2000, s.r.o. a města Uherské Hradiště. Cílem projektu je nabídnout návštěvníkům a obyvatelům našeho města, kvalitní a bezplatné připojení k internetu na nejfrekventovanějších veřejných prostranstvích našeho města. Žijeme ve 21. století a data jsou každodenní potřebou člověka, ať k práci nebo ke komunikaci s příteli. Momentálně probíhá testovací provoz na Masarykově náměstí. Plně zasíťovány budou oběda náměstí začátkem školního roku.

PRAVIDLA

Služba funguje v cyklickém intervalovém režimu připojení 3-3 tzn. každá IP adresa může být tři hodiny v kuse připojena a pak se na tři hodiny odpojí, abychom eliminovali nepřetržité připojení rezidentů. Rychlost stahování je 8 Mb/s. Uvedený intervalový režim a rychlosti platí pro volná prostranství obou náměstí a místa dosahu signálu.

Postup připojení je jednoduchý. Necháte svým zařízením vyhledat WiFi sítě, které jsou v dosahu. Vyberete sít nyní s názvem “:) Internext Free” (pracovni a testovací název. Síť se bude jmenovat – Free wifi Uherské Hradiště). Protože je služba poskytována zdarma, nevztahuje se na ni žádná garance ani záruka. Město Uherské Hradiště hradí pouze elektřinu routerů. V současnosti je také připravována internetová stránka, na které budou k dispozici bližší informace o konkrétních prostranstvích pokrytých WiFi a rychlostech připojení.

Snad i tato služba bude ku prospěchu a ještě víc zvýší komfort návštěvníků centra města. Hezké dny!

 

 

 

Nová informace pro řidiče o obsazenosti parkovišť

Drobnou, ale pro řidiče užitečnou úpravou prošla parkoviště se závorovým systémem u nádraží ČD a v ulici Na Stavidle. V minulosti se na radnici často obraceli lidé s tím, že závorový systém na záchytných parkovištích po obvodu centra města není funkční. Přestože na parkovištích byla některá volná parkovací místa, řidičům bylo signalizováno, že je parkoviště obsazeno. Nyní informace doplnil světelný nápis „REZIDENT“, který uvádí na pravou míru, proč jsou na parkovišti některá místa volná i přes to, že svítí nápis „OBSAZENO“. Mají je předplacena rezidenti.

Trpělivější řidiči stáli a čekali, než se vjezd uvolní, protože při signalizaci obsazeného parkoviště terminál nevydá lístek a neotevře závoru. Jejich trpělivost se však vytrácela v době, kdy kolem nich projelo jiné vozidlo, které bylo i na „obsazené“ parkoviště vpuštěno.  Nejedná se o žádnou chybu systému, či o parkování „prominentů“.  Systém zpoplatněného parkování umožňuje i na záchytná parkoviště zakoupení předplatných karet, které se vyplatí těm řidičům, kteří do města přijíždějí pravidelně. Na základě počtu vydaných předplatných karet pak systém rezervuje určité procento volných parkovacích míst, na které je možné s předplacenou kartou zaparkovat i v případě, že na vjezdu je signalizováno obsazené parkoviště.

Aby řidiči dostali přímo na parkovišti tuto informaci, byly displeje signalizující obsazenost doplněny o displej s nápisem „REZIDENT“. Řidič, který hodlá využít záchytné parkoviště se závorovým systémem tak před vjezdem dostává informaci, zda je parkoviště volné či obsazené. Pokud v režimu OBSAZENO svítí zeleně druhý nápis „REZIDENT“, mohou parkoviště až do úplného naplnění kapacity využívat ještě držitelé předplatných karet.

Na zmíněná záchytná parkoviště se závorovým systémem v Uherském Hradiště lze zakoupit předplacenou parkovací kartu. Kartu na záchytné parkoviště lze zakoupit čtvrtletní (1 000 Kč) či celoroční (4 000 Kč). Všechny ceny jsou uvedeny v ceníku za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích v Uh. Hradišti, který je zveřejněn na webu města: www.mesto-uh.cz pod záložkou Zpoplatněné parkování.

zdroj: http://www.mesto-uh.cz/nova-informace-pro-ridice-o-obsazenosti-parkovist

Opravujeme krásnou litinovou kašnu na Zelném trhu

Konečně se dostalo i na tuto kašnu. Možná jste si povšimli, že ze Zelného trhu zmizela nádherná litinová kašna s lucernou, která dříve sloužila také jako pitko. Odpočinkové místo s lavičkami ale nebude bez kašny na dlouho, dílo se po komplexní rekonstrukci nejpozději do konce listopadu na své místo vrátí. Kašna měla zajímavou historii – původně totiž byla umístěna na Palackého náměstí a sloužila také jako zdroj pitné vody pro obyvatele části města, později plnila spíše ozdobnou funkci. Kašnu na jejím původním místě zdemoloval autobus, a to v době, kdy Palackého náměstí fungovalo jako frekventovaný uzel veřejné dopravy, tzv. „starý autobusák“. Pak na dlouhou dobu dílo zmizelo neznámo kam. Objeveno bylo až po revoluci na skládce!

V roce 1993 byla kašna opravena a vztyčena na novém místě – uprostřed tehdy nově zrekonstruovaného náměstí – Zelného trhu a znovu začala sloužit jako pitko.

Po 25 letech se již na kašně podepsal zub času a také se stala nefunkční. Dílo tedy vyžaduje restaurátorský zásah s opravou povrchů, jeho nátěry jsou degradované, chybí některé drobné části, spoje jsou poškozeny a v podstavci se objevily trhliny.

Kašna ze Zelného trhu sice není kulturní památkou, ale je hodnotnou secesní architekturou. Byla vyrobena ve druhé polovině 19. století v někdejších blanenských slévárnách jako sériový výrobek. Obnovu pro město Uherské Hradiště zajišťuje akad. sochař Jindřich Martinák. Do konce měsíce listopadu se kašna vrátí na své místo a bude zprovozněna. Její opravy si vyžádají náklady do 100 tisíc korun.

zdroj: http://www.mesto-uh.cz/opravujeme-krasnou-litinovou-kasnu-na-zelnem-trhu

Hradiště ožívá 44. ročníkem festivalu Letní filmová škola

V Uherském Hradišti ožil můj nejoblíbenější festival roku a to Letní filmová škola. Pokud někdo ještě v těchto dnech Uherské Hradiště nenavštívil, vřele to doporučuji.  Město Uherské Hradiště tento festival každoročně už od počátku podporuje nemalou částkou a v letošním roce jsme navíc podepsali pokračování smlouvy a i navýšení podporované částky. Za tuto podporu děkuji všem zastupitelům města, kteří návrh podpořili. Festival 44. Letní filmová škola Uherské Hradiště probíhá v termínu od 27. 7. do 5. 8. 2018. Pořadatelé již dříve prozradili, že jedněmi z hlavních témat filmového programu budou retrospektiva Ingmara Bergmana a muzikálový žánr, na který se zaměří i letošní Projekt 100, jehož 24. ročník právě na Letní filmové škole odstartujeReflektovat bude festival nejen stoleté výročí narození Ingmara Bergmana, ale také vzniku Československé republiky. Česká a československá kinematografie tak letos bude jedním z hlavních pilířů programu.

“Českému filmu se v programu Letní filmové školy sice věnujeme tradičně, letošní výroční rok (zahrnující i 120 let českého filmu) chceme ale využít ani ne tak k přehlídce “významných” filmů anebo snímků, které ona výročí explicitně dokumentují, ale k zamyšlení a širší debatě o nás samých. A že je jí zapotřebí,” řekla programová ředitelka Iva Hejlíčková.

Český film se narodil v létě roku 1898 na pražském Výstavišti, kde od června do října probíhala Výstava architektury a inženýrství. Právě tady se v pavilonu příznačně nazvaném Český kinematograf promítalo denně pásmo rozličných aktualit a také prvních hraných filmů, z dnešního pohledu spíš skečů. Česká kinematografie se díky Janu Kříženeckému stala šestou nejstarší na světě, za 120 let své existence zažila řadu zářných okamžiků i hluchých období, vždycky ale měla štěstí na mimořádné tvůrce. Dvanáct z nich Letní filmová škola připomene prostřednictvím dvanácti filmů, někdy pro dané tvůrce ne úplně typických, jindy pozapomenutých (např. Vzpoura hraček Hermíny Tyrlové, Práče Karla Kachyni nebo Možnosti dialogu Jana Švankmajera). Snahou sekce Giganti českého filmu je představit českou kinematografii v maximální možné šíři témat, žánrů i zpracování a to od nástupu zvuku až po 90. léta.

Sekce Roztržená opona se zaměří na filmy, které vznikly v době studené války. Na tvorbě snímků sloužících propagandě se často podíleli renomovaní tvůrci, kteří svým dílům dokázali vdechnout právě takovou míru profesionality a přesvědčivosti, aby jejich ideologická podstata byla pro běžného diváka prakticky nepostřehnutelná. Sekce Roztržená opona ukáže na čtyřech filmových dvojicích natočených v Československu a ve Spojených státech metody a způsoby, jakými se prostřednictvím populární kultury, v níž film hrál dominantní úlohu, dalo ovlivňovat veřejné mínění, manipulovat lidské přesvědčení a mnohdy vytvářet zcela falešné povědomí o světě kolem nás. Jednou z těchto filmových dvojic bude Top Gun a Vysoká modrá zeď.

Sto let existence samostatné republiky provokuje k celé řadě zásadních otázek. Jednou z těch nejzáludnějších je: Kdo my, Češi, vlastně jsme? Odkud kam jdeme a jaké hodnoty vyznáváme? Ve světě nás vnímají převážně jako národ Švejků, my sami sebe naopak v posledních letech líčíme ze všeho nejvíc jako chcípáky, kteří pořád jen na něco čekají. Počínaje letošním rokem startuje tříletý projekt, během něhož chce Letní filmová škola český národní charakter zkoumat detailněji. Letos v sekci Češi – hrdinové, nebo padouši festival uvede filmy jako Past Martina Friče, Noc nevěsty Karla Kachyni či Tichou bolest Martina Hollého, kterými poukáže na to, jak tenká je v Česku hranice mezi obdivem a zatracením, v příštím roce se v sekci Češi – smějící se bestie bude filmovkový program věnovat fenoménu smíchu jako českému národnímu antidepresivu a v roce 2020 dojde v sekci Češi – chcípáci na naši pasivitu a bolestínství.  V českém programu ale samozřejmě nebudou chybět ani novinky a ukázky té nejlepší studentské tvorby.

V rámci festivalu je i bohatý doprovodný program. Pokud byste mě chtěli na festivalu potkat a dát řeč nejen o politické kultuře, většinou se pohybuji ve Smetanových sadech a mezi kinem Hvězda a Mír. Sledujte moji Facebookovou stránku.

zdroj: www.lfs.cz

zdroj: https://program.lfs.cz/

Novinky

Ke stažení

Děti si v Uherském Hradišti užijí prázdniny na dalších dvou nových hřištích

Na dvou místech v našem malebném městě se děti dočkaly nových a moderních dětských hřišť (DH). Nové hrací prvky najdete na hřišti v ulici Na Splávku v centru města a ve Štěpnicích poblíž bytového domu č. p. 1095. Stav dětských hřišť a sportovišť v Uherském Hradišti mapuje Aktualizace koncepce dětských hřišť a sportovišť, schválená zastupitelstvem města v roce 2016.

Dětská hřiště jsou pro mne jednou z priorit, a proto jsem se snažil dostat do koncepce dětských hřišť sociální prvky, které na mnoha hřištích v Uherském Hradišti chyběly. Nyní jej najdete např. jak na hřišti v Bastionu, Pod Lipkami v Sadech, v Míkovicích tak právě i na DH Na Splávku.

Hřiště ve Štěpnicích přináší zajímavost a jistě i překvapení pro děti – novinkou v Uherském Hradišti je totiž multifunkční plocha, na které děti mohou díky množství prvků uplatnit své nápady a kreativitu a při tom rozvíjet svou pohybovou motoriku. Své další využití najde plocha plná značek a drah rovněž pří jízdě dětí na tříkolkách, koloběžkách či kolech. Povrch je tvořen litou pryží, takže je uživatelsky vysoce přívětivý a zároveň odolný. Na místo přibudou ještě lavičky a odpadkový koš, které stejně jako dětské prvky jsou nedílnou součástí.

Dětské hřiště Na Splávku byste v těchto dnech již nepoznali. Na tomto místě vzniklo funkční, moderní a zároveň pěkné místo pro děti ze samotného centra města. Proměnnou prošla zpevněná plocha, nově zde najdete houpačky, kolotoč a pískoviště. Dominantou tohoto DH je hrad. Ten se hned od uvedení do provozu stal jedním z vůbec nejvíc využívaných herních prvků v Uherském Hradišti, což jen dokazuje, že sociální prvky mají smysl.

Obě hřiště realizovala firma GARTENSTA PLUS s.r.o. / DH Na Splávku stálo 1 213 403,47 bez DPH a DH Štěpnická 1095 stálo 469 675,39 bez DPH. Začátek modernizace DH Štěpnická byl 18. 6. 2018 a skončila 4. 7. 2018 a DH Na Splávku pak byla ukončena a protokolárně předána 11. 7. 2018.

Snad se obě hřiště líbí a stanou se centrem setkávání a také místem odpočinku. Hezké léto.

 

Nová linka MHD pojede k vlakovému nádraží

Koncem července uvolňuje dopravce ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. do provozu dva nové autobusy, tentokrát vozidla na čistě elektrický pohon. Zásadní změnou pro cestující veřejnost bude hlavně zřízení nové autobusové linky MHD pod číslem 8, která povede kolem vlakového nádraží.

Tato linka bude začínat na sídlišti Východ na zastávce Rudy Kubíčka, pokračovat přes Derflanskou, ZŠ Větrná a Mařatice Horní konec na hřbitov a odtud po trase linky č. 5 na autobusové nádraží. Odtud bude nová linka vedena směrem na Starou Tenici na zastávku Svatojiřské nábřeží a dále na novou zastávku Uherské Hradiště, železniční stanice. Tato zastávka bude v prozatímním provozu na ploše před výpravní budovou ČD, ale od září by měly být zprovozněny původní zastávky na ulicích Na Stavidle a Kollárova. Autobus bude pokračovat směrem k nemocnici na sídliště Štěpnice, kde obslouží všechny zastávky na trase. Stejnou trasou se bude autobus vracet na autobusové nádraží a odtud po trase linky č. 3 na sídliště Východ. Celková délka této okružní linky bude 17 km a dnešní spojení sídliště Východ s centrem Uherského Hradiště a dále na sídliště Štěpnice tak bude posíleno 14 spoji denně. Nádraží ČD v Uherském Hradišti nebylo do této doby obslouženo MHD, což byl jeden z nejpalčivějších nedostatků MHD.

Nová vozidla na elektrický pohon jsou vybavena klimatizací celého prostoru pro cestující, informačními cedulemi, systémem pro informaci nevidomých cestujících a díky nízkopodlažnosti umožňují
jednoduchý nástup imobilním občanům nebo cestujícím s kočárky. Autobusy jsou výrazně tišší, a to nejen pro přepravované cestující, ale také pro ostatní účastníky silničního provozu. Vzhledem k pohonu výhradně na elektřinu z trakčních baterií jsou samozřejmě zcela bezemisní. Energie na jedno nabití postačí na ujetí asi 150 km, což je přibližně denní výkon, na který je postaven jízdní řád těchto vozidel. Jedná se o první taková vozidla nasazená do pravidelného provozu ve Zlínském kraji.

zdroj: http://www.mesto-uh.cz/nova-linka-mhd-pojede-k-vlakovemu-nadrazi