Jak se zbavit zbytků léčiv v povrchových vodách? SFŽP přispěje na hledání řešení.

Antibiotika, hormony a metabolity těchto látek mohou být velmi nebezpečné pro (nejen) vodní organismy. Běžné čistírny odpadních vod tyto mikropolutanty bohužel nezachytí a ty se tak dostávají do našich toků.

Státní fond životního prostředí proto vypisuje nový dotační titul “Trondheim”, financovaný z Norských fondů. 94 milionů Kč poputuje na pilotní projekty, které se zaměří na čištění odpadních vod od zbytků léčiv. 

Žadatelé se mohou hlásit od 8. dubna do 11. června 2021 a jejich projekty musí být zrealizovány do 30. dubna 2024. Žádosti posoudí Expertní komise a úspěšným žadatelům bude poskytnuta až 90% dotace.

Vodní organismy neohrožují jen velké ekologické havárie, na jejichž lepší budoucí řešení se nyní zaměřujeme v souvislosti s kauzou Bečva. Proto jsem rád, že se řeší i mikropolutanty a byla vypsaná speciální dotační výzva.


Zdroje:

https://www.mzp.cz/cz/news_20210408-Norska-vyzva-pomuze-najit-cestu-jak-zbavit-reky-zbytku-leciv-a-hormonu

https://www.odpady-online.cz/sfzp-nove-technologie-cisteni-odpadnich-vod-podpori-temer-94-milionu-korun/

Novinky ohledně vlků

Od začátku dubna se rozšířily náhrady škod, způsobených zvláště chráněnými živočichy, tedy i vlky. Chovatelé, kterým vlk napadl hospodářská zvířata, nově dostanou finanční kompenzaci nejen za zabitá zvířata, ale i jako náhradu financí za léčbu těch zraněných a také za kafilerii. Informace zveřejnilo ministerstvo životního prostředí.  

 

To považuji za velmi důležité, neboť právě tyto náklady mohou být poměrně vysoké. 

Samozřejmě to neznamená, že preventivní opatření ztratí důležitost, naopak. Každý chovatel by měl pro zabezpečení svých stád udělat maximum. Koneckonců, životy hospodářských zvířat nelze přepočítávat jen na peníze, zvířata mají hodnotu sama o sobě a většina chovatelů k nim tak i přistupuje.

 

Proto vítám, že 110. výva OPŽP, která nabízí až stoprocentní dotace na zabezpečení stád, byla prodloužena do června, a jelikož má velmi složitou administraci, nezisková organizace Hnutí DUHA nabízí chovatelům pomoc s vyřízením žádosti. Bohužel však tato výzva OPŽP je vhodná jen pro velké chovatele, menší na ni většinou nedosáhnou. V dalším programovém období by však OPŽP měl konečně zacílit i na malé chovatele. 


Zdroje:

https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/nahrady-skod-zpusobenych-vlky-se-ode-dneska-rozsirily

Hnutí DUHA Olomouc pomáhá chovatelům získat 100% dotaci na ochranu stád před velkými šelmami

 

Františkovo Poslanecké okénko / Ohlédnutí za březnem 2021

Tento měsíc se Poslanecká sněmovna zabývala opět zejména otázkami spojenými s epidemií koronaviru. V souvislosti s prodlužováním nouzového stavu jsem poslal dopis panu ministru zdravotnictví, v němž jsem žádal o výjimku z omezení pohybu pro zahrádkáře a chalupáře. Interpeloval jsem také pana premiéra a pana ministra životního prostředí ohledně řešení kritické finanční situace některých českých zoologických zahrad.

 

Petiční výbor 

Piráti pomohli neoprávněně sterilizovaným obětem k finančnímu zadostiučinění. Jsem velice rád, že díky naší snaze byl projednán v prvním čtení sněmovní tisk 603, tedy poslanecký návrh zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky sterilizovaným osobám, kterého jsem poslaneckým zpravodajem. Doufám, že opozice bude spolupracovat i v dalším průběhu legislativního procesu, aby mohl stát tímto zákonem jednorázově odškodnit oběti sterilizace, kterých je bezmála 400. Jednalo by se o příspěvek ve výši 300 000 Kč. 

Dále díky mému apelu petiční výbor na své schůzi dne 30. 3. 2021 schválil usnesení, kterým vyslovil souhlas s tímto poslaneckým návrhem zákona ve znění pozměňovacího návrhu č. 4217 poslankyně Heleny Válkové, který zejména upřesnil odpovědný správní orgán k výplatě této jednorázové peněžní částky, kterým je Ministerstvo zdravotnictví. Také napomáhá obětem při obraně proti zamítnuté žádosti o tuto finanční podporu ve správním soudnictví. Jako velice kladný důsledek hodnotím i skutečnost, že oběti budou osvobozeni od placení daně z tohoto příjmu. Navrh zákon byl postoupen do druhého čtení.

 

Životní prostředí

V popředí našeho zájmu zůstává stále nedořešená kauza otravy řeky Bečvy. Na začátku měsíce jsme ve Sněmovně jednali o zřízení vyšetřovací komise, která by se případem zabývala. K samotnému hlasování však vůbec nedošlo, protože poslanci hnutí ANO účelově požádali o přestávku a bod se kvůli tomu nestihl doprojednat. Komise tak bohužel zatím zřízena nebyla. Bečvě jsme se věnovali i na jednání Výboru pro životní prostředí, kam nás přišel informovat ministr životního prostředí Richard Brabec o chystaných úpravách legislativy, které by měly v budoucnu zajistit, že podobné havárie na vodách budou řešeny koordinovaně a budou jasné kompetence jednotlivých orgánů. V sobotu 20.3. potom uplynulo přesně půl roku od havárie. 

V oblasti odpadů, které se dlouhodobě věnuji, se chystáme na první čtení implementačních zákonů k tzv. SUP směrnici, tedy legislativě, která má omezit dopad vybraných jednorázových plastů na životní prostředí. Pevně doufám, že první čtení proběhne co nejdříve, implementaci stihneme a omezovat jednorázové plasty budeme již od poloviny letošního roku. Vždyť jen v Atlantském oceánu vědci odhadli množství plastového odpadu na 12-21 milionů tun! Z toho zhruba polovinu tvoří právě jednorázové výrobky, kterých se bude týkat nová legislativa. 

Na téma jednorázových plastů také spolupořádám 29.4. kulatý stůl.

Dále jsem se rozhodl podívat blíže na metody tzv. chemické recyklace a zjistit, zda tyto metody mohou být jednou z významných cest k navýšení recyklace, jaké jsou jejich hlavní výhody a úskalí. Proto také na toto téma chystám kulatý stůl. 

Na konci března jsme se s kolegy zúčastnili úklidové štafety – jarní období je totiž tradičním časem akce “Ukliďme Česko”. Kvůli epidemické situaci a omezení shromažďování jsme místo skupinového úklidu zvolili právě formu štafety, kterou si předáváme virtuálně. Vzhledem k množství a druhu odpadu, který jsem sesbíral, doufám, že chystaný zákon o omezení dopadu jednorázových plastů na životní prostředí pomůže ke zlepšení situace a v přírodě nebudeme na každém kroku potkávat drobný plastový odpad. Čím dál tím více se bohužel také setkáváme v přírodě s odhozenými rouškami a respirátory. To je problém, který musíme řešit, a který jsem připomněl i na svém blogu. 

 

Co se událo?

Jak můžeme zabránit probíhajícím klimatickým změnám? Důležité je zaměřit se na mitigační opatření a samozřejmě také na adaptaci na změny, kterým už při nejlepší vůli nezabráníme. Proto podporuji snahy o co nejdřívější přechod na bezuhlíkovou ekonomiku. S tím je spojen nejen konec spalování uhlí, ale i oběhový způsob hospodářství nebo změny v zemědělském hospodaření a výrobě.

Evropská komise navrhla vznik nových partnerství mezi EU, členskými státy, výzkumnými organizacemi, průmyslem a dalšími organizacemi. Ty mají za cíl rozvíjet řešení v 10 oblastech, mezi nimiž jsou mimo jiné i udržitelnost a cirkularita, nízkoemisní letecká doprava, rozvoj a zefektivnění železnic nebo chytrá řešení a digitalizace, tedy témata, které jsou prioritou i pro mne a které považuji za důležité pro budoucnost.

Od 1. března začaly platit nové požadavky na ekodesign spotřebičů. Výrobci bílého zboží (jako jsou pračky, ledničky, myčky apod.) a displejů nyní musí své výrobky vyrábět opravitelné. Měl by tak být konec nerozmontovatelným spotřebičům, kde díly jsou spojeny nýty nebo se do nich nedají dokoupit náhradní díly. Spolu s tímto nařízením a začaly používat také nové energetické štítky pro chladničky a mrazničky, myčky nádobí, pračky a obrazovky. 

 

Inspirační a komunikační zdroje

Chcete vědět, co se ve vašem okolí děje? Co nového nám přinesl měsíc březen? Chcete se inspirovat? Sérii zajímavých článků, například v týdnu od 15. 3. – 21. 3. 2021, které mne zaujaly, a to nejen z oblasti životního prostředí, ale také z oběhového hospodářství, týden co týden vkládám na svůj blog. Jsou přehledně rozdělené do jednotlivých bloků.

Zvláštní název “Ticho ve studiu” skrývá diskuzní pořad televize Slovácko, kterého jsem byl hostem. S moderátorem Janem Dudkem jsme tichu nedali prostor a docela pěkně jsme si popovídali. Hostem ve studiu jsem byl rád, protože v době koronavirové se většina věcí děje on-line. Oživit si stání před kamerou a ještě k tomu v respirátoru byla určitě výzva. Věřím, že i přes tuto kosmetickou nedokonalost nebudete váhat a rozhovor se mnou si pustíte. Najdete ho na webovém odkazu https://itvs24.cz/ticho-ve-studiu/ticho-ve-studiu-s-frantiskem-elfmarkem


  • Aktivně pracuji na parlamentních volbách do sněmovny 2021.  Každou středu zasedá Krajský volební výbor a štáb.

  • Aktivně pracuji s nováčky v kraji

  • Provádím mediace mezilidských vztahů v kraji

  • Řeším problematiku KET ŽP a ZEM

  • Pomáhám MO spojce s orientací v kraji

Každé pondělí od 9:30 do 10:00 hodin mám vyhrazenou on-line půl hodinku na komunikační platformě Jitsi, odkaz https://meet.jit.si/kancelarelfmark, kde vítám dotazy či podněty Pirátů z celého Zlínského kraje.
Můžete mě sledovat na mé politické Facebookové stránce a Pirátské novinky můžete sledovat také na  webových stránkách www.pirati.cz a www.piratskelisty.cz.

Závěrem mi dovolte popřát všem hlavně pevné nervy a hezké svátky!

František

Jak docílit snížení emisí? Přechodem na oběhové hospodářství!

Organizace Circle Economy představila publikaci s názvem Circularity Gap Report 2021. V ní popisuje strategie oběhového hospodářství, které by dokázaly udržet globální nárůst teplot pod kritickou hranicí 2°C, a to poklesem emisí o 39 % oproti stavu v roce 2019

© Elnur – stock.adobe.com

Emise jsou úzce navázány na spotřebu a využívání zdrojů. Ve zprávě se můžeme dočíst, že celosvětově spotřebujeme více než 100 Gt surovin ročně a pouhých 8, 6 % globální ekonomiky můžeme považovat za oběhové. Přitom ještě v roce 2018 to bylo 9,1 %. Strategie se proto soustředí na snížení této spotřeby a zdvojnásobení oběhovosti do roku 2032 skrze snížení spotřeby surovin na produkci zboží a služeb, udržitelnější využívání zdrojů a nahrazení neobnovitelných zdrojů obnovitelnými. 

Strategie na dosažení cirkularity se liší pro jednotlivé země. Zpráva je rozděluje do třech hlavních skupin podle stupně rozvoje a využívání zdrojů. 

Česká Republika je ve skupině spolu s dalšími zeměmi EU, s USA a dalšími rozvinutými státy. Soustředit bychom se měli na prodloužení životnosti výrobků, efektivnější využívání materiálů pomocí nových technologií a ekodesignu, snižování plýtvání zdroji a snižování množství potřebných produktů (mimo jiné skrze modely sdílené ekonomiky a změny ve spotřebních návycích). Důraz je kladen také na obnovitelné zdroje energie.

Ze zprávy vychází, že za 70 % globálních emisí je zodpovědné bydlení, doprava a výživa.

Stavebnictví spotřebovává mnoho primárních surovin, využívá materiály s výraznou uhlíkovou stopou (cement, ocel apod.), generuje emise a odpad a budovy potom dále spotřebovávají energie na topení, chlazení, osvětlení apod.. Navržené oběhové strategie proto cílí zejména na znovuvyužívání demoličního odpadu a náhradu cementu a oceli za lehčí a méně energeticky náročné materiály, ale také na maximální využívání již stojících staveb a opravy starých budov místo stavění nových, dále propaguje pasivní a maximálně energeticky soběstačné domy, alternativní obnovitelné stavební materiály včetně slámy či konopí, modulární design staveb či spolubydlení. 

Výživa je zodpovědná za emise několika způsoby, zpráva vyzdvihuje nároky na prostor a s tím spojené odlesňováním a úbytek přírodních území, což se děje zejména pro pěstování krmných plodin a pastvu dobytka v souvislosti se vzrůstající poptávkou po živočišných produktech. Jako řešení nabízí regenerativní zemědělsví a akvakulturu a zejména přechod na stravu založenou zejména na nezpracovaných, lokálních a sezónních, zejména rostlinných produktech a celkově na zdravější stravu s omezením potravin s nízkou nutriční hodnotou. Ve vyspělých zemích, včetně ČR bychom se měli soustředit také na snížení kalorického příjmu a příjmu bílkovin na osobu, snížení množství obalů v potravinářství a snížení plýtvání potravinami.  

Doprava generuje emise primárně spalováním fosilních paliv. Strategie se zaměřuje jednak na omezení přepravy (skrze různé nástroje od optimalizace dodavatelských řetězců přes sdílené a virtuální kanceláře po práci z domova), nový design vozidel, tak aby spotřebovávala menší množství paliv a byla opravitelná a jednak na cesty k co nejefektivnějšímu využívání vozidel, jako je carsharing nebo zaměření na veřejnou dopravu. Důležitá je také optimalizace konce životního cyklu vozidel maximální recyklací použitých materiálů. 


Zdroje:

https://drive.google.com/file/d/1MP7EhRU-N8n1S3zpzqlshNWxqFR2hznd/edit

https://www.circularity-gap.world/2021

https://waste-management-world.com/a/circularity-gap-report-shows-the-potential-of-a-circular-economy

 

Prosadili jsme usnesení, aby zákaz přejezdů mezi okresy skončil nejpozději po Velikonocích. Vláda má také připravit plán návratu žáků do škol a vysvětlit nedostatek vakcín!

Včera po dlouhé sněmovní debatě jsme již posedmé odmítli prodloužení nouzového stavu. Také se nám povedlo prosadit doprovodné usnesení Sněmovny, aby zákaz přejezdů mezi okresy skončil nejpozději po Velikonocích. Stejně tak jsme zavázali vládu k vypracování komplexního plánu pro návrat studentů do škol reflektující efektivní přístupy jako jsou rotační výuka a spolehlivé testování. Kabinet má rovněž vysvětlit, proč neobjednal všechny dostupné vakcíny ze společného nákupu zprostředkovaného EU či zveřejnit seznam spolehlivosti jednotlivých značek antigenních testů. Díky nám a Starostům by se měly i otevřít farmářské trhy za přísných epidemiologických podmínek, být povoleno individuální sportování dětí a mládeže s trenérem či lázeňská pocovidové péče pro širší skupiny zájemců.

Tučné bylo schváleno!!!


DOPROVODNÉ USNESENÍ
Poslanecké sněmovny
z 94. schůze
ze dne 26. března 2021
k prodloužení nouzového stavu
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky:

1. vyzývá vládu České republiky, aby objasnila, proč neobjednala všechny dostupné vakcíny
ze společného nákupu zprostředkovaného EU, a to s termínem do 7. dubna 2021,

2. žádá vládu České republiky, aby jednala se státy, které mají přebytečné vakcíny
schválené pro evropský trh, o dodávkách vakcín proti covidu do České republiky,

3. vyzývá vládu České republiky, aby se soustředila na přípravu dostatečných kapacit
očkovacích míst,

4. vyzývá vládu České republiky, aby vypracovala a předložila veřejnosti přehled kvality
doporučovaných antigenních testovacích sad vycházející z dostupné odborné literatury s
termínem do 7. dubna 2021,

5. žádá vládu o provedení následujících změn ve vládní pomoci podnikatelům:
a. zmírnit podmínku poklesu tržeb ze současných 50 % na 40 % u vstupu do
programů COVID Nepokryté náklady i COVID 2021,
b. zvýšit horní limit poskytované podpory u programu COVID Nepokryté náklady na
70 % fixních nákladů,
c. zvýšit horní limit poskytované podpory u programu COVID Nepokryté náklady na
90 % fixních nákladů pro mikropodniky,
d. zvýšit poskytovanou podporu u programu COVID 2021 na 800 Kč na jednoho
zaměstnance,

6. žádá vládu, aby zajistila racionalizaci opatření:
a. umožnila konání farmářských trhů za podmínky, že pořadatel zajistí dodržování
příslušných hygienických opatření, a tím zajistila rovné postavení farmářských
trhů a supermarketů,
b. umožnila individuální sportování dětí a mládeže za účasti trenéra,
c. umožnila cestovat na vlastní rekreační objekt i přes hranice okresů, a to případně
za podmínky negativního testu, pokud to Ministerstvo zdravotnictví vyhodnotí
jako účelné,
d. opatření ohledně venkovního nošení ochrany dýchacích cest v zastavěné oblasti
racionalizovala tak, aby se tak podpořila vyšší míra jeho dodržování,

7. doporučuje vládě zajistit posílení kapacit krizových služeb a odborných zdravotnických
pracovníků v oblasti zvládání psychické zátěže (například kliničtí psychologové, dětští
psychiatři),

8. žádá ministerstvo zdravotnictví o povolení poskytování lázeňské léčebně rehabilitační
péče i samoplátcům a rozšíření možnosti lázeňské léčby tak, aby mohla být poskytována
širší skupině lidí, kteří prodělali onemocnění Covid19, a to s platností od 6. dubna 2021,

9. vyzývá vládu České republiky, aby zpracovala a předložila k připomínkování komplexní
plán návratu studentů a žáků do škol, reflektující efektivní přístupy jako jsou rotační
výuka a spolehlivé testování s termínem do 31. března 2021,

Dnes jsem interpeloval předsedu vlády Babiše a ministra ŽP Brabce kvůli kompenzaci zoologickým zahradám

Vzhledem k uzavření zoologických zahrad pro veřejnost, trvající s přestávkami již rok (nejnověji na základě Usnesení vlády č. 1332 ze dne 14. prosince 2020, od pátku 18. prosince až do odvolání), přišly zoologické zahrady o značnou část svých příjmů. Nyní se situace stává kritickou.

Zahradám, zejména těm nejúspěšnějším, které nepobírají velké příspěvky od zřizovatelů, docházejí prostředky a hrozí nutnost převozu zvířat do jiných zoo nebo v krajním případě dokonce utrácení zvířat. To je nepřípustné a stát by se měl zasadit o to, aby k tak radikálním krokům nemuselo dojít a zoologické zahrady mohly pokračovat ve své činnosti.

Proto jsem požádal pana premiéra i pana ministra, aby mi zodpověděli následující otázky:

  • Plánujete řešit tento problém, abychom nepřišli o zvířata v zahradách jejich přesunem nebo dokonce jejich utrácením?
  • Mohou zoologické zahrady počítat s pomocí od státu? Pokud ano, v jaké výši a za jakých podmínek? Pokud ne, jak mají podle Vás situaci řešit?