Uznání a obdiv patří všem, kteří zachraňují a pomáhají

Moje uznání a obdiv směřuje k těm, kteří zachraňují a pomáhají v této nelehké době. 

Tisíceré díky a hluboká poklona patří všem zdravotníkům – lékařům, sestrám, bratrům, řidičům sanitek, ošetřovatelům, záchranářům i uklízečkám v nemocnicích a ordinacích. Drží nekonečné služby, pracují na dotyk s nákazou, domů ke svým blízkým chodí unaveni z nekončících služeb. Poděkování si zaslouží vlastně všichni, kdo dodržují pravidla a tím pomáhají krotit nákazu a předcházet nejhoršímu. Prosím, ulehčeme jim práci tím, že se budeme chovat zodpovědně a dodržovat nařízení.

OBRAZEM: Když nepomůžeme, umřou, zní z nemocnice na pokraji sil

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/covid-19-obrazem-nemocnice-uherske-hradiste-lekar-sestra-aro-pacient-lecba-umrti.A201012_145350_domaci_top?

TŘÍDĚNÍ ODPADU V DOBĚ KORONAVIROVÉ

Opatření, mající za cíl omezení šíření nového koronaviru, se dotýkají mnoha oblastí našeho života. Mnohdy je matoucí se orientovat v tom, co vše bychom měli a neměli dělat pro to, aby byla pandemie co nejdříve za námi. Některé věci nás napadnou intuitivně, např. častější mytí rukou nebo dodržování rozestupů mezi lidmi. Ovšem změna dalších návyků už tak intuitivní není. Věděli jste, že v případě potvrzené nákazy koronavirem i nařízené karantény by Vaše domácnost neměla třídit odpad?

 

 

Důvodem je schopnost koronaviru ulpívat a přežívat na površích předmětů. Na plastových a nerezových površích je to dle studie vědců z National Institutes of Health, CDC, UCLA a Princeton University z března letošního roku 2 – 3 dny, na kartonu potom 24 hodin (jak je to s dalšími povrchy zde).

Z důvodu obavy, aby nedošlo touto cestou k nákaze pracovníků, kteří s tříděným odpadem dále pracují, se tedy nakažené osoby a osoby v karanténě mají třídění dočasně vzdát a veškerý svůj obal dávat v uzavřených pytlích o tloušťce min. 0,2 mm do směsného odpadu. Tyto pytle by pak měly být před vynesením ještě ošetřeny dezinfekčním prostředkem. MŽP vydalo k zacházení s odpadem na jaře tento návod. Při nynější druhé vlně koronaviru pravidla zůstávají stejná. 

Tato pravidla mají minimalizovat riziko nákazy osob, pracujících s komunálním odpadem. 

Odborníci, mikrobiologové i lékaři (např. mikrobiolog profesor Goldman či doktor Blumberg z kliniky infekčních chorob),  však upozorňují, že riziko nákazy z povrchů předmětů je malé, protože množství životaschopných virů se rychle snižuje a k nákaze je vždy nutné dostat virus do těla skrze dýchací cesty nebo sliznice, tedy sáhnout si neumytýma rukama po kontaktu se zasaženým povrchem na obličej. Mnohem pravděpodobnější je tak přímý přenos nákazy z člověka na člověka. I toto malé riziko bychom se ovšem měli snažit eliminovat, abychom pandemii překonali co nejdříve, proto nejen ČR, ale i třeba Německo doporučuje podobná opatření co se týče zacházení s odpadem.

 

Zdroje informací:

https://www.mzp.cz/cz/news_20200923-co-s-pouzitymi-rouskami

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_20200330_tridit_odpad_smi_jen_zdravi_rousky_vyhazujte_v_plastovem_obalu/$FILE/SOTPR-nakladani_s_odpady_koronavirus-20200330.pdf

https://iweb3.fnusa.cz/stabilita-viru-sars-cov-2-v-prostredi/

http://www.szu.cz/tema/prevence/novy-koronavirus-vydrzi-na-povrchu-nekolik-hodin

https://www.webmd.com/lung/how-long-covid-19-lives-on-surfaces

https://www.webmd.com/lung/news/20200903/coronavirus-on-surfaces-whats-the-real-risk

https://www.health.harvard.edu/diseases-and-conditions/coronavirus-resource-center

https://www.bmu.de/en/pressrelease/waste-separation-more-important-than-ever-during-coronavirus-pandemic/

V říjnu a v listopadu přistaví město kontejnery na odpad

Vážení, jak již dlouhodobě bývá zvykem, na podporu legální likvidace odpadů a s cílem snižovat vytváření černých skládek město připravilo bezplatný sběr vybraných druhů odpadu formou velkoobjemových kontejnerů. Termíny přistavení kontejnerů jsou v přiložené mapce. Kontejnery na kompostovatelný BIO odpad budou přistaveny do vybraných místních částí (Sady, Vésky, Míkovice a Jarošov) po dobu jednoho týdne. Kontejnery jsou určeny na trávu, plodiny, listy apod. Do kontejnerů nepatří například větve nebo živočišný odpad. Sběr velkoobjemového (nábytek, matrace, pneumatiky, atd.), kovového a elektro odpadu bude probíhat na určených místech za dohledu proškolených pracovníků vždy v sobotu od 8 – 13 hod. Konkrétní umístění kontejnerů s rozpisem dnů je specifikováno v přiložené mapce.

 

 

Do kontejnerů nepatří stavební suť a nebezpečný odpad (barvy, ropné látky, autobaterie, atd.). MAPKA SBĚRU ODPADU A TERMÍNY:  Leták odpady 2020.pdf

Zdroj: https://www.mesto-uh.cz/v-rijnu-a-v-listopadu-pristavi-mesto-kontejnery-na-odpad

Vláda omezuje sportovní, kulturní a společenské akce, činnost úřadů i škol

Vláda ČR schválila na mimořádném jednání ve čtvrtek 8. října 2020 nová krizová opatření. Od 9. a od 12. října 2020 omezí a úplně zakáže mj. sportovní, kulturní a další volnočasové akce, omezí činnost úřadů, škol i otevírací dobu restaurací. Rodičům, kteří z důvodu uzavření školy či karantény dítěte musí zůstat doma, navrhuje mimořádné podmínky ošetřovného.

Od půlnoci 9. října se nově zakazuje provoz heren a kasín, provoz a používání vnitřních sportovišť (s výjimkou tělocviku na prvním stupni základních škol), provoz umělých koupališť a veškerých wellness zařízení, pokud se nejedná o zdravotní služby a také návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a veškeré organizované zájmové, rekreační a další kroužky pro děti od šesti do 18 let.

K dalšímu omezení dojde i u restaurací, barů a podobných stravovacích zařízení a také diskoték či klubů, které budou muset s výjimkou výdejních okének nově zavřít už ve 20 hodin a k jednomu stolu nebudou smět pustit více než čtyři osoby. V těchto zařízeních bude nově zakázána produkce živé hudby a tance. Ve foodcourtech budou moci sedět u jednoho stolku pouze dva lidé a nikde nebude moci být k dispozici veřejné bezdrátové připojení k internetu. Do nákupních center a dalších provozoven bude možné vstupovat ve skupinkách maximálně dvou lidí.

Divadla, kina a organizované sportovní akce budou za stávajících podmínek fungovat až do nedělní půlnoci. Od pondělí 12. října se ale na ně bude vztahovat druhá, přísnější vlna opatření, která bude platit 14 dnů. Během tohoto období budou zrušeny všechny kulturní, sportovní a společenské akce, bohoslužby, taneční či spolkové akce, a to jak amatérské, tak profesionální, pokud se na nich sejde více než deset osob uvnitř či dvacet osob venku, pokud se nejedná o členy jedné domácnosti. Zákaz se nebude vztahovat pouze na zaměstnance, podnikatele, schůze, zasedání a podobné zákonem vymezené činnosti. Nebudou se smět pořádat ani žádné poutě, kongresy či veletrhy. Omezena bude i účast lidí na svatbách či pohřbech a následných hostinách, a to na 30 osob, a na maximálně 500 osob se omezuje i shromažďovací právo, přičemž účastníci těchto akcí se mohou pohybovat v maximálně dvacetičlenných skupinkách udržujících alespoň dvoumetrové rozestupy a musí mít ochranné prostředky dýchacích cest.

Krizové opatření v PDF zde: Krizové opatření – hromadné akce, služby atd..pdf

K omezení dochází i v oblasti školství. Od pondělí 12. října bude zakázána přítomnost studentů na vysokých školách s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů. S výjimkou povinné školní docházky, praktického vyučování a praktické přípravy a výuky škol při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, při Ministerstvu spravedlnosti a praktických škol jednoletých a dvouletých bude zakázána i výuka na středních a vyšších odborných školách a konzervatořích. Žáci druhého stupně základních škol se rozdělí na dvě poloviny tříd, přičemž každá polovina tříd půjde do školy jen v jednom z následujících dvou týdnů. S výjimkou individuální výuky je zakázán i provoz základních uměleckých a jazykových škol a úplný zákaz postihne i střediska volného času a školní kluby.

Úplný zákaz školní docházky pak bude platit ve dnech 26. a 27. října, protože pak následuje státní svátek 28. října a navazující krátké podzimní prázdniny. Děti tak nepůjdou do školy celý tento týden.

Krizové opatření v PDF zde:  Krizové opatření – školy.pdf

Vláda v rámci vyhlášeného nouzového stavu omezila také činnost úřadů a institucí tak, že úřední hodiny pro veřejnost budou po dobu dvou týdnů jen dva dny v týdnu a pět hodin denně, a až na přesně specifikované výjimky zakázala návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče.

Krizové opatření v PDF zde: Krizové opatření – orgány veř. moci a úřady.pdf

Vláda projednala a schválila také návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a novely zákona o nemocenském pojištění, kterým chce upravit podmínky pro poskytování ošetřovného rodičům, jejichž děti zůstaly doma z důvodu uzavření školy či kvůli nařízené karanténě. V návrhu, který chce vláda prosadit Parlamentem urychleně v rámci legislativní nouze, prodlužuje podpůrčí dobu pro poskytování dávky z devíti, respektive šestnácti kalendářních dnů při osamělosti rodiče, na celou dobu uzavření školy nebo její části z důvodu trvání mimořádného opatření. Ošetřovné budou moci pobírat i zaměstnanci pracující na dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce.

Návrh zákona v PDF zde: Návrh zákona o poskytování ošetřovného.pdf

Tyto změny budou platit během školního roku 2020/2021, skončí tedy 30. června 2021, přičemž ošetřovné nebude vypláceno za dny školních prázdnin, ředitelského volna či při omezení výuky v jednotlivých dnech. Zároveň zákon předpokládá zjednodušení podávání žádostí o přiznání této dávky. Rodiče například nebudou muset dokládat potvrzení školy, že byla uzavřena, postačí jejich čestné prohlášení.

zdroj: Vláda ČR, www.vlada.cz

Ochrana zdraví a životního prostředí není ani hradišťským Pirátům lhostejná

V poslanecké kanceláři jsme dnes přivítali iniciátory petice Čisté Hradiště Jakuba Gróse a Františka Pechu. Cílem setkání bylo posunout dál jejich iniciativu výběru tepelného zdroje v místní teplárně CTZ, kterou z 49% vlastní i město Uherské Hradiště. Kromě mě se s nimi ještě setkal i kolega zastupitel Jaroslav Ševčík. Petice na podporu náhrady uhlí za zemní plyn podepsalo 2 727 lidí. Obyvatelé tak vyslali jasný signál, že chtějí stávající uhelný prach vyměnit za zemní plyn a zároveň také odmítají spalovnu nebo bioplynovou stanici. Osmdesát procent podpisů je od lidí s adresou trvalého pobytu v Uherském Hradišti, ostatní jsou z okolních obcí.

 

 

Jaké palivo nakonec nahradí hnědouhelný prach? To  je zatím ve hvězdách. Kdyby záleželo jen na lidech, vyhraje zemní plyn. Teplárna CTZ a radnice aktuálně čekají na studii odborníků z Vysokého učení technického Brno. Nejlíp by zřejmě z uvažovaných variant  vycházela bioplynová stanice, avšak to je nereálné vzhledem k místu, kde se areál CTZ nachází.  Přechod na čistý plyn je podle mého top varianta, a to především z hlediska umístění teplárny a vlivu na životní prostředí. Společně se zástupci Čistého Hradiště jsme probrali všechny tři možné varianty výměny tepelného zdroje (plyn, spalovna, bioplynová stanice) a bavili jsme se o nich i v širších souvislostech. Je třeba vzít v potaz zátěž nejen finanční, ale i například hlukovou, včetně dopravní infrastruktury.

Závěrem jsme se dohodli, že budeme na tomto tématu dále spolupracovat a rozdali jsme si dílčí úkoly. 

František Elfmark a Jaroslav Ševčík
Piráti UH

https://uh.pirati.cz
https://evidence.pirati.cz/report/4702/?saved=true
www.cistehradiste.cz

CHCE TO ZMĚNU!

S tímto sloganem jdeme do boje v nadcházejících krajských volbách. Tato věta ale není jen planá fráze, je to pro nás motivace, která nás žene každým dnem dopředu. Současné vedení kraje dělá mnoho rozhodnutí bez zapojení občanů, a to by mohlo v budoucnu náš kraj velmi negativně ovlivnit. Víme, že si náš kraj zaslouží změnu!

Změnu to chce v přístupu kraje v otázce nové nemocnice. Je naprosto nepřípustné, aby byla nová nemocnice odsouhlasena na základě domněnek, bez analýzy expertů a pravdivých dat. Jen na základě odborných materiálů lze rozhodovat, zda je dobré novou nemocnici stavět či nikoliv. Naší vizí ve zdravotnictví je zajistit všem obyvatelům celého Zlínského kraje dostupnou a kvalitní zdravotní péči, proto je důležité zachovat rozložení nemocnic po celém kraji. Odmítáme centralizaci zdravotnictví na úkor zdraví občanů. Zasadíme se o vznik letecké záchranné služby, která v kraji opravdu chybí. Jsme jedním z mála krajů, který touto službou nedisponuje, přičemž mnohdy zachrání život. Našemu kraji také chybí zubní pohotovost, kde se zasadíme o její zřízení, jelikož je nepřípustné, aby lidé při akutním problému museli dojíždět do jiného kraje. To současné vedení nezvládlo a my víme, že to chce změnu.

Taky vás už nebaví kupovat si během cesty po Zlínském kraji několik jízdenek? Nás také ne. Skoncujeme s tím, aby si lidé ve 21. století při cestování v rámci jednoho kraje museli pořizovat více než jeden lístek. Víme, jak to napravit. Zřídíme integrovaný dopravní systém, který bude ve všech ohledech lepší pro občany, ale také pro zřizovatele dopravních služeb. Obyvatelé kraje si podle délky své trasy zvolí příslušnou jízdenku, která bude dostupná jak v klasické papírové podobě, tak ale i online přes aplikaci. Doprava ve Zlínském kraji potřebuje změnu.

Moderní kraj samozřejmě vyžaduje moderní technologie. Právě občanům by Zlínský kraj měl co nejlépe posloužit. Docílíme toho, aby lidé nemuseli zbytečně chodit na úřady pro každé razítko. Vytvoříme systém, který ulehčí vyřizování těchto záležitostí z pohodlí domova. Krajský úřad se bude snažit co nejvíce vyhovět právě těmto modernizacím, abychom posunuli Zlínský kraj do 21. století. Otevřeme kraj a zpřístupníme účetnictví kraje až na úroveň faktur, my totiž nemáme co skrývat a kostlivců ve skříni se nebojíme. Obyvatelé kraje si zaslouží změnu.

V neposlední řadě je naší prioritou živá krajina, která se v současné době potýká s několika problémy. Jedná se například o kůrovce nebo zadržování vody v krajině. I přes úhrn srážek zatím nedokážeme s vodou efektivně zacházet. Nedokážeme vodu udržovat tam, kde by to bylo možné. My ale víme, jak zadržet vodu v krajině lépe než jen vytvořit další přehrady. Na místech, kde je to možné, vytvoříme lužní lesy, vrátíme řeky do jejich původních meandrů a podpoříme vytvoření nových slepých ramen. Ve městech budeme efektivně zadržovat vodu v retenčních nádržích a používat tuto vodu i v domácnostech. Víme, že to má smysl a že to chce změnu.

Zdroj: https://zlinsky.pirati.cz/tiskove-zpravy/chce-to-zmenu/?fbclid=IwAR2faRi7R8Mnz-nELGOwKMn9fTl8e4C83UktRF6i8i5-DGKgAbWUD52Kexw