Sněmovní echo #2

Milí voliči, příznivci Pirátů, dobrovolníci, přátelé a kamarádi, dnes vás seznámím s prací ve sněmovně za měsíc únor/březen.

Sněmovna zasedala na své 7. schůzi. Co se na ni projednává najdete zde: http://www.psp.cz/sqw/ischuze.sqw?o=8&s=7
Do 7. schůze se nám vlomila schůze 8. a 9.  Na 8. schůzi jsme řešili bod “Personální změny, které provádí vláda bez důvěry“, který ovšem nebyl schválen. Jak kdo hlasoval o schválení programu schůze najdete zde: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=67433 Je to škoda, mohli jsme se dovědět, co má pan Babiš v plánu a zamezit dalším “čistkám”, které na ministerstvech a jednotlivých odborech provádí. Na 9. schůzi jsme pro změnu řešili Odvolání Tomia Okamury z funkce místopředsedy Poslanecké sněmovny . Zase se nepodařilo díky hlasování ANO schválit program, viz hlasování: http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?g=67430 Taky stejně jako spousta lidí, mám dost takových schůzi, kde se řeší někoho odvolání za to co řekl, nebo že provádí něco, co by neměl. Vláda v demisi si dělá co chce s tichou podporou KSČM a SPD. A my s tím nenaděláme bohužel nic. Nicméně 7. schůze by měla pokračovat dál teď v březnu, tak se zase pokročí v zákonech, na kterých nám záleží. viz link program schůze výše. Je třeba normálně pracovat, což náš poslanecký klub dělá a já to mohu potvrdit.

Co jsme řešili na výborech a komisích:
V petičním výboru nám aktuálně leží na stole například dvě petice k protikuřáckému zákonu. Jedna je PRO, druhá PROTI. Ve stejném výboru se projednával také návrh pirátských kolegů ke zveřejňování smluv ČEZu. Zákon nakonec prošel prvním čtením, takže je to na dobré cestě. Také si mapuji jak petiční odbor ve sněmovně funguje a chystám změnu zákona o peticích. Bude se jednat o digitalizaci a zjednodušení přijímání petic.
Ve výboru ŽP stále řešíme zákon o ochraně ovzduší.  Máme k tomu dva pozměňovací návrhy, které řeší zlepšení ovzduší a umožnění obcím regulovat ohniska spalování uhlí a zdrojů znečištění. Ohledně těchto PN se provádí i semináře napříč politickým spektrem, abychom našli co největší shodu. Provádí se zřízení a ustanovení podvýborů.

Co se událo v regionální poslanecké kanceláři:
Stavil se za mnou pan Roman Herink, invalidní zakladatel sledgehokeje ve Zlíně a průkopník tohoto sportu v ČR. Přijel zejména představit svůj plán na založení nového evropského svazu, který by dokonce mohl v našem krajském městě i sídlit. Je to smělý nápad a prosí o podporu pirátských poslanců. Bavili jsme se mimo jiné také o možnostech cestování na invalidním vozíku a řešení nástupu a výstupu ve vlacích ČD v Uherském Hradišti. I když se lidé od drah maximálně snažili, stejně nakonec musel přijet s přítelkyní autem. Dalším tématem naší debaty byla i podpora Unie pečujících.

Další z návštěvou byl pan Zdeněk S., který přišel požádat o podporu ve věci odškodnění klientů Union banky. Zákon, který už několikrát neúspěšně procházel sněmovnou, by mohl pomoci lidem, kteří přišli o peníze. Pokud to bude v našich silách, pomůžeme.

Z kanceláře v Uherském Hradišti jsme směrem do sněmovny vyslali materiály od PAHOP z.s. k hospicové péči. Kolegyně Olga Richterová už na problematice začala pracovat a uvidíme, co z toho nakonec bude. Za tohle jsem moc rád, protože paliativní a hospicová péče si to zaslouží a je velmi potřebná.

Odeslal jsem také panu tajemníkovi městského úřadu dopis, kde ho žádám, o zprocesování mé uvolněné (placené) funkce, na funkci neuvolněnou (neplacenou). Bylo mě vyhověno a přechod je již v procesu. Mezitím jsem si i zřídil transparentní účet u FIO banky, kde na konci roku 2018 obnos, který se mi na účtu naskládá, budu darovat na dobročinné a potřebné účely. https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2901386624

Vyrazil jsem na “Dvě orosená” do dalších dvou měst:
1. a 21. února jsem vyrazil na další dvě pravidelná setkání ze série “Na dvě orosená s poslancem”. Tentokrát jsem navštívil spoluobčany v Kroměříži a ve Zlíně. Těší mě, že účast na těchto akcích postupně stoupá a lidé se na sněmovní politiku čím dál více ptají. Máme spousty dotazů na různá témata. Všechni si je zapisujeme a postupně se je snažíme řešit. Brzy dáme online tabulku s podněty, náměty a v jakém jsou stavu řešení. Samy mi můžete zaslat jakýkoliv dotaz pomocí formuláře: https://docs.google.com/forms/d/1NjMuQnu0SmY44A4hN1HMoW8dfy6USDrllrUov6t0GY8/prefill  Na řadě je nyní Vsetín (sledujte moji facebook stránku), kterým se uzavře seznam okresních měst. Pak budeme po okresech UH, KM, ZL a VS pokračovat v dalších větších městech jako Rožnov pod Radhoštěm, Vizovice, Luhačovice, Uh. Brod apod.

Zajímavé linky co ve sněmovně řešíme:
Všechna usnesení najdete zde: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=99&ido=172&o=8&td=8&n=6
Hlasování ve sněmovně: http://www.psp.cz/sqw/hlasovani.sqw
Soupis všech poslanců ve sněmovně: http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=192

Zkontrolujte si Pirátské poslance
Vaši poslanci pracují za Vaše peníze a jsou tu hlavně pro Vás. Krom informací o plnění programu na této stránce najdete také informace o čerpání poslaneckých náhrad, úkoly a kalendář každého jednotlivého poslance. Sledujte – https://www.pirati.cz/snemovna/

 

VÝSTAVU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE

Dne 5.3. jsem rád uvedl v kině Hvězda VÝSTAVU POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Výstava je součástí realizace projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku III, který je spolufinancován ze zdrojů ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Jsem rád, že v tomto projektu pokračujeme. Výstava trvá do 15.3. a všem ji doporučuji.

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UHERSKOHRADIŠŤSKU III

Realizace projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku III byla zahájena 1. 10. 2017. Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím operačního programu Zaměstnanost, státním rozpočtem České republiky a vlastními zdroji.
Podstatou projektu je vyhodnocení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb za období 2015 – 2017 a prostřednictvím metody komunitního plánování vytvoření nového Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku na období 2019 – 2021. Cílem tohoto procesu je zajišťování dostupnosti sociálních služeb na území správního obvodu Uherské Hradiště. Prakticky se jedná o zjištění a zmapování potřebnosti sociálních služeb v dané lokalitě a zároveň potřeb, které nejsou naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů vznikne prostřednictvím vzájemných konzultací (zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku pro období 2019 – 2021. Dále si projekt klade za cíl zajištění větší informovanosti veřejnosti o stávajících službách a zapojení co největšího počtu obcí ORP Uherské Hradiště do spolupráce v rámci komunitního plánování sociálních služeb.

V průběhu projektu se uskuteční 14 klíčových aktivit, které zahrnují veřejná setkání a výstavu poskytovatelů sociálních služeb, setkání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, burzu poskytovatelů sociálních služeb, zpracování analýz či aktualizaci katalogu sociálních a navazujících služeb.

Praktickými výstupy projektu budou již zmiňovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku pro období 2019 – 2021 a aktualizovaný Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku, jak v tištěné, tak i v elektronické podobě.

http://socialnisluzby.mesto-uh.cz/

 

Piráti chtějí zapojit veřejnost do rozhodování o svém okolí

Moje kolegyně a předsedkyně Výboru pro životní prostředí Dana Balcarová dnes na tiskové konferenci Pirátů představila novelu zákona o vodách, která je na programu jednání začínající schůze Poslanecké sněmovny PČR. Pozměňovací návrh Pirátů by občanům a spolkům umožnil zapojení do rozhodování o svém okolí. Návrh se ve výboru ŽP, ale nesetkal od kolegů s velkou podporou a návrh sněmovně nebyl výborem doporučen. Přesto pozměňovací návrh podáme.

„Na plénu navrhnu, aby se spolky mohly zapojovat do rozhodování o vodních stavbách. Stávající legislativa totiž občanské iniciativy z připomínkování vylučuje. K tomu však neexistuje žádný závažný důvod, naopak spolky často mají významné místní a historické znalosti a mohou zabránit zbytečným fatálním dopadům vodních děl na životní prostředí. Příkladem za všechny je obec Lužice v Ústeckém kraji, kde byl místní spolek kvůli pochybením úřadů přizván k rozhodování o vypouštění rybníků. A právě díky jejich zapojení a duchapřítomnosti nebyly ohroženy chráněné druhy. Vodoprávní úřad pochybil, když jim status účastníka přidělil, ale spolky by se neměly vyjadřovat pouze v případě chyby úřadů. Jejich zapojení by mělo být standardem,“ vysvětluje Dana Balcarová.

Možnost rozhodovat o svém okolí, tedy o tom, co se občanů bezprostředně dotýká, vnímá Dana Balcarová jako jeden z nejdůležitějších prvků demokracie:

„Vždy budeme chránit právo obyvatel podílet se na rozhodování o životním prostředí ve svém okolí.”“

zdroj zde: https://www.pirati.cz/tiskove-zpravy/pirati.-chteji-zapojit-ostatni-do-rozhodovani-o-svem-okoli.html

S březnovým oteplením začneme s úpravou záhonů před obchodním centrem ve Štěpnicích

Začátkem toho měsíce započne úprava nevzhledného a veřejností často kritizovaného veřejného prostoru v okolí nákupního střediska na sídlišti Štěpnice se již během březnu dočká jednoho z prvních kroků ke zlepšení svého vzhledu. Pustíme se do úpravy místních záhonů a vysadí novou květinovou výzdobu.

Keřové výsadby v záhonech před nákupním centrem Albert na sídlišti Štěpnice už v současné době nevyhovují požadavkům na úpravu veřejného prostoru.  Z tohoto důvodu objednal odbor správy majetku města zpracování projektu regenerace této zeleně.

Při akci dojde k likvidaci esteticky nevyhovujících porostů a k jejich náhradě výsadbou suchomilných trvalek a okrasných trav. Plochy jednotlivých záhonů pak budou sjednoceny použitím drceného kameniva.

Projekt „Regenerace veřejné zeleně – záhony před Albertem – Uherské Hradiště“ zpracoval Atelier KÖNIG v listopadu 2017 a měl by být realizován v období od března do konce května letošního roku. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky.

Celková regenerace veřejné zeleně na sídlišti Štěpnice začala v loňském roce první etapou, letos se uskutečňuje druhá. Při ní budou na celém sídlišti ošetřeny stromy i keře, část stromů je ze zdravotních důvodů navržena k odstranění, vysazeno bude až 64 nových stromů.

Více info: http://www.mesto-uh.cz/s-breznovym-oteplenim-zacne-mesto-s-upravou-zahonu-pred