Základní umělecká škola se vrátila do opraveného domu na Mariánském náměstí

Jsem velmi rád, že takřka do 130 let starého domu na Mariánském náměstí s č. p. 125, ve kterém sídlí uherskohradišťská Základní umělecká škola, se po roce a čtvrt vrátil život a znovu tady ze všech koutů zní hudba. Budova v novorenesančním stylu prodělala komplexní obnovu a opět slouží dětem, které se v jedné z největších základních uměleckých škol vydávají na cestu do tajů umění. Slavnostního otevření se ZUŠka dočkala v neděli 16. září 2018. Rekonstrukce sídla Základní umělecké školy Uherské Hradiště začala 3. května 2017.  Rozsah prací byl velký a budova se již nacházela ve značně nevyhovujícím technickém stavu. Proto trvala rekonstrukce budovy více než rok a vyžádala si náklady přesahující 60 milionů korun.

 

Při realizaci díla bylo nutno nejprve odstranit veškeré dožilé části, byla provedena např. demolice dvorních staveb, odstranění pavlačí a dalších nevhodných novodobých konstrukcí. Byla provedena statická stabilizace a celkové zpevnění budovy, stropů, stěn, sanace vlhkosti a úprava sklepních prostor. Postupně byly odhalovány další a další konstrukce, které musely být pro svůj nevyhovující stav upraveny či zcela nahrazeny i nad rámec původního předpokladu. Památkově hodnotné části budovy, zejména fasáda, vnitřní schodiště a dřevěné konstrukce stávajících dveří si vyžádaly restaurátorský zásah. Nelze opomenout, že při realizaci díla byl proveden rovněž archeologický výzkum ve sklepních prostorách.

Zásadních změn doznala vnitřní uspořádání budovy právě dle potřeb a požadavků Základní umělecké školy. Po provedení těchto prací mohla být zahájena instalace nových konstrukcí, nové příčky, stropy i  podlahy, omítky, podhledy atd. Kompletně nové jsou veškeré instalace v budově. Nová je také střecha včetně krovu, půdní prostory jsou nově připraveny pro budoucí další využití výtvarných oborů. Celou budovy doplňuje atrium, kde vznikl příjemný prostor, který umožní např. letní produkci.

V budově budou působit všechny hudební obory Základní umělecké školy. Jsou zde prostory pro individuální i skupinovou výuku hudebních nástrojů, zkušební sál a koncertní sál. V úterý a ve středu se zde později bude vyučovat také taneční obor, který najde své zázemí ve zkušebním sále (jinak taneční, ale i literárně dramatický a výtvarný obor zůstávají v budově bývalé OVS). Jednotlivé učebny jsou připraveny pro výuku konkrétních nástrojů včetně řešení speciální prostorové akustiky.

Dům čp. 125 na Mariánském náměstí, který využívá Základní umělecké škola, byl vystavěn v roce 1890 na místě staršího barokního domu s vjezdovou bránou. Jedná se o novorenesanční stavbu z období historizmu konce 19. století dotvářející prostor historického náměstí. Vlastníkem historické budovy, ve které umělecká škola sídlí, je město Uherské Hradiště, zřizovatelem umělecké školy je Zlínský kraj. V roce 2003 a 2004 město ve dvou etapách zajistilo nákladem 2 miliony korun výměnu oken, která byla v havarijním stavu. V roce 2005 město nákladem 2,5 milionu kompletně zrekonstruovalo střechu. Investiční záměr rekonstrukce ZUŠ vznikl již v roce 1996, přesto se až do letošního roku z různých příčin budovu nepodařilo komplexně opravit.

Z historie umělecké školy v Uherském Hradišti

K vzdělávacím institucím, které město Uherské Hradiště vydržovalo ve čtyřicátých létech 20. století, patřila i hudební škola. V našem městě byla zřízena v roce 1939 jako pobočka Městské hudební školy Dvořák ve Zlíně, na níž se začalo s výukou klavíru a houslí. Z původních 57 zapsaných žáků vzrostl brzy počet na 117 a neustále se zvyšoval. Proto došlo k 1. září 1943 k osamostatnění pobočky a vzniku Městské hudební školy v Uherském Hradišti. Škola v následujícím školním roce měla 223 žáků a pět učitelů, vyučovalo se klavíru, houslím, zpěvu a hudební nauce.

První učebny se nacházely v Hradební ulici čp. 201, ale po krátké době se hudební škola natrvalo usadila v několika místnostech domu čp. 125 na Mariánském náměstí. Roku 1949 byla škola přejmenována na Městský hudební ústav,jehož existenci pak v roce 1951 ukončilo všeobecné zestátnění městských hudebních škol a ústavů, které dostaly jednotný název hudební škola. Veškeré náklady po stránce materiální a finanční převzal stát, učilo se podle jednotných osnov a délka studia byla přesně určena.

Podle školského zákona z roku 1960 se název školy opět změnil, a to k 1. září 1961 na Lidovou školu umění Uherské Hradiště. Tyto tzv. „lidušky“ znamenaly velký průlom v dosavadním hudebním školství, neboť byly ustaveny jako školy čtyř oborové a ke stěžejnímu oboru hudebnímu přibyly ještě obory výtvarný, taneční a literárně-dramatický. Jejich zavádění sice provázely potíže, ale celá změna proběhla v Uherském Hradišti nakonec úspěšně během dvou let 1964 až 1966.

V roce 1990 byly všechny lidové školy přejmenovány na základní umělecké školy. Vznik současné Základní umělecké školy v Uherském Hradišti, Mariánské náměstí 125 nebyla ovšem pouhá organizační změna, ale školy pod tímto názvem byly zařazeny do sítě základního uměleckého vzdělávání. Výsledky své práce škola vždy úspěšně prezentovala na svých koncertech, výstavách a společenských akcích. V roce 1990 měla škola 1 032 žáků a 35 učitelů a zvyšující se zájem o výuku v ZUŠ Uherské Hradiště si vyžádal vznik poboček ve Starém Městě (1992), v Kunovicích (1993) a v Buchlovicích a v Polešovicích (2007). Bohužel havarijní stav budovy ZUŠ na Mariánském náměstí si vyžádal uzavření objektu v roce 2015 a přestěhování školy do provizorních prostor, hudební výuka probíhala na sídlišti Mojmír, Revoluční 747 (objekt střední odborné školy), ostatní obory na Tyršově nám. 363 a Masarykově nám. 36.

Seznam ředitelů Hudební školy, Lidové školy umění a Základní umělecké školy v Uherském Hradišti

Josef Jírů                            1943 – 1945
František Vávrů               1945 – 1973
Petr Křivák                        1973 – 1987
Stanislav Nosek               1987 – 1988
Judita Kučerová               1988 – 1990
Libor Buchta                     1990 – 1992
Stanislav Nemrava          1992 – 2018
Jiří Pospíchal                     2018

zdroj: www.mesto-uh.cz

Špička nezávislé scény vystoupí v klubu Mír

V pátek 28. září v 19:00 se v uherskohradišťském klubu Mír naživo představí čtveřice výjimečných hudebních projektů z domácí nezávislé scény.  Hlavními hvězdami Rock Gang Party budou legendární The.Switch, kteří vystoupí v Uherském Hradišti po dlouhých osmi letech. „Jejich energické koncerty jsou vždy jedinečným zážitkem, díky neustálému posouvání hranic stále patří mezi velmi aktivní kapely a slouží jako velká inspirace mnoha mladým muzikantům,“ potvrzuje František Elfmark z pořadatelského spolku Přátelé zpětné vazby.

Za pozornost stojí také vystoupení oceňovaného dua Kalle, které v loňském roce vydalo napjatě očekávané druhé studiové album Saffron Hills a okamžitě si získalo nadšené reakce fanoušků i odborné kritiky (ceny Anděl a Apollo za nejlepší album). Hudební scénu ze Slovácka bude reprezentovat mladý talentovaný písničkář Tomáš Boček, který aktuálně nahrává nový materiál s uznávaným producentem Borisem Carloffem, a post-rockové stálice Safety First.

 

Celý večer odstartuje diskuze o tuzemské klubové scéně a možnostech, které se nabízejí začínajícím kapelám. Účast v diskuzi přislíbil např. Michal Novák (zakladatel Bandzone.cz) nebo Vojtěch Veselý (vydavatelství Bughead Records).

Komunální politika je o osobnostech

Komunální volby jsou především o osobnostech. Na pirátských kandidátkách v jedenácti městech a obcích Zlínského kraje takové osobnosti najdete. Osobnosti, které chtějí dát do práce pro obce své srdce, zkušenosti a vynaložit veškerou svoji energii. Přesně tak by se komunální politika měla dělat, bez politikaření, falší a politických her. Stejně tak jako praktikujeme základní pirátské dvanáctero v rámci Poslanecké sněmovny ČR, tak jej budeme propagovat a naplňovat i v rámci komunální politiky. Vnímám, že se o politiku zajímá stále více lidí, což je pro mne skvělá zpráva. Proto budu rád, když letos ke komunálním volbám přijde co nejvíce voličů. Věřím, že osobnosti z pirátských kandidátek budou pro obce nejen ve Zlínském kraji odvádět profesionální a kvalitní práci. @frantisekelfmark #UHlídáme

11 KANDIDÁTEK
264 MÍST V ZASTUPITELSTVECH

// Pirátské dvanáctero //

Výměna starých plechových přístřešků autobusových zastávek

V měsíci srpnu začne výměna přístřešků na některých autobusových zastávkách v Uherském Hradišti. Na čtyřech místech v městské části Jarošov nahradí dosluhující plechové přístřešky nové a moderní, jeden další město umístí na zastávku u Uherskohradišťské nemocnice.

V Jarošově se vybavení novými přístřešky se týká těchto autobusových zastávek:

– ul. Pivovarská – zastávka Uherské Hradiště, Jarošov – U Bagru
– ul. Pivovarská – zastávka Uherské Hradiště, Jarošov – pivovar (na straně u řeky Moravy),
– ul. Na Návsi – zastávka Uherské Hradiště, Jarošov – náves
– ul. Louky – zastávka Uherské Hradiště, Jarošov – Louky

Pro větší pohodlí cestujících městskou hromadnou dopravou do Uherskohradišťské nemocnice bude jeden nový přístřešek umístěn také na tamní zastávku.  K výměně přístřešků v Jarošově a zřízení nového u nemocnice dojde v období mezí 8. srpnem a koncem měsíce září.

zdroj: http://www.mesto-uh.cz/stare-plechove-pristresky-zastavek-vymenime

Město Uherské Hradiště se pustí do opravy chodníků před ZŠ Sportovní

Ještě v měsíci srpnu vypuknou v lokalitě před Základní školou na ulici Sportovní stavební práce, při kterých bude povrch chodníků z litého asfaltu nahrazen zámkovou dlažbou.

Přístupové chodníky k ZŠ Sportovní navazují na stezku pro chodce a cyklisty v ulici Sportovní. Stávající narušený a částečně rozpadlý povrch chodníků z litého asfaltu bude odstraněn. Zpevněné plochy budou nově ohraničeny obrubami a budou předlážděny zámkovou dlažbou na původní podloží z lomového kamene. Akce si vyžádá náklady ve výši 1,3 milionu korun.

Přestože práce skončí až ke konci měsíce září, nemusejí mít žáci a rodiče mít strach, že se od začátku školního roku budou do školy dostávat obtížně. Škola má několik možností vstupu a bezpečný přístup do budovy bude po celou dobu stavby zajištěn podle toho, jak budou postupovat jednotlivé etapy prací.

Místní část Jarošov čekají dvě velké opravy

Ulici Před Branou v Jarošově chybí splašková kanalizace, chodník mezi dvěma sídlišti je zase rozbitý.  Ještě letos na podzim se chodci na trase spojující sídliště Louky a Markov v Jarošově se dočkají podstatné změny komfortu. Místní chodník se totiž v dnešní době nachází již v nevyhovujícím technickém stavu, proto se vedení města rozhodlo jej opravit. Betonová dlažba, která nyní celý úsek pokrývá, bude rozebrána, včetně vytrhání obrub a odtěžení nevyhovujícího podloží. Potom budou osazeny nové obruby s jednotnou šířkou chodníku 1,8 metru. Následně dojde k uložení nových konstrukčních vrstev a nakonec bude celý chodník zadlážděn zámkovou dlažbou. Oprava chodníku bude stát takřka půl druhého milionu korun.

Se začátkem školního roku vypuknou stavební práce také v ulici Před Branou, kde dojde k celkové rekonstrukci komunikace. Tomu bude předcházet vybudování stoky nové splaškové kanalizace v ulici Před Branou a Za Humny a její přepojení na stávající kanalizační stoku. Současně bude řešena i rekonstrukce souběžné dešťové kanalizace v délce 184 metrů a přeložení potrubí vodovodního přivaděče. Akce bude stát skoro 12 milionů korun, nicméně splašková kanalizace bude následně převedena do majetku Slováckých vodáren a kanalizací. Po dobu stavebních prací bude v ulici Před Branou nutné omezit či úplně přerušit provoz, proto prosíme místní obyvatele o trpělivost a pochopení.

zdroj: http://www.mesto-uh.cz/jarosov-cekaji-dve-velke-opravy