Dnes jsem se zúčastnil kulatého stolu pořádaného Českým statistickým úřadem k problematice dvojích dat odpadů v ČR

Zástupci ČSÚ podrobně informovali o průběhu řešení problému dvojích dat o produkci odpadů, kdy data vykazovaná ČSÚ a MŽP byla léta diametrálně rozdílná. 

Problematice dvojích dat se věnuji již delší dobu a několikrát jsem interpeloval pana ministra Brabce.

Také jsme tuto problematiku probírali i na našem posledním semináři věnovaném oběhovému hospodářství SOH3. https://www.obehovehospodarstvi.eu/seminar-obehoveho-hospodarstvi-iii-vzbudil-velky-zajem-odborniku-i-verejnosti/

Zásadní změny, díky kterým se nyní data těchto institucí přibližují, spočívaly ve změně metodiky (např. do komunálního odpadu se nyní počítá i odpad podobný komunálnímu a sesbíraný mimo systém obcí) a v přechodu ČSÚ z výběrového systému výkazů ODP na administrativní data ze systému ISPOP jakožto základu pro statistiky. 

V rámci diskuze jsem se ptal na několik dotazů, včetně toho, proč v tabulkách na webu EUROSTATu je u dat za ČR uvedeno, že jde jen o odhad. Bylo to odůvodněno tím, že EUROSTAT ještě neaktualizoval databázi (ČR totiž ověřená data poskytla až po termínu zveřejnění). Dále mě zajímalo třeba to, jaké audity a hodnocení metodik proběhly a s jakým výsledkem. Zajímal jsem se také o možnost zveřejnění statistik a indikátorů o produkci a nakládání s odpadem za jednotlivé obce nebo alespoň ORP. Zástupci ČSÚ ani MŽP se do zvěřejňování takto podrobných dat příliš pouštět nechtějí a přislíbili je pouze na úrovni krajů.

Já si myslím, že by podrobnější data byla užitečná zejména pro obce, které by mohly vidět, jak si stojí oproti ostatním obcím, motivovat se ke zlepšení a u “úspěšnějších kolegů” se inspirovat jejich receptem na menší množství odpadu, kvalitnější třídění atd. Proto jsem pro, aby ke zveřejnění těchto dat došlo a vynasnažím se o to, aby se tak i do budoucna stalo.

 

Tento týden oslavujeme kompostování!

2. – 8. května se koná již 26. ročník Mezinárodního týdne kompostování.

 

Tento týden má být připomínkou toho, jak úžasný a užitečný materiál kompost je. Během celého týdne budou probíhat různé vzdělávací a popularizační akce. České sdružení pro biomasu CZ Biom například připravilo akci “Nakopej si pytel!”, kdy ve vybraných kompostárnách si lidé budou moci nakopat a vzít domů pytel kompostu, a na vlastní kůži se tak přesvědčit o jeho blahodárných účincích pro rostliny. 

Na fakt, že bioodpad nemusí končit jako odpad, ale může se vracet do půdy, která ho potřebuje čím dál více, neboť jí chybí organická hmota, se snažím průběžně upozorňovat. Například v sérii článků o kompostování, kterou jsem vydal při této příležitosti před rokem.

 

 

Sám mám také na zahradě kompost, který využívám na hnojení rostlin. 

S kompostováním jakožto důležitou částí oběhového hospodářství počítáme i do budoucna, kdy se budu snažit spolu s kolegy prosazovat maximální využití bioodpadu včetně kuchyňského odpadu z domácností, a povzbuzovat zemědělce k aplikaci kvalitního kompostu na půdu.

V současnosti bioodpad, který by se dal zkompostovat, tvoří zhruba polovinu odpadu v popelnicích na směsný odpad, kde ho už nikdo dále nevyužije. To je škoda a musíme udělat maximum pro to, aby “ve směsi” nekončil. 

V rámci týdne kompostování si můžete pro kompost zajít třeba do kompostárny v Buchlovicích a to v sobotu 8. května mezi 8 a 15 hodinou. 

 

Stal jsem se součástí vyšetřovací komise k Bečvě

Dnes jsem se oficiálně stal za Piráty nominantem do sněmovní vyšetřovací komise k havárii na řece Bečvě.

Pěkně se to sešlo – zrovna dnes také soudní znalec Jiří Klicpera odevzdal Policii svůj znalecký posudek, podle kterého Bečvu otrávila čistírna Energoaqua z Rožnova.
Věřím, že posudek naše komise dostane také k nahlédnutí.
Jsem přesvědčen, že v komisi prošetříme postup zapojených orgánů, aniž bychom zasahovali do dalších kroků Policie.

Zřízení vyšetřovací komise k ekologické havárii na řece Bečvě Sněmovna schválila před čtrnácti dny. Po ustanovení této komise Piráti volali několik měsíců. V minulých týdnech jsme zároveň usilovali o nastavení takových pravidel, aby se podobná situace v budoucnu již nemohla opakovat. O dalším postupu komise Vás budu samozřejmě informovat.

Ve čtvrtek 13. května 2021 od 13:00 do 15:00 hodin  se zúčastním kulatého stolu k novele vodního zákona ve vazbě na předcházení hávárií, a to videokonfereční formou.

Kdo z Vás by měl zájem si vyslechnout, co budeme řešit, může si zažádat o údaje potřebné k přihlášení na e-mailové adrese: vzp@psp.cz.

Více informací k celé kauze najdete na našem speciálním webu www.zazivoubecvu.cz.

 

V měsíci dubnu jsem se aktivně zapojil do výzvy Deset tisíc kroků

Je známo, že chůze je nejpřirozenějším lidským pohybem, posiluje naše tělo i mysl. V době, kdy jsou vystaveny náročným zkouškám, přichází nezisková organizace Partnerství pro městskou mobilitu s výzvou „pojďte s námi cestou ke zdraví“, zařaďte chůzi nebo běh mezi své každodenní činnosti.
Cílem projektu je motivovat lidi k pravidelné aktivitě vykonané vlastníma nohama, a to alespoň po dobu jednoho měsíce. Už jen pravidelný záznam a sledování aktivity nám pomůže lépe porozumět našim pohybovým návykům.

Můj oblíbený okruh v přírodě kolem rybníků a koupaliště v Kunovicích.

 

Výzva 10 000 kroků, pracuje s magickou hranicí deseti tisíc, což je zhruba 7,5 km. Ve skutečnosti však stačí mnohem méně kroků, aby byl organismus odolnější. Důležitější než objem, je spíše pravidelnost, svižné tempo a příjemné prostředí. Já mám na svých hodinkách Garmin nastavenou denní hranici 10 000 kroků a ne vždy se mi daří ji pokořit. Nicméně můj osobní minimální denní limit je 6000 kroků.

 

Jak jsem duben zvládl?

Celkem z 3773 lidí jsem se umístil na 1400. místě. S celkovou ušlou (uběhlou) vzdáleností 211 330 m. Nejvíce se mi podařilo denně ujít 13 800 m. Založil jsem také náš tým Piráti od Hradišťa, kde jsme byli společně s Drakenem. Dohromady jsme tedy ušli 411 980m a celkově jsme se jako tým umístili na 235. místě z 505.

 

 

V Uh. Hradišti tedy na 8. místě ze 16. Naše město obsadilo v rámci ČR 21. pozici, což je mé šťastné číslo:-)

Pokud pořadatelé akci zopakují i na podzim, rád se jí znovu zúčastním. Snažím se chodit co nejvíce, abych posílil své zdraví, leč pracovní vytížení mi to jednoduše někdy neumožní. Když mám slabší týden, snažím se to dohnat o víkendu běháním po zahradě s dětmi i se ženou.

Držte se a choďte, co to jde. Jde přece o vaše zdraví.

František

 

Františkovo Poslanecké okénko / Ohlédnutí za dubnem 2021

Tento měsíc se Poslanecká sněmovna zabývala nejen tématy souvisejícími s covidem, ale také se projednával například návrh manželství pro všechny, zřizovala se komise k Bečvě, řešil se myslivecký zákon a invazní druhy. Všemi také otřásla zjištění ohledně výbuchů muničních skladů ve Vlachovicích – Vrběticích. Také jsem spolupořádal webinář na oběhové hospodářství a představení cirkularity v Pirátíně.

 

Životní prostředí

Jak by měla fungovat obec, která to s oběhovým hospodářstvím myslí vážně? Chytrá řešení odpadového hospodářství, motivace občanů ke třídění, vzdělávací akce, odpovědné zadávání veřejných zakázek. To vše a mnohé další jsou témata, která jsme probírali spolu s mými pirátskými kolegy Martinem Šmídou a Betty Crhovou na webináři s názvem Pirátín – cirkulární obec. Model ideálně fungující obce jsme totiž nazvali Pirátín a na návštěvu se do něj budete moci zajít podívat již brzy – alespoň na webu piratin.cz. Více na blogu: Jak funguje cirkulární obec? Jednu takovou jsme virtuálně založili, jmenuje se Pirátín a odpad v ní je surovinou!V Pirátíně obyvatelé svědomitě třídí také třeba baterie a elektrozařízení, neboť vědí, jaké problémy mohou způsobit ve směsném odpadu a co se z nich dá recyklovat. 

Na téma třídění a recyklace baterií jsem se zaměřil na blogu v dalším dílu seriálu o recyklaci. Samozřejmostí by pro nás všechny také mělo být odpovědné zacházení s textilem – výroba oblečení je ve většině případů velmi nešetrná k životnímu prostředí a móda je dnes tak rychlá, že každý z nás vyhodí průměrně více než 10 kg oblečení ročně. Textil se navíc téměř nedá recyklovat pro výrobu dalšího textilu. Snad alespoň v této oblasti se však blýská na lepší časy, neboť na metodách recyklace textilu nyní pracují například rakouští vědci, kteří vymysleli metodu na separaci umělých vláken z bavlněného textilu. Na tuto problematiku jsem upozornil v článku Chystáte se na jarní úklid? Pojměte ho cirkulárně! #5

V dubnu také tradičně proběhl Den Země, který jsem oslavil zejména prací na zahradě a snahou udělat své okolí o něco hezčí. 

Ministerstvo životního prostředí na začátku měsíce informovalo, že byla vydána nová vyhláška a tedy konečně dojde k vyplácení škod způsobených zvláště chráněnými živočichy, které v sobě bude zahrnovat i vedlejší náklady – např. na kafilerii nebo na veterináře pro zraněná zvířata. To považuji za další krok, který může zmírnit negativní postoje ke zvláště chráněným živočichům, zejména k vlkům. Nejdůležitější je samozřejmě prevence, a proto kvituji, že výzva OPŽP by v příštím období měla být dosažitelná i pro drobnější chovatele.  

Pokračování měla v dubnu i sága s názvem Bečva. K mému překvapení nakonec skutečně došlo ke hlasování o zřízení vyšetřovací komise k zářijové havárii na řece, které dopadlo úspěšně. Do komise se za náš poslanecký klub budu hlásit a věřím, že práce komise pomůže objasnit, zda byl postup zapojených orgánů efektivní, jak probíhalo bezprostřední šetření na místě či zda nedošlo k pochybení některých orgánů. 

Na Výboru pro životní prostředí jsme probírali novely Zákona o myslivosti a o invazních druzích.  Rizikové návrhy poslance Kotta (ANO), které znamenaly ohrožení chráněných druhů a možnost nekontrolovaného kácení dřevin, naštěstí podpořeny nebyly. Já jsem samozřejmě hlasoval proti. Výbor pro životní prostředí podpořil také některé pirátské návrhy, například zlepšení podmínek pro lišky držené v zajetí. Zákaz norování liščat bohužel podpořen nebyl.

Nezanedbávali jsme ani práci v rezortních týmech a pracovních skupinách. Vzhledem k tomu, že implementační zákon evropské směrnice o omezení jednorázových plastů by měl co nevidět jít do prvního čtení, sešel jsem se se zástupci společností, jichž se směrnice dotkne a probírali jsme naše náhledy na český zákon. Sešli jsme se i se zástupci Pirátů v krajích a probírali situaci ohledně plánovaných zařízení na energetické využití odpadu. Kromě toho pracujeme v týmu kolegyně Dany Balcarové na tom, jak zlepšit podmínky pro hospodářská zvířata, převážená na dlouhé vzdálenosti. Finišujeme také práci na programu do sněmovních voleb, kde navrhuji především zavádění opatření pro funkční oběhové hospodářství.

 

Co se událo

Víte, jak se zbavit zbytků léčiv v povrchových vodách? Antibiotika, hormony a metabolity těchto látek mohou být velmi nebezpečné (nejen) pro vodní organismy. Běžné čistírny odpadních vod tyto mikropolutanty bohužel nezachytí, a ty se tak dostávají do našich toků. Státní fond životního prostředí přispěje na hledání řešení.

Na půdě Senátu se řešila Petice za klima, která požaduje po vládě přechod na klimaticky neutrální hospodářství do roku 2050. Tento cíl podporuji, a proto jsem zajistil projednání petice na únorovém Výboru pro životní prostředí a na jejím základě také prosadil usnesení.

 

Inspirační a komunikační zdroje

Chcete vědět, co se ve vašem okolí děje? Co nového nám přinesl měsíc duben? Chcete se inspirovat? Sérii zajímavých článků, například v týdnu od 12. 4. – 18. 4. 2021, které mne zaujaly, a to nejen z oblasti životního prostředí, ale také z oběhového hospodářství, týden co týden vkládám na svůj blog. Jsou přehledně rozdělené do jednotlivých bloků.

Každé pondělí od 9:30 do 10:00 hodin mám vyhrazenou on-line půl hodinku na komunikační platformě Jitsi, odkaz https://meet.jit.si/kancelarelfmark, kde vítám dotazy či podněty Pirátů z celého Zlínského kraje. 

Můžete mě sledovat na mé politické Facebookové stránce a rovněž na blogu www.frantisekelfmark.cz. Pokud se přihlásíte k odběru mého newsletteru, nic Vám již neuteče. Pirátské novinky můžete sledovat také na  webových stránkách www.pirati.cz a www.piratskelisty.cz.

Hezké dny!

František

PRÁCE: Střípky z 18. zasedání Zastupitelstva Uherského Hradiště

V pondělí 26. dubna zasedalo již po osmnácté zastupitelstvo města Uherského Hradiště. Na pořadu bylo k projednání celkem 17 bodů.

Na začátku zasedání se otevřela diskuze o chodu Slováckého divadla. Tento bod jsme řešili více než hodinu. Paní ředitelka Habartová (která tuto funkci zastává dočasně) nám osvětlila, jak se věci v divadle mají a nás zajímalo, proč ještě není vypsáno výběrové řízení na nového ředitele Slováckého divadla. Celou problematiku ohledně divadla bedlivě sledujeme a plánujeme promluvit i s některými lidmi, přímo z divadla. 

Na zastupitelstvu se mimo jiné probírala rozpočtová opatření. V tomto bodě jsme požádali o oddělené hlasování a dali tak jasně najevo svůj nesouhlas s neposkytnutím finančních prostředkům místní ZUŠ na klávesy. Podpořili jsme účelovou dotaci pro Akropolis, z.s. a organizaci Dětské centrum Zlín. 

Dále jsme podpořili dotace pro poskytovatele sociálních služeb. Ale nepodpořili jsme dlouhodobý výhled Akčního plánu Programu rozvoje města do roku 2030. Myslíme si, že se investice mají ubírat jiným směrem a že by o nich měli rozhodovat i občané města.

Podpořili jsme rovněž vznik Memoranda o spolupráci se Zlínským kreativním klastrem z.s. při vzniku a provozování coworkingového centra v Uherském Hradišti. Coworkingové centrum v Uh. Hradišti chybí a za vznik jsme rádi. Nicméně se nám nelíbí, že si rada města vytvořila bez transparentního výběrového řízení půlúvazkovou pozici, která bude stát nás všechny 321.000 Kč/rok. 

Po rezignaci předsedy finančního výboru bylo třeba zvolit nového, a tím se nakonec stal náš zastupitel Jaroslav Ševčík. Gratulujeme! Finanční výbor projednává zejména rozpočtová opatření města, projednává celkový rozpočet města a doporučuje zastupitelstvu zaujmout stanovisko k daným bodům.

Podpořili jsme také bod, kdy se volili přísedící Okresního soudu v Uherském Hradišti.

Dovolujeme si Vás také pozvat na sledování online přenosů prezentací strategických dokumentů pořízených v rámci projektu „Hradiště chytře – využití konceptu Smart City a navazujících strategií k udržitelnému rozvoji Uherského Hradiště“. Nové strategie a koncepce z oblasti kultury, cestovního ruchu, sportu, Smart City, informatiky atd.. budou představeny prostřednictvím autorských prezentací  v rámci dvou kulatých stolů, které proběhnou 6. a 13. května 2021 od 16 hodin.  Prezentace budou streamovány na youtube kanále, kde zároveň bude možné v rámci chatu vznášet dotazy a připomínky. Veškeré vaše dotazy budou odpovězeny buď přímo během přenosu, anebo následně.

Odkazy na připojení:
Kulatý stůl 6.5.2021 od 16:00 zde:  https://youtu.be/U9PnrsnCC5A
Kulatý stůl 13.5.2021 od 16:00 zde: https://youtu.be/G8J7bzXwAR8

S veškerými projednávanými dokumenty se můžete seznámit už nyní na www.hradistechytre.cz v sekci Strategie a koncepce anebo zde: https://hradistechytre.cz/2021/04/26/verejna-projednani-strategickych-dokumentu-hradiste-chytre/

Pokud vás zajímá podrobněji některý bod, můžete si jej poslechnout zde: https://www.mesto-uh.cz/zastupitelstvo-zaznamy-ze-zasedani

Přejeme všem pevné zdraví a hezké dny!
František Elfmark a Jaroslav Ševčík