Programové prohlášení jako dodatek ke koaliční dohodě

Do konce února 2015 bude sepsáno v rámci koaličních stran v Uh. Hradišti programové prohlášení a to jako dodatek ke koaliční dohodě. Není pravdou, že v předchozích obdobích byla koaliční dohoda nějak obšírná. Spíše naopak. Obsahovala jen obecné fráze, které se daly vyložit více způsoby. Až naše iniciativa (dvou zastupitelů dříve za ZH, nyní nezávislých) si před podpisem koaliční dohody stanovila tuto podmínku, tedy aby podrobné programové prohlášení vzniklo.
Věřím, že najdeme shodu ve většině bodů, naším hlavním a dlouhodobým cílem je uskutečnit maximum z programu, se kterým jsme ve volbách kandidovali.

** článek z MF DNES **

Programové prohlášení má mezi největšími městy Zlínského kraje sestavené zatím jenom Kroměříž. Jinde na dokumentu, v němž jsou shrnuty priority koalic, i po třech měsících po volbách politici pořád pracují. Přitom je hodně důležitý. Voliči podle něj mohou za čtyři roky snadno zjistit, co vládnoucí garnitura splnila, a co ne. V Kroměříži řídí radnici z větší části nové vedení v čele se starostou Jaroslavem Němcem z hnutí ANO. Koalice, v níž je i ČSSD, KDU-ČSL, hnutí Zvuk a hnutí Zdravé Kroměřížsko, si odsouhlasila programové prohlášení s několika prioritami.
„Chceme zlepšit situaci v oblasti cestovního ruchu, aby k nám jezdilo více turistů. K tomu může přispět propojení s Přerovskem a severní Moravou novými cyklostezkami, které plánujeme,“ přiblížil Němec. Dále chce kroměřížská koalice udělat audit městského úřadu, příspěvkových a obchodních organizací města, zachovat vyhlášku o plošném zákazu hazardu, pokračovat v oddlužení města, smysluplně využít budovu na Hanáckém náměstí, rozšířit kamerový systém, snížit jízdné v MHD pro lidi nad 65 let nebo se pokusit zrušit dálniční poplatek na obchvatu města.
Adámek: Tolik to nespěchá Ve Zlíně hodlá koalice složená z hnutí STAN a ANO zveřejnit programové prohlášení do dvou týdnů. Primátor Miroslav Adámek (STAN) si nemyslí, že je to pozdě.
„Prohlášení tolik nespěchá. Hlavní je, abychom si utřepali myšlenky,“ podotkl Adámek.
Přestože ještě nejsou zlínské programové priority na papíře, lze očekávat, že mezi nimi nebudou chybět investiční akce, které město delší dobu chystá a Adámek si je dal před volbami do svého „Desatera“. Plánuje opravu Mostní ulice, uvedení Památníku Tomáše Bati do původního stavu, zvýšení počtů tříd ve školkách nebo zkulturnění tržiště Pod Kaštany. Uvažuje se i o rekonstrukci zimního stadionu.
V Uherském Hradišti chtějí vydat programové prohlášení do konce února. Zajímavé je, že poslední čtyři roky ho radnice neměla. Sliby politiků obsahovala podrobná koaliční dohoda. V aktuální koaliční smlouvě je mimo jiné uvedeno, že rada nebude zvyšovat dluh města, vyřeší problémy s krátkodobým parkováním v centru či sníží poplatky z odpadů u některých skupin obyvatel. „V dohodě jsou uvedeny směry, kterými se chceme ubírat. V programovém prohlášení pak bude u každého bodu řešitel, který ponese zodpovědnost za daný úkol,“ naznačil uherskohradišťský starosta Stanislav Blaha z ODS. Občanští demokraté před volbami slibovali, že úplně zruší poplatek za odpad ve výši 500 korun. Radní ale nakonec rozhodli, že osvobozené od placení budou jen děti do jednoho roku a mládež do 18 let uhradí poloviční částku.

Ve Vsetíně vznikla koalice nejpozději, teprve v prosinci. Vede ji senátor a lidovec Jiří Čunek, který chce mít programové prohlášení sestavené také přibližně do konce února. „Chceme zlepšit oblast cestovního ruchu, aby k nám jezdilo více turistů.“ Jaroslav Němec, starosta Kroměříže

Regionální mutace| Mladá fronta DNES – Zlínský kraj, 28. 1. 2015

Prašnost v Uh. Hradišti se daří každým rokem snižovat

Zde je zřetelně vidět, že doprava má výrazný vliv na kvalitu ovzduší ve městě. Tento pokles imisních hodnot byl obdobný i v letech po zprovoznění křižovatky a na základě dalších opatření by tyto hodnoty měly i nadále klesat, za což jsem moc rád a považuji to za velký úspěch.

Ve druhé polovině měsíce února 2015 dojde dle dohody s ČHMÚ k výměně celého imisního monitoringu. Při této akci bude zároveň zaktualizován panel zobrazující měřené veličiny, kde bude nahrazena již neměřená veličina SO2 za aktuální hodnotu CO. Monitor tak bude zobrazovat veřejnosti všechny aktuálně měřené hodnoty s okamžitým výstupem.

Významný úbytek škodlivin, zejména polétavého prachu v ovzduší, naměřili v poslední době odborníci v Uherském Hradišti. Největší vliv na zlepšení stavu ovzduší zejména v částech města navazujících na hlavní křižovatku přičítá město důsledkům rekonstrukce a zkapacitnění křižovatky před dvěma lety, díky čemuž počet překročení měřených imisních hodnot klesl asi o 40 procent.

Hlavní křižovatka v Uherském Hradišti byla donedávna jednou z hlavních příčin zvýšených imisních hodnot. Místo bylo neblaze proslulé silným průjezdem aut a delší dobou čekání ze všech směrů, což sebou nese časté rozjíždění a dobrzďování projíždějících aut.

Na základě výsledků měření imisních hodnot automatizovaným monitoringem v Uh. Hradišti byl rok 2014 nejlépe hodnoceným rokem za posledních 6 let. Imisní monitoring, který je umístěný na hlavní křižovatce, charakterizovaný jako dopravní, kontinuálně monitoruje imisní hodnoty tuhých znečišťujících látek (PM 10), NO2 a CO. Kromě hodnot PM 10 (polétavý prach) jsou imisní limity dodržovány.

Výrazného zlepšení bylo dosaženo už na přelomu měsíce září a října v roce 2012, kdy byla zrekonstruovaná křižovatka uvedena do provozu.

Do října 2012 došlo k překročení povoleného imisního limitu asi v 75 dnech v roce a maximální naměřené hodnoty dosahovaly až 350 mikrogramů na m3, od tohoto data dochází k překračování v průměru v 40 dnech v roce a maximální hodnoty koncentrací se pohybovaly kolem 120 mikrogramů na m3.

Informace o prašnosti ovzduší byly zveřejněny na webu města:

http://www.mesto-uh.cz/~/Articles/133748-2-Uherske+Hradiste+snizilo+prasnost+v+ovzdusi.aspx

Vytvořeny nové www stránky pro MŠ Míkovice

Od nového roku 2015 jsem vytvořil a spustil nové internetové stránky pro Mateřskou školu Míkovice. Také jsem provedl redesign loga MŠ. Logo a www stránky byly věnovány MŠ jako sponzorský dar. Doufáme společně s paní vedoucí učitelkou Šnajdarovou, že pro vás budou přínosem. Najdete tam aktuální informace o MŠ,  jídelní lístek a přehlednou fotogalerii z akcí MŠ.

link: www.msmikovice.cz

Speciální škola získala z vánoční sbírky 13 454 Kč

20. ledna jsem ve své kanceláři předal šek v hodnotě 13 454 Kč panu řediteli ZŠ a MŠ Speciální Karlu Zerzáňovi. Jsem rád, že lidé v Uh. Hradišti podpořili tuto sbírku a děkuji jim všem za to. V tomto roce 2015 jsme se rozhodli, že pokladniček rozmístíme po Uh. Hradišti více, abychom vyšli vstříc lidem, kteří o pokladničce u vánočního stromu třeba ani nevěděli.

Po předání šeku jsme ještě s p. ředitelem Zerzáněm a pí. Zlatuškovou, vedoucí odboru sociálních služeb, asi hodinu debatovali nad otázkami mezilidských vztahů, a to hlavně rodinných, a také o začleňování handicapovaných do “běžného života”. Také jsme se bavili o změně chování a vnímaní handicapovaných celkově v naší společnosti.

Poslední den v roce 2014 a výšlap na Velkou Javořinu

Česko – Slovenská vatra přátelství. 1000 lidí ze dvou zemí.

Javořina – výška 970mn. – teplota cca -10 / -14 – délka trasy 18Km. Krásná procházka, start 3Km od Kamenné boudy a hurá směr Javořina. Počasí bylo jak vymalované a celkově se procházka povedla. Sice někdo zapálil vatru dříve než bylo plánováno, což bylo docela úsměvné, ale i tak. Na setkání se sešlo strašně moc lidí a i když byla velká zima, panovala pohodová atmosféra.