Vytvořeny nové www stránky pro MŠ Míkovice

Od nového roku 2015 jsem vytvořil a spustil nové internetové stránky pro Mateřskou školu Míkovice. Také jsem provedl redesign loga MŠ. Logo a www stránky byly věnovány MŠ jako sponzorský dar. Doufáme společně s paní vedoucí učitelkou Šnajdarovou, že pro vás budou přínosem. Najdete tam aktuální informace o MŠ,  jídelní lístek a přehlednou fotogalerii z akcí MŠ.

link: www.msmikovice.cz

Speciální škola získala z vánoční sbírky 13 454 Kč

20. ledna jsem ve své kanceláři předal šek v hodnotě 13 454 Kč panu řediteli ZŠ a MŠ Speciální Karlu Zerzáňovi. Jsem rád, že lidé v Uh. Hradišti podpořili tuto sbírku a děkuji jim všem za to. V tomto roce 2015 jsme se rozhodli, že pokladniček rozmístíme po Uh. Hradišti více, abychom vyšli vstříc lidem, kteří o pokladničce u vánočního stromu třeba ani nevěděli.

Po předání šeku jsme ještě s p. ředitelem Zerzáněm a pí. Zlatuškovou, vedoucí odboru sociálních služeb, asi hodinu debatovali nad otázkami mezilidských vztahů, a to hlavně rodinných, a také o začleňování handicapovaných do “běžného života”. Také jsme se bavili o změně chování a vnímaní handicapovaných celkově v naší společnosti.

Poslední den v roce 2014 a výšlap na Velkou Javořinu

Česko – Slovenská vatra přátelství. 1000 lidí ze dvou zemí.

Javořina – výška 970mn. – teplota cca -10 / -14 – délka trasy 18Km. Krásná procházka, start 3Km od Kamenné boudy a hurá směr Javořina. Počasí bylo jak vymalované a celkově se procházka povedla. Sice někdo zapálil vatru dříve než bylo plánováno, což bylo docela úsměvné, ale i tak. Na setkání se sešlo strašně moc lidí a i když byla velká zima, panovala pohodová atmosféra.

 

Naše tisková zpráva a odstoupení ze ZH

Tisková zpráva

Podrazy a pomluvy předsedy připravily Zdravé Hradiště o dva zastupitele.

Neustálé napadání zastupitelů Františka Elfmarka a Františka Prachmana ze strany vedení politického hnutí Zdravé Hradiště a zejména pak jeho předsedou Stanislavem Mikulou, šíření pomluv o údajném uplácení obou zastupitelů v e-mailové komunikaci, mezi obyvateli Uherského Hradiště a dokonce i v médiích a ryze tendenční jednání pana Mikuly a některých členů vedení v prosazování vlastních názorů bez ohledu na znění stanov ZH, vývoj povolební situace a potřebu členů diskutovat o možnostech a variantách povolebního uspořádání. Tak vypadala situace v posledních týdnech uvnitř „Zdravého Hradiště“. Předseda, zvyklý v minulosti kritizovat vše a za jakýchkoliv okolností, i nyní úzkostlivě lpěl na setrvání v opozičních zákopech i přesto, že stanovy ZH hovoří ve svém druhém článku zcela jinak:

Článek II. – Programové cíle – 7 „O“

Cílem politického hnutí Zdravé Hradiště je zaujmout v komunální politice v Uherském Hradišti přední místo a prosadit plnění svého programu, který bude vždy aktualizován před novým volebním obdobím…,

Právě to, a bezpočet dalších destruktivních činů Stanislava Mikuly a jeho věrných, dovedlo oba zvolené zastupitele, Františka Elfmarka a Františka Prachmana, stejně jako jejich tři předchůdce, k rozhodnutí ukončit své členství v tomto politickém hnutí. K podobnému kroku se chystají také další dva členové hnutí, kteří zde setrvávali podobně jako oba zastupitelé pouze z důvodu očekávání zlepšení situace. V atmosféře neustálého nátlaku, pomlouvání a chorobné neochoty k jakémukoliv konstruktivnímu postupu však nelze zodpovědně pracovat. Z toho důvodu zvolili výše uvedení zastupitelé tuto nejzazší možnost a po zbytek volebního období budou vykonávat svůj mandát jako nezávislí.

Své členství ukončili oba zastupitelé písemnou formou a to ke dni 13. 11. 2014.

Přes uvedené skutečnosti budou oba zastupitelé i nadále hájit programové priority s nimiž do voleb vstupovali a budou aktivně prosazovat kroky, které budou ve prospěch města a jeho občanů.

Ve svém konání mají plnou podporu volebního partnera, Strany Svobodných občanů i některých dalších členů ZH a to jak současných, tak již bývalých.

Zastupitelé města Uherské Hradiště F. Elfmark a F. Prachman